2013. szeptember 30., hétfő

Prófécia 2013. szeptember 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 30.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Az Úr azt akarja, kérdezzem meg tőletek: mi az, amit most láttok? Látjátok a királyság dicsőségét? Láttátok ezt a változást az atmoszférában, amelyben éltek? Vajon látjátok, és értitek, hogy készítettem nektek valami nagyon fontosat ebben az időben? Látjátok-e, hogy a dicsőség helyére hozom most az egyházamat, és megmosom őt az igémmel? Az élő vizeket öntöm ki őrá. Az a vágyam, Én népem, hogy minden eddiginél magasabbra hozzalak titeket, és olyanná tegyelek benneteket, amilyet eddig még nem láttak. Mert ezek a dolgok meg vannak írva az Én egyházamról, amikor a korszak végén él. Ezért most itt az ideje, hogy elvégezzem ezt a végső munkát. Észre fogjátok venni? Meg fogjátok látni? Érteni fogjátok? Vagy pedig megint hagyjátok, hogy csak úgy elszálljon? Ki fogjátok hagyni a lehetőségeket, vagy pedig kihasználjátok? A döntés a tiétek. De Én azt mondom, keljetek fel, igen, ezen a mai napon, legyen bennetek egy új értelem ezekről az időkről és időszakokról, amelyekben éltek, és kezdjétek el észrevenni a jelenlétemet, a munkáimat és a jeleimet. Mondja az Úr, a Szentséges.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Egy látomásban embereket láttam ülni egy hosszú kerítésen, amiről az jutott eszembe, ahogy a madarak szoktak ülni a villanyvezetéken. A kerítésen ülni azt jelképezi, hogy az ember egyszerre akar a világban és Isten királyságában lenni, de valójában egyik helyen sem él. És hallottam az Urat, hogy ezt mondta: Most van az ideje, hogy jól meggondolt döntéseket hozzatok a Nekem való elkötelezettségetekről és odaszánásotokról. Ezekben az időkben, amelyekben éltek, kénytelenek lesztek egy komoly és hosszútávú döntést hozni.
2 Timótheus 3:1-5 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jót nem kedvelők. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Akiknél megvan az istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

2013. szeptember 27., péntek

Prófécia 2013. szeptember 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, maradj az útvonalon. Semmi se térítsen el attól, hogy azokra a dolgokra koncentrálj, amik igazán számítanak -- az örök értékű és fontosságú dolgokra. Az ellenség mindent meg fog tenni, amit csak bír, hogy zűrzavart és kárhoztatást okozzon, és elterelje a figyelmedet. Csak rajtad áll, hogy ellenállj az ellenség támadásainak, a gondolataidat a Szellemem uralma alatt tartsd, és kontrolláld az érzelmi impulzusaidat és reakcióidat. Azután bízz Bennem, hogy bölcsességet és vezetést adok mindenben, mondja az Úr. Én melletted állok!

Zsoltárok 119:133 Vezéreld lépteimet a Te Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!

2013. szeptember 26., csütörtök

Serkenj föl Debóra!

Elaine Tavolacci
A Word In Season / Időszerű Üzenet

"SERKENJ FÖL DEBÓRA"

Három héttel ezelőtt volt egy álmom: miközben a Bibliámat olvastam, egy nagy méhraj röpködött a szombámban, nagyméretű, világos színű sárga-fekete poszméhek voltak. Amikor felébredtem, először úgy értelmeztem ezt az álmot, hogy a méhek a szellemi hadviselést jelképezik, de ahogy utánanéztem, az Úr ezzel teljesen ellentétes dolgot jelentett ki. A Bírák könyvében szereplő Debóra prófétanő neve azt jelenti, hogy "méh" (a rovar, nem a női test része - a ford.) Az Úr azt is megmutatta, hogy a méz a kijelentéseket jelképezi. Azóta, amióta ezt álmodtam, több próféciát is hallottam a méhekről és a mézről. Ezt a kijelentést kaptam a Szent Szellemtől azokra a Debórákra, akik most kelnek föl.

Az Úr azt mondja, Debórákat emelek föl, akik vezetők lesznek a következendő napokban. Az Én hangommá válnak, ahogy elviszik az Én prófétai szavamat a nemzetekhez. Amint átadják az Én szavamat, olyan lesz, mint a méz, kijelentést fog hozni. Igazságos bírák lesznek azon a földön, és az erkölcs szavát fogják elvinni a nemzetekhez. Nagy hatalommal fognak tevékenykedni, és jelek fogják követni őket. Ahogy kiszabadítják a foglyokat, az a bűn megítélését és átváltozást fog magával hozni. Ahogy egyre sötétebbek lesznek a napok, vigasztalást hoznak a többieknek, azzal, hogy tejet osztanak és mézet visznek. Fordulatot hoznak az atmoszférába, ahová csak mennek, és ahogy dicsőítenek, az erősségek leomlanak. Arra fognak tanítani másokat, hogy hogyan járjanak, hogyan hadakozzanak, és hogyan álljanak ellene a kísértésnek. Útmutatást adnak azoknak, akik engednek az Én igémnek, és intést azoknak, akik lázadnak. A szemeik tiszták, mert nem fertőzte meg semmilyen tisztátalan kép.

Ezeket a nőket nem fogják többé lebecsülni és megvetni, mint vezetőket. Nem fogja többé elhallgattatni őket az egyház vagy a média, mert Én helyeztem rájuk a kenetemet, és az Én hatalmam van bennük. Ne utasítsátok vissza őket, ugyanis kétélű kardot hordanak maguknál, amivel leválasztják az emberi vallásos hagyományokat az Én igém igazságáról. Világosan megkülönböztetik a hiteles prófétai szót, és feltárják azt, ami megtévesztés és hamisítvány. Ezek a Debórák felkelnek, és legyőzik a rabszolgahajcsárokat, és azokat, akik elnyomás alatt tartják Krisztus testét. Mindig sikeresen fogják megsemmisíteni és leleplezni az ellenség munkáit. A szeretet és megbocsátás szellemében fognak járni, és nem fognak megsértődni, amikor ellenállásba ütköznek. A gyümölcseikről fogjátok megismerni őket, amikor kibocsátják az Én szavamat a nemzeteknek, szabadulást hoznak, és felszabadítják a megkötözötteket, mondja az Úr.

Bírák 4:4
Ebben az időben Debora, a prófétanő, a Lappidot felesége volt bíró Izraelben.

Bírák 5:12
Serkenj föl, Debóra, serkenj föl! Kelj föl, és énekelj! Rajta, Bárák, támadj! Ejts foglyokat, Abínóam fia!

Zsoltárok 119:103 
Mily édes az én ínyemnek a Te Igéd; méznél édesebb az az én számnak!

Példabeszédek 24:13 
Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.

Prófécia 2013. szeptember 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A kijelentés idejében vagy, aminek az a rendeltetése, hogy mindent a világosságra hozzon, és semmit se hagyjon elrejtve a sötétségben. Ez minden szinten tapasztalható lesz, de először a saját lelkeddel fog elkezdődni, ahogy lehetőségek nyílnak arra, hogy egy belső munkát végezz, ami egy megtisztító és erővel felruházó áramlatot hoz létre benned. Engedd át magadat teljes mértékben ennek a munkának; nagy haszna lesz számodra, és a körülötted levők számára, mondja az Úr.

