2016. november 30., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. november 30.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy kis fennsíkot, miközben egy hegyre másztunk fel. Békés hely volt, mi pedig nyugodtak és vidámak voltunk. Sütött a nap és tiszta volt a levegő. Csodálatos volt. Majd hallottam, ahogy az Úr ezt mondta: "Élvezzétek ezt a felfrissülési időt, ahogy megújul a szellemetek. Ez nem fog örökké tartani, de az erő és bátorítás, amit most kaptok, segíteni fog végighordozni benneteket a nehéz napokon." Efézus 6:10 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében!

2016. november 29., kedd

Prófétai Áhítat, 2016. november 29.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A világot elborítja a sötétség, de Én arra hívtalak el, hogy a világosságban és az igazságban járj. Engedd, hogy világosságot vigyek oda, ahol sötétség van és igazságot oda, ahol tévelygés van. Ne térj le erről az ösvényről. Megmutatom neked azt az utat, ami az élet gyümölcsét hozza, mondja az Úr. János 12:46 "Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz."

2016. november 28., hétfő

A FELERŐSÖDÖTT FIGYELMEZTETŐ ÁLMOK IDŐSZAKA VAN...

A FELERŐSÖDÖTT FIGYELMEZTETŐ ÁLMOK IDŐSZAKA VAN...

Lana Vawser
2016. november 28.

Ezeket a szavakat hallom, hogy "Most van a felerősödött figyelmeztető álmok időszaka, amiket azért kaptok, hogy imádkozni tudjatok és sakkban tarthassátok az ellenséget." Láttam, hogy Jézus belesuttog az Ő népének az álmaiba, jelentős mértékben felerősödött módon, hogy riasztást adjon nekik az ellenség terveiről, és nem csak azért, hogy vissza legyenek fordítva azok a tervek, hanem hogy még nagyobb területet foglalhassanak el. Egyfolytában azokat a szavakat hallottam, hogy "Figyeljetek és imádkozzatok". Ahogy "figyeltek és imádkoztok", az Úr meg fogja nyitni a szemeiteket, ahogy Elizeus szolgájával is tette a 2 Királyok 6-ban, hogy meglássa az igazi valóságot, hogy nagyobb angyali seregek vannak veletek, az Úrtól küldve, mint a veletek szemben álló ellenséges erők. Ezek a figyelmeztető álmok a még nagyobb látható győzelemre készítenek fel benneteket, ahogy együttműködtök Vele az Ő stratégiájában! Kérjétek, hogy mutassa meg a stratégiát és azt, hogy hogyan kell imádkoznotok, és meg fogjátok látni, ahogy az ellenség a sarokba lesz szorítva.

***************************

Prófétai Áhítat, 2016. november 28.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kutasd át a lelkedet, hamisságot keresve; találd meg a szívedben a sötétség helyét és térj meg. Tudnod kell, hogy akkor valódi a megtérésed, hogyha megrémülsz és gyötrődsz a bűnöd láttán. Keress engem a szabadulásodért és Én megbocsátok neked és helyreállítalak téged, mondja az Úr. Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem.

2016. november 25., péntek

Lana Vawser próféciája Kim Clement halála után

Szerkesztői bevezető (Országh György): Habár Lana Vawser szolgálatának nem kell külön ajánlás, ki szeretném emelni, hogy teljesen összhangban vannak az itt leírtak azzal, ami bennem volt, miután olvastam Kim Clement halálhírét. Én is úgy éreztem, hogy az Úr most palástokat ad a prófétáinak, és az, amit ezzel kapnak a próféták, annak köszönhető, amit Kim a szolgálatával előkészített. De olvassuk az Úr üzenetét Lana közvetítésében:
- - - - -


MEGKÉRDEZTEM AZ URAT KIM CLEMENT ELTÁVOZÁSÁRÓL.... A KORMÁNYZATI PALÁST ÁTKERÜL ÉS FELERŐSÖDIK AZ Ő SZÍVÉNEK A PRÓFÉTÁI KÖZÜL SOKAKON 

Lana Vawser 
2016. november 25.

Nemrég volt egy látomásom, amelyben kormányzati hatalom palástjait láttam tűzben égni. Ez a tűz jó tűz volt, a jelentőségteljes felerősödésnek a tüze. Ahogy ezek a palástok égtek, azt is láttam, hogy királyi pálcák lettek odanyújtva, az Ézsaiás 22:22 forgott körbe, és staféták lettek átadva szellemben.

Kim Clement eltávozása miatt nagyon megszomorodott a szívem és bánkódni kezdtem. A világ elveszítette Jézus egyik barátját, egy csodálatos embert, egy erőteljes prófétai hangot. Nagy örökséget hagyott hátra és mások számára utat készített. Tegnap Lance Wallnau egyik adását néztem (Periscope) és ő annyira szépen fogalmazta meg az igazságot arról, hogy Kim megharcolta és előkészítette az utat a prófétai területen, hogy mi ezután nagyon egyszerűen és könnyedén tudjunk belépni az ajándékoknak ebbe a szférájába, erre a szintjére.

Az Úrral beszélgettem Kim eltávozásáról és arról, hogy milyen bánatos lett a szívem. A szívem nehezen tudott megbirkózni az ő eltávozásával, és próbáltam megérteni, hogy mi is történt. Vajon az ellenség lőtte ki őt túl korán, vagy a földi küldetése ért véget, ezekkel a gondolatokkal küzdött a szívem, de az Úr nem adott konkrét választ. Amit viszont megláttam szellemben, az egy olyan kép volt, hogy most már sokan Kim vállán állnak. Hogy éppen most egy váltás történik, és Kim szolgálata miatt, az átadott élete miatt, a szeretete és Jézus iránti buzgósága miatt, az ő világméretű hatása és áttörése miatt, az Úr egy utat készített őáltala a próféták számára, hogy még tovább tudjanak jutni, mint ahová ő valaha eljutott. Micsoda megtiszteltetés és kiváltság együttműködni az Úrral abban, hogy megbecsüljük ezt a csodálatos embert, életet, örökséget, és azt az árat, amit Kim Clement kifizetett azért, hogy Jézus megdicsőülését megláthassuk a földön, a hangját tisztán hallhassuk és hogy utat készíthessen másoknak, hogy még tovább jussanak, mint ő.

Ahogy az Úr előtt ezeken elmélkedtem, noha néhány kérdésemre nem kaptam választ, azt éreztem, hogy az Úr azt mondja nekem: "A kormányzati palást átkerül és felerősödik a prófétákon. Őrségváltás történik."

