2016. december 31., szombat

Prófétai Áhítat, 2016. december 31.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 31.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Nagyobb mértékű tisztánlátást fogsz megtapasztalni, mint eddig valaha. Elkezdem kijelenteni neked az elrejtett titkokat, amelyeket erre az időre tettem félre. Van néhány dolog, amit meg kell tanítanom és meg kell mutatnom neked. Készülj fel, mert az Én munkám hamarosan megmutatkozik benned. Figyelj! Tanulj! Hallgass! Engedelmeskedj! Mert nagyon is tetszeni fog neked az Én hatalmam demonstrációja, ami beáramlik az életedbe, mint egy szél, ami átfúj a fák tetején, mondja az Úr.

2016. december 30., péntek

DECEMBER 31. STRATÉGIAI NAP!!! Lana Vawser próféciája

DECEMBER 31. STRATÉGIAI NAP!!! VOLT EGY LÁTOMÁSOM, AMELYBEN STRATÉGIAI TÁMADÁST LÁTTAM ISTEN NÉP ELLEN, AMIT AZ ELLENSÉG VÉGEZ DECEMBER 31-ÉN, HOGY RÁHANGOLJON BENNETEKET A FÉLELEMRE ÉS A RETTEGÉSRE 2017. MIATT. DE "EMELJÉTEK FEL A HIT-PAJZSAITOKAT ÉS DICSŐÍTSETEK", ÉS TUDJÁTOK MEG, HOGY AZ ÚR A RENDELETÉVEL HIRDETI KI ANNAK AZ ELLENKEZŐJÉT, AMIT A HAZUG SZELLEM MOND! 2017-NEK STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE VAN!

2016. december 30.

Lana Vawser

Már akkor, amikor átléptünk az 5777. esztendőbe, éreztem, hogy az Úr kiemelte, hogy figyeljünk oda arra, ahogyan "átkelünk" 2016. december 31-én. 

Sokakat érnek támadások és találatok a félelem és rettegés utálatos szellemétől, ettől a hazug szellemtől, amelyik teljes erőbevetéssel támadt Isten népe ellen a legutóbbi időben, különösen nagyjából az utóbbi egy hét során.

Ma volt egy látomásom, amelyben egy "stratégiai szobában" láttam az ellenséget, aki a démoni hadseregét tájékoztatta egy "stratégiáról", amivel lecsaphatnak Isten népére pontosan akkor, amikor 2017. készül megnyílni. Láttam, ahogy az ellenség egyre több és több tüzes nyilat rak a tegzekbe, amiket ezek a démoni lények vittek magukkal. Hallottam, ahogy azt mondja, hogy "Csak lőjetek rájuk, újra, meg újra, meg újra, meg újra, fáradhatatlanul. CSAK ANNYIT KELL TENNÜNK, HOGY RÁHANGOLJUK ŐKET!!!!!!!!"

Hirtelen meghallottam az Úr hangját, és így szól: "Én népem, AKARATTAL ÉS CÉLTUDATOSAN DICSŐÍTSETEK ÉS HIRDESSÉTEK KI RENDELETKÉNT, amit Én mondok NEKTEK 2017-re. EMELJÉTEK FEL A HIT-PAJZSAITOKAT, hogy azzal legyetek EGYETÉRTÉSBEN, amit ÉN HIRDETEK KI A RENDELETEMMEL! Emeljétek FEL a DICSŐÍTÉSETEK pajzsait december 31-én, különösen akkor, amikor az utolsót üti az óra 2016-ban.

Hirtelen azt hallottam, hogy az Úr a HABAKUK 2:2-3-at mondja:

Azután az Örökkévaló ezt válaszolta:
„Jegyezd föl, amit mutatok neked!
    Írd fel egy táblára, hogy el tudja olvasni
    minden járókelő!
Beteljesedik ez a látomás
    a maga idejében,
    de még várnod kell türelemmel.
Siet a beteljesedés felé,
    és nem fog csalódást okozni.
Ha úgy tűnne, hogy késik,
    te akkor is kitartóan várj,
mert eljön bizonyosan,
    eljön és nem késik!"

TUDATOSAN írd le, amit az Úr mondott neked 2017-re. Írd le a látást, amit az Úr adott neked, az ígéreteket, az álmokat, a célokat, írd le világosan és könnyen érthetően, és LEGYEN KÉZNÉL, amikor belépsz december 31-ére és az átkelést megkezded.

Miközben a félelem és rettegés szelei örvénylenek, HIRDESD KI HANGOSAN a Tőle kapott LÁTÁST és ÍGÉRETEKET!!!

Úgy éreztem, hogy az Úr kiemeli a Habakuk 2:2-3-ban olvasható szavakat "Írd fel egy táblára, hogy el tudja olvasni minden járókelő" [az angol fordítás szerint "Írd le nagy betűkkel, hogy futás közben is el lehessen olvasni"], és úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr, hogy MINDAZ, amit ez a HAZUG SZELLEM mond, a KÉSLEKEDÉSRŐL, a HALÁLRÓL, a SZOMORÚ VÉGZETRŐL szól, de az igazság az, hogy Isten népe egy EDDIG SOHA NEM TAPASZTALT, MEGNYILVÁNULÓ GYŐZELEM ÉVÉBE megy át 2017-ben. A FELGYORSULÁS szelei 2017-ben TÍZSZERES LENDÜLETTEL fognak felfokozódni. Az evangélium távolabbra és szélesebb körben fog elterjedni 2017-ben, mint amit eddig tapasztaltunk. Annak az éve lesz, amikor a halak BEUGRÁLNAK a hajóba. Az Ő szívének a kinyilatkoztatásai, a Tőle küldött prófétai üzenetek hangosabban lesznek hallhatóak mindenhol, az egész földön.

AZ ELLENSÉG A HALÁLRÓL, A SZOMORÚ VÉGZETRŐL ÉS A PUSZTULÁSRÓL SZÓLÓ HAZUGSÁGAIT KIABÁLJA, ÉS AZT, HOGY 2017. UGYANOLYAN LESZ, LERAGADVA FOGSZ MARADNI, ÉS ALIG FOGOD TÚLÉLNI. DE ÉN AZT A RENDELETET HIRDETEM KI, HOGY 2017-BEN TE VIRÁGOZNI FOGSZ ÉS CÉLBA ÉRSZ!

Ezután úgy éreztem, hogy az Úr azt mondja: "Az ellenség halált, szomorú végzetet és pusztulást kiabál és hogy 2017. ugyanolyan lesz, mint ez az év, leragadva fogsz maradni és alig éled túl. De Én azt a rendeletem hirdetem ki, hogy 2017-ben VIRÁGOZNI fogsz és CÉLBA ÉRSZ az ÁTTÖRÉSBE és az ígéretek MEGNYILVÁNULÁSÁBA, ahogy még soha nem képzelted, és az Efézus 3:20 még nagyobb megnyilvánulásai fognak kirobbanni körülötted mindenhol."

2017-ben Isten népe JELENTŐSÉGTELJES összejöveteleket fog tartani a"KIJELÖLT IDŐPONTOKHOZ" kötődően, és ez RÉMÜLETET fog okozni az ellenségnek.

AZ A KULCS, ISTEN NÉPE, HOGY NE ÉRTSETEK EGYET A HAZUG SZELLEMMEL.

Egy nagy sürgetést érzek Isten szívéből jönni, hogy NE ÉRTSETEK EGYET a hazug szellemmel. Az ellenség egyszerűen csak azt keresi, hogy bármilyen módon rávegyen, hogy ÖSSZHANGBA KERÜLJETEK az ő hazugságaival 2017-re. Emelkedjetek feljebb!!!!!! TUDATOSAN Emeljétek fel a hit-pajzsaitokat, emeljétek fel a dicsőítéseteket december 31-én.

2017. egy JELENTŐSÉGTELJES év! Az, amibe Krisztus teste átlép 2017-ben, sokféle módon lesz DICSŐSÉGES. Miközben 2017. kibontakozik, sokan fogják megérteni, hogy miért voltak OLYAN KEMÉNY csapások, amikkel az ellenség sújtotta őket 2016-ban. Ez az év lesz az, amikor "AZ ÉG FELÉ NYÚJTJUK A KEZÜNKET", ez az év lesz, amikor eljönnek a "VÉGRE PILLANATOK", ez az év lesz a "VIRÁGZÁS és CÉLBA ÉRÉS" éve!!!

Bármit is próbál csinálni az ellenség, 2017-et a GYŐZELEM FOGJA FÉMJELEZNI!!!!!

***********************************

Prófétai Áhítat, 2016. december 30.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Keresd meg és fogadd el az áldásaimat. Az a szívem vágya, hogy jobban megáldjalak, mint ahogy azt el tudod képzelni. Te Hozzám tartozol és Én gondoskodni fogok rólad, amíg teljes szívedből keresel Engem és lehetővé teszed, hogy beavatkozzam az életedbe, mondja az Úr. Engedd, hogy korrigáljalak téged, amikor szükséges, miközben Szellemben élsz és jársz. Efézus 3:20-21 Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek az Eklézsiában és a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, örök időkig!

