2016. január 30., szombat

Krisztus rabszolgái - A Jelenések Könyve (2. rész)

Krisztus rabszolgái - A Jelenések Könyve

2016., 3. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Múlt héten tanulmányoztuk az első kulcsot, amely a Jelenések Könyvének megértéséhez szükséges, és amely az első mondatban szerepel: Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ez a legalapvetőbb kulcs ahhoz, hogy mindent megértsünk. Minden Jézusról szól és minden Őbenne foglaltatik egybe. Ezért aki bölcs, minden nap arra törekszik, hogy egyre jobban megismerje Őt és megtalálja magát Őbenne.

A következő kulcs - mely szintén megtalálható a Jelenések Könyvének első mondatában- ez a kijelentés: 

"amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival..."

Mivel csak kevés keresztyénről mondható el a Biblia meghatározása alapján, hogy tanítvány, még kevesebbről lehet azt mondani, hogy rabszolga. Ahogy a Jelenések első mondata kijelenti, ez egy kijelentés Krisztus rabszolgáinak. Annak a mentalitásnak a hiányában, amely Krisztus igaz szolgálatából és abból a vágyból fakad, hogy az Ő akaratát tegyük, nem sok érthető meg a kijelentésből.

Ahogy az Úr mondta a János 7:17-ben, "Ha valaki kész cselekedni az Ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én Magamtól szólok." Kulcsfontosságú a tanítások és a kijelentések megértéshez a mi készségességünk, hogy az Ő akaratát tegyük. Ugyanaddig a mértékig vagyunk képesek megérteni az Ő tanításait és próféciáit, amilyen mértékig hajlandóak vagyunk egy rabszolga életét élni.
 
Az egyháztörténelem két jelentős tanítója, Pierre Abélard és Aquinói Szent Tamás azon vitatkoztak, vajon szükséges-e hinni, mielőtt megértenénk dolgokat, vagy szükséges-e érteni, ahhoz, hogy hinni tudjunk. Annak alapján, amit az Úr mondott a János 7: 17-ben, mielőtt értenénk, szükséges hinnünk és hajlandónak lennünk az Ő akaratát cselekedni.

A rabszolga valakinek a tulajdona. Nincs semmi, ami a sajátja lenne, még az ideje is a mesteréé. Minden reggel úgy kel fel, hogy keresni és tenni akarja a mestere akaratát minden más felett. Vajon mi azért élünk, hogy az Úr akaratát tegyük, mindent az Ő üzenetéért cselekedve? Vajon felvesszük a keresztünket minden egyes napon, meghalva a saját vágyainknak és keresve azt, amit Ő akar, hogy tegyünk?

Ez nem azt jelenti, hogy azoknak, akik nem élnek igaz tanítványként és szolgaként, nincs örök életük. Azoknak, akik bíznak a kereszt által történt megbékélésben, üdvösségük van. Ugyanakkor, amikor megszületünk ebbe a világba, csak éppen elkezdünk azzá válni, akik leszünk, és ugyanígy van ez az újjászületettekkel is - épp csak kezdenek azzá lenni, amire Isten elhívta őket. Annak, ha valaki ugyanazon a szellemi szinten marad, katasztrófális következményei lehetnek. Minél sekélyesebbek, éretlenebbek vagyunk a hitben való járásban, annál nehezebb megérteni az Úr útjait, vagy túlélni azokat az időket, amelyek most bontakoznak ki, ahogy ezt a további tanulmányok során is látni fogjuk. 

Az Úr azt mondta: " Jaj a terhes és a szoptató anyáknak" (lásd Máté 24: 19) ezekben az időkben. Ezt én úgy értelmezem, hogy rossz azoknak, akik éretlenségben tartják az embereiket, de ugyanúgy azoknak is, akik éretlenségben vannak tartva. A Krisztusban való érettség ott kezdődik, amikor először az Ő akaratát keresem és teljesítem azt. Ahhoz, hogy ismerjük az Urat, higgyünk Benne és kövessük Őt, feltétlenül szükséges Őt Úrként elismerni. Amikor meglátjuk Őt olyannak, amilyen, hinni fogunk Benne, jobban, mint a saját értelmünkben, véleményeinkben vagy vágyainkban. 

Hogy kapcsolni tudjuk a következő állítást, olvassuk el ismét a Jelenések első 2 versét:

Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. 

Ő pedig bizonyságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről; mindenről, amit látott.

Ismét láthatjuk, hogy ez Jézus kinyilatkoztatása, ami az Ő rabszolgáinak szóló üzenet volt. János bizonyságot tett arról, hogy ez egy kinyilatkoztatás volt Jézusról "mindenben, amit látott". Tehát mindenben Jézust kell keresnünk ebben a látomásban. Ahogy ezt tesszük, hozzá fog segíteni bennünket ahhoz, hogy mindenben Jézust lássuk a saját életünkben. Szánjuk rá magunkat, hogy az Ő rabszolgái leszünk, akiknek nagyobb örömet okoz az Ő akaratát teljesíteni a sajátunk helyett és akik gyönyörködünk ebben a hatalmas kiváltságban.

-----------------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Bondservants of Christ- The Book of Revelation

Prófécia, 2016. január 30.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha az a célod, hogy kiépüljön a királyságom az életedben, akkor a világosságban kell járnod -- az igazság, az igazságosság, a jogosság és a békesség világosságában. Ne engedd, hogy a világ királyságainak a sötétsége bármilyen módon felülkerekedjen rajtad. Állj meg eltökélten az Én jelenlétem kenetében és dicsőségében, mondja az Úr. Döntsd el, hogy minden helyzetben és minden körülmények között az Én Szellemem világosságában fogsz járni. Máté 5:14-16 Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécsest gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécstartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek: hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte Mennyei Atyátokat!

2016. január 29., péntek

Prófécia, 2016. január 29.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Hívlak téged, hogy foglald el a téged illető pozíciót a királyságomban! Nem tudod megtenni ezt mindaddig, amíg énközpontú maradsz és az érdekel, hogy jól nézz ki és elfogadásra találj. A pozíciódnak kizárólag ahhoz van köze, hogy őszinte és eleven kapcsolatod van Velem Szellemben, mondja az Úr. A te feladatod, hogy szellemileg felébreszd magad, annak érdekében, hogy teljesen azzá legyél, amire elrendeltelek. János 3:6 "Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az."

2016. január 28., csütörtök

Prófécia, 2016. január 28.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nagyon hosszú utat tettél meg, de ellen kell állnod az ellenség próbálkozásainak, aki vissza akar húzni téged régi és idejétmúlt helyekre. Most minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy jelen maradj Velem, mindig az "itt és most" pillanatában. Ez létfontosságú lesz a szellemi előmeneteledben, a királyságomban való növekedés és fejlődés következő szintje felé haladva, mondja az Úr. Legyél erős és határozott. Jelenések 12:10 És hallottam egy nagy hangot, mely azt mondta az égben: "Most lett meg a mi Istenünknek szabadítása, ereje és királysága, és az ő Krisztusának hatalma; mert levettetett a mi atyánkfiainak vádolója, aki vádolta őket a mi Istenünk előtt nappal és éjjel"

2016. január 27., szerda

Prófécia, 2016. január 27.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az, hogy hiányosnak érzed a kapcsolataidat, annak a része, hogy egyre szélesebb a szakadék az Én népem és a világ népe között. Nem tudsz mindkét helyen járni; vagy a királyságomhoz tartozol, vagy nem. Akik Krisztus vére által megigazultak, még tisztábban fogják látni ezt a különbséget. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy megmaradjon a világosság és az élet ösvényén, mondja az Úr.
2 Timótheus 3:12-14 De mindazok is, akik istenfélően akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, tévúton járnak és tévútra vezetnek. De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amikről meggyőződtél, tudván kitől tanultad.