Isten tüze száll a kormányzati palástokra, hogy felerősödést hozzon. Az Úr királyi pálcát nyújt sok prófétára, hogy szabadságot, gyógyulást és áttörést hozzanak a nemzetekbe. Isten most felfokozza a hatalmat az Ő szívének prófétái közül sokakon. Ők nagyobb befolyási szférákba kerülnek át, nagyobb kapcsolatokba és jóindulatba, hogy életet vigyenek és felnyissák a nemzetek gyógyulását és rendeltetését.

Láttam tűben égni a KORMÁNYZÁS hegyét! Az Úr kormányzati hatalmat (fennhatóságot) szabadít fel a próféták felett, hogy asszisztáljanak a nemzetek megváltozásában, de azért is, hogy el legyenek helyezve a kormányzás hegyén, hogy nagy változást vigyenek véghez. Ahol régóta zárva voltak az ajtók sok szív-próféta előtt, és a várakozás pozíciójában voltak, és csak azt látták, hogy egyik ajtó a másik után zárult be előttük, az Úr most egyik ajtót a másik után nyitja meg, amelyek a kormányzatba vezetnek a városokban és a nemzetekben, jelentőségteljesen felfokozott módon.

Az Úr most ráébreszti sok szív-prófétáját arra, hogy milyen hatalmat kaptak a városokban és az országokban. Ráébrednek a királyi hatalmukra, ami Őbenne van. Ez a jelentőségteljes felerősödés a kormányzati hatalom terén először a prófétákra kerül át, mint előfutárokra, aztán pedig ki lesz bocsátva Krisztus testére szélesebb körben is.

A felerősödés tüzében, ami ezeken a kormányzati palástokon volt, MINDENFELÉ kulcsokat láttam.

Az az érzés vett körül, hogy ebben a felfokozódásban és váltásban, ami most történik, Isten nagyobb kijelentést és kulcsokat ad át az Ő terveiről a nemzetekben és a kormányzati hegyen a prófétáknak, az Ő terveivel kapcsolatban.

"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ő szolgáinak, a prófétáknak."

Akik az Ő szívének a prófétai vagytok, most a látnoki dicsőítés új szférájába fogtok belépni. LÁTNI fogtok, amint a Királyok Királyát dicsőítitek, ámulattal, gyönyörködéssel, csodálattal és tisztasággal, ahogy Kim tette, és mindezt egy felfokozott módon. A látás és a kijelentés kettős mértékét fogjátok kapni.

Isten az Ő szívének prófétai közül sokakat emel fel egy új szintre a látás, a belátás, a felismerés (megítélés) és a bölcsesség terén, hogy nagyobb globális befolyásuk és hatásuk legyen. Ő kiképzett benneteket, alakított benneteket, és valami teljesen új dologra készített fel benneteket. Sokan átmeneti stádiumban vagytok, ahol Isten arra készül, hogy a kormányzati hatalom és befolyás új szintjére vigyen benneteket a kormányzati területen.

Jézussal való találkozások fognak történni, hogy nagyobb belátást és stratégiát adjon át nektek a kormányzati hatalom új szférájára nézve, amelyet sokatok számára felszabadít most. Hirtelen fognak hívni benneteket ebben az időszakban.

Isten éppen most megnöveli az EGYSÉGET ezek között a próféták között. Egymás mellett állnak, egymást becsülve, ünnepelve és támogatva, mint még soha ezelőtt. Robbanásszerű felfokozódás történik az együttműködés, a lendület és a megerősítés (konfirmáció, alátámasztás) terén az Ő szívének a prófétái között.

Az Úr konkrétan megmutatta nekem, hogy ez a kormányzati palást felfokozódása "az Ő szívének a prófétaira" száll rá. Akik ismeritek az Ő szívét, akik tudjátok, hogyan kell sáfárkodni az Ő szívével alázattal és tisztasággal, nektek jelentős mértékben meg fog növekedni a kapacitásotok és a befolyásotok, és ahogy ezen a kormányzati hatalomnak és befolyásnak ezen az új szintjén szolgáltok, az lesz a szolgálatotok GYÜMÖLCSE, hogy ISTEN SZÍVE, az Ő szeretete, jelleme és kedvessége fog kiáradni a városokban és a nemzetekben, jelentőségteljes mértékben. Az újságok címsorai fogják igazolni a szavaitokat. Jelek és csodák fognak követni. Krízishelyzetek fognak meghiúsulni, mert a füleiteket az Ő mellkasán tartjátok. Azáltal, amit tőle kaptok, ahogy előálltok és beléptek a hatalmatokba, a kígyók fejei le lesznek vágva, amelyeket városokba és nemzetekbe küldenek, hogy halált, fojtást és mérget vigyenek oda, hogy megakadályozzák, amit Isten cselekszik.

Most még inkább itt van az ideje, mint valaha, hogy ODAFIGYELJETEK ÉS IMÁDKOZZATOK! Ő felerősíti a belátásotokat és a felismerőképességeteket, és sok dolgot fog mutatni, hogy imádkozzatok és meglássátok a radikális változást. Lesz egy próba is sokaknál, hogy megőrzitek-e a szívetekben, amit átad nektek és imádkoztok-e, amikor könnyű lenne elengedni. Sokatokat bevisz az Ő szívének mélyebb kamráiba. Kiáltsunk a felismerőképességért és a bölcsességért, hogy tudjuk, mit kell elengedni és mit kell megtartani, amit a közbenjárás terén kaptunk feladatba.

Most történik a hirtelen váltás!!!

**********************************

Prófétai Áhítat, 2016. november 25.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj meg és vegyél egy mély levegőt. Egy szellemi forgószélben voltál eddig, de most azt akarom, hogy figyeld meg, hol voltál és meddig jutottál el. Legyen most a mérlegelés és a királyságomnak való újra elköteleződés ideje, valamint annak, hogy engeded, hogy az igém előrerepítsen téged a hitbe és az igazságosságba, mondja az Úr. Ne légy hajlandó megengedni, hogy a világiasság ellopja a békességedet és az örömödet. Róma 14:17 az Isten királyi uralma nem evés és ivás, hanem igazságosság és békesség és öröm a Szent Szellemben

2016. november 24., csütörtök

Békesség a kapcsolatokban - jó tanácsok Doug Addison tollából

Nagyon tetszik, hogy az amerikaiaknak van egy olyan nemzeti ünnepük, ami egyszerűen a hálaadásról szól. Habár hálát adni bármikor lehet, ez a nap mégis egy stabil dolog az életükben, a nemzeti öntudatukban, erősíti a gyökereiket, és tudatosan Isten gondoskodásához köti őket, különösen azoknak az életében, akik ezt hittel gyakorolják.