Márk 4:22 mert nincs elrejtve semmi, ami nyilvánvalóvá ne lenne, nincs semmi titok, ami napfényre ne kerülne.

2013. szeptember 25., szerda

Prófécia 2013. szeptember 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam megnyílni az egeket, és fénysugarak jöttek le, kijelentésként arról, hogy ki Ő; kijelentésként az Ő szívéről és a népe iránti szeretetéről. És azt láttam, hogy akkora fényerővel áradtak ki a szellemi áldások, hogy nem tudtuk eltárolni ezeket, vagy megtartani magunknak. Ez Isten ajándéka volt mindenki számára, aki el tudja fogadni hittel, és meg kellett osztani azokkal, akiknek van fülük a hallásra, és befogadó szívük van.

Malakiás 3:10 Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a Templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem! Ezzel tegyetek próbára — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura. — Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal!

2013. szeptember 24., kedd

Kitekintés a nagyvilágba, imatémák

2013. szeptember 24.

(O.Gy.) Azok számára szeretnék írni, akik a figyelmük fókuszát és az imádságaikat a nemzetközi színtérre is ki szokták terjeszteni. Az utóbbi napokban Kenyában és Pakisztánban is tömegesen támadták meg és gyilkolták meg a keresztényeket, tudatos, célzott akciókkal. Emellett azonban jó híreim is vannak.

Kép: Kenya a térképen
Kenya (Kelet-Afrika)
Kenyában, Nairobi városában elfoglaltak a hétvégén egy többszintes bevásárlóközpontot az Al-Kaidához kötődő terroristák, akik a túszejtés elején kiküldték az épületből a muszlimokat - akik a személyi igazolványukkal illetve a Korán idézésével igazolták hogy muszlimok. A keresztényeket bent tartották. A támadásnak legalább 62 halálos áldozata van. Most a kenyai biztonsági erők kezdték ellenőrzés alá vonni az épületet, de továbbra is lőnek rájuk a terroristák. Sok túszt már kiszabadítottak, de nem tudni, hány túsz van még bent.


Kép: Pakisztán a térképen
Pakisztán (Közel-Kelet)
Pakisztánban egy tálib csoport vállalta magára azt a merényletet, amelyet egy keresztény templomnál vasárnap követett el két öngyilkos merénylő. 83-an haltak meg, amikor a templomból kijövő keresztényekre támadva robbantottak a merénylők. Másnap a pakisztáni emberek közösen álltak ki és ítélték el ezt a terrorcselekményt, amit az ország történetében a keresztények elleni eddigi legsúlyosabb támadásnak mondanak.

A személyes véleményem az, hogy némelyek - teljesen ördögi motivációval - azon dolgoznak, hogy kirobbantsák a harmadik világháborút, ami a Szíriában történt események kapcsán felmerült sokakban mint elméleti lehetőség. Ezek a szomorú események is inkább a provokációt szolgálják szerintem, mintsem a "keresztény" USA és szövetségesei térdre kényszerítését. Úgy gondolom, a Szent Szellem vezetése alapján több mindenért lehet imádkozni, én itt arra szeretném felhívni a figyelmet, amit Patricia King is üzent prófétai szóval, hogy gyakoroljuk a Krisztusban kapott hatalmunkat, és legyen a közbenjáró imáink célja a háború kitörésének a megakadályozása.

Kép: Irán a térképen
Irán (Közel-Kelet)
A jó hírek közé tartozik, hogy az Iránban bebörtönzött Saeed Abedini keresztény lelkipásztort nem törték meg, ugyanis a családja arról számolt be, hogy az utóbbi időkben több mint 30 embert vezetett Krisztushoz a börtönben! Dicsőség az Úrnak! Abedini-ről több hírt is olvashattatok már itt a blogon is, valamint imafelhívást a kiszabadulásáért - érdemes folyamatosan az imáink között tartani őt is!

Kép: Egyiptom a térképen
Egyiptom (Észak-Afrika)
A másik jó hír, hogy Egyiptomban nemrég betiltották a Muzulmán Testvériség teljes tevékenységét. Az utóbbi időkben Egyiptomban kirobbant feszültségekben a Muzulmán Testvériségnek felelősségteljes szerepe volt. Mint emlékezhettek, beszámoltam róla, hogy a legnagyobb összecsapások zűrzavarát is arra használták ki, hogy keresztényeket támadjanak meg illetve öljenek meg. A napokban egy egyiptomi bíróság betiltotta a működésüket, sőt bármilyen szervezet működését, ami a Muzulmán Testvériségből indult ki, vagy kapott anyagi támogatást.

Ehhez a hírhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy meghatározó közbenjáró szolgálat alkalmával beszélt hozzánk az Úr az iszlám országok betonkemény sötétségének a megszüntetéséről, majd a gyökerek kifordulásáról adott kijelentést, mint a sötétség legyőzéséhez tartozó folyamat szerves részéről. Itt Egyiptomban pontosan ezt látjuk: a 2011-ben indult változások és oda-vissza ingadozások egyik fő eredménye az lett, hogy a korábban már betiltott Muzulmán Testvériség újra előjött és az utóbbi időkben nyilvánvaló lett a valódi természete. Imádkozzunk, hogy ez a mostani bírósági határozat elérje az igazi célját, és ne csak látszólagos, felszínes események kövessék ezt, hanem teljesen mélyreható legyen, és Isten országának az igazsága egyre nagyobb teret nyerjen Egyiptomban is (ahogy erről is olvashattatok beszámolókat itt a blogon, pl. a nagyszabású keresztény ifjúsági konferenciáról).

A Szent Szellem adjon bölcsességet és vezetést mindenkinek az imádkozáshoz, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében és hatalmával!

- - -
A fentiek az ismert hírszolgáltatók vezető hírei között is megtalálhatóak, emellett a Breaking Christian News cikkei segítségével állítottam össze az összefoglalót. - Országh György / Gyuri Naplója

Prófécia 2013. szeptember 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ezt a kifejezést hallottam a Szellem által: "Mélység mélységet hív elő." Azután azt éreztem és tudtam, hogy az Úr Szelleme most kiterjeszti a szellemi határainkat -- mélyebbre és magasabbra. Kimélyíti a szívünk kapacitását arra, hogy szeressük Őt, hogy fogadjuk Őt, és hogy Benne éljünk. Magasabbra visz bennünket azokban a képességeinkben, hogy meglássuk, felismerjük, tudjuk és értsük az Ő akaratát és céljait. Ez egy természetfeletti munka, ami túlmutat a testen, vagy bármi máson, amit meg tudnunk tenni magunkban vagy magunktól. Összehangolja a szellemünket az Ő Szellemével, hogy együtt rezonáljon Vele, és ebből élet, szabadság és tisztánlátás jön létre.

Zsoltárok 42:7-8 Mélység mélységet hív elő zuhatagjaid hangjára; minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem! Nappal kiküldi kegyelmét az Úr, éjjel éneke van velem, imádság az én életem Istenéhez.