2016. december 29., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. december 29.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vannak problémák, amiket meg kell oldanod és helyzetek, amikkel kezdened kell valamit, de egyedül nem tudod megcsinálni. Az Én segítségemre és az Én bölcsességemre van szükséged. Keress Engem, mielőtt bármilyen erőfeszítést teszel, és várj, amíg világos útmutatást kapsz. Én megmutatom neked az utat, mondja az Úr. Jakab 1:5 Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad.

2016. december 28., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. december 28.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj a szíveddel arra, amit mondani akarok neked, mondja az Úr. Itt az ideje, hogy magad mögött hagyd a csalódásokat és a bánkódást. Azok a helyzetek, amelyek a kudarc és a reménytelenség érzetét keltették benned, nem fogják az érdekeidet szolgálni az előtted álló napokban. Itt az ideje, hogy továbblépj onnan, ahol most vagy. Emlékezz rá, hogy a te reménységed Bennem van és nem a körülményeidben. Én veled vagyok, hogy felemeljelek a földi világ fölé a magasztos helyre. Filippi 3:13 Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre.

2016. december 27., kedd

Prófétai Áhítat, 2016. december 27.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most egy új trend veszi kezdetét a személyazonosságod megállapításában. Nagyobb pontossággal fogod kialakítani a személyes identitásodat, és még teljesebb módon fogod kifejezni önmagadat, a külső hatásoktól függetlenül. Ennek az lesz az eredménye, hogy meg fogod ismerni, hogy ki vagy te; hogy ki vagy Bennem és ki vagyok Én benned, mondja az Úr. Ez egy dinamikus kinyilatkoztatás lesz, amely egy új korszakba fog magával vinni téged. Filippi 3:10 Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a halálig. Mindezt pedig abban a reményben teszem, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban.

2016. december 26., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. december 26.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 26.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Gyertek Hozzám és vegyétek át az áldásokat, amiket ebben az időszakban öntök ki! Ezek a napok valóban a túláradó áldások napjai. Az az Én nagy vágyam, hogy kijelentsem nektek azokat a dolgokat, amelyek az Én Királyságomban történnek, és azokat a dolgokat, amelyek a ti körülményeitekben történnek. Kijelentéseket akarok adni, hogy kezelni tudjátok ezeket a dolgokat és meg tudjátok szerezni a győzelmet, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vonulj vissza a világ sürgés-forgásából, hogy bejöjj a jelenlétembe és stabilan elhelyezkedj a békesség helyén. Gyere és legyél közösségben Velem. Engedj el minden aggodalmat és káoszt, és engedd, hogy Én gyógyulást és helyreállítást vigyek a lelkedbe, mondja az Úr. Én a te Istened vagyok, és te Hozzám tartozol. Ézsaiás 41:10 Ne félj, mert veled vagyok! Ne aggódj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt, megsegítelek! Igazságos jobbommal felkarollak, és megtartalak.

2016. december 23., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. december 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állítsátok rá magatokat arra, hogy az Én békességemnek az eszköze legyetek, amely túlszárnyalja a konfliktust és a zűrzavart. Ti az Én népem vagytok, az Én nevemről vagytok elnevezve, hogy az örökkévaló királyság képviselői legyetek. Ne fecséreljétek el azokat a lehetőségeket, amikor nyilvánvalóvá tudjátok tenni a békéltetés szolgálatát. Legyetek kedvesek egymással, mondja az Úr. 2 Korinthus 5:18-19 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.

2016. december 22., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. december 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Megnyitottam előtted egy lehetőség ablakát, hogy megbocsáss azoknak és elengedd azokat, akik ellened voltak. Szükségük van rá, de neked még inkább szükséged van rá. Amikor fogságban tartasz másokat, akkor te magad is fogságban vagy, még nagyobb mértékben. Most egy különlegesen jó alkalom van arra, hogy elrendezd a dolgokat az elmédben és a szívedben, mondja az Úr. Hadd ömöljön át rajtad a szeretetem! Máté 6:15 "De ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor Mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek."

2016. december 21., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. december 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A jó határok fontosak a biztonságod érdekében, szellemi és természetes szinten egyaránt. Maradj közel Hozzám, mondja az Úr, és hadd beszéljek a szívedhez, miközben biztonságos lakhelyekre vezérellek. Jó dolgokat készítettem el azok számára, akik engedelmeskednek a Szellemem vezetésének. Ehhez egy olyan szintű éberségre lesz szükséged, aminek a megtapasztalására még el kell jutnod. Tedd meg a következő lépést.  1 Péter 5:8 Óvatosak és éberek legyetek. Ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el.

2016. december 20., kedd

MOST SZÜLETNEK MEG AZ ÚJ KÖNYVEK!!!

MOST SZÜLETNEK MEG AZ ÚJ KÖNYVEK!!!

Lana Vawser próféciája
2016. december 20.

Nemrég volt egy látomásom, amelyben a tróntermet láttam és Jézust, ahogy éppen NAGYON NAGY, VASTAG könyveket vett a kezébe. Egymás után kinyitotta a könyveket, és tudtam, hogy az Ő népe közül sokak élete fölött nyitotta ki ezeket.

Amint ezt megtette, azt láttam, hogy a lapjaik ANNYIRA ELEVENEK voltak, hogy szinte vízből voltak, és azt láttam, hogy a lapokban mintha folyók folytak volna.

Hirtelen olyan volt, mintha a könyv alján egy óriási lyuk lenne, és a zúgó folyók vizei elkezdtek kiömleni és lezúdulni, mint egy hatalmas, zúgó vízesés.

Majd azt láttam, hogy ez a vízesés rázuhan sokakra Krisztus testében, ahogy ott ülnek a számítógépüknél. A vízesés beömlött Isten embereibe és hatalmas erővel ömlött ki belőlük. Ez az erőteljes, felfrissítő kijelentés ömlött ki belőlük, ahogy a számítógépükön egyik oldal a másik után telt meg az élet szavaival, meglátásokkal és kijelentésekkel.

Nagyon érzékelni lehetett, hogy a légkör úgy tele van az életadó kijelentéssel és az áttörés kulcsaival, hogy már várandós volt vele.

Majd hallottam, hogy azt mondta az Úr: "Most születnek meg az új könyvek. Nagy áldásokat fognak közvetíteni a Velem való átélések érdekében, kijelentéseket, felfrissülést, útmutatást és nagy fordulatot fognak hozni Krisztus testének és a világnak. 2017-ben felfokozódik a kegyelem és a felgyorsulás a publikálás terén."

A felgyorsulás szelei megérkeztek ezekre az emberekre Krisztus testében, a könyvek pedig megszülettek HIRTELEN történő mozzanatokkal! Ahol sokan úgy gondolták, hogy egy évig is, vagy évekig is el fog tartani, ott csak hónapokra volt szükség. Az Ő gyorsító szelei ráleheltek ezekre a kéziratokra, hogy HIRTELEN történő mozzanatokkal meg is szülessenek!!!

Azonnal azt láttam, hogy elkészültek a kéziratok, és ezek közül a kéziratok közül mindegyiknek a címoldalán volt egy IRÁNYTŰ.

"Az Én konkrét útmutatásom van kibocsátva ezek által a kéziratok által."

Sok ilyen kézirat fogja helyreállítani az IGAZI ÉSZAKI IRÁNYT az emberek, a városok és nemzetek életében, hogy felébressze bennük a rendeltetésüket!!!

MOST van az idő sokatok számára, hogy átvegyétek a kijelentést az Ő szívéből, vízesés mennyiségben, és megtapasztaljátok, ahogy az Ő kéziratai általatok HIRTELEN szárnyakat növesztenek és repülni kezdenek!!!

********************************

Prófétai Áhítat, 2016. december 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A vágyad, hogy felemelkedj és elérd a következő szellemi szintet, összhangban van a rád vonatkozó akaratommal, mondja az Úr. Viszont fel kell szabadítanod magadat azok alól a kötöttségek alól, amelyek visszatartanak, vagy amelyek miatt félsz elengedni a múltat. Innentől már tovább tudsz lépni; állítsd rá a szívedet arra, hogy meg is teszed. Az áttörés a küszöbön áll. 2 Korinthus 2:14 De hála az Istennek, aki mindig diadalmenetben hordoz minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát nyilvánvalóvá teszi általunk minden helyen.

2016. december 19., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. december 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 19.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Hallom, ahogy ezt mondja az Úr: "Én szeretet vagyok. A szeretet a személyem valódi lényege. A szeretet az Én természetem. A szeretetemet kiosztom mindenkinek, hogy minden egyes ember, aki fogadja, áldott lehessen és bővölködhessen az Én királyságomban. Fogadjátok és maradjatok meg a szeretetben, amit Én adok nektek. A most következő évben nagyok lesznek azok az áldások, amelyek eljönnek hozzátok."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az a kísértés fog érni, hogy feladd és elhagyd azt, amire elhívtalak téged, amit tenned kell és aminek lenned kell. Ez azért lesz, mert az ellenség önelégültséget árasztott ki e földön, ami miatt úgy fogod érezni, hogy nem vagy hatékony és nem vagy aktuális. Maradj, ahol vagy és várj! Ez is el fog múlni, azután pedig az élet és a várokozás új szintjére foglak vinni téged, mondja az Úr. Maradj az útvonalon! Zsoltárok 61:2 E föld széléről kiáltok hozzád; mert szívem elepedt: Vezess engem innen a Kősziklára, mely magasabb mint én.