Most, a hálaadás napján írt egy buzdító blogbejegyzést Doug Addison a kapcsolatokról. Habár elsősorban az amerikai aktualitásokhoz kötődik (a családok ilyenkor együtt ünnepelnek, amit megnehezíthet az aktuális légkör az országukban), ahogy végigolvastam, azt látom, hogy nekünk is nagyon tanulságos tud lenni. Doug cikkei, üzenetei egyedi és aktuális eszközök az Úr kezében, a mi épülésünkre, bátorításunkra, úgyhogy szeretettel ajánlom ezt az írását is --

Országh György
szerkesztő, Prófétai Napló
- - -

Egyszerű lehetőségek a hálaadásnap és az egész ünnepi időszak békés megélésére
Doug Addison
2016. november 24.


Ma a Hálaadás Napját ünnepeljük a barátainkkal az Egyesült Államokban, de az egész világon mindenki számára annak az ideje van most, amikor hálásak lehetünk valamiért.

Bármilyennek látjuk vagy érezzük a helyzetet, Isten továbbra is mindenek fölött áll és nem feledkezett meg rólunk. Meg tudjuk változtatni a szellemi atmoszférát azáltal, hogy megegyezésre jutunk (Máté 18:19).

Erő van a megegyezésben! Tisztában vagyok vele, hogy amikor a családok összejönnek az ünnepek alatt, egy csomó dologban eltérhet a véleményünk, különösen ebben az évben, amikor ilyen negatív töltetű a légkör a politikai véleménykülönbségek miatt.

Hogyan lehet tehát egyetértés köztünk a véleménykülönbségek közepette? Fontos, hogy Istennel egyetértésben legyünk és behozzuk a mennyei minőséget a földi kapcsolatainkba.

Máté 7:12-13 (az angol Message verzió fogalmazása szerint) "Íme, egy egyszerű viselkedési alapszabály: tedd fel a kérdést magadnak, hogy mit szeretnél, mit tegyenek veled az emberek, aztán ragadd meg a kezdeményezést és tedd meg velük te! Ha összeadod Isten törvényét és a Prófétákat, akkor ugyanezt fogod kapni belőle."

Bármelyik kapcsolatban vagy helyzetben meg tudjuk változtatni a szellemi atmoszférát azzal, hogy valami pozitívat keresünk benne.

Jézus ugyanezt tette a szamáriai asszonnyal, aki politikai és vallási téren is eltérő véleményt képviselt. Keresett benne valami pozitívat, amikor azt mondta róla, hogy őszinte - annak ellenére, hogy ez az asszony bűnös életformát követett (János 4:18). Ezzel egy másik nézőpontot helyezett elé, aminek a hatására megnyílt, ahelyett, hogy bezárkózott volna Jézus előtt.

Mutatok néhány egyszerű lépést, amelyek segítségével meg tudod változtatni a szellemi atmoszférát a kapcsolataidban és az életedben:

1. Keress lehetőségeket arra, hogy megáldd az embereket (áldjátok azokat, akik átkoznak titeket).

2. Kérd Istent, hogy engedje meg, hogy úgy lásd az embereket, ahogyan Ő látja őket.

3. Határozd el előre, hogy el fogod engedni a múlt sérelmeit és rossz élményeit, és hagyod, hogy Isten valami újat csináljon.

4. Amikor megváltoztatod a saját nézőpontodat, azzal visszaszerzed azt, amit az ellenség próbál ellponi.

5. Kerülj ki a negatív körforgásból azáltal, hogy valami pozitívra koncentrálsz a másik emberben.

6. Te magad válaszd ki, hogy melyik csatákat akarod megvívni.

Írd le kommentbe a SAJÁT tippjeidet és ötleteidet arra, hogy hogyan lehet lecserélni a szellemi atmoszférát, hogy békésebbek legyenek az ünnepek.

Jézus ezt mondta: "... az Isten országa bennetek van." Lukács 17:21

Ez azt jelenti, hogy mindenhová el tudjuk vinni magunkkal Isten Királyságát és jelenlétét, ahová csak megyünk. Nagyon izgatottan várom, hogy mik fognak történni velünk. Habár sok ember számára megpróbáltatást jelentett az elmúlt időszak, Istennek csodálatos tervei vannak veled.

A legjobbakat kívánom az ünnepekre, Isten gazdag áldásaival, neked és családodnak!

Áldás,

Doug és Linda Addison valamint az InLight Connection csapat
DougAddison.com

- - -
Magyar változat: Országh György

Prófétai Áhítat, 2016. november 24.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne légy hajlandó érzelmileg reagálni a bosszantó körülményekre. Megmutatom neked, hogyan tudod többféleképpen is kezelni a stresszt, békességgel és kulturált viselkedéssel, mondja az Úr. Bízz benne, hogy Én bölcsességet és útmutatást adok neked mindenben. Az viszont már a te dolgod lesz, hogy az önuralmat gyakorold. Galata 5:22-23a A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom.

2016. november 23., szerda

Kim Clement hazament az Úrhoz


Kim Clement hazament az Úrhoz. A prófétai dicsőítő több mint egy éve küszködött betegségekkel, többek között agyvérzéssel, a legutóbb jelentkező tüdőbetegséggel már nem bírt megküzdeni a szervezete.

Kim Clement prófétai szolgálata számtalan emberhez jutott el, miközben Isten szívdobogását tette nyilvánvalóvá, akár tragédiákban, akár győzelmekben; jó és rossz időkben, háborúban és békében, demokratikus és teokratikus körökben, minden kulturális határt átlépve azzal, hogy Isten érzéseit közvetítette az emberek felé.

A családja szomorúan közli a hírt, hogy a szeretett Kim meghalt, átlépett a dicsőségbe, és most már az Úr jelenlétében van, "a legjobb barátjával, Jézussal. [...] Élete és szolgálata Krisztus szeretetének a bizonyítéka volt, reményt adott mindenkinek, aki hallotta a hangját, és folyamatosan jótékonykodva nyújtotta a kezét a fájdalmat vagy szükséget szenvedők felé. Kim megharcolta a nemes harcot, elvégezte a futását, megtartotta a hitet, és most átveszi az ő túláradó, nagy jutalmát a mennyben."