2016. január 26., kedd

Prófécia, 2016. január 26.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A legtöbben közületek, Én népem, még mindig átmenetben vannak afelé a szellemi és természetes pozíció felé, amit nektek készítettem. Maradjatok rugalmasak és éberen figyeljetek a Szellemem vezetésére, mert olyan lesz ez, mintha kézen fognálak titeket, hogy egyetlen lépést se tévesszetek el, mondja az Úr. Veletek vagyok. Zsidókhoz írt levél 13:5b Hiszen ő mondta: "Nem hagylak el, és nem hagylak cserben."

2016. január 25., hétfő

A kegyelem hullámai

Lana Vawser: A kegyelem hullámai

2016. január 25.

Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. (Zsidó levél 4:16)

Légy békességben, mert a kegyelem HULLÁMAI frissítő vízfolyamokhoz hasonlóan áradnak az Ő kezétől, hogy átsegítsenek azon, amit tenned kell!

A KEGYELEM HATALMAS HULLÁMAI érhetőek el ahhoz az új szinthez, amibe az Úr belevezet. Az Ő kegyelme MIATT FOGOD MEGTENNI, amit tenned kell, amit kijelölt számodra. A kegyelem légáramába lépsz be, amint a szükség idején a kegyelem királyi székéhez közeledsz.

Ne vesd meg a megtörtség érzését az Ő jelenlétében, Ő ugyanis mélyebbre visz, a bizalom új szintjére; és nem erővel, sem hatalommal, hanem az Ő Szelleme által (Zakariás 4:6) fogod megtenni, ami eléd lett helyezve.

Ahogy mélyebbre jutsz a Benne való bizalomban, az Ő erejének a legnagyobb megnyilvánulásai válnak láthatóvá rajtad keresztül. Lovagold meg a kegyelem hullámait, amelyeket az Ő keze bocsát az életedbe! Egy új szintre lépsz, és az ellenállás számottevő, de törj át rajta, mert az Ő kegyelme által több földet fogsz elfoglalni, mint ezelőtt!!!

Az Ő kegyelme és ereje TÖBBET fog tenni rajtad keresztül, mint amit meg tudtál tenni. Ez az erőfeszítés nem annak a jele, hogy valamit rosszul csináltál, hanem az előmenetelé és a terjeszkedésé.

Magasabbra, távolabbra és tágasabb térre fogsz jutni, mint ahol eddig voltál, de nem a saját erődből, hanem az Ő KEGYELME és ereje által, ami az életedben és az életeden keresztül munkálkodik. Ha társulsz Vele, valami kifejezetten NAGYOBBA lépsz be, mint azt gondolod!

***************************************

Prófécia, 2016. január 25.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 25.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Övezzétek fel az elmétek derekát, mert ahogy gondolkodtok, ahogy a szívetekben gondolkodtok, olyanok vagytok. Azzá lesztek, amin elmélkedtek. Belekerültök abba, amit Én cselekszem, amint elkezditek hinni és feldolgozni magatokban az igét, amit kijelentek nektek. Én foglak irányítani benneteket, és veletek leszek, az egység által. Ti pedig feltöltődtök erővel, hogy megszerezzétek a győzelmet az ellenség minden ereje fölött. Ettől a pillanattól kezdve higgyetek az Én igémben, és kitűnők lesztek ebben az időszakban, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy olyan időbe jössz be, amely életed egyik legjelentősebb idejének ígérkezik. Elkerülhetetlenül fontos, hogy ezen az időn precíz ítélőképességgel haladj végig. Tedd elérhetővé magadat számomra, és légy készen a Szellemem áramlatával sodródni, mondja az Úr. Olyan szellemi magasságokba viszlek el, amilyenekről eddig még csak álmodni tudtál volna. Ézsaiás 41:18 Folyókat fakasztok a kopár hegyeken, forrásokat a mély völgyekben. A sivár pusztaság helyére tavakat telepítek, a száraz sivatagban vízforrásokat nyitok.

2016. január 22., péntek

Prófécia, 2016. január 22.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy új nap van ma, és ha teljes mértékben átadod magad Nekem, mondja az Úr, akkor Én mindent rendbe hozok. Vannak még olyan dolgok, amelyek a figyelmedet igénylik és az előtérbe fognak kerülni, hogy tisztán láthasd, hogyan kell továbbmenned. Bízz Bennem mindenben, ami az életed része. Én a te oldaladon állok és veled vagyok. Ézsaiás 40:4 Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!

2016. január 21., csütörtök

Viseld el a nehézségeket, mint egy jó katona

Elaine Tavolacci
2016. január 16.

Viseld el a nehézségeket, mint egy jó katona

A Szent Szellem eszembe juttatott egy prófétai üzenetet, amelyet néhány évvel ezelőtt adott. Sokan közületek hűségesnek bizonyultak a nagyon nehéz időkben és megtanulták, hogyan arassanak győzelmet az útjukba kerülő akadályok fölött. Megengedtétek, hogy Isten megerősítsen titeket és kitartottatok rettenetes viharokban, de most úgy tűnik, az ellenség visszatért, hogy bosszút álljon.

Az Úr egy luxusautó példázatát mutatta nekem. Egy luxusautó, mielőtt kibocsátanák az autókereskedésbe, sokkal alaposabb teszteléseken kell keresztülmenjen, mint egy olcsóbb személygépkocsi, Ahhoz, hogy egy Ferrarihoz hasonló luxusautót teszteljenek, szükséges lehet töréstesztet végrehajtani, hogy lássák az autó erősségét. Különböző törésteszteken kell átmenjen ahhoz, hogy látni lehessen mekkora mértékű nyomást bír elviselni. Minden évszakban tesztelik, hogy megvizsgálják a teljesítő- és ellenálló-képességét a különböző időjárási viszonyok közepette.Tesztelni fogják havon, esőben, hőségben, illetve extrém időjárási körülmények között. Továbbá tesztelni fogják a hegyekben, hogy leellenőrizzék, átmegy-e a kitartás, stabilitás és a kiváló minőség próbáján. Tesztelni fogják éles kanyarokban és hajtűkanyarokban, hogy biztosak legyenek, elég gyors-e a kanyargós utakon, és tesztelni fogják sziklás utakon, hogy lássák mennyit bír. Egy luxusautónak azért szükséges több teszten átmenni, mint egy személyautónak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy mennyit ér. Mi is próbákon megyünk keresztül, hogy látható legyen az értékünk Isten Királyságában. 

Ezt mondja az Úr: "A múltadban átélt nehézségek tettek azzá az erős személlyé, akivé Én formáltalak. A dolgok talán nem pont úgy alakultak, mint ahogy tervezted, de tudd, hogy Én felkészítlek téged azokra a nagyobb feladatokra, amelyek az előtted álló időben várnak rád.  Ahogy az ellenség megpróbál visszatérni, hogy bosszút álljon, emlékezz vissza honnan hoztalak ki. Ne veszítsd el a célt a szemed elől. 