2013. szeptember 23., hétfő

Prófécia 2013. szeptember 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 23.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Jöjjetek most, Én népem, és menjetek be a szobáitokba, amíg elvonul mellettetek az Én bús haragom. Mert amikor az Én ítéleteim eljönnek a földre, azok nem nektek vannak szánva, nem titeket kell érniük. Ti az Én kiválasztottaim vagytok, az Én dicsőségeseim, és Én ezt kijelentettem a szívetekben az utóbbi hetekben. És most már tudjátok, a kétely árnyéka nélkül, hogy az Isten, akit ti szolgáltok, aki Én vagyok, szeret benneteket, törődik veletek, dédelget titeket, felkészít benneteket, és erővel ruház fel, hogy betölthessétek a sorsotokat a korszak végén. Hát jöjjetek be a szobáitokba; jöjjetek be a rejtekhelyre; jöjjetek a kenet helyére; jöjjetek arra a helyre, ahol az Én igém olyan sebesen fut, mint egy folyó. Gyertek gyorsan, és egyétek az elrejtett mannát, amit elkészítettem számotokra. Ingyen adtam, ingyen vegyétek el! Gyertek most! Gyertek Hozzám, miközben folyamatosan felfelé néztek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Ez a zűrzavaros átmeneti időszak azt az érzést keltette benned, mintha leválasztódtál volna. Ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen le vagy választva, hanem csak azt, hogy ez az új szellemi felségterület még ismeretlen. Még nem érzed otthonosan magad, de be fogsz rendezkedni, és folyamatosan kialakítod és fenntartod a fesztelen könnyedség szintjét. További lehetőségeid lesznek a fejlődésre és a kijelentések kapására a tapasztalataid által, de ez már sokkal kevésbé lesz kaotikus, mondja az Úr. Közeledj és maradj kapcsolatban Velem. Hóseás 6:1 Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert Ő szaggatott meg és Ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!

2013. szeptember 22., vasárnap

Reggeli buzdító üzenet - 2013. 09. 22.

Reggeli buzdító üzenet - Országh György
2013. 09. 22.

Azt mutatja a szívemben a Szent Szellem, hogy a száraz, terméketlen Bibliaolvasások ideje lejárt. Akiknek üres, száraz szavakká váltak a Szentírás szavai, azok új kijelentéseket fognak találni benne. Mint a sivatagban talált tavak, olyan lesz, amikor a régi igék új tartalmat tárnak fel előttetek. Azokat az igéket, amikhez eddig sok tévtanítást kötöttek, ne azzal a szemmel olvassátok. Ott is új meglátásokat fogtok kapni. Ismerjétek fel a tévedéseket, a félrevezetéseket, a berögzült gondolatokat, amik eddig azokhoz az igékhez kapcsolódtak, és tegyétek félre ezeket, és lássátok meg az igazságot, ami ott rejlik! "Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek" (Péld. 25:4)
Nem minden tévtanítás, amit annak mondtak. Van olyan, amit csak rossz lelkülettel mondtak, és rossz szívből, rossz motivációval, és egybemosódott sok fölösleges, leterhelő tanítással. Találd meg ezeket az eltékozolt kincseket a bizsuk között, a gyöngyöket a kavicsok között, és ne hagyd elveszni ezeket az igazságokat! Nagyon hasznosak lesznek még neked az úton, ami előtted áll. Mások megszabadítására is használni fogod, ha hűséges vagy az igazságon, és nem emberek tetszését keresed, ha nem nekik akarsz megfelelni - sem a régieknek, sem az újaknak, akik körülötted vannak.

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket." (János 8:32)
"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az" (Lukács 16:10a)
"Ura pedig azt mondta neki: Jól van, jó és hű szolga, kevesen hű voltál, sokat fogok rád bízni; menj be Urad örömébe." (Máté 25:21)
"Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jelenések 2:10c)

2013. szeptember 20., péntek

Atmoszféra változás

atmoszféra változás
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe az Imádat Sátor szolgálatnak a weboldalát, ahol az aktuális infók mellett egy-egy rövidebb írást is olvashatsz a látásról.

Prófécia 20123. szeptember 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az igazságosság ereje lesz a legjobb fegyvered az ellenséggel szemben. Vedd fel a pozíciódat hitben, és állj ellene ingadozás nélkül. Állj erősen! Legyél határozott! Ne félj! Tudnod kell, kedvesem, hogy Én a te oldaladon állok és veled vagyok, és semmilyen fegyver sem lesz szerencsés ellened, amikor meg vagy szilárdulva a Velem való helyes viszonyban, mondja az Úr. Maradj közel. Maradj kapcsolatban.

Ésaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

2013. szeptember 19., csütörtök

Prófécia 2013. szeptember 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudod már, hogy minden meg lett rázva, amit meg lehet rázni. Ez azért volt szükséges, hogy az isteni, tartós rend állapotába kerülj. Most pedig egy gyógyulási folyamat kezdetén vagy, amely során a maradandó dolgok megszilárdulnak. Működj együtt ezzel a folyamattal, úgy, hogy elengeded azokat, amik szellemileg gyengítenek téged, és nem a megerősödés életminőségét hozzák el számodra, szellemileg és természetes szinten. Ami nem erősít meg, az könnyen lehet, hogy gyengít téged. Vannak olyan döntések, amiket meg kell hoznod, arra nézve, hogy elengedd azokat a dolgokat, amik kiszívják belőled az életet, mondja az Úr.

Zsidókhoz írt levél 12:27 Ez a ‘‘még egyszer’’ jelzi a megrendíthető, vagyis teremtett dolgok átváltozását, hogy a rendíthetetlenek megmaradjanak.

2013. szeptember 18., szerda

Prófécia 2013. szeptember 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Három különböző embert láttam egy látomásban, akiknek nyílt sebük volt a szívük környékén. Azt mondták nekik, hogy be kell varrniuk a sebet, hogy elálljon a vérzés. Az első egy takarót kötött fonálból, amit a sebre tett, de alatta tovább vérzett. A másodiknak a bevarrt seben túl lazák voltak az öltések, ezért szorosabbra kellett varrni, hogy elálljon a vérzés. A harmadik megpróbált kidolgozni valamilyen bonyolult keresztöltést, ahelyett hogy egyszerűen lezárta volna a sebet. Hiszem, hogy ez a látomás a lelki és szellemi sebekről szól. Az első ember azokat jelképezi, akik tagadják a sebük komolyságát, és azzal próbálkoznak, hogy csak úgy eltakarják. A következő azokat jelképezi, akiknek megfelelő a szellemi elgondolásuk, de még van mit tenniük, hogy elkezdődhessen a gyógyulás. Az utolsó azokat jelképezi, akik arra koncentrálnak, hogy valami nagy munkát végezzenek el testileg, hogy elisermést kapjanak, ahelyett, hogy a Szellem által tennék azt, amit meg kell tenni. Az Úr pedig ezt mondja: "Teljes mértékben engedd el azokat, és bocsáss meg azoknak, akik sebet ejtettek rajtad, azután pedig bízz Bennem, hogy elhozom a gyógyulást és a helyreállást."

2 Mózes 15:26 Ezt mondta: Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az ÚRnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én, az ÚR, vagyok a te gyógyítód.

AZ ÚR AZT MONDJA: NINCS ITT AZ IDEJE A 3. VILÁGHÁBORÚNAK

Harmadik világháború
- Felhívás imára
Patricia King prófétai üzenete

Az Úr egy világos üzenettel látogatott meg 2013 szeptember 14-én, a küszöbön álló 3. világháborúval kapcsolatban.