A családja mellett híres szolgálók is kifejezték megrendülésüket Clement halálhírére, többek között Graham Cooke, aki így emlékezik meg róla: "Igazán sok nagyszerű emlékem van Kimről. A Jézus iránti teljes hódolata, a dicsőítés iránti szenvedélyes szeretete, az írott Ige iránti lelkesedése, az elszántsága, hogy meghallja az Úr hangját és akár nyilvánosan, akár személyesen kijelentésszerű bátorítást adjon tovább az embereknek, ami rendszeresen megerősítette őket arra, hogy Istennel járjanak a körülményektől függetlenül ..."

Prófétai Áhítat, 2016. november 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most fontosabb, mint valaha, hogy a Szellemben járj és élj. Lehetőségek fognak adódni, hogy lekezeld azokat, akik tolakodóan behatolnak a személyes teredbe. Ugyanakkor az is szükséges lehet, hogy felmérd azt, ahol te hatoltál be mások személyes terébe. Vigyázz a manipulálás és kontrollálás helyzeteivel, valamint legyél érzékeny és kedves, miközben arra törekszel, hogy megőrizd a békességet és ugyanakkor megerősítsd és megőrizd a jó határokat, mondja az Úr. Róma 12:18 Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

2016. november 22., kedd

Prófécia, 2016. november 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Hol van a szereteted? Sokatokhoz szólok, akik az irántam való igaz szeretettel vágtatok neki a szellemi utatoknak. De aztán hagytátok, hogy ez a szeretet vallásos hagyománnyá és szolgálattá halványuljon. Azt szeretném, hogy emlékezz vissza a szeretetre és gerjeszd fel magad, de nem csak arra, hogy szeress Engem, hanem hogy megismerj Engem, mondja az Úr. Az Én szeretetem irántad soha nem változott meg. Róma 8:28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

2016. november 21., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. november 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 21.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Amit hiszel, azt fogod kapni. Ne hagyd, hogy elússzon ez a lehetőség, hanem tartsd a szívedhez közel az ígéretet. Kezdj el elmélkedni azokon a dolgokon, amiket mutattam neked és amiket kihívásként állítottam eléd. Azok a dolgok, amiket az Igém hatalma alá hozol, hasznossá válnak számodra ebben az időszakban. Minden áldás "Igen" és "Ámen" lesz a te érdekedben, mert ez az Én célkitűzésem a számodra, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Akiknek nehéz problémákkal kellett szembenézniük mindeddig, de még mindig nem oldódtak meg ezek, azt mondom nektek, hogy bíznotok kell Bennem, hogy Én megmutatom nektek a megoldáshoz vezető utat. Ez nem olyasmi, ami magától megoldódna. Szükség lesz a ti együttműködésetekre is, de Én megadom nektek az ismeretet és a bölcsességet, ami az előrelépéshez kell, mondja az Úr. Ézsaiás 30:21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

2016. november 19., szombat

Prófétai Áhítat, 2016. november 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 19.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Keljen fel a hited! Legyen a hited a kiemelkedő része annak, amire ebben az időben törekszel. Használd a hitedet! Engedd, hogy növekedjen a hited! Engedd, hogy érzékennyé váljon az Én ösztönzéseimre. Engedd, hogy a hited Hozzám tudjon jönni, anélkül, hogy kétely vagy a hitetlenség hátráltatná. Engedd, hogy jöjjön, és így meg fogod kapni azt, amit neked készítettem, mondja a Szentséges. Keljen fel a hited, mert az konkrétan a remélt dolgok valóságtartalma. Zsidókhoz írt levél 11:1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

2016. november 18., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. november 18.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt akarom, hogy tisztában legyetek vele, hogy nem vagytok egyedül a küzdelmeitekben. Mindenki küzd, és minden egyes ember a saját körülményeivel és problémáival. Viszont azt is meg kell értenetek, hogy a küzdelmekben rejlik az a hajtóerő, ami besodor benneteket a királyságomba, mondja az Úr. A Velem való kapcsolathoz azt kell tudnotok, hogy a világ nem tud és nem is fog beteljesülést nyújtani. Zsoltárok 33:8 Földi teremtények, tiszteljétek az Örökkévalót, félje őt a Föld minden lakója!

2016. november 17., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. november 17.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy rövid időre egy fennsíkra érkeztél a szellemi hegymászásod során, ahol engedned kell, hogy amit eddig tanultál, a részeddé váljon. Azok az információk és bölcsességek, amiket az utóbbi időkben szereztél az utad során, össze fognak állni, ahogy engeded, hogy a Szent Szellem végezze a munkáját benned, mondja az Úr. Neked csak annyit kell tenned, hogy csendben vagy és egy helyben maradsz, amíg majd szabadon mehetsz tovább. Zsoltárok 46:10 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

2016. november 16., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. november 16.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Pihenj, szedd össze magad és újulj meg! Értsd meg, miért volt fontos az, ahol eddig voltál, arrra nézve, ahová tartasz. Használd ki ezt a lehetőséget arra, hogy megtedd a szükséges korrekciókat, amelyek által képes leszel sikeresen előre haladni. Lehet, hogy el kell vágnod magad és el kell menekülnöd bizonyos szituációkból, amelyek leuralták az idődet és energiádat, miközben nem hozták meg a kívánt eredményeket. Értékeld ki a helyzetet úgy, hogy megkülönbözteted a jót és a rosszat, és igazságos pozíciót vegyél fel, mondja az Úr. Zsidókhoz írt levél 5:14 A nagy­ko­rú­ak­nak pe­dig ke­mény ele­del való, mint akik­nek ér­zék­szer­vei a gya­kor­lat kö­vet­kez­té­ben már al­kal­ma­sak a jó és a rossz meg­kü­lön­böz­te­té­sé­re.

2016. november 15., kedd

Prófétai Áhítat, 2016. november 15.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Számíts rá, hogy korrigálnod kell a megszokott dolgokon. A változás az egyetlen olyan dolog, aminek alárendelheted az életedet. A környezeted mindig a folyamatos mozgás állapotában van, neked pedig engedned kell a Szellemem mozgásának, hogy az élet megújultságában tudj járni. Találd meg a megfelelő, igazságos áramlatot és legyél békességben, mondja az Úr.  Zsoltárok 5:12 Mert te, Uram, az igazakat megáldod, jóakaratodat pajzsként borítod rájuk.