2016. december 16., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. december 16.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Megnyitottam előtted egy ösvényt, ami lehetővé teszi, hogy átmanőverezz azokon az akadályokon és nehézségeken, amiket már egy jó ideje el kellett viselned. A szabadság újabb szintjét fogod tudni átélni, amire szinte lehetetlenség volt eljutnod. Egyedül nem tudod megtenni ezt, viszont a segítségemmel és az útmutatásommal most már képes leszel továbbmenni, mondja az Úr. Készülj az áttörésre. Zsoltárok 27:13 Már ellankadtam volna, ha nem hinném, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén!

2016. december 15., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. december 15.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tartsd szem előtt azokat a kapott dolgokat és információkat, amiket betöltök az életedbe és a gondolkodásodba, amelyeknek a következménye az egyszerűség lesz. Képes leszel úgy elérni a kívánt célodat, hogy nem kell bonyolult procedúrákkal foglalkoznod. Meg fogom mutatni neked, hogy hogyan kell leegyszerűsíteni azokat a folyamatokat, amelyek a szükségesnél is bonyolultabbak és tekervényesebbek lettek, mondja az Úr. Jeremiás 10:23 Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!

2016. december 14., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. december 14.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vannak, akik követnek és vannak, akik vezetnek. Ne kövess olyat, aki nem tud vezetni. Viszont Én szólítalak téged, hogy engedd, hogy a Szent Szellem vezessen téged mindenben. Rábízhatod magad, mert Ő a megfelelő irányba fog vinni téged és pontosan azt fogja mutatni és tanítani neked, amit meg kell találnod és meg kell tudnod. Nem vetheted a hitedet az emberi természetbe, viszont az Én Szellememben biztos, hogy megbízhatsz, mert Ő a rendeltetésed útján vezet téged, mondja az Úr. Máté 15:14 „Ezért ne is törődjetek velük! Hiszen vakok, akik vakokat vezetnek. Ha viszont egy vak vezet egy másik vakot, akkor bizony mindketten gödörbe esnek.”

2016. december 13., kedd

ISTEN MEGTÖRI AZ "ÁLLANDÓAN FELLÁNGOLÓ CIKLUSOKAT" ÉS HELYETTE "A CSODÁK TÜZÉNEK, AZ EGYMÁST KÖVETŐ ÁTTÖRÉSEKNEK A CIKLUSAIT" ADJA

ISTEN MEGTÖRI AZ "ÁLLANDÓAN FELLÁNGOLÓ CIKLUSOKAT" ÉS HELYETTE "A CSODÁK TÜZÉNEK, AZ EGYMÁST KÖVETŐ ÁTTÖRÉSEKNEK A CIKLUSAIT" ADJA

2016. december 12.

Lana Vawser 

ÁLLANDÓAN FELLÁNGOLÓ ÖRDÖGI KÖRÖK CIKLUSAIT láttam. Olyan dolgokat, amik Isten népe ellen fordulnak, megpróbáltatások, betegségek, szituációk és ellenállás, amik odáig jutnak, hogy amikor már egy áttörés készül megnyilvánulni, akkor hirtelen valami FELLÁNGOL megint, és úgy tűnik, hogy rosszabb a helyzet, mint volt, és mintha újra körbemennél egy hegy körül.

Azt láttam, hogy az Úr MEGTÖRI ezeket a ciklusokat egyszer és mindenkorra. A mennyből kapott felmentés, áttörés, igazságszolgáltatás és gyógyítás behatol az életetekbe és kiárasztja "A CSODÁK TÜZÉNEK, AZ EGYMÁST KÖVETŐ ÁTTÖRÉSEKNEK A CIKLUSAIT!!!".

Ezeket a szavakat hallottam: "NEM fogtok újra körbemenni a hegy körül! Ez a HETEDIK KIHIRDETETT RENDELETEM!! Egy TELJESEN ÚJ IDŐSZAK VAN!!"

Nem csak az lesz, hogy Isten népe közül sokan egyik csodából a másikba lépnek, hanem egyik áttörés után a másik fog jönni, az Ő szeretetének a tüze pedig mélyebben fog égni a szívükben és a lelkükben, mint valaha. Éhség, szenvedély és mély gyógyulás fog gyulladni és megnyilvánulni Isten népében, ahol ezek az ördögi körök ciklusai próbáltak lopni, ölni és pusztítani. (János 10:10)

Ezeket a szavakat láttam: "A SZORONGÁST ÁTFORDÍTOM A BENNEM VALÓ BÉKESSÉGRE ÉS AZ ÁMÓS 9:13-15 ÁTTÖRŐ MEGNYILVÁNULÁSÁRA."

ÁMÓS 9:13-14

"Valóban, már nemsokára lesz" Isten rendeletként hirdeti ki... (angol fordítás alapján)

"Bizony, eljön az idő — mondja az Örökkévaló —, amikor olyan bőségesen megáldalak titeket, hogy a szántó utoléri az aratót, aki szőlőt szüretel, utoléri a vetőt. A hegyoldalakról árad majd a must, s a dombokról bor-patakok folynak. Népem, Izráel sorsát jóra fordítom. [...]" (EFO)

Ahol az ördögi körök ciklusai újra és újra és újra előjöttek, ott az Úr beindítja a FELGYORSULÓ ÁTTÖRÉSEKET, CSODÁKAT, ÁLDÁSOKAT és az ISTENI RENDEZŐDÉST!

Maradjatok állva! Imádkozzatok tovább! Dicsőítsetek tovább! Emeljétek fel a szemeiteket az ördögi körök FÖLÉ, nézzetek fel JÉZUSRA, és figyeljetek, mert meglátjátok ahogy ezek az ördögi körök MEGHAJOLNAK Jézus nevére! Figyeljétek, ahogy megtöri ezeket és beindítja A CSODÁK TÜZÉNEK, AZ EGYMÁST KÖVETŐ ÁTTÖRÉSEKNEK A CIKLUSAIT!!!!

GYÓGYULÁS van rajtatok!!!

***********************************

Prófétai Áhítat, 2016. december 13.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Úgy tűnhet, hogy amit szellemileg építettél, az nagyon gyenge -- mintha csak egy hajszálon lógnál. Ez azért van, mert időnként próba alá kell vetni téged és le kell tesztelni, hogy milyen az igazi természeted és a jellemed. Ami a leginkább számít, az, hogy milyen erős a fundamentumod Bennem, mondja az Úr. Feltétlenül gondoskodj róla, hogy szilárd és erős legyen a kapcsolatod Velem. Lukács 6:47-48 Valaki énhozzám jön és hallgatja az én beszédemet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklára épült.

2016. december 12., hétfő

PÁNIKROHAMOK PRÓBÁLNAK AZ ÍRÓKRA ÉS AZ ÚTTÖRŐKRE TÁMADNI!!

PÁNIKROHAMOK PRÓBÁLNAK AZ ÍRÓKRA ÉS AZ ÚTTÖRŐKRE TÁMADNI!!

2016. december 8.

Lana Vawser

Éppen most folyik egy támadás sok ÍRÓ ellen (ezt úgy láttam, hogy mindenféle írót jelent, dalszerzőket, prófétikus írókat, blogszerzőket, forgatókönyvírókat, stb.) és sok ÚTTÖRŐ ellen (azok közületek, akik feltörik a talajt új földeken és területeken, amik nem voltak még felásva - ösvény keresők, látnokok). Az ellenség célba vett titeket, mert egy ÁTMENETI IDŐSZAKBAN vagytok, hogy egy teljesen új KÜLDETÉSBE lépjetek át, egy új szférába, ahol kedvező körülmények várnak és befolyást tudtok gyakorolni.

Az ellenség szituációkat, körülményeket és a környezetedben levő dolgokat használja arra, hogy megpróbáljon az AGGÓDÁS LÁNCAIBA KÖTNI. Ezeket a szavakat láttam szellemben:

"Egy TÁMADÁS lett elindítva éppen most az írók és úttörők ellen. Az ellenség azt keresi, hogy EGYETÉRTÉSBEN legyenek azzal, amit ő indított és suttog, hogy BEZÁRJA az Én íróimat és ÚTTÖRŐIMET az AGGÓDÁS TÁMADÁSAIVAL (pánikrohamokkal), miközben pont most van az a pillanat, amikor magasabbra készülnek szállni azzal, hogy ráébrednek, hogy ki vagyok Én, valamint a saját identitásukra és rendeltetésükre. Kijelentés fog ömleni nagy erővel, mint még soha ezelőtt, az ellenség pedig azzal próbálkozik, hogy BLOKKOT ÁLLÍTSON a DUZZASZTÓGÁT elé."