Az ellenségnek az a terve, hogy elindítsa a 3. világháborút, de Isten Szelleme ébredést tervezett ehelyett. Nincs itt az ideje a harmadik világháborúnak, és nekünk ezt meg kell hiúsítanunk! Isten azt akarja, hogy használjuk a Krisztusban kapott felhatalmazásunkat, hogy felszabadítsuk az Ő céljait a földön a Királysági Kulcsainkkal: a kötés és oldás hatalmával Krisztusban (Máté 16:19).

Ez a videó több részletet is tartalmaz; az Úr azt kéri, hogy imádkozzunk, határozatot hozzunk, és megvallást tegyünk!

(A videó angol nyelven van)
Patricia King video képkocka

2013. szeptember 17., kedd

Prófécia 2013. szeptember 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, vizsgáljátok meg az elkötelezettségetek mögött rejlő motivációtokat. Az a vágyam, hogy amikor elkötelezitek magatokat valamire, azt az irántam való szeretet motiválja, mondja az Úr, és nem az elismertség vagy a pozíció iránti igényetek. Azt szeretném, ha tiszta szívvel és igaz odaadással jönnétek be Elém a rejtekhelyre. Utasítsátok vissza, és ne hagyjátok, hogy az ellenség kialakítsa az önző ambíciót vagy a romlottságot a gondolkodásotokban és az abból fakadó cselekedeteitekben.

Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem.

2013. szeptember 16., hétfő

Prófécia 2013. szeptember 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 16.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hallom az Urat szólni: Rendeld Nekem magadat! Rendeld Nekem magadat! Ez azt fogja jelenteni, hogy átadtad magadat Nekem. Ez azt fogja jelenteni, hogy Én felelősséget vállalok érted -- hogy erővel látlak el a Szent Szellem kenete által. Ezért hát hozd meg ezt a döntést a lelkedben. A szabad akarat hatalmának a döntésével mondd ezt: "Isten kezébe rendelem magamat, ebben a pillanatban. Elrendelem magamat az Ő királysága gondoskodása alá, az Ő királysága áldásai alá, az Ő királysága ereje alá. Elrendelem magamat, hogy győztes legyek; hogy kitartó legyek. Hogy erős legyek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. Azt a döntést hozom, hogy megszilárdítom magamat az akaratom ereje által, hogy az legyek, akinek az Ő akarata szerint lennem kell ezekben a napokban." És ha ezt megteszed, Én veled leszek, és megvalósítom az Én szavamat fölötted, körülötted és általad, mondja az Úr. Legyél bölcs. Ne legyél megtévesztve. Gyere Hozzám, és Én felszerellek és felkészítelek ezekre a veszedelmes időkre, amelyekben most élsz, és a gonosz napokra, amelyek előtted vannak. Mert Én vagyok a Szentséges; az Egyetlen, aki képes megtartani téged az igazság ösvényén; megtartani téged a királyságom erejében, amivel legyőzöd az elleség minden munkáját. Csak legyél eggyé Velem, mondja az Úr. Éppen erre az időre őriztelek meg téged; hogy ebben az időben használjalak. Megszilárdítalak az igazság, erő és hatalom pozíciójában, hogy betölthesd a sorsodat, mondja a Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Abban a helyzetben fogod találni magad, hogy érezni fogod a végső, kitikus mozzanatokat azoknál a dolgoknál, amik a tökéletes rend állapotába kerülnek most, mielőtt továbbléphetsz, és ezek közül néhány kissé váratlan lesz. De arról fogod tudni, hogy a Szellemem sodrásában vagy, hogy ezeket a dolgokat nem te kezdeményezed. Meg fogod látni az isteni beavatkozást, irgalmat és kegyelmet, amint bölcsességet adok neked az élet sok területén. Bízz Bennem, mondja az Úr. Apostolok Cselekedetei 17:29 Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség.

2013. szeptember 13., péntek

Prófécia 2013. szeptember 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Eljutottál egy fennsíkra a Szellem világában. Mégis úgy érzed, mintha egy hegycsúcsra állítottak volna, ahol ingatagon állsz, és alig van mozgástered. Valójában az a helyzet, hogy neked kell berendezkedned itt, hogy ami veszélyesen instabilnak látszik, abból szilárd talaj legyen, ahol elegendő hely van mindazoknak a végrehajtásához, amire beállítottalak, mondja az Úr. Igaz, hogy az eddigi tapasztalataid tele voltak nehézségekkel, ez az új hely azonban biztonságos pozíció lesz számodra. Támaszkodj Rám!

Jób 5:11 Magas helyre állítja az alant levőket, és a gyászolókat biztonságba emeli.

2013. szeptember 12., csütörtök

A munkánk gyümölcse

A Nagy Küldetés, 37. rész
A munkánk gyümölcse
2013., 37. hét
Rick Joyner

Az emberek megértéséről szóló témát folytatva, ahogy múltkor is mondtuk: nem szabad meglepődnünk azon, hogy akik nem ismerik az Urat, a kormányba vetik a bizalmukat. Ez az egyetlen, amiben bízni tudnak. Mindazáltal a kormányok rendszeresen megbuknak, és ez a jövőben is így lesz. A Nagy Küldetés nem más, mint az, hogy egy olyan reménységet adjunk át a világnak, ami soha nem fog csalódást okozni.

Azok, akiknek reménységük van, és reménységet adnak át másoknak, a legragyogóbb fények lesznek a következendő időkben. Az evangélium jelentése "jó hír", és nem rossz hír. Az az evangélium, aminek a hirdetése ránk lett bízva, a legjobb hír, amit a világ valaha hallott. A Király jön, és az Ő királysága lesz megalapítva a földön, hogy az Ő akarata legyen meg itt a földön, mint a mennyben. Ahogy a biztos prófétai szó is leszögezi, Ő helyreállítja a földön a paradicsomi állapotokat, amilyennek eredetileg volt teremtve. Még az oroszlán is együtt fekszik a bárányokkal, a gyerekek pedig kígyókkal fognak tudni játszani. Azt az ígéretet is kaptuk, hogy nem lesz többé fájdalom, betegség és halál. Nem lesz gyermekbántalmazás, és senki sem fog ártani másoknak.

Emellett, ahogy az Ésaiás 3:10-ben és hasonló helyeken olvashatjuk, az igazak a saját munkájuk gyümölcsét fogják enni. Ez sokaknak megdöbbentő gondolat, akik úgy képzelték eddig, hogy a paradicsomban mindent megadnak nekünk. Valójában ez csak megfosztana bennünket egy olyan dologtól, ami létfontosságú a egészséges lelkiállapotunkhoz. Ha úgy gondolod, hogy Krisztussal fogsz együtt uralkodni, meg fogsz döbbenni, mennyi munkával jár az uralkodás.

Az ember elsősorban az Istennel való közösségre lett teremtve, másodsorban pedig munkára, hogy művelje a kertet. Nem a munka volt a Bukás következményeképpen bejött átok, hanem a fáradozás. A fáradozás nagy és fájdalmas erőfeszítéssel végzett munkát jelent. Az a munka viszont, ami nem a Bukás átka alatt áll, szükséges az ember beteljesüléséhez. Igaza van a pszichológiának, amikor azt állítja, hogy az ember beleőrül, ha megfosztják az értelmes munkavégzéstől. Úgy lettünk megalkotva, hogy megvalósítsunk egyes dolgokat. Ha ettől megfosztanak, elkezdjük elveszíteni az emberi mivoltunk alapjait. Ezért van, hogy akik segélyen élnek, azok a lényük létfontosságú részétől vannak megfosztva. Egy szörnyű börtön zárta magába őket. Isten királysága ilyet nem fog tenni az emberekkel.