2016. november 14., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. november 14.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 14.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Gyertek és legyetek eggyé Velem, mondja az Úr. Elfelejtettétek, hogy a hit győz? Elfelejtettétek, hogy a hit önmagában képes győzelemre vezetni benneteket; hogy a hit pontosan azoknak a dolgoknak a valóságtartalma, amiben ti reménykedtek? Ezért ezek a jelek és csodák, amiket megcselekedtem, be kell, hogy vezessenek titeket a szélsőséges hit pozíciójába, amiből a reménységetek valóságtartalma lesz, hogy így megkaphassatok mindent, amit nektek készítettem. Azzá tudtok válni, akinek alkottalak benneteket -- Isten erőteljes embereivé. Legyen úgy, hogy a mostani időszak szülje meg a szívetekben ezt és hozza elő bennetek!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Emelkedj fel a Szellem szférájában és figyeld meg, hogy már az új nap hajnali óráiban vagy.  A szellemi tájat köd lepte be, hogy ne láss tisztán. Az élet ösvénye előtted húzódik, de nem tudod megmondani, merre megy. És még nem értél ki a bizonytalan sivárság erdejéből. Én viszont őszintén megmondom neked, hogy Én előhozlak téged a célkitűzéseim erejében és az áldásom hatalmában, mondja az Úr.  Ézsaiás 42:16 Vezetem a vakokat olyan úton, amelyet nem ismernek, viszem őket olyan ösvényeken, ahol még nem jártak. A sötétséget előttük világossággá teszem, a göröngyös utakat elegyengetem. Bizony, ezeket teszem velük, s őket soha el nem hagyom.

2016. november 12., szombat

Szóljon most egy dal - dicsőítő est a Lurdyban

"Szóljon most egy dal" címmel a Budapesti Autonóm Gyülekezet dicsőítő estet szervez a Lurdyban, november 27-én. A BPA Worship Team vezetője Kovács Péter, az est vendége Mike Payne lesz.

A szervezők célja, hogy az egész este Istenről szóljon. Az evangéliumot is ki szeretnék hirdetni, ezért arra bátorítanak, hogy hívjuk meg az erre nyitott ismerőseinket, barátainkat. Emellett imádkozni fognak betegekért, valamint Szent Szellem keresztségért is.

"Szóljon most egy dal" BPA dicsőítő est [kép és link]

Prófétai Áhítat, 2016. november 12.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyetek érzékenyek és jó ítélőképességűek.  Megmutatom a hibákat a megítélés terén, azzal, hogy feltárom az előítéleteket, és megmutatom nektek a logisztikai hibákat is.  A korrekció könnyű lesz mindaddig, amíg megmaradtok a Szellemben és nem mentek bele az önmagatok ostorozásába amiatt, hogy nem vagytok tökéletesek.  Legyetek alázatosak és maradjatok rugalmasak, mondja az Úr.  Nem annak van az ideje, hogy védekező pozíciót vegyetek fel.  Zsoltárok 25:9 Igazságban vezeti az alázatosokat, és az Ő útjára megtanítja az alázatosokat.

2016. november 11., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. november 11.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj ellen annak a kísértésnek, hogy kivetíts és feltételezésekbe bocsátkozz. Amid van, az a mai nap. Hozd ki a legtöbbet a rendelkezésedre álló időből azáltal, hogy jó döntéseket hozol és mindenben a jót választod a rossz helyett. Engedd, hogy az Én természetem érvényesüljön a gondolataidban és a cselekedeteidben, mondja az Úr. Ne legyen benned hamisság. János 7:18 "Mert aki a saját gondolatait hirdeti, az magának akar elismerést és dicsőséget szerezni. Aki pedig annak akar dicsőséget szerezni, aki őt elküldte, az igaz ember, és nincs benne hamisság."

2016. november 10., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. november 10.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj készen arra, hogy elindulj előre. Az átmeneti időszak már majdnem véget ért. Készülj fel arra, hogy érzékeny legyél a Szellemem vezetésére. Ne támaszkodj a saját eszedre és érzelmi reakcióidra a körülményekkel kapcsolatban. Inkább figyeld a hangomat és figyeld az Én jeleimet. Én tényleg irányítani fogom minden lépésedet, mondja az Úr. Zsoltárok 119:133 Irányítsd lépteimet igéid szerint, hogy semmiféle hamisság ne uralkodjék rajtam.

2016. november 9., szerda

Ellentmondó próféciák az amerikai választásról - mi a tanulság?

Vélemény

Az amerikai elnökválasztás körüli próféciák margójára

Bevezetésként címszavakban:

- Többféle prófécia keringett a mostani amerikai választásokkal kapcsolatban: 

  • Donald Trump győzelme (többek között Kat Kerr, "A Menny felfedése" című könyv szerzője prófétálta ezt határozottan, illetve még hamarabb született Lance Wallnau "Círus-próféciája" Trumpról, amiről a CharismaNewsban is megjelent egy hosszabb írás), 
  • Hillary Clinton győzelme (TB. Joshua részéről, akinek sokan figyelik a szolgálatát az interneten), 
  • valamint a választások elmaradása és Obama jelenlegi elnök részéről szükségállapot hirdetése (Glenda Jackson prófétálta ezt). 
Ezek közül az teljesült, amit Kat Kerr bátran és hangosan ki is hirdetett a Fehér Ház közelében, sőt már hónapokkal előre prófétálta több hírlevelében, hogy Trump fog nyerni. Így, egyszerűen, szó szerint. És így is lett. Obama elnök pedig nem csak, hogy nem rendelt el semmiféle szükségállapotot, de már gratulált is az új győztesnek a választás eredménye ismeretében.

Milyen következtetéseket vonunk le mindezekből? Vajon azonnal hamis prófétának kell kikiáltani, aki tévedett? Isten igéje azt tanítja, hogy mindent meg kell vizsgálni. 1 Kor 14: amikor 2-3 próféta szól, a többi megítéli - de nem azt tanítja, hogy ha valami nincs rendben, azonnal kiáltsák ki hamis prófétának. Ez nem azt jelenti, hogy nem lenne nagy a felelősség - igenis az, mert az Úr nevében szólni azt jelenti, hogy az Úr ezt mondta. És ha kiderül, hogy az Úr mégsem azt mondta? Nem csak a prófétálónak lesz rosszabb onnantól (hiteltelenebb lesz az emberek szemében), hanem mindazoknak, akik őszintén szeretnék tudni, mit mond az Úr. A többi embernek árt az, aki az Úr nevében olyat mond, amit az Úr nem mondott. Természetesen ugyanilyen fontos, hogy ez nem válik az Úr dicsőségére sem.