Ahogy visszatekintesz a nehéz időkre, látni fogod, hogy volt egy cél és egy terv. Mindaz, amit elviseltél, az én dicsőségemet fogja szolgálni. Mivel erős maradtál a nehéz időkben, mostantól nagyobb felelősséget fogok rád bízni. Amiért engedted, hogy átszervezzem az életed és megtegyem a szükséges kiigazításokat, mostantól hatékonyabb leszel azokban a dolgokban, amelyekre elhívtalak.

Minden lépés szükséges volt a te szellemi növekedésedhez. Bár birkóztál és küzdöttél az utóbbi időben, ellenállóvá váltál és képessé arra, hogy bízz Bennem ezekben az időkben. A nehéz idők alatt megtanultad, hogy ne engedd a csalódottságnak, hogy elvegye a kedved, hanem felismerted a lehetőségeket az előtted álló napokra.
A viszontagságok nem keményítettek meg, hanem rugalmassá tettek, hogy használható légy mint tisztességre való edény. 

Ahogy rendíthetetlenül kitartasz, látni fogod a győzelmet, meg fogod érteni, hogy a felkészülés és a folyamat szükségszerű volt az előtted álló időkre, és lesz egy pozitív kimenetele minden szerencsétlen helyzetnek. Ha megengeded Nekem, hogy  kitartóvá formáljalak, a jellemed és a feddhetetlenséged meg fog erősödni. Vannak leckék, amelyeket meg kell tanulnod a saját haladásod érdekében, hogy teljesíteni tudd mindazt, amire elhívtalak, hogy megtedd; mondja az Úr.

2 Sámuel 22:35
Megtanítod kezemet a harcra, és karomat, hogy az erős íjat megfeszítse.

Zsoltárok 18:32
Isten az, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat.

Zsoltárok 144:1
Áldott az Úr, az én Kősziklám, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.

2 Timótheus 2:3-4
Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta.

* * * * * * *
www.awordinseason.info
Fordítás: Gáll Edit

Prófécia, 2016. január 21.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most fogsz útra kelni egy vadonatúj kezdet útján, ami tele lesz kutatással és felfedezéssel. Akkor tudsz elindulni, amikor már kellőképpen magad mögött hagytad a múltat. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy bármi is visszatartson ettől az izgalmas szellemi kalandtól. A félelem az ellenséged, a hit a barátod, mondja az Úr. Filippi 3:13 Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre.

2016. január 20., szerda

Prófétai Szó 2016-ra - Doug Addison


Prófétai Szó 2016-ra: Készüljetek föl átszerveződésekre és új megbízatásokra
Doug Addison
2016. január 12


Prófétai Szó 2016-ra

Ez az év a gyógyulás és az áttörés éve lesz azok számára, akik igazságtalanul szenvedtek
Egy tisztogatással nyitjuk az évet azoktól a dolgoktól, amelyek nem az Úrtól vannak. Mindannyian egy, a János 15-ik részében olvasható megtapasztaláson megyünk keresztül, melyben Isten lemetsz az életünkről dolgokat a következő hónapok alatt. 

Az eredménye ennek a mélyebb tisztítási folyamatnak egy közelebbi kapcsolat lesz Istennel, illetve az, hogy nagyobb tekintélyed lesz.

Ha viszont bennem éltek, és tanításaim bennetek élnek, akármit kértek, megkapjátok. Jn. 15: 7 (ERV-HU)

Jelentős kiigazítások a hitünkben
Isten fel fogja fedni számunkra azokat a meggyőződéseket, értékeket és dogmákat, amelyek nem a mostani időkre szólnak. Ez egy jelentős kiigazítás lesz sokak számára, ahogy Isten elmozdít minket a szimpla tradícióktól, és egy mélyebb kijelentést ad, melynek értelmében szükséges lesz azokban az új dolgokban munkálkodni, amelyeket a Menny jelent ki számunkra ebben az évben. 

Nem feltétlenül kell új dogmákra gondolni, hanem inkább arra, hogy mindannyian kihívás elé fogunk állni azzal kapcsolatban, hogy hogyan fejezzük ki a hitünket. Számíts a kiterjeszkedésre, mivel Isten a hitünket új szintekre fogja emelni. 

Tarts ki, amikor Isten kihívás elé állít ... szükséged lesz ezekre az Igékre a szellemdben:
"mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít!" Fil. 4: 13
"Istennek viszont minden lehetséges." Mt. 19:26 


Isten kegyelmes és könyörületes minden ember iránt. Megosztja velünk a szívét, hogy mi is tudjunk az Ő szeretetének és kegyelmének új szintjein munkálkodni.

Az elhelyezkedésünk nagyon fontos
Létfontosságú, hogy ebben az évben a megfelelő emberekkel a megfelelő helyeken legyünk. Fontos megvizsgálni azoknak az életét, akikhez most igazodsz. Melyek a gyümölcsei az ő szolgálatuknak, erőfeszítéseiknek?

Növekednek, gyarapszanak az emberek, vagy inkább a megtöretettség nyomai láthatóak? A felsorakozás és az elhelyezkedés fontos ebben az új időszakban. Isten egyeseket váratlanul fog mozdítani az új megbízások miatt, amelyek közelegnek. 

Első negyedévi előrejelzés
Január még a mély metszésnek az ideje, ahogy Isten felkészít minket, hogy a közelgő magasabb szinteken munkálkodjunk. Amit az elmúlt időszakokban meg tudtunk tenni, nem fogjuk tudni megtenni az Új Évben. Isten egy mélyebb szinten  fog kijelenteni és meggyógyítani dolgokat. 

Február a régi dolgok meghalásának lesz az ideje, de ez eredményként új életet fog hozni. Két kiemelkedő próféta (Bob Jones és Paul Jackson) 2014 és 2015 februárjában költözött a Mennybe és emiatt Februárban egy nagyobb szintű kijelentés aratására számíthatunk. Néhány különös esemény később fog értelmet nyerni. Figyeld, ahogy Isten egy prófétai üzenetet fog szólni a világhoz a NFL Super Bowl alatt.


Március az áttörés hónapja. A kegyelem és az előrehaladások hirtelen felgyorsulását fogjuk látni. Számíts rá, hogy több megmozdulását fogod meglátni, ahogy Isten a helyedre állít, hogy új szinteken munkálkodj. Az angol mondás, "Március úgy jön el, mint egy oroszlán, és úgy megy el, mint egy bárány", épp ellenkezőleg lesz. Olyanok leszünk, mint az oroszlánok. Új dolgok kezdetét fogjuk meglátni. Kicsinynek tűnhetnek, de az eredmény annál nagyobb hatással lesz.  

Karácsonyi meglepetés
Múlt hónapban Karácsony reggelén egy olyan találkozásra ébredtem, amelyben egy angyalt láttam méreteket venni a terjeszkedéshez. Az angyal nagyon elfoglalt és koncentrált volt. Az Ezékiel 40-43-ra emlékeztetett, ahol az angyal méreteket vett, hogy újraépítse a templomot. 