Pár éve volt egy érdekes beszélgetésem néhány CIA ügynökkel. Egy olyan ügynökségi tanulmányról beszéltek nekem, aminek a keresztény missziók voltak a fókuszában. Tudták, mennyit költöttek a keresztények missziókra, gyakorlatilag az összes országban, és az eredményekkel is tisztában voltak. Csodálkoztam, hogy ilyen tanulmány készült, de az eredményeken is elcsodálkoztam. Úgy éreztem, minden gyülekezetnek és missziós szervezetnek hallani kellene a tanulmányuk alapján levont következtetéseket.

Ezek az ügynökök elmesélték Dél-Korea háború utáni történetét. Azt mondták, hogy a keresztény missziók bőséges szállítmányokkal árasztották el ezt a lerombolt országot. A CIA a Külügyminisztériumban kérte, hogy állítsák le ezt a nagy mértékű adományozást, mert senki sem lesz motivált a termelésre, ha csak oda kell menniük a misszióhoz, és ingyen megkapnak mindent. Mikor ez a jótékonykodás végül megszakadt, a dél-koreai gazdaság lendületbe jött. Mára a világ hatodik legnagyobb gazdasága az övék. Sőt, ami ennél is fontosabb, az utána következő fél évszázad során Dél-Koreában tértek meg a legtöbben. A világ legnagyszerűbb gyülekezeteihez tartoznak az itt létrejött gyülekezetek, sőt a legnagyszerűbb keresztények között vannak némelyek az itteniek közül.

Igaz a mondás: Ha halat adsz valakinek, egyszer lesz mit ennie. De ha megtanítod halat fogni, egész életére biztosítva lesz a táplálkozása. Bármennyire is a legjobb szándékkal történik, a korlátlan és feltétel nélküli jótékonykodás romboló tud lenni.

Ezt mi akkor tanultuk meg, amikor friss vizű kutakat ástunk afrikai falvak számára. A ZAO missziónk vezetője olyan megállapodást kötött az első faluval, hogy ha kiássák a gödröt, mi biztosítani fogjuk a köveket, a csővezetékeket, és a kúthoz szükséges többi dolgot. Amikor a csapatunk is megérkezett, hogy befejezze a kutat, a kiásás még nem történt meg. Megkérdezték, hogy miért nem ásták ki, mire a falu vezetője azt mondta, hogy nekik a misszionáriusok mindig megcsináltak mindent. A csapatunk készült továbbindulni, de a vezető tiltakozott. A csapatunk viszont kijelentette, hogy csak akkor végzik el a munka rájuk eső részét, ha a falubeliek is megteszik a saját részüket. A vezető szerzett néhány embert, és kiásták a kutat. Mivel a saját idejüket és energiájukat fektették a munkába, a sajátjuk lett, és ezért később is gondoskodtak a kút karbantartásáról.

Később megtudtuk, hogy Afrikának abban a régiójában már 8000 kutat is kiástak különböző missziók és alapítványok, de csak néhány működött ezek közül. Sok kút csupán egy-egy 5 dollárnyi hozzájárulás hiánya miatt nem volt használatban. Senki sem tartotta karban ezeket a kutakat, és senki sem mutatta meg a bennszülötteknek, hogy kell karbantartani. Nem csak az a kb. 10 millió dollár lett elpazarolva, de azokra az emberekre nézve is tragikus hatással volt ez az egész, akik jobban jártak volna, ha már kezdetben sem kapták volna meg a kutat.

Amikor mi partnerségre léptünk egy faluval, megtanítottuk őket, hogyan ássák ki és készítsék elő a kutat, vagy a vízforrást, és arra is, hogy hogyan kell karbantartani. Ilyenkor az egész törzs átélte a saját tulajdon büszkeségét, ami felemelő érzés volt. Ezt ugyanúgy alkalmazni lehetett iskolák és gyülekezeti házak építésénél is. Amikor az embereket bevonjuk a munkába, az átformálja őket. Amikor mindent megcsinálunk helyettük, azzal sérülést okozunk nekik.

Ahogy a Katrina katasztrófa idején is megtanultuk, először valóban meg kellett adnunk mindent az embereknek, viszont fontos volt, hogy hamar munkába állítsuk őket, hogy csináljanak is valamit. Igaz, hogy nehéz szívvel tettük ezt, hiszen sajnáltuk ezeket az embereket, akik annyi mindent elveszítettek, mégis kulcsfontosságú volt. Ha egész nap ott ültek a fájdalmaikkal foglalkozva, az sokkal rosszabb volt rájuk nézve. Érzelmileg nagyon ingataggá tudtak válni. Ha valami hasznos dolgot bíztunk rájuk, bámulatos volt azt látni, mennyire gyorsan elkezdtek rendbe jönni.

- - -
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - The Fruit of Our Labor, Week 37
Fordítás: Országh György

Prófécia 2013. szeptember 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor már minden tőled telhetőt megtettél, és úgy tűnik, az sem elég, akkor pihenj meg! Miután mindent megtettél a lehetőségeid szerint, akkor állj meg szilárdan abban a hitben, hogy Én teljességre viszem ezt a folyamatot. Én megcsinálom, amit te nem tudsz, mondja az Úr, neked viszont bíznod kell Bennem. Mindig is lesznek olyan dolgok, amik a látókörödön és a teljesítőképességeden kívül esnek -- ahol csak az idő és a kegyelem fog átsegíteni.

2 Korinthus 12:9 és azt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm gyengeségben jut teljességre. Legörömesebb tehát inkább gyengeségeimmel dicsekszem, hogy szálljon reám a Krisztus ereje.

Keddi prófécia (2013. 09. 10)

Kedden 10-én nem volt lehetőségem lefordítani a napi próféciát, de tudom, hogy sokaknak fontos (meg az Úrnak is!), ezért most ezt is felteszem:

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN MARSHA BURNS:

Arra hívtalak el, hogy jelzőfény legyél azok számára, akik sötétségben ülnek, hogy bepillantást nyerhessenek abba, milyen lehet a világosságban élni. Azt akarom, hogy a Királyság Lakóinak az egyik példaképe legyél, hogy mások is bejöhessenek. Ez önfegyelmet fog követelni tőled, hogy biztosítsd, hogy a sötétségnek nincs helye benned, mondja az Úr. Annak az ideje van, amikor fel tudsz kelni, és el tudod foglalni a jogos pozíciódat, a szeretetem tanújaként.

1 János 1:5  És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincs Őbenne semmi sötétség.

2013. szeptember 11., szerda

Prófécia 2013. szeptember 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most van itt az ideje, hogy hozzászokj azokhoz a változásokhoz, amik elhozták a rendet. Most történik a beállításod a maximális erősségre és hatékonyságra, a természetes és a szellemi területen egyaránt. Ami úgy tűnt, hogy veszteség, nem volt más, mint hulladék, ugyanis minden szinten megtisztuláson mész keresztül. Ezután elkezdesz tudatában lenni annak a hatalomnak és kenetnek, ami a nagyobb tisztasággal jár, mondja az Úr. Kitartóan csináld végig!