Mit mondjon az ember TB Joshuára? Én csak időnként látok, hallok vele kapcsolatban valamit, legtöbbször erőteljes gyógyulásokról és démonűzésekről. Illetve azt hallom (olvasom), hogy sokak által tisztelt próféta. Nem tudnám sem alátámasztani, sem megcáfolni azt, hogy kiemelkedő jelentőségű prófétai szolgálata lenne. A világ híreivel kapcsolatban olvastam egyszer egy próféciáját, még az eltűnt maláj repülőgépről, amiben azt mondta, miután elindult a roncsok felkutatása, hogy ne keressék a repülőt, mert nem fogják megtalálni. És tényleg, újra meg újra az szerepelt a hírekben, hogy egyszerűen sehol sem találják a gép roncsait a tengerben. Meg is szűntek a híradások erről - egy ideig, mert nemrég azt olvastam, hogy egy új, ausztrál vezetésű keresőakcióban elkezdték megtalálni a roncs darabjait. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy hamis próféta lenne, hiszen nem gonoszságot szólt az Úrról, csak tévedett. Az amerikai elnökválasztásról is, jó nagyot. Ettől még Isten embere, aki az evangéliumot erővel, jelekkel és csodákkal hirdeti - akár az elé kerülő embereknek szóló személyes próféciákkal (szellemi ajándékokkal) is.

Egy fontos igeszakasz, amit jó a ha tudunk és figyelembe veszünk: "Ha egy próféta az ÚR nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az ÚR mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!" (5 Mózes 18:22). Ezzel csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy maga az Úr sem azt mondta, hogy ami nem teljesedik be, az feltétlenül démoni sugallatra történt, vagy hogy feltétlenül hamis prófétáról lenne szó. Azt mondta, hogy az elbizakodottság a kiváltó ok.

Ez egy olyan hiba, aminek nem kicsi a jelentősége, de ha őszinték vagyunk, mindannyiunknak vigyázni kell ezzel. Különösen ha az ember elkezdi megtapasztalni, hogy az Úr szól hozzá, ráadásul másoknak szóló, vagy éppen a jövőre vonatkozó dolgokat. Könnyen előfordulhat, hogy valaki elkezdte tapasztalni a Szent Szellem ajándékainak a működését és esetleg arra a következtetésre jut, hogy ez neki mindig "megy". Ez az elbizakodottság. Jobban elhiszi, hogy a benne levő gondolat, látás biztosan az Úrtól kapott kijelentés, mint amekkora az alázat és az őszinteség benne. 

Szeretném hangsúlyozni: ne ítéljünk könnyedén. De miért?

Természetesen tudjuk, hogy mindent meg kell ítélnünk olyan értelemben, hogy megvizsgáljuk például az elhangzott próféciákat. Még egy-egy adott ember tetteit, sőt, szolgálatát is meg kell ítélnünk, azaz kell, hogy legyen véleményünk róla. A véleményalkotás is lehet helyes megítélés. Mit jelent tehát, amitől Jézus óvott bennünket? Habár ott is ugyanúgy a megítélésről van szó, a szövegkörnyezet, vagyis Jézus ehhez kapcsolódó tanítása egyértelművé teszi:

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek." (Máté 7:1-2) A megítélés módjáról, mértékéről tanított itt az Úr. Azt érhetjük meg belőle, hogy ugyanolyan módon és mértékben számíthatunk mi magunk is a megítélésre, mint ahogyan mi ítélünk. Ha túlzottan kritikus hozzáállással nézünk egy-egy szolgálatra, ne csodálkozzunk, ha mi is ezt fogjuk kapni, és ne lepődjünk meg, ha nekünk sem fog jól esni. Sajnos ez sokakban azt a reakciót váltja ki, hogy még jobban kritizálnak másokat, ami még jobban kiváltja mások kritikáját irántunk is, mire sebzett vadként még jobban belelendülhet az ember az ítélkezés gyakorlásába, és elindul egy rossz körfogás, mint valami erős forgószél, amiből minél hamarabb ki kell szállni - megalázva magunkat az Úr előtt és több istenfélelemmel szemlélve azokat is, akiknek a dolgai nagyon szemet szúrnak nekünk. Úgy gondolom, éppen ezért folytatja Jézus ezt tanítást azzal, hogy előbb a saját szemünkből igyekezzünk kivenni a gerendát, mielőtt másokkal foglalkoznánk.

Egy kicsit jobban megérthetjük, hogyan csúszhatott be egy ilyen nagy hiba TB. Joshua prófétálásába, ha tudjuk, hogy "rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás" (lásd 1 Kor. 13). Tudjuk, hogy TB Joshua az afrikai kontinensen él és szolgál. Nekem nagyon valószínű, hogy az amerikai hívőknek, akik közül nagyon sokan folyamatosan az Úr előtt hordozzák az országuk sorsát, mivel erre fókuszálnak és ebben kérik Isten beavatkozását, vezetését folyamatosan, ezért tisztább szellemi meglátásaik, relevánsabb kijelentéseik vannak Istentől Amerikára nézve. Ez nem zárja ki, hogy más is kaphat kijelentést Amerikára, de jobb ha kellő alázattal kezeli mindenki ezt, és ha nagy volumenű dolgokról van szó egy kapott "üzenetben", érdemes több szempontot is figyelembe venni a saját próféciánk, meglátásaink kiértékelésére - még mielőtt akaratlanul is tévesen prófétálunk az embereknek, különösen olyan emberek előtt, akik eleve megkérdőjelezhetetlennek tartják az ember szolgálatát. Ez TB. Joshua népszerűsége miatt rá is érvényes.

Ez nem jelenti azt, hogy TB. Joshua, vagy bárki, aki téved valamiben, nem lehetne igazi próféta (az 1 Kor. 14 sem írja, hogy hiba esetén ezt kell megállapítani), noha az is igaz nagy általánosságban, hogy egyesek néha túllépik az Úrtól kapott elhívásuk kereteit, és inkább előállnak prófétaként, apostolként, vagy bármilyen más szolgálóként, felkészületlenül, vagy konkrétan arra szóló elhívás nélkül, ahelyett, hogy az Úrtól kapott tényleges ajándékaikra és feladatukra figyelnének oda, hogy mindent Isten dicsőségére tegyenek.