Nemrég Melbourne-ben szolgáltam, ahol a barátom, Roma Waterman elmondott egy álmot, amiben az Úr egy stratégiát adott neki a támadás közepette, hogy fordítson hátat az ellenségnek, még csak ne is nézzen rá, és fordítsa az arcát Jézus felé és DICSŐÍTSEN. Az ellenség megsemmisült, ahogy dicsőített ebben az álomban.

Ahogy ezt a támadást láttam az ÍRÓKKAL és ÚTTÖRŐKKEL szemben, ami erőteljesen indult ellenük, észrevettem egy dolgot. Az ellenség képes volt "megszervezni az aggódást" a légkörben, viszont EGYETÉRTÉST KERESETT. Azt kereste, hogy az írók és az úttörők EGYETÉRTSENEK az aggódással, a félelemmel és a hazugságokkal, téves meggyőződéseket és lelki problémákat keresett, hogy "zárlatot" okozzon és jelentős mértékben felfokozza az aggódást.

Sok író és úttörő körül annyira intenzív lett a légkör, annyira nagy félelem, nyugtalanság és aggódás örvénylik körülöttük, hogy sokan fel akarják adni, vagy el akarnak menekülni, hogy elrejtőzzenek. NE meneküljetek és NE REJTŐZZETEK EL! Sokan azon tűnődtök, hogy vajon mi a baj, vagy mit rontottatok el. Fordítsatok hátat a légkörnek, fordítsatok hátat a hazugságoknak, fordítsatok hátat a félelemnek, fordítsatok hátat bárminek, ami "zárlat alá" akar helyezni ebben az aggódásban, és DICSŐÍTSÉTEK Jézust!!!! A légkör át fog változni!! TI légkör VÁLTOZTATÓK vagytok. Ahogy Jézust DICSŐÍTITEK, Ő KEZELI és GYÓGYÍTJA a szívetek, lelketek és elmétek problémáit, ahol ez a stratégiai támadás próbál rátok szállni, és Ő eltöri a rátok lőtt nyilakat.

Ez a támadás zavart, rémületet, nyugtalanságot, kimerültséget és aggódást hoz magával, amitől úgy érzitek, mintha megőrülnétek és egy rettenetes erejű érzés van bennetek, hogy fel akarjátok adni; de álljatok a sarkatokra, mert valójában egy ÁTMENETBEN vagytok egy ÚJ KÜLDETÉSBE, ami most tárul fel előttetek.

Láttam, ahogy jelentős mértékben fokozódó tűz szállt a tollakra, számítógépekre, laptopokra, iPadekre, notepadekre, naplókra. ÖSVÉNYEKET láttam, amelyeket az ÚTTÖRŐK vágnak, és ezek az ösvények LÁNGRA LOBBANTAK. Igazán jelentőségteljes kijelentés van rajtatok az Ő szeretetéről! Igazán jelentőségteljes megtisztulás, megszentelés és finomítás történik pont most az életetekben. Ő megtisztít, alakít, megformál és kiterjeszt benneteket ebben az átmeneti időszakban a KÖVETKEZŐ KÜLDETÉS előtt, amit számotokra készített. Új ajtók és új emeletek állnak előttetek!

Írók és Úttörők, a kegyelem új szintjei vannak rajtatok!!! Kétrétű dolog történik veletek jelenleg. Isten kezeli a szívetek, lelketek és elmétek problémáit, és gyógyulást hoz, az ellenség viszont megpróbál bezárni benneteket egy erőteljes aggódásba, hogy ne haladjatok előre. A dicsőítés következtében KI FOGTOK TÖRNI és GYARAPODÁSSAL fogtok előrehaladni.

- - - - - - - - - -

Prófétai Áhítat, 2016. december 12.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 12.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Figyeljetek, Én népem! Figyeljetek! A tetőkről kiáltok; a nagy öröm időszaka van most! Én pedig nagy örömöt árasztok rátok, ami a győzelem és a hatalom erősségét kelti bennetek. Én tudom, hogy mi jön, és tudom mindennek a kimenetelét. Fogadjátok, amit most cselekszem! Hadd helyezzem el a szívetekben az Én örömömet, és a kétségbeesettség el fog tűnni. Jöjjetek be abba a jogos pozíciótokba, hogy lehetővé tegyétek nekem azt, hogy bevezesselek titeket minden örömbe, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vonulj félre ezekben a sűrű napokban, hogy megpihenj és hálás legyél. A hála egy megerősítő szellemi erő, amely létfontosságú a jóllétedhez. Ne feledkezz meg róla, hogy ki vagy Bennem, és arról sem, hogy mi a célod és mi a rendeltetésed. Fordíts időt arra, hogy összeszedd magad és megtelepedj a békességben és csendességben, ahogy újra felveszed a kapcsolatot Velem, mondja az Úr. Jób 22:21 Bízd csak azért magadat Őreá és légy békességben: ezekből jó származik reád.

2016. december 10., szombat

AZ "UTOLSÓ PERCES" FELMENTŐ GYŐZELEM ... 2016 MÉG NEM ÉRT VÉGET!!!

HALLOTTAM, AHOGY EZT ÜVÖLTI: "NÉZZÉTEK, ITT AZ "UTOLSÓ PERCES" FELMENTŐ GYŐZELEM" ... 2016 MÉG NEM ÉRT VÉGET!!!

Lana Vawser


Ma volt egy látomásom, amelyben a Júdabeli Oroszlánt láttam ÜVÖLTENI, és ahogy üvöltött, a szájából az ÜVÖLTÉS ezekkel a szavakkal megtöltve jött ki: "ITT A FELMENTŐ GYŐZELEM!!!!"

Az ÜVÖLTÉSE ANNYIRA HANGOS és ANNYIRA ERŐTELJES volt, hogy hegyek tudtak volna összeomlani egy pillanat alatt. SEMMI sem tud ellene állni és SEMMI sem tudja megállítani Őt.

Ahogy folytatódott az ÜVÖLTÉSE, ezeket a szavakat hallottam:

"Sokan közületek, Én népem, úgy érzitek, hogy 2016-ot VERESÉGGEL fogjátok magatok mögött hagyni, de Én azt ÜVÖLTÖM fölöttetek, hogy "NÉZZÉTEK, ITT AZ UTOLSÓ PERCES FELMENTŐ GYŐZELEM!!!" HÚZZÁTOK KI MAGATOKAT, Én népem, EMELJÉTEK FEL A SZEMEITEKET, NE ADJÁTOK FEL A REMÉNYT, mert ahogy BENNEM ÁLLTOK, meg fogjátok látni az Én FELMENTŐ GYŐZELMEMET megnyilvánulni az életetekben. NEM fogjátok VERESÉGGEL magatok mögött hagyni 2016-ot. 2016 még NEM ÉRT VÉGET!!!! Ne KÉTELKEDJETEK a "TIZENEGYEDIK ÓRAI" váltásban, ami GYŐZELMET és FELMENTÉST HOZ. Mert 2016 "TIZENEGYEDIK ÓRÁJÁBAN" Én HIRTELEN LEVÁGOM 2016 LÁNCAIT, és ti MEGÚJULT REMÉNYSÉGGEL fogtok átkelni 2017-be, SZÉP REMÉNYEKKEL és FELFRISSÜLVE abban, ahogyan az Én MEGNYILVÁNULÓ FELMENTŐ GYŐZELMEM különféle módokon megmutatkozik az életetekben, hogy elhozza a ti "VÉGRE PILLANATAITOKAT" 2017-ben."

"Tegyétek le "2016 meg nem értését" és IMÁDJATOK ENGEM!!!! Tegyétek le 2016 csalódásait, sérelmeit és fájdalmait az Én lábaimhoz, és figyeljétek az Én "TIZENEGYEDIK ÓRAI FELMENTŐ GYŐZELMEMET!!!!"

"A 2 Mózes 14:14 megnyilvánulását fogjátok meglátni 2016 TIZENEGYEDIK ÓRÁJÁBAN, ami FELKELTI A REMÉNYSÉGETEKET BENNEM, 2017-re!!! SOKAN fogjátok MEGLÁTNI 2016 TIZENEGYEDIK ÓRÁBAN, hogy hogyan harcoltam mindvégig értetek és hirdettem ki rendeletként a GYŐZELMETEKET egész 2016-ban, amikor ti azt gondoltátok, hogy elfelejtettelek benneteket, vagy hogy csak úgy elmentem mellettetek. Meglepetések fognak MEGNYILVÁNULNI, ahogy BETÖREKEDTEK és MEGNYUGODTOK Bennem, 2016 TIZENEGYEDIK ÓRÁJÁBAN!!"

"Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton! Az Örökkévaló maga fog harcolni értetek!" (2 Mózes 14:14)

***************************************

Prófétai Áhítat, 2016. december 10.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 10.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Eljött a sas ideje. Igaz prófétákat emelek fel, akiknek sas látásuk lesz, és azt fogják látni és arról fognak beszélni, amit Én mutatok nekik. Nem fog többé az Én Egyházam az igaz prófétákban hiányt szenvedni. Nem fognak többé odafigyelni a hamis üzenetekre. Az Én népem természetfölöttivé válik, és nem fogják becsapni őket a megalkuvás hangjai. Keljetek fel, Én sasaim, szálljatok fel és szárnyaljatok ennek a világnak a nyomorúságos állapota fölött, mondja az Úr. Zsoltárok 103:2-5 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a pusztulástól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét.

2016. december 9., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. december 9.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Mindegy, milyen zűrzavart látsz eluralkodni körülötted, azt szeretném, hogy találd meg azt a békességet, ami csakis úgy található meg, hogy Velem egy vagy, mondja az Úr. Ne légy hajlandó megengedni, hogy a káosz határozza meg az életedet, hanem inkább a Velem való kapcsolatod határozzon meg téged. És helyezkedj el stabilan a csendes eltökéltségben. Ézsaiás 30:15 Ezért hát azt mondja nektek az Örökkévaló Isten, Izráel Szentje: "Ha visszatértek hozzám, ha bennem megpihentek: megmenekültök. Ha bíztok bennem és nem aggódtok, ha belső békétek és nyugalmatok megőrzitek: erőt adok nektek."

2016. december 8., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. december 8.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az, hogy küszködnöd kell azért, hogy Szellemben tudj maradni, a megosztott elme és szív következménye. Túl sok dolog verseng a lojalitásoddal és azzal, hogy a királyságra tudj fókuszálni. A tőled telhető legnagyobb erőfeszítést kell megtenned annak érdekében, hogy felállítsd a fontossági sorrendet, hogy mire szánod rá a gondolataidat és az energiádat, valamint annak érdekében, hogy azokra a dolgokra fordítsd oda a figyelmedet, amik most fontosabbak, mondja az Úr. 2 Korinthus 10:4-6 hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek.

2016. december 7., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. december 7.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most visszatekinthetsz, hogy meglásd, milyen hatással voltak a döntéseid a jelenlegi állapotodra. Többször is volt lehetőséged arra, hogy az élet körülményeire Szellemben járva reagálj, és nem érzelmileg vagy értelmileg. Az a cél, hogy egységben járj Velem, mondja az Úr. Az eredménye pedig a szellemi érettség lesz.
1 Korinthus 14:20 Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek.

2016. december 6., kedd

Prófétai Áhítat, 2016. december 6.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nagyon sokan túl szigorúak vagytok magatokkal, és ez már úgy elhatalmasodott, hogy megvetitek önmagatokat. Talán alázatosságnak tűnik, és még el is hihetitek, hogy ezt érdemlitek. De a kárhoztatás nem Tőlem van. A bűn felismerése nem ugyanaz, mint a kárhoztatás. A megbocsátás nemcsak másoknak jár, hanem saját magatoknak is meg kell adnotok. Keljetek fel és járjatok Szellemben, mondja az Úr.
Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

2016. december 5., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. december 5.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 5.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Keljetek fel, Én népem, és vegyétek át, amit adtam. Vegyétek át az életetekben és az életeteken rajta levő jelenlétemnek az örömét. Vegyétek át! Hadd árnyékozzon be titeket az öröm, hogy nagyságot adhasson át nektek. Szóljatok hitben és hirdessétek az Én akaratomat, hogy megszerezhessétek a győzelmet a körülményeitek felett. Szilárdítsátok meg magatokat a hálaadásban és hadd öntsön el benneteket az Én békességem. Én veletek vagyok és a ti oldalatokon állok, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyetek érzékenyek és legyetek a tudatában azoknak a dolgoknak, amelyek gyengeséget hoznak a testetekre, a lelketekre és a szellemetekre, és harcoljatok azért, hogy erősek maradjatok! Ez a saját harcotok lesz, viszont nagyon is képesek vagytok győzedelmeskedni az Én Szellememmel és a Szellemem által, mondja az Úr. Én veletek vagyok, hogy ünnepélyesen beléptesselek titeket a győzelem szférájába! 1 Korinthus 15:57 De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

2016. december 3., szombat

Bétel karácsony

A Bétel kiadó bátor vállalkozásba fogott bele - úttörőként, olyan úttörő témájú, prófétai jelentőségű könyveket publikál magyar nyelven, amelyek gazdag szellemi segítséget jelentenek azok számára, akik éhezik és szomjazzák a mennyei szemléletet, Isten királyságának az előretörését.

Karácsonyi akciójukban óriási kedvezményekkel vásárolhattok most a könyveikből, a Bétel kiadó weboldalán, itt: Bétel kiadó ~ Ünnepi csomagokPrófétai Áhítat, 2016. december 3.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 3.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Bizony, kiárasztok egy kegyelem hullámot. Az Én kegyelmem elég nektek. Állítsátok fel a zászlót! Higgyetek az Úr szavának! Öltözzétek fel teljesen Isten fegyverzetét és győzzétek le az ellenetek harcoló ellenséget. Fussatok a csatába! Mert ti győzelemre vagytok megalkotva. Én fogok segíteni nektek. Átsegítelek a diadalra minden alkalommal, ha tényleg csak hisztek és megszilárdítjátok az Én munkámat az életetekben. Rendkívülivé fogtok válni ebben az időszakban, mondja az Úr Isten.

2016. december 2., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. december 2.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokaknak közületek, Én népem, szükséges átszerveznie a gondolkodási folyamatát, hogy kizárjátok a gondolati zűrzavart, ami miatt szétszórtnak érzitek magatokat. Ezt azáltal tudjátok megtenni, hogy arra irányítjátok a figyelmeteket, ami igazán fontos az életetekhez és a szellemi jólétetekhez. Sok és különbözőféle dolog az, ami az idődet és a figyelmedet igényli, és jól tennéd, ha fontossági sorrendet állítanál, és megszilárdítanád magad a békességben, mondja az Úr. Ézsaiás 26:3 Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik.

2016. december 1., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. december 1.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN MARSHA BURNS:

Olyan problémák fognak felmerülni, amelyek a figyelmedet igénylik majd. Mialatt ezekkel a körülményekkel foglalkozol, keress Engem bölcsességért és útmutatásért. Ne légy hajlandó megengedni a váratlan helyzeteknek, hogy kizökkentsenek téged. Maradjon erős a hited és szilárdítsd meg magad a békességben, amely felülmúlja az értelmedet. Hadd vezesselek azzal a bizonyossággal, hogy veled vagyok és a te oldaladon állok, mondja az Úr. Filippi 4:7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

2016. november 30., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. november 30.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy kis fennsíkot, miközben egy hegyre másztunk fel. Békés hely volt, mi pedig nyugodtak és vidámak voltunk. Sütött a nap és tiszta volt a levegő. Csodálatos volt. Majd hallottam, ahogy az Úr ezt mondta: "Élvezzétek ezt a felfrissülési időt, ahogy megújul a szellemetek. Ez nem fog örökké tartani, de az erő és bátorítás, amit most kaptok, segíteni fog végighordozni benneteket a nehéz napokon." Efézus 6:10 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében!

2016. november 29., kedd

Prófétai Áhítat, 2016. november 29.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A világot elborítja a sötétség, de Én arra hívtalak el, hogy a világosságban és az igazságban járj. Engedd, hogy világosságot vigyek oda, ahol sötétség van és igazságot oda, ahol tévelygés van. Ne térj le erről az ösvényről. Megmutatom neked azt az utat, ami az élet gyümölcsét hozza, mondja az Úr. János 12:46 "Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz."

2016. november 28., hétfő

A FELERŐSÖDÖTT FIGYELMEZTETŐ ÁLMOK IDŐSZAKA VAN...

A FELERŐSÖDÖTT FIGYELMEZTETŐ ÁLMOK IDŐSZAKA VAN...

Lana Vawser
2016. november 28.

Ezeket a szavakat hallom, hogy "Most van a felerősödött figyelmeztető álmok időszaka, amiket azért kaptok, hogy imádkozni tudjatok és sakkban tarthassátok az ellenséget." Láttam, hogy Jézus belesuttog az Ő népének az álmaiba, jelentős mértékben felerősödött módon, hogy riasztást adjon nekik az ellenség terveiről, és nem csak azért, hogy vissza legyenek fordítva azok a tervek, hanem hogy még nagyobb területet foglalhassanak el. Egyfolytában azokat a szavakat hallottam, hogy "Figyeljetek és imádkozzatok". Ahogy "figyeltek és imádkoztok", az Úr meg fogja nyitni a szemeiteket, ahogy Elizeus szolgájával is tette a 2 Királyok 6-ban, hogy meglássa az igazi valóságot, hogy nagyobb angyali seregek vannak veletek, az Úrtól küldve, mint a veletek szemben álló ellenséges erők. Ezek a figyelmeztető álmok a még nagyobb látható győzelemre készítenek fel benneteket, ahogy együttműködtök Vele az Ő stratégiájában! Kérjétek, hogy mutassa meg a stratégiát és azt, hogy hogyan kell imádkoznotok, és meg fogjátok látni, ahogy az ellenség a sarokba lesz szorítva.