Dániel 12:10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik.

2013. szeptember 9., hétfő

Prófécia 2013. szeptember 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 9.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hallom az Urat szólni: Keljetek fel gyermekeim! Jöjjetek be a hitbe! Felejtsétek el a múlt kudarcait. Emlékezzetek arra, hogy ki vagyok Én. Emlékezzetek, hogy Én a tiétek vagyok, és ti az Enyém. Foglaljatok helyet mélyen a szívemben. Mert ha ismerni fogjátok, milyen szívvel vagyok felétek, akkor határozottan tudni fogjátok azt is, hogy nem csak az érdeketeket képviselem, hanem veletek vagyok. Végig megyek veletek ezen az utazáson. Én vezetlek és vezérellek benneteket. Még teljesebb módon fogom kijelenteni Magamat nektek. Jöjjetek ma megújult reménnyel, és fogjátok a markotokba azokat a magvakat, amiket most készültök nagy hittel elvetni. Ültessétek el azokat mélyen a szívetekbe, abba a nagyon jó földbe, amit most megadok nektek. Gyertek és higgyetek! Gyertek és kapjatok! Gyertek Hozzám! Hadd vegyem le rólatok a múlt bélyegét. Mert ahogy elveszem azt a megbélyegzést, bizony, remény fog felfakadni, és abból a reményből jön az erre az időszakra szóló hit; a hitből pedig eljönnek az áldások ebben az elrendelt időben, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Nézd és figyeld, ahogy továbbra is lehetőségeket nyitok meg előtted a változásra, ami végeredményben egy magasabb szellemi színvonalat fog hozni. Engedj ezeknek a kiigazításoknak, mert jobbá teszik az életedet, te pedig a Szellemben való élet pontosabb és hatékonyabb példája leszel, mondja az Úr. Megigazgatok mindent, ami nincs összhangban az igazsággal és az élettel. Legyél készséges és rugalmas; Én majd elvégzem a többit. Filippi 2:13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jókedvéből.

2013. szeptember 8., vasárnap

Egymás megértése - Rick Joyner heti üzenete

Egymás megértése - A Nagy Küldetés, 36. rész


2013., 36. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet


Attól, hogy ennyire megnövekedett a tudás a világon, még nem sok megértés tapasztalható. A megértés (a szerző nyelvén, angolul, két szó összetétele - a fordító megjegyzése) azt jelenti, hogy "alatta állni" valaki más helyzetének, hogy a helyükbe képzeljük magunkat. Ezt leginkább úgy lehet elsajátítani, ha megtanulunk jól hallgatni, odafigyelni, ami szintén nagyon ritka. Pedig ha be akarjuk tölteni a Nagy Küldetés parancsát, hogy tanítványokká tegyük az embereket, akkor képesnek kell lennünk arra, hogy ott érjük el az embereket, ahol vannak. Az első osztályosoknak nem taníthatunk földrajzot, de az időseket is elveszítjük, ha földrajzot próbálunk tanítani nekik. Ezért ahhoz, hogy tanítványokká tegyük az embereket, vagy más szóval tanulóvá, fel kell ismernünk, hogy hol tartanak most, és mi a következő dolog, amit meg kell tanulniuk. Ehhez megértésre van szükség.

Erre az egyik példa az, amikor oly sok keresztény nem képes megérteni, miért van az, hogy a hitetlen emberek annyira tudnak hinni és reménykedni a kormányban. Az Istenben való hit nélkül nem is tudják másba vetni a bizalmukat. Ezért nem kell meglepődnünk azokon az embereken, akik a kormányban látják a problémáik megoldását. Mivel egyetlen emberi állam kormánya sem képes elhordozni egy ilyen bizalom terhét, ezért azon sem kell meglepődnünk, ha a törvénytelenség egyre nagyobb méreteket ölt, amikor az emberek rájönnek, hogy mégsem bízhatnak a kormányukban.

A Katrina Hurrikán idején működtetett segélybázisunkon tapasztaltuk, hogy mennyire magatehetetlenek tudnak lenni azok, akik hozzászoktak, hogy az állam gondoskodik róluk. Ez a magatehetetlenség egy görcsös félelmet eredményezett, majd a félelem hamar eszeveszett dühöngésbe ment át, olyan mértékben, hogy a saját megmentőikre kezdtek lövöldözni.

Azért vettünk részt a Katrina segélyprogramban, mert kaptam egy kijelentést az Úrtól, hogy át kell élnünk, ami ott történik, ahhoz, hogy meg tudjuk érteni ezeket az időket. Nagyon gyorsan megkaptuk a tanulságokat. Abban a helyzetben, ha az ember ránézett egy csoportra, azonnal meg tudta állapítani, kik azok, akik megdolgoznak a megélhetésükért, és kik azok, akik az állam támogatására támaszkodnak. Döbbenetes volt a különbség.

Akik megdolgoztak a megélhetésükért, általában rendkívül leleményesek voltak, és feltűnően hamar beálltak a másoknak való segítségnyújtásba, még úgy is, hogy ők maguk is átéltek veszteségeket. Ennek a tragédiának az egyik legnagyobb hőse a szememben egy idős fekete férfi volt, aki egyik este tántorogva érkezett a bázisunkra. Mindenki részegnek hitte, pedig nem ivott. Ő éppen egy olajfúró toronynál dolgozott a tengeren, amikor lecsapott a hurrikán, és mire hazament, a családját már holtan találta, és mindene, amije csak volt, odaveszett a katasztrófában. A gyász fájdalmától tántorgott. Biztos vagyok benne, hogy ez a legborzalmasabb, amit egy ember átélhet, és mégis, néhány nap múlva ott segített a férfi a konyhában, beállt pakolni a teherautókról, sőt még másokat is igyekezett vigasztalni. Néha megállt sírni egy pár percet, aztán tovább folytatta mások kiszolgálását. Még most is ez az egyszerű idős férfi van előttem, amikor az igaz nemeslelkűségre gondolok.

Ezzel szöges ellentétben, a bázisunkra látogató emberek közül azok, akik az állami támogatásra támaszkodtak, ők voltak a lehető legkellemetlenebb és legjobban követelőző emberek, akit csak el lehet képzelni. Ezek az emberek dühöngeni kezdtek, ha nem kapták meg azonnal, amit követeltek, vagy ha megkértük őket, hogy csináljanak valamit, például segítsenek felszolgálni az ételt, vagy lepakolni egy teherautót. Ekkor kezdtem megérteni, hogy ez a "jogosultság" mentalitás, amit világszerte nevelnek az emberekbe a kormányok, olyan nagy törvénytelenséget tud végül eredményezni, amilyet még soha nem láttunk eddig. A jelenleg alkalmazott módszerekkel egyetlen földi kormány sem fogja tudni megadni mindazt, amire szüksége van az embereknek. Közeledik a kormányzatokkal kapcsolatos végső csalódás és kiábrándultság.