Manapság újra megszaporodni látszik a prófétai üzenetek iránti igény, nagyrészt az emberek bizonytalanságérzete miatt. Nem szabad hagynunk, hogy ez legyen a meghatározó. Habár az Úrnak öröme telik abban, hogy megvigasztal, megerősít, felbátorít bennünket az Ő prófétai üzeneteivel, amikor sok nehézséggel találkozunk, vagy elbizonytalanodunk, neki még fontosabb célja az, hogy ne csak az adott pillanatban, hanem stabilan, hosszabb távon is erős, bizakodó emberek legyünk. Azt látom, hogy az amerikai keresztények között sokaknál ezen a "szellemi talajon" (az előre nézés, bizakodás szellemi talaján) fogant meg a Trump kiválasztottságáról szóló üzenetek által jött újszerű, meglepő szellemi látás (miszerint Trump Istentől van felkenve és ezáltal alkalmas arra, hogy olyan fontos változásokat hozzon, amikért már régóta imádkoznak - ez derül ki Lance Wallnau próféciájából). Egyébként ez a prófécia sem egy egyszerű tényközlés volt a jövőre nézve, inkább annak a felismerése, hogy Círushoz hasonlóan olyanokat is tud használni az Úr, akik nem ismerték Őt addig. Persze, emellett ugyanúgy látni lehet amerikai keresztény körökben egy másik, céltalan, "próféciafüggő" mentalitást is, más trendekkel együtt. Nem véletlen, hogy az Úr az előbbit pecsételte meg a tényekkel, Trump nagy meglepetést jelentő győzelmével (a hivatalos közvéleménykutatások egyáltalán nem mutatták ezt kezdettől fogva), az utóbbit pedig nem - az elmaradó választásokról, szükségállapotról, vagy Hillary Clinton esetleges győzelméről szólókat.

Kell tehát az Úr kijelentése, de nem azért, hogy legyen valami misztikus, ami egy pillanatra ad valami izgalmasat, hanem azért, hogy a folyamatosan épülő életünkhöz hozzájáruljon akár vigasztalással, akár buzdítással, és tovább építsen, amíg Krisztus teljesen kiformálódik bennünk. A másik pedig, hogy nem azért ad bepillantást a jövőbe, hogy félelmet keltsen bennünk, és nem is azért, hogy csupán lenyűgözzön egy előre megmondott dolog beteljesülése, hanem azért, hogy legyen előttünk az Úr látásából és célkitűzéseiből egy szellemi látás, ami alapján Isten akaratának megfelelően tudunk helyesen viszonyulni az időkhöz és időszakokhoz. Ezeket érdemes figyelni, keresni a nagyobb jelentőségű üzeneteket hordozó próféciák illetve próféták kiértékelésénél - félelem nélkül, erős szellemi emberként, szeretettel és józan gondolkodással (2 Tim. 1:7).

~O.Gy.

Prófétai Áhítat, 2016. november 9.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ti, Én népem, egy kritikus jelentőségű ponthoz érkeztetek. Amit most tesztek, az örökre megváltoztatja az életeteket. Eljutottatok oda, ahonnan már nincs visszaút. Ragadjatok meg minden lehetőséget, hogy Hozzám közeledjetek, hogy így útmutatást kaphassatok a következő időszakra. Meg fogom mutatni nektek, hogyan legyetek igazak az elfordult nemzedék közepette, mondja az Úr. Ne féljetek! Filippi 2:14-15 Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban

2016. november 8., kedd

Prófétai Áhítat, 2016. november 8.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szellemben hallottam és éreztem is a hangokat mélyen a földben, amelyek Isten céljait hívják elő, hogy megnyilvánuljanak. Láttam, ahogy az emberek elkezdenek érzékenyek lenni az Úr Szellemének a munkálkodására, de nagy sötétség harcolt a világosság és igazságosság ellen. Minden eddiginél súlyosabb háború dúlt a jó és a gonosz között. Majd hallottam, ahogy az Úr ezt mondta: "Álljatok rá a tisztaságra." Zsoltárok 24:3-4 Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan.

2016. november 7., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. november 7.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 7.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Kelj fel és bátorítsd fel magadat az Úrban, ahogy Dávid is felbátorította magát, amikor nem jól mentek a dolgai. Kelj fel és hidd el, hogy Én a te oldaladon állok, hogy veled vagyok és hogy elvezetlek téged a győzelem pozíciójába. Kelj fel ebben az órában és engedd, hogy szárnyaljon a hited! Engedd meg magadnak, hogy újra higgy a jóságomban, és figyeld, ahogy a királyságom áldásai megjönnek hozzád ebben az időszakban, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy óra számlapját és hallottam a ketyegését. Mindig elfordultam, majd visszanéztem, és az idő alig haladt tovább. Majd ezt mondta az Úr: "Úgy tűnhet, hogy az idő szinte egy helyben áll, mivel annyira nyugtalan vagy amiatt, hogy átmehess a következő időszakba, de még nincs itt az ideje annak, hogy jelentős mértékben előrelépj. Az átmenet és a várakozás ideje van. Vannak, akik unatkoznak a népem között. Vannak, akik céltalannak érzik magukat. Elégedjetek meg ezzel az átmeneti időszakkal! Olyan dolgokat fogok mutatni bennetek, amiket most azonnal kell kezelni, hogy ne vigyétek magatokkal ezeket a jövőbe." 1 Timótheus 6:6 De valóban nagy nyereség az istenfélelem, megelégedéssel.

2016. november 6., vasárnap

Prófétai Napok Egerben

Találkozási Pontok címmel Prófétai Napok lesznek Egerben, a Dávid Hősei Gyülekezet szervezésében, december 2-án és 3-án.

A gyülekezet weboldalán, illetve a facebookon is közzétett esemény szervezőinek a célkitűzése, hogy a prófétai szó által a résztvevők megértsék és megragadják mindazt, amit Isten készített számunkra. A meghívóban a következőt írják: "Azt várjuk ettől a találkozástól, hogy a mennyei tervek és időzítések megértése által kiszélesedik a látásunk, és hozzáigazítjuk az elménket, szívünket Isten egyre kiszélesedő Királyságához, és annak előre viteléhez – Veled együtt."