Majd dolgozó angyalok sokaságát láttam összegyülekezve, hogy újjáépítsenek egy szellemi templomot, mivel az Isten dicsősége visszatér, mint soha ezelőtt. Azt láttam, ahogy Isten egy közelgő megmozdulásra készül.


A "szellemi templom", amit láttam, az "A Ház", amire Bob Jones is gyakran utalt, amikor az egymilliárd fiatal ébredéséről beszélt.

Bob Jones egész életének és szolgálatának az volt a célja, hogy segítsen nekünk felkészülni Isten egyik legnagyobb megmozdulására és a történelem egyik legnagyobb ébredésére. 2014-ben halt meg, még mielőtt beteljesedett volna mindez a földön. De a tervek még mindig élnek és Isten elő is készíti épp most. 

Nagyon sok változás történik épp most, amely egy jelentös árszerveződést fog előidézni azok számára, akik várják az életükben a következő szintet.

Bob élménye a fatelepen

2007 április 10-én kaptam egy telefonhívást Bob Jonestól. Egy szellemi megtapasztalásról beszélt nekem, ahol kapott egy csekket a Mennyből, hogy megvegye a faanyagot, hogy felépítse "a házat" (az egymilliárd fiatalt megmozgató ébredés háza).

A megtapasztalás alatt Bob bement a fatelepre és letette a Mennyből a megrendelést pultra, de a kiszolgáló megtagadta, hogy kiszolgálja Bobot. Bob felvett egy ezüstkalapácsot, ami épp ott volt és  erősen rávert a pultra, majd követelte az árut, de a kiszolgáló továbbra is elutasította, úgyhogy Bob elment.

Megkérdeztem Bobot, hogy a kiszolgáló nem volt-e démon, mire azt válaszolta, hogy "természetesen nem, mert ha az lett volna, megöltem volna a kalapáccsal." Elmondta nekem, hogy a kiszolgáló a Gyülekezet vezetőit jelképezi. 


A saját embereiket és a tékozló fiakat meg akarják tartani, de nem akarják elérni a kivetettek rétegét.

Bob egészsége megromlott ezután és 7 évvel később, 2014-ben meghalt. A gyülekezet nemet mondott akkor, de most itt az ideje felvenni az elhvást és megvalósítani azt.


Isten radikális munkálkodása közeleg
Egy héttel a karácsonyi megtapasztalásom előtt, hallottam szellemben egy távoli morajlást és ez az Úr volt, ahogy közeleg. Isten dicsősége úgy tér vissza, mint még soha. Nem tér vissza a Gyülekezet jelenlegi szerkezetébe, bár a gyülekezetek hivatalosak. Nem fog tudni illeszkedni a régi bortömlőbe, mert sok gyülekezetet fog szét szétrobbantani, megoszlást okozva. 

Istennek a jelenlegi Gyülekezet iránt való szeretete és kegyelme miatt nem engedi ezt a megmozdulást tönkremenni. Továbbra is meglesz a gyülekezet régi szerkezete és Istennek ez a közelgő mozdulása olyan lesz, mint az 1950-es Gyógyulási Ébredés. Istennek az a mozdulása többnyire a gyülekezeteken kívül, sátrakban történt. Nem azt mondom, hogy Istennek ez a megmozdulása is sátras eseményeken fog történni, de hasonló lesz, kívül fog történni, nem belül.

Ára lesz...
Azok, akik igent mondanak erre az új mozdulásra, nagy árat fognak fizetni, de a jutalom még ennél is nagyobb lesz. A tűznek új kenete és a Mennyei olaj csak azok számára lesz elérhető, akiket Isten elhív és végigmentek az alázatosság tesztjén. Ez irigységet fog kelteni sok vezetőben, akik megpróbálják majd kontrollálni vagy birtokolni ezt a tüzet és kenetet -  de nem fogják tudni. Ezt az új mozdulást nem egy csoport fogja birtokolni és tűzként fog terjedni a világon.

Nem tudom az idejét ezeknek. De valami bizonyosan kezdődik.

A kiközösítettek Isten számára kiemelten fontosak

Tavaly Szilveszterkor egy nagyon erőteljes megtapasztalásom volt, melyben szószerint hallottam azoknak a kiáltását, akiket gondatlan keresztyének és vezetők sebeztek meg. Aztán hallottam (ez már nem volt hallható) az Urat, ahogy ezt mondja: "Az ő vérük eljutott a fülemhez és válaszolnom kell."

2016-ban Isten napirendi pontjai között szerepelnek azok, akiket a keresztyénség megsebzett.
Ezek azok a szellemi számkivetettek, akik nem férnek bele az átlagos gyülekezetekbe. Sokan el lettek nyomva, mélyre a sötétségbe, éppen azok által, akik a kezükben tartják a kulcsokat Isten fényéhez és szeretetéhez.

Ezt már egy pár éve én is prófétáltam. De egyre közeleg és közeleg. 

Sok kegyelem szükséges
Ahhoz, hogy az új évben Isten új megmozdulásában részt tudjunk venni, sok kegyelemre, irgalomra es szeretetre van szükség az emberek iránt. Isten azokon az embereken fog elkezdeni munkálkodni, akik sértőek, nemkívánatosak lehetnek a gyülekezet számára. Fel kell hagynunk a "kemény szeretettel" az emberek iránt, hogy meggyógyulhassanak a kapcsolataikban és szellemileg.

A kemény szeretet az, amikor elvárjuk az emberektől, hogy feljöjjenek a mi szintünkre, vagy hogy egyetértsenek a mi hitvallásunkkal azért, hogy mi kedvelhessük vagy kapcsolatba léphessünk velük. Mintha ezt mondanánk: "nem fogok köntörfalazni, ami a szívemen, az a számon". 

Ez a fajta viselkedés nem fog ebben az évben működni. Megsebzi az embereket és messzire taszítja őket Istentől, ahelyett, hogy közelebb hozná. Továbbá ez egy szellemi büszkeség is a részünkről. Meg kell alázkodnunk és meg kell értenünk Isten szívét a szükségben lévő emberek iránt.


Isten nem egy őrmester vagy egy nemtörődöm, mérges apa. Most van itt az ideje kinyilatkoztatni az Atya szívét az emberek felé a feltétel nélküli szeretet által.

Illés Szelleme  
Egy angyal szólt Keresztelő János apjához, Zakariáshoz, a fia elhívásáról.

Ez a fiú az Úr előtt fog menni az Illés szellemével és erejével, hogy az apák szívét a gyermekeikhez fordítsa, hogy az engedetleneket bölcs és igazságos gondolkozásúvá tegye, és hogy az Örökkévaló számára felkészítse a népet. Luk. 1: 17 ERV-HU 

Közvetlenül a megtapasztalása után, Zakariás  elvesztette a hangját és nem tudott beszélni negativizmusa és kételyei miatt. János születése után visszanyerte a hangját. Ez egy prófétai jel arról, hogy mit is tesz Isten  ebben az időszakban.

Arra vagyunk elhívva, hogy áldjuk a fiakat és leányokat (a szellemieket és természetieket) és Isten elhallgattatja a negatív beszédünket.

Ahhoz, hogy erre felkészülhess, szükséges lehet bocsánatot kérned bizonyos emberektől az életedben. 

El kell engedni dolgokat, amelyek eddig megkötöttek
Vannak bizonyos ítélkezések, amelyeket keresztyének által születtek, ezeket el kell engedni. 

Igazán mondom nektek: amit megköttök a földön, az meg lesz kötve a Mennyben, viszont amit feloldotok a földön, az fel lesz oldva a Mennyben is. Igazán mondom nektek: ha közületek ketten összhangban vannak itt a földön, akkor kérhetnek akármit, Mennyei Atyám megadja nekik. Mt. 18: 18-19
A másokról alkotott ítéletek következtében a sötétséggel jutunk egyezségre, nem pedig az Úrral. A Bibliában Sátán egyik neve a hívők Vádolója. Nem akarunk vele egyetérteni. A Mennyel kell egyetértenünk az emberek életével, a városokkal és nemzetekkel kapcsolatban. 
Tehát azok, akiknek a tekintély szellemi kulcsai voltak a kezükben, nem tettek egyebet, mint azt, hogy tudva, vagy tudatlanul kizártak embereket, vagy akár földrajzi térségeket
Isten megmutatta nekem, hogy azoknak a városoknak, amelyek ellen ítéletek szólnak, voltak szellemi gyökerei. Láttam, hogy volt egy vezető, aki egy szellemi kulcsot hurcolt magával, amivel kinyithatta volna az ébredés ajtaját egy nagyobb amerikai városban. De ez a vezető kapott egy sebet és ítélkezővé vált. 

Mivel ez a személy a Menny szellemi kulcsát hordta magával, amikor ítélezővé vált, azt érte el, hogy az egész világ arra a városra figyelt (és az ezekhez hasonló városokra) és ítélkezett fölöttük. Egy látomásban azt láttam, hogy ezeket a kulcsokat összeszedték az egész világon és újra szétosztják őket.

A tekintély kulcsai újra kiosztásra kerülnek
Vannak szellemi kulcsok olyan személyeknél, akiknek hatalmuk van feloldani és bezárni dolgokat a szellemi szférában emberek és térségek fölött. Ezek hasonlóak Dávid kulcsához a Jelenések 3: 7b-ben: 

Ezt üzeni a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van. Ha ő kinyit egy ajtót, azt senki sem zárhatja be, de ha bezárja, akkor senki sem képes kinyitni. 

Dávid kulcsa az Ézsaiás 22: 22-ben is meg van említve. Ez az Ószövetségben van megírva és az ítélkezés szövegkörnyezetében szerepel.

De a Jelenések könyve 3:7-ben szereplő kulcs a tekintély kulcsa, amely kinyit és bezár dolgokat Isten szívével és szeretetével. Vannak szellemi tekintéllyel rendelkező emberek, akik az Ószövetség verziója szerint alkalmazzák ezt a kulcsot. Gyakran lezárnak dolgokat mérgükben és a véleményükkel (Ézsaiás 22: 22). Mivel ez mélyen megsebzett és leblokkolt embereket olyan vélemények és harag alapján, amely nem Isen vágyai szerint valóak voltak, ezek a kulcsok most ismét szétosztásra kerülnek.


Láttam 2 angyalt végigrepülni épp most a világon, amint begyűjtik ezeket a kulcsokat és megbízatásokat. Ez szolgálatokban, gyülekezetekben, városokban és akár nemzetek fölött történik. Valami megváltozott és szó szerint naponta sírva élem át, mennyire bensőséges módon van jelen az Úr. Az történik, hogy Isten felsorakoztat dolgokat egy márciusi áttöréshez!

Miért 2016 lenne egy új dolog kezdete

Isten erejének legutóbbi világméretű megmozdulása 22 éve, 1994 januárjában történt a Torontó-Áldás alkalmával. Nagyon erőteljes volt és kitartott pár évig, de ellene beszéltek és pár jelentős vezető elhatárolta magát. Ez megoszlást eredményezett és még ítéletet is hozott azoknak a szolgálatára és gyülekezetikre, akik ellene beszéltek annak, amit Isten csinált. 

Istennek ez a fantasztikus mozdulása meg lett kötve olyan emberek által, akik a tekintély kulcsaival rendelkeztek és mindennek az lett a következménye, hogy már 22 éve nem látunk olyat, hogy kialakult volna Isten hosszantartó munkálkodása.

Ehhez fűződik az, amit a kulcsok újbóli kiosztásávalkapcsolatban már írtam. 

Az 1906-os Azusa Utcai Ébredést követően minden 11-edik évben volt egy megmozdulása Istennek. A 11 éves év-intervallumok egybeesnek az 1950-es Gyógyulási Mozgalommal, az 1961-es Karizmatikus Megújulással, az 1972-es Jézus Népe Megmozdulással, valamint az 1983-as Karizmatikus Mozgalom Harmadik Hullámával. 


1994-ben volt a Torontó-Áldás, majd 11 évvel később lett volna egy újabb megmozdulás, amely 2005 környékén kezdődött. De ez az elképesztő megmozdulása Istennek nem tudott kibontakozni az ítélkezések miatt. Rövid lejáratú volt, meg lett ítélve és kötve azok által, akiknek a tekintély kulcsai adattak. A 2005-ös megmozdulás Isten dicsőségének szokatlan jeleivel kezdődött: arany jelent meg az emberek szájában, aranypor és drágakövek jelentek meg természetfölötti módon a gyülekezések alkalmával.De ez a mozgalom sohasem lett világméretűvé, ahogy Isten szerette volna, hanem nagyon korlátozott lett.

Most vagyunk a 11-edik évben 2005 óta, és 2016 magával hozza Istennek egy új megmozdulását 
Tűzzel és olajjal lesz teljes a Mennyből, amelyhez nem érhetnek hozzá azok, akik nem készültek fel. Ezt láttam karácsony reggelén- egy angyal méreteket vett és munkás angyalok lettek kiküldve, hogy előhozzák.

2016 anyagi áldások

Isten eme új megmozdulásának anyagi finanszírozása sokba fog kerülni, mivel a lelki szegényeket és a számkivetetteket célozza meg, gyakorlatilag a fiatalokat és azokat, akiknek nincs sok pénzük.

Mivel sokba fog kerülni, Isten kiáraszt anyagi stratégiákat éppen most. Isten valami újba hív minket, de visszatartunk dolgokat azáltal, hogy a hagyományokat követve csinálunk dolgokat, ahelyett, hogy azt csinálnánk, amit "az Atyától látunk".

Jézus ezt mondta: "azt teszem, amit az Atyától látok", de sok ember manapság azt teszi, amit a szellemi vezetőitől, felmenőitől lát. Ez nem teszi lehetővé, hogy belelépjünk abba, amit Isten készít nekünk.

Egy példa az 1 Mózes 26-ból, amikor Izsák apjához hasonlóan éhínség ideje alatt ment Egyiptomba, de Isten szólt hozzá, hogy inkább a filiszteusok földjére menjen. Az eredmény az lett, hogy Isten 100-szorosan megáldotta az éhíség idején. 