***************************

Prófétai Áhítat, 2016. november 28.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kutasd át a lelkedet, hamisságot keresve; találd meg a szívedben a sötétség helyét és térj meg. Tudnod kell, hogy akkor valódi a megtérésed, hogyha megrémülsz és gyötrődsz a bűnöd láttán. Keress engem a szabadulásodért és Én megbocsátok neked és helyreállítalak téged, mondja az Úr. Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem.

2016. november 25., péntek

Lana Vawser próféciája Kim Clement halála után

Szerkesztői bevezető (Országh György): Habár Lana Vawser szolgálatának nem kell külön ajánlás, ki szeretném emelni, hogy teljesen összhangban vannak az itt leírtak azzal, ami bennem volt, miután olvastam Kim Clement halálhírét. Én is úgy éreztem, hogy az Úr most palástokat ad a prófétáinak, és az, amit ezzel kapnak a próféták, annak köszönhető, amit Kim a szolgálatával előkészített. De olvassuk az Úr üzenetét Lana közvetítésében:
- - - - -


MEGKÉRDEZTEM AZ URAT KIM CLEMENT ELTÁVOZÁSÁRÓL.... A KORMÁNYZATI PALÁST ÁTKERÜL ÉS FELERŐSÖDIK AZ Ő SZÍVÉNEK A PRÓFÉTÁI KÖZÜL SOKAKON 

Lana Vawser 
2016. november 25.

Nemrég volt egy látomásom, amelyben kormányzati hatalom palástjait láttam tűzben égni. Ez a tűz jó tűz volt, a jelentőségteljes felerősödésnek a tüze. Ahogy ezek a palástok égtek, azt is láttam, hogy királyi pálcák lettek odanyújtva, az Ézsaiás 22:22 forgott körbe, és staféták lettek átadva szellemben.

Kim Clement eltávozása miatt nagyon megszomorodott a szívem és bánkódni kezdtem. A világ elveszítette Jézus egyik barátját, egy csodálatos embert, egy erőteljes prófétai hangot. Nagy örökséget hagyott hátra és mások számára utat készített. Tegnap Lance Wallnau egyik adását néztem (Periscope) és ő annyira szépen fogalmazta meg az igazságot arról, hogy Kim megharcolta és előkészítette az utat a prófétai területen, hogy mi ezután nagyon egyszerűen és könnyedén tudjunk belépni az ajándékoknak ebbe a szférájába, erre a szintjére.

Az Úrral beszélgettem Kim eltávozásáról és arról, hogy milyen bánatos lett a szívem. A szívem nehezen tudott megbirkózni az ő eltávozásával, és próbáltam megérteni, hogy mi is történt. Vajon az ellenség lőtte ki őt túl korán, vagy a földi küldetése ért véget, ezekkel a gondolatokkal küzdött a szívem, de az Úr nem adott konkrét választ. Amit viszont megláttam szellemben, az egy olyan kép volt, hogy most már sokan Kim vállán állnak. Hogy éppen most egy váltás történik, és Kim szolgálata miatt, az átadott élete miatt, a szeretete és Jézus iránti buzgósága miatt, az ő világméretű hatása és áttörése miatt, az Úr egy utat készített őáltala a próféták számára, hogy még tovább tudjanak jutni, mint ahová ő valaha eljutott. Micsoda megtiszteltetés és kiváltság együttműködni az Úrral abban, hogy megbecsüljük ezt a csodálatos embert, életet, örökséget, és azt az árat, amit Kim Clement kifizetett azért, hogy Jézus megdicsőülését megláthassuk a földön, a hangját tisztán hallhassuk és hogy utat készíthessen másoknak, hogy még tovább jussanak, mint ő.

Ahogy az Úr előtt ezeken elmélkedtem, noha néhány kérdésemre nem kaptam választ, azt éreztem, hogy az Úr azt mondja nekem: "A kormányzati palást átkerül és felerősödik a prófétákon. Őrségváltás történik."

Isten tüze száll a kormányzati palástokra, hogy felerősödést hozzon. Az Úr királyi pálcát nyújt sok prófétára, hogy szabadságot, gyógyulást és áttörést hozzanak a nemzetekbe. Isten most felfokozza a hatalmat az Ő szívének prófétái közül sokakon. Ők nagyobb befolyási szférákba kerülnek át, nagyobb kapcsolatokba és jóindulatba, hogy életet vigyenek és felnyissák a nemzetek gyógyulását és rendeltetését.

Láttam tűben égni a KORMÁNYZÁS hegyét! Az Úr kormányzati hatalmat (fennhatóságot) szabadít fel a próféták felett, hogy asszisztáljanak a nemzetek megváltozásában, de azért is, hogy el legyenek helyezve a kormányzás hegyén, hogy nagy változást vigyenek véghez. Ahol régóta zárva voltak az ajtók sok szív-próféta előtt, és a várakozás pozíciójában voltak, és csak azt látták, hogy egyik ajtó a másik után zárult be előttük, az Úr most egyik ajtót a másik után nyitja meg, amelyek a kormányzatba vezetnek a városokban és a nemzetekben, jelentőségteljesen felfokozott módon.

Az Úr most ráébreszti sok szív-prófétáját arra, hogy milyen hatalmat kaptak a városokban és az országokban. Ráébrednek a királyi hatalmukra, ami Őbenne van. Ez a jelentőségteljes felerősödés a kormányzati hatalom terén először a prófétákra kerül át, mint előfutárokra, aztán pedig ki lesz bocsátva Krisztus testére szélesebb körben is.

A felerősödés tüzében, ami ezeken a kormányzati palástokon volt, MINDENFELÉ kulcsokat láttam.

Az az érzés vett körül, hogy ebben a felfokozódásban és váltásban, ami most történik, Isten nagyobb kijelentést és kulcsokat ad át az Ő terveiről a nemzetekben és a kormányzati hegyen a prófétáknak, az Ő terveivel kapcsolatban.

"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ő szolgáinak, a prófétáknak."

Akik az Ő szívének a prófétai vagytok, most a látnoki dicsőítés új szférájába fogtok belépni. LÁTNI fogtok, amint a Királyok Királyát dicsőítitek, ámulattal, gyönyörködéssel, csodálattal és tisztasággal, ahogy Kim tette, és mindezt egy felfokozott módon. A látás és a kijelentés kettős mértékét fogjátok kapni.

Isten az Ő szívének prófétai közül sokakat emel fel egy új szintre a látás, a belátás, a felismerés (megítélés) és a bölcsesség terén, hogy nagyobb globális befolyásuk és hatásuk legyen. Ő kiképzett benneteket, alakított benneteket, és valami teljesen új dologra készített fel benneteket. Sokan átmeneti stádiumban vagytok, ahol Isten arra készül, hogy a kormányzati hatalom és befolyás új szintjére vigyen benneteket a kormányzati területen.

Jézussal való találkozások fognak történni, hogy nagyobb belátást és stratégiát adjon át nektek a kormányzati hatalom új szférájára nézve, amelyet sokatok számára felszabadít most. Hirtelen fognak hívni benneteket ebben az időszakban.

Isten éppen most megnöveli az EGYSÉGET ezek között a próféták között. Egymás mellett állnak, egymást becsülve, ünnepelve és támogatva, mint még soha ezelőtt. Robbanásszerű felfokozódás történik az együttműködés, a lendület és a megerősítés (konfirmáció, alátámasztás) terén az Ő szívének a prófétái között.

Az Úr konkrétan megmutatta nekem, hogy ez a kormányzati palást felfokozódása "az Ő szívének a prófétaira" száll rá. Akik ismeritek az Ő szívét, akik tudjátok, hogyan kell sáfárkodni az Ő szívével alázattal és tisztasággal, nektek jelentős mértékben meg fog növekedni a kapacitásotok és a befolyásotok, és ahogy ezen a kormányzati hatalomnak és befolyásnak ezen az új szintjén szolgáltok, az lesz a szolgálatotok GYÜMÖLCSE, hogy ISTEN SZÍVE, az Ő szeretete, jelleme és kedvessége fog kiáradni a városokban és a nemzetekben, jelentőségteljes mértékben. Az újságok címsorai fogják igazolni a szavaitokat. Jelek és csodák fognak követni. Krízishelyzetek fognak meghiúsulni, mert a füleiteket az Ő mellkasán tartjátok. Azáltal, amit tőle kaptok, ahogy előálltok és beléptek a hatalmatokba, a kígyók fejei le lesznek vágva, amelyeket városokba és nemzetekbe küldenek, hogy halált, fojtást és mérget vigyenek oda, hogy megakadályozzák, amit Isten cselekszik.

Most még inkább itt van az ideje, mint valaha, hogy ODAFIGYELJETEK ÉS IMÁDKOZZATOK! Ő felerősíti a belátásotokat és a felismerőképességeteket, és sok dolgot fog mutatni, hogy imádkozzatok és meglássátok a radikális változást. Lesz egy próba is sokaknál, hogy megőrzitek-e a szívetekben, amit átad nektek és imádkoztok-e, amikor könnyű lenne elengedni. Sokatokat bevisz az Ő szívének mélyebb kamráiba. Kiáltsunk a felismerőképességért és a bölcsességért, hogy tudjuk, mit kell elengedni és mit kell megtartani, amit a közbenjárás terén kaptunk feladatba.

Most történik a hirtelen váltás!!!

**********************************

Prófétai Áhítat, 2016. november 25.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj meg és vegyél egy mély levegőt. Egy szellemi forgószélben voltál eddig, de most azt akarom, hogy figyeld meg, hol voltál és meddig jutottál el. Legyen most a mérlegelés és a királyságomnak való újra elköteleződés ideje, valamint annak, hogy engeded, hogy az igém előrerepítsen téged a hitbe és az igazságosságba, mondja az Úr. Ne légy hajlandó megengedni, hogy a világiasság ellopja a békességedet és az örömödet. Róma 14:17 az Isten királyi uralma nem evés és ivás, hanem igazságosság és békesség és öröm a Szent Szellemben

2016. november 24., csütörtök

Békesség a kapcsolatokban - jó tanácsok Doug Addison tollából

Nagyon tetszik, hogy az amerikaiaknak van egy olyan nemzeti ünnepük, ami egyszerűen a hálaadásról szól. Habár hálát adni bármikor lehet, ez a nap mégis egy stabil dolog az életükben, a nemzeti öntudatukban, erősíti a gyökereiket, és tudatosan Isten gondoskodásához köti őket, különösen azoknak az életében, akik ezt hittel gyakorolják.

Most, a hálaadás napján írt egy buzdító blogbejegyzést Doug Addison a kapcsolatokról. Habár elsősorban az amerikai aktualitásokhoz kötődik (a családok ilyenkor együtt ünnepelnek, amit megnehezíthet az aktuális légkör az országukban), ahogy végigolvastam, azt látom, hogy nekünk is nagyon tanulságos tud lenni. Doug cikkei, üzenetei egyedi és aktuális eszközök az Úr kezében, a mi épülésünkre, bátorításunkra, úgyhogy szeretettel ajánlom ezt az írását is --

Országh György
szerkesztő, Prófétai Napló
- - -

Egyszerű lehetőségek a hálaadásnap és az egész ünnepi időszak békés megélésére
Doug Addison
2016. november 24.


Ma a Hálaadás Napját ünnepeljük a barátainkkal az Egyesült Államokban, de az egész világon mindenki számára annak az ideje van most, amikor hálásak lehetünk valamiért.

Bármilyennek látjuk vagy érezzük a helyzetet, Isten továbbra is mindenek fölött áll és nem feledkezett meg rólunk. Meg tudjuk változtatni a szellemi atmoszférát azáltal, hogy megegyezésre jutunk (Máté 18:19).

Erő van a megegyezésben! Tisztában vagyok vele, hogy amikor a családok összejönnek az ünnepek alatt, egy csomó dologban eltérhet a véleményünk, különösen ebben az évben, amikor ilyen negatív töltetű a légkör a politikai véleménykülönbségek miatt.

Hogyan lehet tehát egyetértés köztünk a véleménykülönbségek közepette? Fontos, hogy Istennel egyetértésben legyünk és behozzuk a mennyei minőséget a földi kapcsolatainkba.

Máté 7:12-13 (az angol Message verzió fogalmazása szerint) "Íme, egy egyszerű viselkedési alapszabály: tedd fel a kérdést magadnak, hogy mit szeretnél, mit tegyenek veled az emberek, aztán ragadd meg a kezdeményezést és tedd meg velük te! Ha összeadod Isten törvényét és a Prófétákat, akkor ugyanezt fogod kapni belőle."

Bármelyik kapcsolatban vagy helyzetben meg tudjuk változtatni a szellemi atmoszférát azzal, hogy valami pozitívat keresünk benne.

Jézus ugyanezt tette a szamáriai asszonnyal, aki politikai és vallási téren is eltérő véleményt képviselt. Keresett benne valami pozitívat, amikor azt mondta róla, hogy őszinte - annak ellenére, hogy ez az asszony bűnös életformát követett (János 4:18). Ezzel egy másik nézőpontot helyezett elé, aminek a hatására megnyílt, ahelyett, hogy bezárkózott volna Jézus előtt.

Mutatok néhány egyszerű lépést, amelyek segítségével meg tudod változtatni a szellemi atmoszférát a kapcsolataidban és az életedben:

1. Keress lehetőségeket arra, hogy megáldd az embereket (áldjátok azokat, akik átkoznak titeket).

2. Kérd Istent, hogy engedje meg, hogy úgy lásd az embereket, ahogyan Ő látja őket.

3. Határozd el előre, hogy el fogod engedni a múlt sérelmeit és rossz élményeit, és hagyod, hogy Isten valami újat csináljon.

4. Amikor megváltoztatod a saját nézőpontodat, azzal visszaszerzed azt, amit az ellenség próbál ellponi.

5. Kerülj ki a negatív körforgásból azáltal, hogy valami pozitívra koncentrálsz a másik emberben.

6. Te magad válaszd ki, hogy melyik csatákat akarod megvívni.

Írd le kommentbe a SAJÁT tippjeidet és ötleteidet arra, hogy hogyan lehet lecserélni a szellemi atmoszférát, hogy békésebbek legyenek az ünnepek.

Jézus ezt mondta: "... az Isten országa bennetek van." Lukács 17:21

Ez azt jelenti, hogy mindenhová el tudjuk vinni magunkkal Isten Királyságát és jelenlétét, ahová csak megyünk. Nagyon izgatottan várom, hogy mik fognak történni velünk. Habár sok ember számára megpróbáltatást jelentett az elmúlt időszak, Istennek csodálatos tervei vannak veled.

A legjobbakat kívánom az ünnepekre, Isten gazdag áldásaival, neked és családodnak!

Áldás,

Doug és Linda Addison valamint az InLight Connection csapat
DougAddison.com

- - -
Magyar változat: Országh György

Prófétai Áhítat, 2016. november 24.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne légy hajlandó érzelmileg reagálni a bosszantó körülményekre. Megmutatom neked, hogyan tudod többféleképpen is kezelni a stresszt, békességgel és kulturált viselkedéssel, mondja az Úr. Bízz benne, hogy Én bölcsességet és útmutatást adok neked mindenben. Az viszont már a te dolgod lesz, hogy az önuralmat gyakorold. Galata 5:22-23a A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom.

2016. november 23., szerda

Kim Clement hazament az Úrhoz


Kim Clement hazament az Úrhoz. A prófétai dicsőítő több mint egy éve küszködött betegségekkel, többek között agyvérzéssel, a legutóbb jelentkező tüdőbetegséggel már nem bírt megküzdeni a szervezete.

Kim Clement prófétai szolgálata számtalan emberhez jutott el, miközben Isten szívdobogását tette nyilvánvalóvá, akár tragédiákban, akár győzelmekben; jó és rossz időkben, háborúban és békében, demokratikus és teokratikus körökben, minden kulturális határt átlépve azzal, hogy Isten érzéseit közvetítette az emberek felé.

A családja szomorúan közli a hírt, hogy a szeretett Kim meghalt, átlépett a dicsőségbe, és most már az Úr jelenlétében van, "a legjobb barátjával, Jézussal. [...] Élete és szolgálata Krisztus szeretetének a bizonyítéka volt, reményt adott mindenkinek, aki hallotta a hangját, és folyamatosan jótékonykodva nyújtotta a kezét a fájdalmat vagy szükséget szenvedők felé. Kim megharcolta a nemes harcot, elvégezte a futását, megtartotta a hitet, és most átveszi az ő túláradó, nagy jutalmát a mennyben."

A családja mellett híres szolgálók is kifejezték megrendülésüket Clement halálhírére, többek között Graham Cooke, aki így emlékezik meg róla: "Igazán sok nagyszerű emlékem van Kimről. A Jézus iránti teljes hódolata, a dicsőítés iránti szenvedélyes szeretete, az írott Ige iránti lelkesedése, az elszántsága, hogy meghallja az Úr hangját és akár nyilvánosan, akár személyesen kijelentésszerű bátorítást adjon tovább az embereknek, ami rendszeresen megerősítette őket arra, hogy Istennel járjanak a körülményektől függetlenül ..."

Prófétai Áhítat, 2016. november 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most fontosabb, mint valaha, hogy a Szellemben járj és élj. Lehetőségek fognak adódni, hogy lekezeld azokat, akik tolakodóan behatolnak a személyes teredbe. Ugyanakkor az is szükséges lehet, hogy felmérd azt, ahol te hatoltál be mások személyes terébe. Vigyázz a manipulálás és kontrollálás helyzeteivel, valamint legyél érzékeny és kedves, miközben arra törekszel, hogy megőrizd a békességet és ugyanakkor megerősítsd és megőrizd a jó határokat, mondja az Úr. Róma 12:18 Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

2016. november 22., kedd

Prófécia, 2016. november 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Hol van a szereteted? Sokatokhoz szólok, akik az irántam való igaz szeretettel vágtatok neki a szellemi utatoknak. De aztán hagytátok, hogy ez a szeretet vallásos hagyománnyá és szolgálattá halványuljon. Azt szeretném, hogy emlékezz vissza a szeretetre és gerjeszd fel magad, de nem csak arra, hogy szeress Engem, hanem hogy megismerj Engem, mondja az Úr. Az Én szeretetem irántad soha nem változott meg. Róma 8:28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.

2016. november 21., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. november 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 21.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Amit hiszel, azt fogod kapni. Ne hagyd, hogy elússzon ez a lehetőség, hanem tartsd a szívedhez közel az ígéretet. Kezdj el elmélkedni azokon a dolgokon, amiket mutattam neked és amiket kihívásként állítottam eléd. Azok a dolgok, amiket az Igém hatalma alá hozol, hasznossá válnak számodra ebben az időszakban. Minden áldás "Igen" és "Ámen" lesz a te érdekedben, mert ez az Én célkitűzésem a számodra, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Akiknek nehéz problémákkal kellett szembenézniük mindeddig, de még mindig nem oldódtak meg ezek, azt mondom nektek, hogy bíznotok kell Bennem, hogy Én megmutatom nektek a megoldáshoz vezető utat. Ez nem olyasmi, ami magától megoldódna. Szükség lesz a ti együttműködésetekre is, de Én megadom nektek az ismeretet és a bölcsességet, ami az előrelépéshez kell, mondja az Úr. Ézsaiás 30:21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

2016. november 19., szombat

Prófétai Áhítat, 2016. november 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 19.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Keljen fel a hited! Legyen a hited a kiemelkedő része annak, amire ebben az időben törekszel. Használd a hitedet! Engedd, hogy növekedjen a hited! Engedd, hogy érzékennyé váljon az Én ösztönzéseimre. Engedd, hogy a hited Hozzám tudjon jönni, anélkül, hogy kétely vagy a hitetlenség hátráltatná. Engedd, hogy jöjjön, és így meg fogod kapni azt, amit neked készítettem, mondja a Szentséges. Keljen fel a hited, mert az konkrétan a remélt dolgok valóságtartalma. Zsidókhoz írt levél 11:1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

2016. november 18., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. november 18.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt akarom, hogy tisztában legyetek vele, hogy nem vagytok egyedül a küzdelmeitekben. Mindenki küzd, és minden egyes ember a saját körülményeivel és problémáival. Viszont azt is meg kell értenetek, hogy a küzdelmekben rejlik az a hajtóerő, ami besodor benneteket a királyságomba, mondja az Úr. A Velem való kapcsolathoz azt kell tudnotok, hogy a világ nem tud és nem is fog beteljesülést nyújtani. Zsoltárok 33:8 Földi teremtények, tiszteljétek az Örökkévalót, félje őt a Föld minden lakója!

2016. november 17., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. november 17.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy rövid időre egy fennsíkra érkeztél a szellemi hegymászásod során, ahol engedned kell, hogy amit eddig tanultál, a részeddé váljon. Azok az információk és bölcsességek, amiket az utóbbi időkben szereztél az utad során, össze fognak állni, ahogy engeded, hogy a Szent Szellem végezze a munkáját benned, mondja az Úr. Neked csak annyit kell tenned, hogy csendben vagy és egy helyben maradsz, amíg majd szabadon mehetsz tovább. Zsoltárok 46:10 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

2016. november 16., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. november 16.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Pihenj, szedd össze magad és újulj meg! Értsd meg, miért volt fontos az, ahol eddig voltál, arrra nézve, ahová tartasz. Használd ki ezt a lehetőséget arra, hogy megtedd a szükséges korrekciókat, amelyek által képes leszel sikeresen előre haladni. Lehet, hogy el kell vágnod magad és el kell menekülnöd bizonyos szituációkból, amelyek leuralták az idődet és energiádat, miközben nem hozták meg a kívánt eredményeket. Értékeld ki a helyzetet úgy, hogy megkülönbözteted a jót és a rosszat, és igazságos pozíciót vegyél fel, mondja az Úr. Zsidókhoz írt levél 5:14 A nagy­ko­rú­ak­nak pe­dig ke­mény ele­del való, mint akik­nek ér­zék­szer­vei a gya­kor­lat kö­vet­kez­té­ben már al­kal­ma­sak a jó és a rossz meg­kü­lön­böz­te­té­sé­re.

2016. november 15., kedd

Prófétai Áhítat, 2016. november 15.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Számíts rá, hogy korrigálnod kell a megszokott dolgokon. A változás az egyetlen olyan dolog, aminek alárendelheted az életedet. A környezeted mindig a folyamatos mozgás állapotában van, neked pedig engedned kell a Szellemem mozgásának, hogy az élet megújultságában tudj járni. Találd meg a megfelelő, igazságos áramlatot és legyél békességben, mondja az Úr.  Zsoltárok 5:12 Mert te, Uram, az igazakat megáldod, jóakaratodat pajzsként borítod rájuk.

2016. november 14., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. november 14.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 14.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Gyertek és legyetek eggyé Velem, mondja az Úr. Elfelejtettétek, hogy a hit győz? Elfelejtettétek, hogy a hit önmagában képes győzelemre vezetni benneteket; hogy a hit pontosan azoknak a dolgoknak a valóságtartalma, amiben ti reménykedtek? Ezért ezek a jelek és csodák, amiket megcselekedtem, be kell, hogy vezessenek titeket a szélsőséges hit pozíciójába, amiből a reménységetek valóságtartalma lesz, hogy így megkaphassatok mindent, amit nektek készítettem. Azzá tudtok válni, akinek alkottalak benneteket -- Isten erőteljes embereivé. Legyen úgy, hogy a mostani időszak szülje meg a szívetekben ezt és hozza elő bennetek!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Emelkedj fel a Szellem szférájában és figyeld meg, hogy már az új nap hajnali óráiban vagy.  A szellemi tájat köd lepte be, hogy ne láss tisztán. Az élet ösvénye előtted húzódik, de nem tudod megmondani, merre megy. És még nem értél ki a bizonytalan sivárság erdejéből. Én viszont őszintén megmondom neked, hogy Én előhozlak téged a célkitűzéseim erejében és az áldásom hatalmában, mondja az Úr.  Ézsaiás 42:16 Vezetem a vakokat olyan úton, amelyet nem ismernek, viszem őket olyan ösvényeken, ahol még nem jártak. A sötétséget előttük világossággá teszem, a göröngyös utakat elegyengetem. Bizony, ezeket teszem velük, s őket soha el nem hagyom.

2016. november 12., szombat

Szóljon most egy dal - dicsőítő est a Lurdyban

"Szóljon most egy dal" címmel a Budapesti Autonóm Gyülekezet dicsőítő estet szervez a Lurdyban, november 27-én. A BPA Worship Team vezetője Kovács Péter, az est vendége Mike Payne lesz.

A szervezők célja, hogy az egész este Istenről szóljon. Az evangéliumot is ki szeretnék hirdetni, ezért arra bátorítanak, hogy hívjuk meg az erre nyitott ismerőseinket, barátainkat. Emellett imádkozni fognak betegekért, valamint Szent Szellem keresztségért is.

"Szóljon most egy dal" BPA dicsőítő est [kép és link]

Prófétai Áhítat, 2016. november 12.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyetek érzékenyek és jó ítélőképességűek.  Megmutatom a hibákat a megítélés terén, azzal, hogy feltárom az előítéleteket, és megmutatom nektek a logisztikai hibákat is.  A korrekció könnyű lesz mindaddig, amíg megmaradtok a Szellemben és nem mentek bele az önmagatok ostorozásába amiatt, hogy nem vagytok tökéletesek.  Legyetek alázatosak és maradjatok rugalmasak, mondja az Úr.  Nem annak van az ideje, hogy védekező pozíciót vegyetek fel.  Zsoltárok 25:9 Igazságban vezeti az alázatosokat, és az Ő útjára megtanítja az alázatosokat.

2016. november 11., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. november 11.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. november 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj ellen annak a kísértésnek, hogy kivetíts és feltételezésekbe bocsátkozz. Amid van, az a mai nap. Hozd ki a legtöbbet a rendelkezésedre álló időből azáltal, hogy jó döntéseket hozol és mindenben a jót választod a rossz helyett. Engedd, hogy az Én természetem érvényesüljön a gondolataidban és a cselekedeteidben, mondja az Úr. Ne legyen benned hamisság. János 7:18 "Mert aki a saját gondolatait hirdeti, az magának akar elismerést és dicsőséget szerezni. Aki pedig annak akar dicsőséget szerezni, aki őt elküldte, az igaz ember, és nincs benne hamisság."