Még a pszichológia is megállapította, hogy az ember beleőrül, ha megfosztják az értelmes munkavégzéstől. A jótékonyság valóban a keresztény élet kulcsfontosságú része, de mindig is arról szólt, hogy az emberek segítenek más embereknek. Ezzel ellentétben, az intézményesített jótékonyság megfosztja őket az emberi mivoltuktól. Hogy-hogy ennyire kevesen fogják fel azt, hogy a mai szociális segélyrendszerünk olyan szörnyű megkötöttséget rak azokra az emberekre, akikről azt mondjuk, hogy segítünk nekik, amiből csak kevesen tudnak kiszakadni? Jó dolog azokon segíteni, akik nem tudnak magukon segíteni, de rossz dolog azoknak adni, akik képesek dolgozni, de nem hajlandóak rá.

Miért beszélünk erről a Nagy Küldetés kapcsán? Isten kormányzata nem egy szociális ellátórendszer állama lesz. Pál apostol azt mondta, hogy ha nem vagyunk hajlandóak dolgozni, akkor nem szabad megengedni azt sem, hogy együnk (lásd 2 Thesszalonika 3:10). Szigorúan hangzik, pedig ez sokkal irgalmasabb dolog, mint ha emberfüggővé tesszük az embereket.

A kormányok hamarosan kezdenek úgy elolvadni, mint a viasz, ahogy a 97. zsoltárban is olvashatjuk. Fel kell készülnünk erre. Azok a gyülekezetek viszont, akik az emberek anyagi forrásai akarnak lenni, ugyanúgy meg fognak bukni, mint ahogy a szocialista kormányok is elkerülhetetlenül megbuknak. Rengeteg olyan keresztény jótékonysági szervezet és misszió van, amelyek ugyanolyan ostobák és romboló hatásúak, mint a szocializmus. Nem arra vagyunk elhívva, hogy az emberek forrása legyünk, hanem arra, hogy odavezessük őket a Forráshoz. Senki sem fog azért üdvözülni, mert ismer valakit, akinek hite van. Saját személyes hitüknek kell lenniük Istenben. Az kell, hogy legyen a célunk, hogy abban segítsünk az embereknek, hogy hitben járjanak, és ne ránk támaszkodjanak.

---
Eredeti cikk: MorningStar Ministries - Word for the Week - Understanding One Another - The Great Commission, Part 36
Fordítás: Országh György

2013. szeptember 7., szombat

Az Ő Dicsőségének a hordozói

Elaine Tavolacci
A Word In Season / Időszerű Üzenet

Az Ő Dicsőségének a hordozói

Nekünk, a Szellemmel betöltött hívőknek, azt a kiváltságot és megtiszteltetést adta az Úr, hogy az Ő Dicsőségének a hordozói legyünk. Olyan időszakban élünk, amikor minden, amit meg lehet rázni, megrázás alatt van. Nekünk viszont, a hívőknek, nem kell megrendülnünk attól, ami a természetes világban történik, ugyanis mi vagyunk az a nép, akik elhozzák az Ő Királyságát erre a földre, amint a mennyben van. Olyan időszakba érkezünk most, amikor Krisztus teste úgy fogja bemutatni Isten Királyságát világszerte, ahogy az ApCsel 2-ben is láthattuk. Mi vagyunk az Ő Dicsőségének a hordozói.

Az Úr azt mondja: Mindegy, milyennek látszanak a dolgok a természetes világban, ti meg fogjátok látni a dicsőségem visszatérését. Amint a régi időkben volt, Én még egyszer kiárasztom a Szellememet. Csodákat fogtok látni fent az egekben, és jeleket lent a földön. Miközben azt látjátok, hogy egyre sötétebbek a napok, Én felemelek embereket, hogy az Én Világosságom hordozói legyenek, hogy megsemmisítsék a sötétség királyságának a megnyilvánulásait. Most készülök felszabadítani a kenetemet, úgy, mint még soha. Miközben fokozódik a sötétség, azt is látni fogjátok, hogy a Dicsőségem annál is jobban fel fog gyorsulni, mint ahogy eddig megtapasztaltátok. Arra lettetek kiválasztva, hogy a Jelenlétem hordozói legyetek, hogy a menny atmoszféráját szabadítsátok fel, bárhová mentek. Ahogy az Igémben is megmondtam: Kiárasztom a Szellememet minden testre, fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Azokat keresem, akik a csatornáim lesznek, és előre viszik a királyságomat, amihez nagy dolgokat hajtanak végre. Ahogy folyamatosan felfrissültök a jelenlétemben, az ajándékok kimunkálódnak.

Ebben az időszakban sokaknak lesz olyan Szellemi élménye, ami szokatlan az emberek között. Amint engeditek, hogy átváltoztassalak benneteket, éretté fogtok válni, és az Én képmásomra fogtok kifejlődni. Amint beengedtek Engem a gyülekezeteitekbe, új és friss kiáradásban lesz részetek. Ne álljatok ellen annak, és ne is oltsátok meg, amit Én cselekszem. Ne érjétek be annál kevesebbel, amit Én készítettem nektek. Miközben táplálni és óvni fogjátok azt, amit a belsőtökbe helyeztem, képesek lesztek felismerni az Én útjaimat. Ahogy imával és böjtöléssel elém jöttök, Én felkészítést és felszerelést adok nektek az előttetek álló napokra. Meg fogjátok érteni, hogyan találkozzatok Velem a bensőséges kapcsolat által. Maradjatok meg állhatatosan az Én igémben, másokért közbenjárva és imádkozva a Szellemben, kitartóan és határozottan. Akkor fel fogjátok fedezni azokat az értékes kincseket, amit Én helyeztem el a bensőtökben. Ahogy nagy várakozással jöttök Elém, álljatok meg erősen, tudva azt, hogy bizony meglátjátok az Én jóságomat diadalmaskodni az élők földjén, mondja az Úr.

ApCsel 5:15
Úgyannyira, hogy az utcákra kihozták a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük

János 14:20
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek.

2 Korinthus 4:7
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.

2013. szeptember 6., péntek

Prófécia 2013. szeptember 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Habár a lerombolás időszakán mentél át, amikor úgy tűnt, hogy egyik veszteség után a másik ért, sokféle módon, most mégis elkezdelek felépíteni téged. Viszont nem a saját elképzelésed és a testi vágyaid szerint fog menni, hanem az Én terveim és rendem szerint fog történni. Mert őszintén mondom, hogy voltak olyan dolgok, amiket ki kellett igazítani, és ezek az igazítások nem tudtak volna megtörténni drámai felfordulások nélkül, azokban a dolgokban, ahol változás volt szükséges.

Ne sajnálkozz azok miatt, amiket elveszítettél, inkább nézz fel, és engedj a kezem munkájának, ami az életedben és a körülményeidben folyik. Az új, isteni rend nem fog többé lerombolni, hanem fel fog építeni, és erős leszel!

Most van az ideje, hogy "feszítsétek ki lankadt kezeteket és ingadozó térdeiteket, és lábatokat szoktassátok egyenes járásra, hogy a béna tag ne ficamodjon ki, hanem gyógyuljon meg!" (Zsidókhoz írt levél 12:12-13)

Lehet, hogy úgy érzed, hogy lebénultál, viszont a hozzáállásod és a szemléleted erőt és gyógyulást fog hozni. Biztos, hogy nem annak van az ideje, hogy leragadj ennek a nagytakarításnak az áldozataként. Szellemileg jót tett neked, akár tudsz róla, akár nem. Én pedig bizonyosan olyan úton vezetlek téged, amit nem ismertél eddig, és egyenessé teszem az egyenetlen ösvényeket előtted.

Foglald el a jogos és erős pozíciódat ebben az új időszakban, és állj rá hitben és reménységgel arra, hogy jó szellemi magvakat fogsz vetni, és hogy nagyot és bőségeset fogsz aratni. Tedd ezt tudatosan és akarattal, mert eljött az ideje, hogy az elszenvedett változások előkészítsék a terepet az isteni rend számára az életedben és a körülményeidben, mondja az Úr.

Ésaiás 42:16 Vezetem a vakokat olyan úton, amelyet nem ismernek, viszem őket olyan ösvényeken, ahol még nem jártak. A sötétséget előttük világossággá teszem, a göröngyös utakat elegyengetem. Bizony, ezeket teszem velük, s őket soha el nem hagyom.

2013. szeptember 5., csütörtök

Szombaton Imádat Sátor nyitóalkalom!

gyönyörű táj, folyó, vízesés ,pára

Imádat Sátor Szolgálat logó
Csak csendben szeretnél gyönyörködni Isten jelenlétében, és megújulni az Ő érezhető szeretetében?

Meg akarod tapasztalni, ahogy imádat közben a Szent Szellem felbuzog benned, és másokban is?

Szeretnéd az Urat és az Ő céljait szolgálni papként, az Ő nevét megszentelve, és prófétikus közbenjárással?


Bármelyik vágy mozog most benned,
szombaton délután 17.00 órától vár téged az Imádat Sátor!

A célunk: hogy megváltozzon az atmoszféra!

"Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld,
amiképpen a folyamok betöltik a tengert." 
(Hab.2:14)

Szeretettel várlak: Országh György
További információkért kattints ide: Imádat Sátor Szolgálat

Miskolc, Vörösmarty Műv. Ház, 10. terem | Szeptember 7. 17.00 óra | imadatsator.weebly.com

Prófécia 2013. szeptember 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Egy látomásban embereket láttam a levegőben lebegni. Ejtőernyősökre emlékeztettek, csak ők nem ereszkedtek le. Elkezdték kinyújtani a kezüket, megérinteni egymást és összekapcsolódni. Majd hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: "Az a vágyam, Én népem, hogy nyújtsátok ki a kezeteket, vegyétek fel a kapcsolatot egymással, és szellemi szinten kapcsolódjatok össze, nem csupán természetes szinten."

Efézus 2:19-22 Ezért ti sem vagytok már többé idegenek, hanem polgártársai Isten népének és tagjai Isten nagy családjának. Isten szellemi értelemben beépített benneteket abba a templomba, amelynek alapját az apostolok és próféták alkotják. Ennek a szellemi templomnak a sarokköve maga Krisztus Jézus, aki által az egész harmonikus egésszé épül, és folyamatosan növekszik, hogy az Úrban szent templommá legyen. Krisztusban ti is — mindazokkal együtt, akik őhozzá tartoznak — folyamatosan beépültök ebbe a templomba, amely Isten számára készül, hogy ő lakjon abban, a Szent Szellem által.

2013. szeptember 4., szerda

Denny Valero és a Gégény család ismét jön!

Kedves Testvérek!

Örömmel hirdetem, hogy szeptember utolsó hetében ismét Magyarországon szolgál
Denny Valero, valamint Gégény Csaba, Éva és Dávid! 
Előtte pedig Ukrajnában szolgálnak.

A legutóbbi augusztusi alkalmak is nagyszerűek voltak az Úr jelenlétében, érdemes volt ott lenni! Remélem, hogy most a szeptemberi alkalmakon is találkozunk, hogy részesüljünk azokban a meglepetésekben, amiket Isten készített mindannyiunknak!

Bővebb információk találhatók az alábbi oldalakon - ugyanitt kell a regisztrációt is elintézni:

Kattints a helyszín nevére:
A regisztráció határideje minden helyszínre szeptember 22.

Prófécia 2013. szeptember 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Láttam egy embert, ahogy körbejár egy város peremén, miközben felmérte a károkat, és ez Nehémiást juttatta eszembe. Elszomorította a pusztulás, amit látott, és azt számolgatta, mennyi minden kellene ennek az újjáépítéséhez és a helyreállításához, ami egykor szent lakhely volt. És hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: "Ti vagytok az Én szent lakhelyem. Titeket is leromboltak, és néhányan közületek, Én népem, még mindig romokban hevertek. Adjátok át magatokat Nekem, és Én helyreállítom és megújítom mindazt, ami lerombolódott." Ezután egy átpozícionálást, vagy egy váltást éreztem a szellememben, az Istennel való egységre, és a belső energiám összhangba került az egészséggel, az élettel és a céltudatossággal.

János 17:22 "Én azt a dicsőséget, melyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, mint mi egyek vagyunk"

2013. szeptember 3., kedd

Prófécia 2013. szeptember 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Morajlást hallottam a föld fundamentumaiban, és tudtam, hogy ez annak a hangja, ahogy az Úr kimunkálja a céljait. Ő előhozza az Ő munkáját -- az Ő rendjét -- abból a káoszból, amit Sátán csinál a világon. Ezután embereket láttam, akik magokat ültettek, és a bőséges aratásról szóló remény és hit hangjait hallottam. Méheket is láttam a kaptárból előjönni, hogy beporozzák a virágokat, hogy gyümölcsöt teremjenek és hogy mézet készítsenek -- ennek az időszaknak az édes ízét. Majd ezt mondta az ÚR: "Minden az Én rendem szerint és az Én terveim alapján történik. A ti dolgotok az, hogy vessétek a magot, amelyek megtermik majd a kívánt gyümölcsöket. Most van az ideje annak, hogy meggondold, mit vetsz az életedbe, és mások életébe. Édes vagy keserű lesz az aratásod? Neked kell döntened."

Galata 6:7  Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.

2013. szeptember 2., hétfő

Prófécia 2013. szeptember 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. szeptember 2.

A TROMBITA, BILL BURNS
Zsidókhoz írt levél 6:19 Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a „remény-horgony” a mennyei Templomban, a függöny mögött, a mennyei Szentek Szentjében kapaszkodik meg.
Láttam egy horgonyt, amire a "remény" elnevezés volt vésve. Láttam egy kötelet, ami elért a mennyekig, a horgonyhoz erősítve. Majd a horgonyt leeresztették egy tóba, Isten parancsára. Az Úr Szelleme pedig ezt mondta: "Ez a tó jelképezi az új szintjét annak a hitnek, ami erre az időszakra kell. Amiket eddig csak reméltetek, most megvalósulnak, mert belekerülnek a hit tavába, amelyet Én adok."
Zsidókhoz írt levél 11:1 A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS
Még most is a kiigazítások időszakában vagy, miközben az eddig történt változások valósággá válnak. A próba most is abban áll, hogy vajon bízol-e Bennem, amikor a fundamentumaid rázkódnak, mondja az Úr. Legyél erős a hitedben, és határozott a figyelmed összpontosításában és a szellemi szándékaidban.
1 Krónika 19:13 Légy erős és cselekedjünk férfiasan népünkért és Istenünk városaiért, és az Úr majd megteszi azt, ami jó az ő színe előtt.