Sok ember megrekedt, mert még mindig a régi dolgokkal próbálkoznak ahelyett, hogy az újba belelépnének. Új stratégiára van szükség, hogy elérhessük az embereket és hogy pénzhez jussunk, hogy finanszírozni tudjuk a közelgő dolgokat

A legfontosabb kulcs ehhez az évhez Ézsaiás könyvében található: 
Ne gondoljatok többé a régi dolgokra, ne az emlékeken tűnődjetek! Ézs. 43: 18

Szükséges lesz elengedni azokat a dolgokat, amelyek nem működnek, vagy amelyekben már Isten nincs benne. Ahhoz, hogy ebbe az új korszakba beléphessünk, fel fog kelleni néznünk Istenre. Mint Izsákot az 1 Mózes 26-ban, Isten 100-szorosan meg akar minket áldani az anyagi nehézségek közepette. 

Mire lehet számítani 2016-ban

Csak ismétlésként, egy csomó mindenre számíthatunk ebben az évben. Isten egy hosszútávú munkába kezd és látni fogjuk új szellemi ajándékok és áldások kiáradását. Anyagi stratégiák lesznek kijelentve, hogy támogathassuk a Királyság új munkáját. Számíts bátorításra és Isten több prófétai ígéretének megújulására és beteljesedésére ebben az évben. 

Doug Addison

---------------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: http://dougaddison.com/2016/01/2016-prophetic-word-get-ready-for-realignments-and-new-assignments/

Prófécia, 2016. január 20.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Váratlan kihívásokkal találtad szemben magad, és emiatt egy kis visszaesés történt nálad. De ez is el fog múlni. Nem kerültél le az útvonalról és a szellemi fókuszod sem változott meg. Hamarosan visszazökkensz abba a ritmusba, ami egy kényelmes menetelés lesz a számodra, mondja az Úr. Csak továbbra is törekedj előre és ne legyél hajlandó elcsüggedni.
2 Korinthus 4:17-18 Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

2016. január 19., kedd

Prófécia, 2016. január 19.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A hitben való állhatatosságod és a cselekedetekben való engedelmességed most fog elkezdeni megtérülni. Semmi sem lehetetlen nekem, és minden lehetséges lesz neked, miközben az Én Szellememben jársz és élsz, mondja az Úr. Igyekezz azon, hogy összeköttetésben maradj Velem és hogy mindig keresd az arcomat. Filippi 4:13 Mindent meg tudok tenni Krisztus által, aki megerősít engem.

2016. január 18., hétfő

Antiókhia szellemi öröksége

Amikor az Apostolok Cselekedeteit olvassuk, az egyik szembeötlő történet az István megkövezése utáni üldöztetés. A hívők szétszóródtak, féltve az életüket, de nem csak az életük volt a tét, hanem az is, hogy a Jézus Krisztusról bizonyságot tevő Eklézsia tovább folytathassa a földi küldetését, ugyanolyan eredményesen, ahogy elkezdte Jeruzsálemben.

Egy kiemelkedő város
Ennek a folyamatnak a részeként vezeti el az olvasót a Szentírás Antiókhia városához, ahol "...némely próféták és tanítók..." szolgáltak. Mind a két szolgálat többesszámban szerepel: próféták és tanítók. Az öt emberből legalább kettő próféta volt és legalább kettő tanító. (ApCsel 13:1) Ebben a városban nevezték először a tanítványokat úgy, hogy "keresztények", azaz olyan emberek, akikről egy dolgot biztosan tudtak: Krisztus az egész identitásuk meghatározója. (11:26)

Az Úr többféle szolgálati ajándékot is adott Krisztus testének az építésére, de abban a helyzetben, amelyben az akkori antikókhiai hívők voltak, két terület volt szükséges az üldöztetés miatt szétszóródott hívők felépüléséhez: a prófétai és a tanítói szolgálat. Sokan vannak ma, akik csak az egyiket preferálják, és esetleg idegenkednek a másiktól, akár a prófétai szolgálat előnyére, akár a tanítók munkáját jobban igényelve. Az az igazság, hogy egyik sincs meg a másik nélkül, ha Isten tervének a teljességét akarjuk megvalósítani. A prófétai kinyilatkoztatások erőteljesek és nagyon hasznosak a hívők életében, de az Úr azért adja a tanítók szolgálatát ezek mellé, hogy a szellemi ismeretük megfelelő bibliai látással legyen megalapozva és felépítve. Az Úrtól vezetett szolgálati ajándékok összhangban vannak egymással, és nagyon hasznos lesz, ha ezt mi is felismerjük.

A félreértett szolgálatok
Sokszor az az akadálya a szolgálatok elfogadásának, hogy más elvárásokat támasztunk feléjük. Mindig is voltak félreértett szolgálók, a tanítók között is. Ilyen volt maga Pál apostol is, aki többször is a "nemzetek tanítójának" nevezte önmagát (1Tim.2:7). Róla azt írja Péter apostol, hogy "...amiképpen a mi szeretett atyánkfia, Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amiket a tudatlanok és állhatatlanok kiforgatnak, mint más Írásokat is, a maguk vesztére. Ti azért szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévelygései el ne sodorjanak, és a saját erősségetekből ki ne essetek; Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében..." (2Péter 3:15-18)

Olyan is volt, hogy Pált beskatulyázták, egy bizonyos irányzat képviselőjének tekintették, és elvárták tőle, hogy bizonyítson a másik irányt kedvelő hívők előtt, hogy nem igazak a róla mondott hírek. Az ilyen bizonyítási kísérletek mindig másképp sülnek el, mint ahogy számítanak rá - nemcsak Pálnál, de Péternél is így volt ez (lásd ApCsel 21:20kk; Galata 2:11-13). A kritikusokkal szemben nem az adott szolgálónak kell megpróbálni bizonyítani valamit, hanem a szolgálatuk áldását megismerő embereknek kell bizonyságot tenniük.

Jól sáfárkodni az áldással
A mai szolgálók között is vannak olyanok, akiket a hívők egy skatulyába zárnak valamelyik irányzat képviselőivel, könnyen félreértik őket, és a "biztonság kedvéért" elvetik a szolgálatukat. Nagyon sok áldásból maradnak ki, akik így döntenek. Az egyik ilyen mai szolgáló Andrew Wommack, aki tanítóként szolgálja az Urat, több mint negyven éve. Az előadásai széles körű bibliai látást képviselnek, a legtöbb hívő azonban egyfajta "kegyelmi irányzat" képviselőjeként ismeri őt. Nekem az a nagyszerű lehetőségem adódott, hogy fordítóként a Charis Bibliaiskolánál dolgozom, ezért első kézből látom-hallom Andrew Wommack rengeteg tanítását, változatos témakörökben. Ami számomra kezdettől a legszembetűnőbb volt, az erőteljes hitet, valamint a Krisztusi jellem kiformálódását felépítő tanítás, szinte bármelyik előadásában. Amit az egyéni elhívásunk, szolgálatunk betöltéséről tanulhattam tőle, az pedig egyenesen hiánypótló a mai kereszténységben. Úgy döntöttem, félreteszem a másoktól hallott előítéleteket, és úgy tanulmányoztam a tanításait. El tudom mondani, hogy nagyon mélyenszántó, ugyanakkor szellemileg inspiráló előadásokat ismertem meg tőle, amit nagyon könnyű gyakorlatba ültetni. Habár korábban végeztem illetve tanítottam is egy keresztény teológián, ami akkoriban nagyszerűen betöltötte a maga szerepét az életemben, mégis sajnálnám, ha kimaradtam volna a Charis Bibliaiskola tanításai által kapott áldásokból.

Nektek is szeretettel ajánlom, különösen azt figyelembe véve, hogy mostanában sokkal több prófétai szolgálat és üzenet lett kiemelve, különösen itt, a Prófétai Naplóban, de ahogy Antiókhia szellemi örökségét nézzük, a teljes Krisztusi identitás felépüléséhez szükség lesz az prófétai látást erősítő, felkent tanítói szolgálatokra is. Isten ajándéka, hogy Andrew Wommack és munkatársai szolgálata a Charis Bibliaiskola révén már Magyarországra is eljutott, és magyar nyelven is épülhetünk belőle. Használjuk ki ezt a lehetőséget, ezt az ajándékot, mert hiszem, hogy az előttünk álló időkben minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy Isten hadseregeként kellő felkészültséggel tudjuk betölteni a rendeltetésünket és győztesen tudjunk megvívni a hit harcát.

Ha érdekelnek a részletek a Charis Bibliaiskola lehetőségeiről, amelyeket otthoni vagy csoportos módszerrel is igénybe vehetsz, írj a zsolt.katona@awme.net emailcímre, illetve látogass el a http://charis.hu/jelentkezes/ weboldalra.

Imádkozom, hogy mindannyian egy nagy ugrást tegyünk meg a most következő időszakban Isten elhívásában!

Országh György
szerkesztő, Prófétai Napló

Prófécia, 2016. január 18.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 18.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Én népem, közületek most sokan lépnek be a teljes kör évébe. Most kerültök vissza a szellemi kezdőpontotokra. Az engedelmességetek és a hűségetek visszahozott benneteket az eredet pontjára, a kezdet és a létezés helyére. A szellemi utazásotok teljesen körbevitt benneteket, és a Velem való eggyé válás helyére hozott. Ez a folyamat feljogosított benneteket arra, hogy megkapjátok az utazásotok jutalmait, és azt is lehetővé teszi, hogy egy új szabadságot éljetek meg, a mögöttetek levő dolgoktól szabadon. Most már egy új szellemi utazásba kezdhettek, amely során végigmentek a jelenlegi időszakon, a fény időszakán. Kellemes utazást!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azok a próbák, amiket az utóbbi hetekben álltál ki, arra készítettek fel, hogy erősebb legyél, mint amit lehetségesnek tartottál. Mindazokban, amikben győzedelmeskedtél, nagyobb tisztánlátást fogsz tapasztalni, mint valaha. Ez az erősség és tisztánlátás nagyon jól fog jönni a szellemi vándorutad során. Örvendezz a győzelmedben, mondja az Úr! Habakuk 3:18 De én vigadozni fogok az ÚR előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt.

2016. január 17., vasárnap

Minden Őbenne - A Jelenések könyve

Minden Őbenne - A Jelenések könyve

2016., 2. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

A Jelenések könyvének nem az a rendeltetése, hogy titokzatos legyen, hanem az, hogy megértsék. A címe azt jelenti, hogy "ami ki van jelentve", és nem azt, hogy "ami el van rejtve". (A fordító megjegyzése: a "Jelenések könyve" angol elnevezése pontosabb, mint a magyar: a "Revelation" azt jelenti, hogy "kinyilatkoztatás", "kijelentés", ahogy az eredeti görög név ["apokalüpszisz"] is.) Mindenesetre leírok néhány alapvető kulcsot a megértéséhez. Ezek ugyanazok a kulcsok, amelyek az egész Bibliában olvasható kijelentések megértéséhez is kellenek. Az első ilyen kulccsal kezdjük a könyv tanulmányozását -- ami nem más, mint a Jelenések könyve első mondata:

"Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása..."

A Jelenések könyve Jézus Krisztus kinyilatkoztatása; pont. Valószínűleg leginkább annak tudható be a nagy zűrzavar ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy az emberek inkább az antikrisztusról vagy a könyvben megprófétált eseményekről szóló kinyilatkoztatásnak szeretnék látni. Ezek is fontosak, de csak Jézus kinyilatkoztatásának a részeként. Mindent Őrajta keresztül kell néznünk, és nem a többi dolgon keresztül kellene akarnunk meglátni Őt.

Ahogy némelyek eltévednek az Élet Folyójától az azt tápláló mellékfolyók mentén, ugyanúgy sokan eltévednek ennek a könyvnek a fő kinyilatkoztatásától azáltal, hogy a mellékes dolgokat kezelik elsődlegesként. A mellékes témák között is vannak olyanok, amik csodálatosak, de ahogy Peter Lord barátunk szokta mondani: "Az a lényeg, hogy a lényeg maradjon a lényeg." Még ha arra is törekszünk, hogy megértsük az események sorrendjét és a gonosz különböző megmutatkozási formáit a Jelenések könyvében, mindezt ahhoz kapcsolódóan kell látnunk, hogy mik Isten végső céljai Krisztusban.

Ez nem csak ennek a könyvnek a megértéséhez ad kulcsot, hanem az egész Biblia megértéséhez, sőt, mindennek a megértéséhez. Ahogy a Kolossé 1:16-17 tanítja nekünk:

Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. 
 
Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.

Minden Őáltala és Őérte lett megteremtve. Minden Őbenne áll fenn. Ahogy a Biblia egyik legfontosabb szakasza is írja:

Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. (Efézus 1:9-10)

Minden Jézusról szól. Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a teremtést és a történelem eseményeit, mindent ebből a szemszögből kell nézni. Minden összedolgozik Isten végső célja érdekében -- hogy mindent egybefoglaljon a Fiában.

A saját életünk megértéséhez is ezen a kulcson keresztül kell szemlélnünk. Az életünk során minden azért lett megengedve, hogy a Fiúhoz vezessen bennünket, és hogy Őbenne legyen összefoglalva az életünk. A Jelenésekben olvasható összes esemény ebbe az irányba mutat. Jézus az a lencse, akin keresztül kell néznünk mindent, hogy meg is értsük.

Akkor miért olvasható a Jelenések könyvében olyan sok minden az antikrisztusról és azokról a nagy gonoszságokról, amelyek a földre jönnek? Bármennyire rossznak látszanak, ezek is Isten végső céljához vezetnek -- az egyedül Jézusban található megváltáshoz, megbékéléshez és helyreállításhoz. A "bűn embere" nem más, mint az "ember bűne", egy személyben megtestesült formában. Ebben a látomásban láthatjuk meg a bűn és a lázadás végső következményét, amiből tudni fogjuk, hogy ez az, amit soha többé nem akarunk megtenni.

Hogy megértsük ezeket az időket, amelyekben most élünk, továbbra is Jézusra kell figyelnünk és arra, amit ő cselekszik. Tisztában kell lennünk a gonosz dolgokkal és az események kibontakozásával, de Isten munkáját még annál is jobban értenünk kell. Az összes gonoszság közepette is épül Isten városa. Ezért figyelünk jobban Őrá, mint az antikrisztusra és az összes gonoszságra. Pedig még ezek a dolgok is Jézus még nagyobb kinyilatkoztatása felé vezetnek, azáltal, hogy feltárják a bukott ember romlottságának a mélységét -- feltárva annak a mélységét, hogy mennyire szükségünk van a Megváltóra.

Végső soron a teljes emberi történelem is Isten egyik legnagyobb kinyilatkoztatása lesz -- ami feltárja az Ő kegyelmét, irgalmát, jóságát és szeretetének hatalmát a halál felett. Ez a Jánosnak adott "Kinyilatkoztatás könyve" annak az előrejelzése, hogy hogyan fognak kibontakozni Isten tervének a végső stádiumai.

A jövő héten a második nélkülözhetetlen kulccsal fogunk foglalkozni, amely a megértés érdekében szerepel János látomásának az elején. Utána pedig útnak indulunk, hogy lépésről lépésre bejárjuk a Jelenések könyvét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - All Things in Him- The Book of Revelation

2016. január 16., szombat

Prófécia, 2016. január 16.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kérlek, nagyon figyelj arra, amit mondani akarok neked, és őrizd meg a szívedben! Rendkívül fontos időben vagy most, amikor olyan bölcsességet adok át, ami meg fogja határozni az ösvényedet és az útirányodat. Sokakhoz szólok, akik céltalannak és elveszettnek érzik magukat. El kell engednetek mindent, ami miatt csak botladoztatok eddig, és álljatok készen arra, hogy új kilátásokkal fogtok továbbmenni. Hadd vezesselek ki innen a siralom völgyéből a nagy öröm helyére, mondja az Úr. Zsoltárok 84:5-7 Áldott ember az, akinek Te vagy erőssége, s a Te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.

2016. január 15., péntek

Prófécia, 2016. január 15.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan dolgokat fogok megmutatni neked a múltadból, amiket el kell ismerned -- ezek olyan dolgok, amelyek feltárják számodra, hogy szükség van a korrigálásra. Viszont nem szabad túl hosszú ideig foglalkoznod az elutasítottság és a szégyen időszakaival, mert ezek csak elcsüggesztenének. Inkább objektíven tekintsd át az életedet, olyan szemmel nézve, hogy hol kell igazítani rajta, mondja az Úr. Jelenések 3:19 "Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem; légy buzgóságos azért, és térj meg."

2016. január 14., csütörtök

2016. január 14.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vedd körül magad jó dolgokkal -- jó emberekkel, jó szellemi környezettel, igazsággal és hittel. Nyugtalanító helyzetek vannak az egész világon és csak úgy hemzseg a gonoszság, de te nem ebből a világból vagy. Te Hozzám tartozol és az Én királyságomhoz, ahol boldogulni tudsz a világi körülmények ellenére is. Legyél erős a meggyőződéseidben és az elkötelezettségedben minden helyes és jó dolog iránt, mondja az Úr. János 17:14 "Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való."

2016. január 13., szerda

Prófécia, 2016. január 13.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nem vagy egyedül. Amikor nem tudod, merre menj tovább innen, vagy hogy mi legyen a következő lépésed, akkor mindössze annyit kell tenned, hogy kérsz. Kérj Tőlem bölcsességet és útmutatást, mondja az Úr. Nem olyan Isten vagyok, aki nem hall. Látom, hol vagy, és mindent tudok rólad. Nem tudsz elbújni Előlem. Engedd, hogy beavatkozzak a körülményeidbe, és nem fogod megbánni. Jakab 4:2 Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek.

2016. január 12., kedd

Prófécia, 2016. január 12.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj oda azokra a dolgokra, amik megzavarják a békességedet. Le kell csendesítened a gondolataidat és az érzelmeidet, annak érdekében, hogy helyreállj. A békesség a lelked platformja, ahonnan hozzá tudsz férni az Én jelenlétemhez, mondja az Úr. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy bármiféle zűrzavar ellehetetlenítse azt, hogy nyugalomban maradj. Zsoltárok 46:11 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

2016. január 11., hétfő

Prófécia, 2016. január 11.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 11.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Szálljatok fel, mondja az Úr, és magasabbra fogtok kerülni, nem lesztek többé földhöz kötöttek, és nem fognak többé nyugtalanítani azok a körülmények, amelyeken átmentek. Ne nyugtalanítsanak azok a dolgok, amelyek ellenetek fordulnak, mert Én hatalmat adtam nektek az ellenség minden ereje felett és minden körülmény felett, amelyekbe belekerültök. Úgyhogy bátorodjatok fel, igen, ebben a pillanatban, hogy Én veletek vagyok. Soha nem hagylak el titeket és nem távozok el tőletek. Vezetni foglak, vezérelni foglak és fel foglak kenni benneteket, hogy győzelmetek legyen az ellenség minden munkája felett.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az ellenség a kontrollt és a manipulációt fogja használni, hogy rád erőltesse az akaratát és megsértse a személyes teredet. Áldozattá is tehet és elkövetővé is. Ellen kell állnod annak a sürgető érzésnek, hogy másokat kontrollálj. De azt se engedd, hogy mások manipuláljanak téged. Azáltal, hogy a testi impulzusoktól és a démoni erőktől való személyes szabadságodat folyamatosan fenntartod, kellő tisztánlátásod lesz ahhoz, hogy követni tudd a vezetésemet, mondja az Úr. Márk 8:34 Azután a tömeget tanítványaival együtt magához szólította és ezeket mondta nekik: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem."

2016. január 8., péntek

Prófécia, 2016. január 8.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Erősítsd meg és őrizd meg a jó határokat, hogy a szellemi védelmem alatt legyél. Az ellenség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kizsákmányoljon és elvegye az idődet, az energiádat és a pénzedet. Őrködj éberen és ne legyél hajlandó megengedni, hogy a megtévesztés és az értelmetlen dolgok behatoljanak a személyes teredbe, mondja az Úr.
János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.

2016. január 7., csütörtök

Prófécia, 2016. január 7.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan vitás kérdések fognak felmerülni, amelyek az objektivitásodat fogják igényelni ahhoz, hogy pontosan tudj ítéletet alkotni. Tegyél félre minden személyes előítéletet mindennel kapcsolatban és Szellemi szemekkel láss! Csak így fogod megtalálni az igazságot. Ha érzelmileg is belevonódsz egy helyzetbe, akkor csak önmagadat fogod látni, mondja az Úr. Zsidókhoz írt levél 5:14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2016. január 6., szerda

Prófécia, 2016. január 6.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

El fogod kezdeni élvezni a gyümölcsét annak, hogy engedelmesen követted az útmutatásaimat az elmúlt néhány hónap során. Először még csak apró eredményeket tapasztalsz, aztán jobban érzékelhetőek lesznek, végül pedig egy életformává fog válni. Ne becsüld alá a vetés és aratás hatalmát, mondja az Úr. Ez egy szellemi törvény. Galata 6:7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is

2016. január 5., kedd

Prófécia, 2016. január 5.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. január 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szellemben voltam, és láttam két hegyet, közöttük pedig egy völgy húzódott. Valaki egy kiugró szikla tetején állt, ami egy magasan kiálló hely volt, ahonnét rá lehetett látni a völgyre. Tökéletesek voltak a viszonyok ahhoz, hogy a hangjának a visszhangja visszajusson hozzá. Elkezdett kiáltani egy-egy dolgot, hogy önmagát felbátorítsa. Olyan állapotokat és hozzáállásokat kiáltott, amelyek győzelmet teremtenek a saját körülményei fölött. Az Istenben való hit szavait kiáltotta. Azt kiáltotta, amivé válni akart és erő járta át a szellemét, a lelkét és a testét. Minél többet kiáltott, annál jobban hitt és annál erősebb lett.
1 Sámuel 30:6b Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.