A kétnapos konferencián olyan ismert és tapasztalt szolgálók fognak szolgálni, mint Nemes Pál, Nemes Katalin, Perjesi István, Petz Renáta és Szilágyi Zsolt, és emellett gyakorlatokban való részvételre is lehetőség lesz. A jelentkezéssel, étkezéssel illetve szálláslehetőséggel kapcsolatban, valamint a részletes programról további információkat az esemény facebook oldalán vagy a Dávid Hősei Gyülekezet weboldalán olvashattok. A rendezvény helyszíne: Eger, Cifrakapu utca 158.


2016. november 5., szombat

Prófétai Áhítat, 2016. november 5.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 5.

A TROMBITA, BILL BURNS:

A kereszt szimbólumát láttam. Láttam, ahogy változáson megy keresztül. Először Krisztus vére borította be. Majd fokozatosan aranyszínű lett, ami az Ő isteni természetét jelentette számomra. És ebből az aranyszínből jött elő az Ő kristályosan csillogó fényének a dicsősége, ami a generációkon keresztül ragyog -- a ragyogásával helyreállítást és nagy szabadulást hoz. A ragyogásával megnyitja az ösvényt előtted, amit Ő készített el. A ragyogásával bátorít és erővel ruház fel, hogy megújult energiával és nagy reménységgel járj ezen az ösvényen és így tedd meg ezeket a lépéseket. Az ÚR dicsősége valósággal hordozni fog téged dicsőségről dicsőségre azon az ösvényen, amit Ő készített elő számodra, hogy azt kövesd. Tedd meg ezeket a lépéseket! Ezek olyan helyekre fognak elvezetni téged, amik a legvadabb elképzeléseidet is felülmúlják. Emellett ki fogják nyilatkoztatni azokat a dolgokat, amiket nem tudsz felfogni. Mert ebből a vándorútból fog származni a jelenlegi időszak kijelentése, és ezekből a lépésekből fog kijelentés származni neked is, személyesen. Gyere most: hitben járva menj be az Én célkitűzéseimbe, mert most van az észlelés órája, mondja a Szentséges.

2016. november 4., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. november 4.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt akarom, hogy azon túl nézzetek, amit természetes szinten láttok, arra, amit szellemileg fogok mutatni nektek. A dolgok természetes elrendeződése csak elhomályosítja a lehetőségeiteket és a kapacitásotokat. Ahol most vagytok, azon túl kell nyújtanotok a kezeteket, hogy elérjétek mindazt, amit elkészítettem nektek, mondja az Úr.  Zsoltárok 123:2 Ímé, mint a szolgák szemei uruknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére: úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem megkönyörül rajtunk!

2016. november 3., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. november 3.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Már a múlté a legfőbb lendület abból az időszakból, amelyben minden lehetőséged megvolt az egyszerűsítésre és a megerősítésre. Mindazáltal ez a folyamat még tovább fog folytatódni valamilyen szinten a következő néhány év során. Nincs túl késő ahhoz, hogy elkezdd kihasználni az egyszerűség előnyeit. A világban bőségesen van a bonyolult dolgokból, amelyek hihetetlenül sok nyomást és stresszt okoznak, te viszont meg tudsz maradni és meg is kell maradnod a békességben, a káosztól függetlenül, ami mindenhol körülvesz, mondja az Úr.
2 Korinthus 1:12 Mert mi azzal dicsekszünk, hogy minden dolgunkban tiszta szívvel, isteni egyszerűséggel és őszinteséggel jártunk el. Nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével végeztük el, ami ránk volt bízva. A saját lelkiismeretünk is tanúskodik erről. Különösképpen érvényes ez arra, ahogyan közöttetek viselkedtünk

2016. november 2., szerda

Nyílt napot tart a CBC Bibliaiskola

A Prófétai Napló oldalain egyre szélesedő spektrumban teszek közzé híreket, információkat olyan keresztény eseményekről, érdekességekről Magyarországon, amelyek úgymond megújulás-központúak, vagy valamilyen módon újdonságnak, érdekességnek számítanak. Ezzel a szemlélettel ajánlom a figyelmetekbe a Charis Bibliaiskolát, amelynek a tanításai és szemlélete stabilan a szélsőségektől mentes, és annál inkább tartalmas és építő igei szolgálatot képviselnek.
Szombaton nyílt napot tartanak Budapesten, erről az alábbi meghívót találtam a CBC oldalán:


CBC Magyarország

Szeretettel meghívunk 2016. november 5-én szombaton 10 órára a Charis Bibliaiskola nyílt napjára.
Helyszín: Budapest, Kövér Lajos u. 21-23.
A 16 óráig tartó alkalom során lesz dicsőítés, meg tudjuk hallgatni egymás bizonyságtételét, és lehetőség nyílik imádkozásra és gyógyulásra! Az alkalom kitűnő lehetőséget kínál a személyes eszmecserére, ismerkedésre, barátkozásra is.
Adományozásra a helyszínen lehetőséget fogunk biztosítani, többek között a bibliaiskolai anyagok fordítási költségeinek támogatására. Szeder István és Gabi szeretetvendégséggel fog felénk szolgálni. A szendvicsekhez süteményekkel ti is hozzájárulhattok, ha szeretnétek.
Az iskola moduljait és könyveit is meg tudjátok ott vásárolni. Ha előzetesen jelzitek, mit szeretnétek, azzal megkönnyítitek a munkánkat.
Reméljük, hogy az utazás nehézségei, és a sok más program ellenére el tudtok jönni, hogy együtt örülhessünk az Úr jelenlétében:
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! (Zsolt.34:9.)
Várjuk a visszajelzéseiteket és a találkozást veletek! Hozzatok bátran magatokkal érdeklődőket! Mindenki meghívott!
Szeretettel: Katona Zsolt és Antje
- - -
Charis Bibliaiskola weboldala: http://charis.hu/
Charis Bibliaiskola Facebook oldala itt

Prófétai Áhítat, 2016. november 2.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor nyugtalan vagy, gyere be a jelenlétembe és keresd az Én nyugalmamat, ami magasan a heves harc fölött van. Gyere szellemben és frissülj fel, fiatalodj meg, hogy hatékonyan tudj szembenézni az előtted álló napokkal, energiával telve és önbizalommal. Alaposan erősítsd meg magadat a békességben, mondja az Úr. Zsidókhoz írt levél 4:10 Mert aki bement az Ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól.