2010. szeptember 30., csütörtök

2010 09 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 30:

Döntések várnak rád minden szinten -- a viselkedésed és a reakcióid terén, hogy magadra vegyél-e egy sértést vagy sem, anyagi döntések és sáfárság, nem is beszélve annak az eldöntését, hogy hogyan tudod a legeredményesebben használni az idődet és energiádat. Legyél érzékeny az előtted álló döntési lehetőségekre, és mindig azt válaszd, ami békességet és életet hoz. Ha kérsz bölcsességet, Én megadom, és megmutatom neked a legjobb utat, mondja az Úr. Járj a Szellemben.
Filippi 4:7 És az Isten békessége, amely meghalad minden értelmet, őrködni fog a szívetek és elmétek fölött Krisztus Jézus által.

2010. szeptember 29., szerda

2010 09 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 29:

Bizonyos dolgokat el kellett rendezni, és magasabb szintre kellett vinni a tisztánlátás és a jártasság terén. Most pedig megadom neked a szükséges bölcsességet és útmutatást ennek a pozíciónak a betöltéséhez. Ami eddig nagyon bonyolultnak és nehéznek tűnt, az hirtelen egy egyszerű nézőpont és egy kis helyreigazítás kérdése lesz, és fel fogod ismerni az Én természetfeletti beavatkozásomat, amint megkönnyebbülten sóhajtasz egyet, mondja az Úr.
Példabeszédek 2:6-8 Mert Úr ad bölcsességet; az Ő szájából ismeret és értelem származik; bölcsességet tartogat az igazak számára; Ő pajzs azoknak, akik igaz módon járnak; Ő oltalmazza az igazságosság ösvényeit, és megőrzi az Ő szentjei útját.

2010. szeptember 28., kedd

Globális Imanap Jeruzsálem Békességéért - élő közvetítés!

Szeretném megosztani veletek a GOD TV-től jött hírlevél tartalmát:

- - - - -
"Kihívásokkal teli napokban élünk, amikor Jeruzsálem mindenfelől rettenetes nyomás alatt áll. A hűséges emberek érte mondott imádságai meg fogják változtatni a dolgokat, ahogy együtt kiállunk október 3-án."

- mondja Robert Stearns tiszteletes (az Imanap Jeruzsálem Békességéért társelnöke)

Ahogy a Biblia megmondta, Jeruzsálem valóban "részegítő pohárrá" lett (az angol szerint "ellenkezés poharává" - a ford. megj.) a globális színtéren (Zak. 12:2-3). Isten világszerte megmozgatja a keresztények szívét, hogy emeljék fel a szavukat buzgó közbenjárással Jeruzsálemért és minden lakosáért. Október 3-án, vasárnap, több tízmillió keresztény összefog az egész világon a Globális Imanapon Jeruzsálem Békességéért, amely globális szinten egy különlegesen kiválasztott nap több mint 1200 vezető részéről!

A GOD TV ezt a világméretű imanapot ÉLŐBEN fogja közvetíteni a Tayelet Haas Promenade-ról, amelynek Jeruzsálem óvárosára nyílik a kilátása. Robert Stearns tiszteletes fogja vezetni a jeruzsálemi rendezvényt, amelynek körülbelül 300.000 gyülekezet lesz a résztvevője több mint 175 országból.

A különleges vendégek között lesz Nir Barkat polgármester, Dr. Michael Little (a CBN - Christian Broadcasting Network - elnöke), Shlomo Riskin rabbi Efrat-ból, a Knesset tagjai (azaz izraeli országgyűlési képviselők), illetve más nemzetközi keresztény és zsidó vezetők.

- - - - -
A hírlevél információi alapján az Egyesült Királyságban például délután 3-kor lesz az élő közvetítés, ami azt jelenti, hogy nekünk magyarországi idő szerint október 3-án vasárnap 16:00 órakor kell látnunk az élő adást a GOD TV oldalán.

További információk: www.god.tv

Fordítás: Gyuri

2010 09 28

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 szeptember 28:
Az Úr azt mondja, hogy az előre lépés idejében vagytok. Nem kell többé ott maradnotok szellemileg, ahol vagytok. Keljetek fel és fogjátok meg a kardot, amiről szóltam, és induljatok el tiszta imádattal, ami tiszta szívből jön. Induljatok el a Bennem való bizalommal. Mert amikor Bennem bíztok, Én veletek leszek. Amikor Bennem bíztok, Én győzelmet adok nektek. Amikor bíztok Bennem, akkor soha nem lesznek szükségeitek és szűkölködéseitek ezen a földön. Amikor bíztok Bennem, a betegség eltűnik. Amikor bíztok Bennem, a szegénység megsemmisül és elvétetik. Ahogy Bennem bíztok, mondja az Úr, akkor valóban, Én veletek járok és ti Velem jártok ennek a királyságnak a dicsőségében, már most, mondja az Úr.
APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 28:
Most, az új kezdetek idején, olyan változások fognak történni, amelyek hatással lesznek rád akár közvetlenül akár közvetetten. Készülj fel, hogy rugalmas legyél, és menj a Szellemem mozdulásával. A próba az lesz, hogy szembenézz az ismeretlentől való félelemmel, és legyőzd azt. Bízz Bennem az ingatagság idején, mert az csak pillanatnyi lesz a teljes összképhez képest. Én vagyok a te Kősziklád és a szilárd fundamentum a lábad alatt. Állj meg megingathatatlan hitben, mondja az Úr. Zsoltár 62:7 Istenben van az én üdvösségem és dicsőségem; erősségem kősziklája, és az én menedékem, Istenben van.

2010. szeptember 27., hétfő

2010 09 27

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 szeptember 27:Ti az Én népem vagytok. Ti az Én szeretteim vagytok. Én értetek adtam Magam, és belétek helyeztem Magam. Ezért legyetek azok, amiről az Én Igém szól. Legyetek győztesek. Legyetek azok, akik a Mindenható Istent imádják és dicsérik. Legyetek azok, akik megharcolják a nemes harcot az ellenség ellen, amikor az betör mint egy vízáradat. Emeljétek fel az Én igém zászlaját, mint a kardot, amely legyőzi az ellenséget. Valóban ti vagytok az Én csatabárdjaim, és veletek megyek a csatába. Ne féljetek, mert Én veletek vagyok. Induljatok el az Én királyságom erejében, és győzzétek le az ellenséget, mert hatalmat adtam nektek. Íme adok nektek hatalmat és semmi sem fog ártani nektek, semmiképp sem. Ne legyen bennetek félelem. Járjatok Előttem nyitottan, és azt cselekszem, hogy a gondolataitok az Én gondolataim lesznek, és az útjaitok az Én útjaim, mondja a Magasságos Úr Isten. 
APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 27:Hallom, hogy ezt mondja az Úr, hogy noha az aratás idejében vagytok, most olyan időszak is van, amikor a vetők utolérik az aratókat. Azt monda, hogy a következő aratásra való magok vetésének az idejében is vagytok egyszerre. Egy felgyorsulás történik most, és amit most vettek, az elhozza a jutalma aratását. Ügyeljetek arra, hogy hogyan vettek. Legyetek tudatában annak, hogy mik a magjaitok. Legyetek biztosak benne, hogy a jó magjaitok jó földbe legyenek vetve. Galata 6:7 Ne legyetek megcsalatva, Istent nem lehet kicsúfolni; mert bármit, amit az ember vet, azt is fogja aratni.

2010. szeptember 26., vasárnap

Urald a levegőt!

2010 szeptember 25 

ELAINE TAVOLACCI
Staten Island, NY
www.awordinseason.info 

Elhívásunk: „Urald a levegőt” 

Miközben a munkahelyen dolgoztam ezen a héten, a Verizon mobiltelefon hálózat új TV reklámja ragadta meg a figyelmemet. A Verizon nemrég szlogent váltott, a korábbi így szólt: „Hallasz már?” Az új szlogenjük most már így szól: „Urald a levegőt”. Ebben a reklámban emberek sétálnak az utcán, mobiltelefonnal a kezükben, és hétköznapi tárgyak, mint például épületek és autók kezdenek átváltozni olyan gépezetekké, amelyek antennákul szolgálnak az erőteljes jelek továbbítására. Ahogy az ügyfelek megnyomják a gombokat a mobiltelefonjaikon, úgy tűnik hogy minden ami körülöttük van, alá van rendelve a telefonálásnak. Ezzel azt akarják ábrázolni, hogy ennyire erőteljes szolgáltatást kapnak a Verizon ügyfelei. Ahogy néztem ezt a nagyszerű technológiát, a Szent Szellemtől ezt a kijelentést kaptam: 

Az Úr azt mondja, hogy rengetegen közületek kiáltotok Hozzám, de még mindig azt gondoljátok, hogy nem hallak benneteket. Némelyikőtök hónapok óta, mások évek óta kérdezik ugyanazt: „Hallasz már Uram?” De tudjátok meg, szeretteim: Én mindig meghallottam a hangotokat, és most egy olyan időszakba léptek be, amikor kétség nélkül tudni fogjátok, hogy a hangotok meghallagatásra talál. Egy új időbe léptek be, amikor már nem fogtok kérdezni Engem, mert az Én Dicsőségem még nagyobb dimenzióját és erejét fogjátok meglátni. 

Meg fogjátok érteni, milyen hatalmatok van, és tudni fogjátok, hogy igazán arra vagytok elhívva, hogy „uraljátok a levegőt”, amint felismeritek azt a hatalmat, amivel rendelkeztek a levegőbeli hatalmasság fejedelme fölött. 

Ahogy megmondtam az Igémben, megadtam nektek minden hatalmat az ellenség minden ereje fölött. Magasabb szintű csodákat és jeleket fogtok látni közöttetek. Többen közületek halálos ítéletet kaptatok az ellenségtől, de Én azt mondom nektek most, hogy ez a terv törölve lesz, és az ellenetek készült terve semmivé és hiábavalóvá lesz. Élni fogsz és nem halsz meg, és hirdetni fogod az Én cselekedeteimet, amint hatalmasan megtapasztalod az Én dicsőségemet. Nem megmondtam az Én igémben, hogy a dicsőséget, amit az Atya adott nekem, azt nektek adom? Nem fogtok többé félni az ellenség taktikáitól, hanem nyugodtak lehettek afelől, hogy semmilyen gonosz sem illet titeket. Teljesen adjátok át az életeteket Nekem, álljatok ellene az ellenségnek, ne ingasson meg amit láttok a természetes világban, és akkor nagy dolgokat fogtok látni az előttetek álló napokban, mondja az Úr.

2010. szeptember 25., szombat

Koncert Perecesen

2010 október 1-én a Reményvándorok együttes koncertje lesz Miskolc-Perecesen!

A Barátság téri buszmegállónál található játszótér mellett, október 1-én, 15.00 órától tart szabadtéri koncertet a Reményvándorok keresztény együttes. A programot a szintén Perecesen működő Új Kezdetek Gyülekezet szervezi - a szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

2010. szeptember 24., péntek

2010 09 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns – 2010 szeptember 24:

Ahogy elkezdenek kibontakozni előtted a dolgok, semmit se vegyél magától értetődőnek. Vedd figyelembe az isteni gondviselést. Ezek olyan napok, amikor láthatod a céltudatosságot abban, ami a körülményeidben történt, mint ami egy eligazodási pont az úticélod felé haladva. Utasítsd vissza és ne hagyd, hogy az ellenség támadásai csüggedést okozzanak benned. Hadd szilárdítsalak meg a nagyobb felismerőképességben és a látásban, ahogy megnyitom a szemeidet és a szívedet, hogy megszemlélhesd milyen döntések és lehetőségek állnak előtted, mondja az Úr.

2Péter 1:2-4 Kegyelem és békesség sokasodjon meg számotokra, Istennek és a mi Urunknak Jézusnak ismerete által, mivelhogy az Ő isteni hatalma megadott nekünkmindent, ami az élethez és az istenfélelemhez kell, annak az ismerete által, aki elhívott minket dicsőséggel és erénnyel, melyek által rendkívül nagy és drága ígéreteket kaptunk, hogy ezek által részesei lehessünk az isteni természetnek, miután megmenekültünk a romlottságból, ami a világban a kívánság által van.

2010. szeptember 23., csütörtök

2010 09 23

APRÓ JELEK EGY LÁGYSZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 23:

Azok a dolgok, amiket nem vettél figyelembe, hogy nincsenek rendben vagy helyre kell hozni, azok újra előjöttek felülvizsgálatra. Nem tudod tovább figyelmen kívül hagyni azokat a dolgokat, amiket el kell intézni, akár szellemi, akár természtes szinten; nem fognak elmúlni vagy rendbejönni a te közreműködésed nélkül, vagy a hited és cselekedeted nélkül. Kiváló lehetőségek fognak eléd tárulni arra, hogy felelősséget vállalj, ami utat fog biztosítani számodra ahhoz, hogy a hátad mögött hagyd a múltat, és egy új indulásod legyen, mondja az Úr. Ne akard nem észrevenni!
Ésaiás 45:2 Én megyek előtted és a göröngyös helyeket simává teszem; darabokra töröm az érckapukat, és levágom a vaszárakat.

2010. szeptember 22., szerda

2010 09 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 22:

Minden egyes lépést hitben és engedelmességben tegyél meg, és ne próbálj meg túllépni azon, ahol éppen vagy egy adott pillanatban. Ne menj ki Előttem. Csak azt tudod megtenni, ami most adatott neked. Maradj meg a jelen szellemi valóságában, és járj abban a teljes bizalomban, hogy Én igazgatom a lépéseidet, mondja az Úr. Nagy áldás szabadul fel akkor, amikor megragadod a most pillanatát, örökkévaló reménységgel.
Zsoltár 37:23 A jó ember lépéseit az Úr rendeli, és Ő gyönyörködik annak útjában.

2010. szeptember 21., kedd

Gazdátlan kulcsok - Elaine Tavolacci

2010 szeptember 19
ELAINE TAVOLACCI
Staten Island, NY
www.awordinseason.info

Gazdátlan kulcsok

Az utóbbi hónapokban az Úr folyamatosan beszélt velem a kulcsokról. Emellett a legszokatlanabb helyeken szoktam kulcsokat találni.

Az Úr azt mondja, hogy sok gazdátlan kulcs van, amit ki kell osztani Krisztus Teste számára. Vannak nálam olyan kulcsok, amikkel azokat az ajtókat kell megnyitni, amik szabaddá teszik az embereket mindenféle köteléktől, amit csak ismer az ember. Ezek azok a kulcsok, amik bilincseket nyitnak meg, szabaddá teszik az embereket minden démoni elnyomástól, és felszabadítanak másokat minden zaklatás és viszontagság alól. Ezek a kulcsok, amelyek megszabadítják azokat, akik alkohol-, kábítószer- vagy porgongráfia függők. Azok számára, akiknek meg kell szabadulniuk a vallásos gondolkodásmódtól, és akik vallásos rituálék rabságában vannak. Hogy felszabadítsanak másokat az okkult praktikák alól, a sötétség erői alól és az ellenség minden ereje alól.

Olyan kulcsokat fogok átadni, amik ajtót nyitnak a gyógyulásra minden betegségből és erőtlenségből. Ezek azok a kulcsok is lesznek, amik a szegénységből szabadítanak fel, és megnyitják az ajtókat a bővölködésre az Én királyságom gazdasági működése által. Kulcsokat adok át az imához, amelyek megnyitják az ajtót az álmaitokhoz, és megnyitom az értelmetek szemeit, olyan szinten, ahol feltárom az ősi kinyilatkoztatások Titkait. Kulcsokat adok át a rendeltetésetekhez (sorsotokhoz) vezető ajtók megnyitásához, és amint átveszitek a Királyság kulcsainak az ajándékát Tőlem, bármit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben, és bármit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben. Nálam van a Dávid Kulcsa. Amikor megnyitok egy ajtót, senki nem zárhatja be, és amikor bezárok egy ajtót, senki nem nyithatja meg.

Kulcsokat adok át a szellemi ajándékokhoz, és használva lesztek csodákban, jelekben, magasabb dimenzióban, mint amit valaha ismertetek. Hát jöjjetek Elém és vegyétek át ezeket a gazdátlan kulcsokat, ami a ti örökségetek, Isten gyermekeként, és ezek a kulcsok bizonnyal át lesznek adva a kezeitekbe, mondja az Úr.

2010 09 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 21:

Szeretteim, arra intelek benneteket, hogy legyetek nagylelkűek, amikor lehetőségek adódnak rá -- lelki szinten azáltal, hogy megadjátok a kételkedés lehetőségét másoknak, szellemi szinten: megbocsátást nyújtva, fizikai szinten pedig azzal, hogy adtok abból, amitek van. A jószívűség minden szinten jutalmat nyer, mindaddig, amíg örömmel adtok, és nem kényszerből vagy kötelességből, mondja az Úr.
2 Korinthus 9:7 Hát adjon minden ember úgy, ahogy rászánta magát a szívében, nem kelletlenül vagy kényszerűségből; mert Isten a vidám adakozót szereti.

2010. szeptember 20., hétfő

2010 09 20

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 szeptember 20:
Azt mondom nektek, hogy a kijelentés napjaiban éltek. Fontos, hogy a népem értelemmel rendelkezzen. Nem természetes értelemről beszélek, hanem szellemi értelemről. Mert szellemi értelemmel jön a kijelentés egy útról, amin megmenekülhettek az ördög csapdáiból, amelyek fogva tartanak titeket. Ezért azt mondom, meneküljetek. Meneküljetek ki azokból a dolgokból, amik kötelékekben tartanak; azokból amik nyugtalanítanak; az aggályokból és félelmekből, az idegeskedésből és a kárhoztatásból, amit az ellenség hoz rátok, mivel Én már elkészítettem az utat. Az ösvény nyitva áll előttetek. Járjatok hittel ezen az ösvényen. Jöjjön el ez a szabadság és felszabadulás ebben az időszakban, mondja az Úr, különben lemaradtok arról, amit Én készülök tenni. Az ellenségnek kirohanásai vannak, az ellenség dühöng, hogy az életedre vonatkozó céljaim és akaratom kijelentésén kívül tartson téged. Azért jött, hogy lopjon tőled; hogy kicsúfoljon; hogy kigúnyoljon, hogy halált és sötétséget hozzon, és ellopja a világosságodat és az életedet. Hát jöjj Hozzám hittel, mondja a dicsőséges Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 20:
Ahogy a Szellemben jársz, és engedelmeskedsz a vezetésemnek, Én beviszlek téged a szellemi kiválóság olyan szintjére, amit még fel kell fedezned. A szív olyan tisztasága fog ezzel járni, amit nem tudtál elérni a saját testi erőd által, hanem az Én Szellemem ereje által fog eljönni. Add át magad a szellemi tisztaság eme hatalmas munkájának, mondja az Úr.
Zakariás 4:6b 'Nem hatalommal, és nem erővel, hanem az Én Szellememmel', mondja a seregek Ura.

2010. szeptember 19., vasárnap

Valami készül Magyarországon

Valami készül Magyarországon. Az Úr azt mutatta meg, hogy olyan jellegű ébredés készül, mint Jósiás király idejében. Amikor elkezdték helyreállítani az Úr házát, a templomot, akkor megtalálták a törvénykönyvet, és elvitték a királyhoz. Ő miután megtudta mi áll benne, azonal bűnbánatot tartott, és elkezdte még szorgalmasabban megvalósítani Isten akaratát. Jósiás történetéből (2Kón. 34-35) gyakran csak a nagyszabású páska-ünnep megrendezésére emlékszünk, de fontos tudni, hogy először a Mózes által kötött szövetség igéit olvasta fel a nép előtt, és elkötelezte magát, hogy Ő az Urat követi!

Ez nem kis dolog. Manapság sokan valljuk magunkat kereszténynek, és természetesen azt is tudjuk, hogy ez a szó azt jelenti, hogy "krisztusi" avagy "Krisztusé". Mégsem mindegy, hogy csak "felvesszük" az Úr nevét, vagy azzal az identitással élünk, amilyennel például azok az antiókhiai tanítványok, akiket először neveztek így. Ők és kortársaik, akár Jeruzsálemben, akár máshol véresen komolyan vették Jézus követését. Ennyire komolyan vette Jósiás is a fogadalmát: ő az Urat akarta onnantól fogva követni.

Az események végén még arról számol be a Szentírás, hogy amikor egész Izráelben elpuszította a bálványokat, akkor "kényszeríte mindenkit, valaki találtatik vala Izráelben, hogy szolgáljon az Úrnak, az ő Istenüknek". Természetesen senki helyett nem tudjuk meghozni a döntést, hogy odaszánja magát az Úr követésére és szolgálatára, de el fog jönni az idő, amikor akit csak találunk Isten népe közül, hogy a szeretet keretein belül döntéshelyzet elé állítsuk, hogy rávegyük az Úr szolgálatára. Ne értsétek félre: nem vezetők terveinek és irányításának a kiszolgálására; nem gyülekezeti projektek halmozott felvállalására; hanem Jézusnak, a Mesternek a követésére, odaszánt szolgálatára. Aki már nem gyermek az Úrban, hanem érett, az nem lehet munkanélküli Isten országában! El fog jönni az idő, és az most van, amikor véget ér a szellemi munkanélküliség Isten királyságában! Ha már nem vagy gyermek, akkor keress munkát! Kérj az Úrtól és adatik neked! Keress, és találni fogsz! Ha egy ajtó választ el tőle: zörgess, és megnyittatik neked!!!

Akik pedig gyermekek még az Úrban, vagy legalábbis nem kaptak kellő neveltetést és egészséges táplálékot ahhoz, hogy felerősödjenek: nektek is éledjen fel a reménységetek: nem fogtok éhezni! Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek!

Jósiás király a szövetség igéihez való ragaszkodását fejezte ki, a néppel egyakaraton; az Úr követését; Isten dicséretével; és a pászka megünneplésével. A mi pászkabárányunk Jézus, és van oltárunk, amelyről ehetünk: Jézus teste igazi étel, és vére igazi ital (ld. Ján. 6).

Az Úr folyamatosan azon munkálkodik, hogy helyreállítsa a Dávid sátrát. A célja az, hogy az emberek többi része is megkeresse az Urat. Ebből a célból fogom beindítani az ilyen jellegű, tartalmú szolgálatomat, nem egyedül természetesen. Ez kezdetben hetente egy alkalommal fog működni, de ez csak a kezdet. Pálhoz hasonlóan sátorkészítő vagyok - nem fizikai, hanem szellemi sátraké: helyi szolgálatokat kell indítanom különböző helyeken, amelyekben Isten igéjének a felolvasása, az igazság tisztelete, Isten dicsérete és Jézus keresztáldozatáról való megemlékezés található. És ami még a célja: hogy az azt igénylő emberek közösséget is tudjanak gyakorolni az Úrban. Bár erre mindenkinek szüksége van, mégsem lehet senki helyett eldönteni ezt sem. Ha valaki csak Isten jelenlétét élvezni, a Szent Szellem vizét magába inni jön el, azt ugyanúgy szereti az Úr, és mi is ugyanazzal a szeretettel fogadjuk, mint azokat, akik ennél többet akarnak vagy tudnak tenni.

Lesznek állandó és változó programok ezeken a szolgálatokon. Az állandó program Isten imádata, az Ő jelenlétének a keresése, és ebből fakadóan prófétikus szolgálatok és szellemi ajándékok működése. A leggyakoribb program emellett a prófétikus közbenjárás, valamint Isten igéjének a világosságának a képviselése. Ez nem feltétlenül jelent állandó tanításokat, hanem az aktuális helyzethez, szükségekhez kapcsolódó igei igazságok megjelenítése, prófétai módon: "És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben" (2Pét 1:19) Amikor megérik rá a helyzet, akkor azok kedvéért, akik Isten embereiként akarnak élni, olyan irányú prófétai tanítások, szolgálatok lesznek, amik ebben erősítik, építik őket. De ha már abba az irányba visz minket az Úr, hogy új érdeklődők jönnek, vagy hívunk, akkor az evangélium hirdetése fog dominánsan megjelenni, különböző módokon: ez az ige hirdetése mellett ötletes, kreatív módszereket is magába foglalhat, mert az Úr használni akarja a tálentumainkat! Ha érdekel ez a munka, akkor szívesen várom a jelentkezésedet, hogy munkatársak legyünk az Úrban! Természetesen bármilyen más kérdésedet, megjegyzésedet is örömmel veszem!

Sötét van a világon, és csak még sötétebb lesz. Az Úr Egyházában (a szentek között) azonban egyre nagyobb lesz a világosság:

Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.(Ésaiás 61:1-7)

Ez az, ami készül Magyarországon. Ilyen sátraknak kell épülnie minden helyen. Ezek lesznek azok a sátrak, szolgálatok, amelyek által Isten vonzani fogja az embereket, hogy megkeressék Őt, megtérjenek Hozzá és megtapasztalják a Vele való közösség gyönyörűségét, áldásainak a teljességét - az Ő Országát.

De a sátrak után jön mindig a következő generáció szoglálata: Dávid nem építhette meg a házat, csak a fiának engedte meg az Úr. Isten háza újszövetségi értelmezésben maga Isten népe. Először megkeresik az emberek az Urat, megismerik, megtapasztalják őt, leborulnak előtte, hódolnak neki, és elkötelezik magukat a szolgálatra. Ez sokkal inkább Istennel való személyes élmények által lesz, mint emberek szolgálatának a hatására. A "sátorban" is Isten jelenléte a legfontosabb: az Ő személye, az Ő munkálkodása, uralkodása. Ezután pedig: "épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok". Ennek a példaadói lesznek már a sátorszolgálatban résztvevők, de ez még inkább ki fog teljesedni és Isten tervei szerint meg fog mutatkozni a maga teljességében a második generációs szolgálatokban, a házakban.

Igyekezzünk, hogy idő előtt semmit ne nevezzünk annak, amire még nincs beérve, kellőképpen felkészítve. Ez sajnos gyakori hiba. De mi ne erre nézzünk. Nézzünk az elhívásunkra, és engedjük, hogy az Úr lépésről lépésre vezessen bennünket, míg minden ígérete beteljesedik a földünkön. Ámen.

CSERÉLD LE A RUHÁDAT

http://ft111.com/changegarments.htm

Ez az írás Bill Burnstől egy kemény eledel. A kemény eledelre minden egészséges hívőnek szüksége van, aki már túl van a szellemi éretlenség időszakán. „Az éretteknek pedig kemény eledel való...” írja a Zsidókhoz írt levél szerzője. Ha érett szellemi emberként akarjuk megélni az Úrban való életünket, akkor ne hagyjuk, hogy az első látásra „nehezen érthető” dolgok emészthetetlenek is maradjanak. Az itt olvasható prófétai tanítás sok olyan gondolatot is tartalmaz, amik feltételezik a Szentírás alapigazságainak az ismeretét, és a prófétikus szemléletre való nyitottságot. Ezek közül a prófétai üzenetek közül az egyik jellegzetes megfogalmazás a „harmadik nap”, amit a már elkezdődött harmadik évezredre alkalmazunk (lásd: „egy nap ezer esztendő” Péter apostol prófétikus tanítása szerint), és így sokszor csak „a mai nap”-ként olvassuk Bill Burns írásában. Ezekkel a háttérben sok hasznot hoznak ezek a prófétai tanítások. Azért imádkozom, hogy minél több embernek adjon bátorítást és rálátást az elhívásának a betöltéséhez.

CSERÉLD LE A RUHÁDAT

írta Bill Burns
Faith Tabernacle
P. O. Box 1148
Kremmling, Colorado 80459
http://ft111.com

„Vessétek le a régi ruháitokat, Én népem, mert ez egy új nap, és itt az ideje, hogy lecseréljétek a ruháitokat. Azért jöttem, hogy ékességet adjak a hamu helyett, az öröm olaját a gyász helyett, a dicséret palástját a csüggedt szellem helyett. Itt az ideje, hogy levegyétek a méltatlanság köpenyét, és az igazság palástját vegyétek föl. Ne engedjétek meg többé az ellenségnek, hogy kárhoztatásba öltöztessen titeket. Ne engedjétek többé, hogy emberek szavai átkokká váljanak, amik kötelékben tartanak. Ne hordjatok többé olyan ruhákat, amelyeket a kellemetlen körülményeitek beszennyeztek. Itt az ideje levetni a régit és felöltözni az újat, mondja az Úr.”

József tarka köntöse:

Most, a józsefi szövetség idején lesznek útnak indítva a Józsefek az Egyházban. József egy kedvenc fiú volt. Az apja adott neki egy sokszínű köntöst, ami egy prófétai szimbóluma volt a József körülményeinek, amelyek elvezették őt a rendeltetésébe. A sokszínű köntös először is Isten Józseffel való szövetségét jelképezte (a szivárvány színeihez hasonlóan). Ez a köntös azt az igazságot jelképezte, hogy Isten vele lesz az útja során, végig a viszontagságokon, egészen a sorsának a beteljesedéséig.

A köpenye azt a sok hangot is jelképezte, ami József ellen szólt, és ezáltal átkokat szabadítottak fel rá. József testvérei eladták őt rabszolgának, de tudtukon kívül befedezték József útját és sorsát egy véráldozattal.

1Mózes 37:31-32 Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitették apjukhoz, ezzel az üzenettel: Ezt találtuk. Nézd meg jól: a fiad ruhája ez, vagy sem?

Józsefet eladták Potifár házába, akinek a felesége azzal a hamis váddal vádolta meg, hogy erkölcstelenül cselekedett. Az asszony letépte a ruhát József testéről.

1Mózes 39:11-13 Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta: Hálj velem! Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott.

Kezdjük látni, hogy a körülményeink meg tudják változtatni a ruhát amit hordunk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy szövetségünk van Istennel, és hogy Ő velünk van.

Józsefnek ezután rabruhát kellett hordania, de két év múlva (a harmadik évben) még egyszer ruhát váltott, és belépett a sorsának a beteljesedésébe.

1Mózes 41:1 Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta: Ott állt a Nílus mellett.

1Mózes 41:14 Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz.

Ezután József megfejtette a fáraó álmát, a fáraó pedig kinevezte őt a királysága második emberének.

1Mózes 41:38-42 A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: Nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek! És levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcsruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába.

József most már királyi ruhát viselt, és pecsétgyűrűt, ami feljogosította arra, hogy a fáraó ügyeit intézze.

Igazság palástja

Itt az ideje, hogy lecseréljük a ruhánkat. A mai nap öltözete a finom gyolcs. Ez a mostani korszak királyainak (Menyasszonyának) az öltözete.

Jelenések 19:7-9 Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti". Így szólt hozzám: "Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!" Ezt is mondta nekem: "Ezek az Isten igaz igéi".

Lehet, hogy téged is megviseltek már a körülményeid, és nem hiszed, hogy át tudsz öltözni. Hadd mutassak egy mintát a Szentírásból, hogyan is kell csinálni:

A dicséret palástja

Pál és Silás az Atya ügyeit intézték („az Atya dolgaival foglalkoztak”: lásd Jézus szavai 12 évesen a templomban - a fordító megjegyzése), amikor kiűztés a jóslás szellemét egy rabszolgalányból. Ez felboszantotta a lány gazdáját, aki lázadást szított Isten szolgái ellen.

Apcsel 16:22-24 Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta.

Figyeljétek meg, hogy Pálnak és Silásnak a körülményei is hozzájárultak ahhoz, hogy lekerüljenek róluk a ruháik. Viszont felvették a dicséret palástját.

Apcsel 16:25-26 Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.

A dicséret palástja felnyitotta mindenkinek a bilincseit; a börtönőr és családja üdvösségre jutott, Pál és Silás pedig kiszabadultak a börtönből. Vesd le a csüggedtség szellemét és öltözd fel a dicséret palástját, és te is ki fogsz szabadulni.

A gyógyulás palástja

Testi gyógyulásra van szükséged? Akor vesd le a betegség köntösét. Ezt tette a vak Bartimeus is.

Márk 10:46-50 Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názereti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz.

Hát itt van ... űzd ki az erőtlenség szellemét. Vesd le a kételkedés és hitetlenség köntösét. Gyere Jézushoz hittel, és érintsd meg a ruhája szegélyét.

Lukács 8:43-44 Ekkor egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásos volt (és minden vagyonát az orvosokra költötte), de senki sem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása.

Érintsd meg a Mester ruháját, mert az tele van Isten kenetével, és a kenet megtöri a betegség igáját, és meggyógyulsz!

Köntösbe kötött vizek

Az a víz, amiről most beszélünk, a Szent Szellem kenete, amelyet Jézus adott nekünk (lásd János 7:37-39). Agur feltett egy kérdést, amire tudjuk a választ:

Példabeszédek 30:4 Ki ment fel az égbe, és ki szállott le onnan? Ki szedte össze markába a szelet, ki kötötte köntösébe a vizet? Ki határozta meg az egész föld határát? Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve?

A mi mennyei Atyánk az Ő Fiának a köntösébe kötötte a vizeket (a Szent Szellem kenetét).

Apcsel 10:38 A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.

Pünkösd napján pedig az Úr átadta ezt, az erő Szent Szellemét azoknak, akik kérik. „Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok...”

Az Illés Palástja

A szellemi atyák (az Illések) szívei a szellemi fiaikhoz (Elizeusokhoz) fordulnak ezekben az utolsó napokban (lásd Malakiás 4:5-6). Elizeus Illésnek szolgált és nála kapott kiképzést. Elizeus figyelte Illés minden mozdulatát, és követte, bárhová ment. Elizeus a kenet kettős mértékét kérte, Illés pedig ezt mondta: „ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meglesz, amit kérsz”. Hiszem, hogy Illés azt mondta ezzel, hogy ha meglátod, hová megyek a Szellemben, akkor megkaphatod a kenetet, amit kívánsz.

2 Királyok 2:9-14 És mikor általmentek, monda Illés Elizeusnak: Kérj tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a benned való szellemnek kettős mértéke rajtam. És ő monda: Nehéz dolgot kértél; mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meglesz, amit kérsz: ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. És lőn, amikor mentek és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván, kiált: Édes atyám, édes atyám! Izrael szekerei és lovagjai! És nem látá őt többé. És vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá azokat, És felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jordán partján. És vevé az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megüté a vizet, és monda: Hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, kétfelé vált az; és általment Elizeus.

Elizeus lecserélte a ruháját, és Illés palástja, amit onnantól fogva viselt, az ő hatalmának a szimbóluma lett. Elizeus megütötte a Jordán vizét, és a víz a köntösében meg lett kötve. A Jordán folyó az a hely, ahol Jézus Krisztus Szent Szellembe bemerítkezett. A Jordán vizében szállt Jézusra a Szent Szellem.

Máté 3:16-17 És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és Ő látá az Istennek Szellemét alájőni mintegy Galambot és Őreá szállani. És ímé, egy égi hang ezt mondja vala: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm.

A vizek most a Mester köntösébe vannak kötve, és Pünkösd napján visszaejtette a palástját az Ő Egyházára. Most rajtunk a sor, hogy kövessük Elizeus példáját. Készek vagyunk eldobni a régi ruházatunkat, és felvenni Krisztus palástját? Ez a nap az Ő hatalmának a napja, és itt az ideje, hogy lecseréljük a ruháinkat és az Atya dolgaival foglalkozzunk. Itt az idő, hogy felöltözzük Krisztust (a Felkentet és az Ő kenetét). Itt az idő, hogy társuralkodóként uralkodjunk, a mai nap királyaiként. Itt az idő, hogy leszámoljunk a régivel, és felöltözzünk a mai nap hatalmába. Ámen.

2010. szeptember 17., péntek

2010 09 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 17:
Azok a döntések, amiket ebben az időben hozol, hosszútávú és messzeható következményekkel fognak járni. Gondosan gondold át a választási lehetőségeidet, és keress Engem a bölcsességért és útmutatásért. Azután minden össze fog dolgozni a javadra. Semmit nem szabad könnyedén venni, mert ahogyan döntesz, az befolyásolni fogja mások életét is. Most az imádságos megfontolás ideje van, mondja az Úr.
Róma 8:28 És tudjuk, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik szeretik Istent, azoknak, akik el vannak hívva az Ő célkitűzése szerint.

2010. szeptember 16., csütörtök

Bizonyság!

A mai próféciához egy bizonyság: Tegnap az Urat kerestem és énekeltem neki. Egyik dal arról szól, hogy a mennyei Atya szeret minket, gyermekeit: "szeretsz engem, s én ezt nagyon jól tudom..." Miközben ezt a sort énekeltem, újra és újra azt hallottam a szellememben, hogy az Úr ugyanezt énekli nekem, amikor ehhez a sorhoz érkeztem... "Szeretsz Engem, s Én ezt nagyon jól tudom!" Nagyon buzdító élmény volt tudni, hogy az Úr nagyon jól tudja, hogy én is szeretem őt. Majd másnap (ma) reggel ezt a próféciát olvastam - olvassátok el ti is újra, a hozzá kapcsolódó igével együtt:
"Bátorítsátok fel magatokat szeretteim, emlékeztetve magatokat az Én igém igazságára, amikor az ellenség ellenetek jön vádakkal és hazugságokkal. Én nagy örömmel örvendezek nektek, és Én át foglak itatni benneteket az Én szeretetemmel és békességemmel. Az ördögnek nincs hatalma arra, hogy elválasszon az Én szeretetem hatalmától, mondja az Úr. Álljatok erősen. Sofóniás 3:17 Az Úr a te Istened veled van, Ő hatalmas a megtartásra. Nagy örömmel örvendezik neked, lecsendesít téged szeretetével, örvendezik feletted énekléssel."

2010 09 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 16:

Bátorítsátok fel magatokat szeretteim, emlékeztetve magatokat az Én igém igazságára, amikor az ellenség ellenetek jön vádakkal és hazugságokkal. Én nagy örömmel örvendezek nektek, és Én át foglak itatni benneteket az Én szeretetemmel és békességemmel. Az ördögnek nincs hatalma arra, hogy elválasszon az Én szeretetem hatalmától, mondja az Úr. Álljatok erősen.
Sofóniás 3:17 Az Úr a te Istened veled van, Ő hatalmas a megtartásra. Nagy örömmel örvendezik neked, lecsendesít téged szeretetével, örvendezik feletted énekléssel.

2010. szeptember 15., szerda

2010 09 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 15:

Egyfolytában azt a szót hallottam a szellememben, hogy "klíringház" *. Megkérdeztem az Urat, hogy mit szeretne mutatni nekem, és ezt mondta: Én vagyok a ti klíringházatok. Nem kell világi rendszerekre támaszkodnotok, hogy információkat gyűjtsetek és adjatok tovább, vagy segítséget a céljaitok eléréséhez. Én már most tudok rólatok mindent; látom a szíveteket, és tudom mire van szükségetek. Bízhattok bennem a segítségetek érdekében, hogy megkapjátok amire szükségetek van, az Én isteni tervem és céljaim szerint. Ne aggódjatok a jövőtök miatt; az Én kezemben van.
Zsoltár 46:2 Isten a mi menedékünk és erősségünk, azonnali segítség a bajban.

(*klíringház: a tőzsdei ügyletek elszámolását végző intézmény)

2010. szeptember 14., kedd

2010 09 14

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 14:

Láttam egy látomást, amiben farönkök úsztak le egy folyón, és feltorlódtak egy szűk helyen, az Úr pedig ezt mondta: Sokan közületek, Én népem, egy szoros helyen találjátok magatokat, és ahelyett, hogy tovább haladnátok a Szellemem áramlatában, az érzelmeitek miatt feltorlódtak bennetek a dolgok, és nem tudtok mozdulni. A félelem és az elutasítottság bénító hatással van a testedre és a lelkedre. A Bennem való bizalom helyére kell jönnöd, mielőtt helyre tud állni a békesség. Ne félj.
Ésaiás 41:13 Mert Én, az Úr a te Istened, fogom a jobb kezedet, és ezt mondom: "Ne félj, Én segítek neked."

2010. szeptember 13., hétfő

2010 09 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 13:

Ez is az új kezdetek egy másik időszaka, és annak érdekében, hogy beléphessetek ide, teljes mértékben magatok mögött kell hagyni a múltat. De mégis sokatok számára úgy tűnik, hogy a múlt nem enged el benneteket! Ez egy olyan szellemi állapot, amelyben tudatosan le kell vágni magatokról azokat a dolgokat, amik úgy lászik hogy visszatartanak, úgy, hogy eltávolodtok érzelmileg és értelmileg a fogva tartó kötöttségektől. A szabadság már vár; induljatok el új reménnyel és örömmel, mondja az Úr.
Galata 5:1 Álljatok meg hát erősen abban a szabadságban, amellyel Krisztus szabaddá tett minket, és ne keveredjetek bele ismét a rabigába.

2010. szeptember 10., péntek

2010 09 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 10:

Szeretteim, támasszátok alá a hiteteket azzal, hogy határozott és tartalmas kapcsolatba léptek az Én Igém igazságával. Utasítsátok vissza és ne hagyjátok az ördögnek, hogy bármilyen módon is kihasználjon benneteket. Semmitek sincs őbenne, és neki sincs semmije bennetek, mert ti Hozzám tartoztok. Ti az Én szeretteim vagytok, és Én a tiétek. Diadalmassá teszlek titeket az ellenség munkája felett. Vessétek Belém a teljes bizalmatokat, mondja az Úr.
Róma 10:17 Így hát a hit hallásból jön, a hallás pedig Isten igéje által.

2010. szeptember 9., csütörtök

2010 09 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 9:

Hallod-e a kürtzengés hangját? Ez az a domináns hang a Szellem birodalmában, ami hív titeket, Én népem, hogy jöjjetek fel magasabbra. Azoknak, akiknek közületek van füle a hallásra, hallani fogjátok a hangot, ami együtt rezdül a szívetekkel, hogy közeledjetek Hozzám, hogy útmutatást és vezetést kapjatok a vándorutatok következő fontos fázisára. Csendesítsétek le a lelketeket, és figyeljetek céltudatosan és akarattal, készen arra, hogy eltökélten és határozottan elinduljatok. Vezetni foglak benneteket, mondja az Úr.
Zsoltár 47:6 Felvonult Isten kiáltással, kürtzengéssel az Úr.

2010. szeptember 8., szerda

2010 09 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 8:

Tölts időt azzal, hogy megszilárdítsd magadat az Én Igém igazságában, és ne engedd, hogy az ellenség hazugságai elhomályosítsák az Én karakteremet, természetemet és rád vonatkozó akaratomat. Én melletted vagyok és nem ellened, és erősségben foglak előhozni, ha bízol Bennem, mondja az Úr. A vereség a félelem és hitetlenség útján érkezik hozzád. A győzelmed hit és bizalom által fog eljönni. Vagy a vereséget választod, vagy a győzelmet, attól függően, hogy mit hiszel.
1 János 5:4 Mert ami Istentől született, az legyőzi a világot. És ez az a győzelem, ami legyőzte a világot - a mi hitünk.

2010. szeptember 7., kedd

2010 09 07

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 szeptember 7:
Sokan az Én népem közül az aggodalmaskodás terhe alatt fáradoznak, a körülményeik miatt. És mivel az aggodamaskodás szelleme alatt fáradoznak, nincsenek békességben és nincsenek erejük teljében. Ezért azt mondom közületek azoknak, akik aggodalmaskodában vannak ebben az időben, ne féljetek, mert Én veletek vagyok. Ne féljetek, mert Én nem távoztam el tőletek. Ne féljetek, mert Én nem foglak magatokra hagyni, és nem hagylak az Én segítségem nélkül titeket. Újra fordítsátok a szemeiteket Énrám hittel, mondja az Úr, és Én felemellek titeket, és Én leszek a ti erősségetek. Én leszek a ti szívetek erőssége és a testetek erőssége. Mert a felüdülés idejei az Úr jelenlétéből jönnek. Az Én jelenlétemben az ifjúságotok megújul, és ti felkeltek sasszárnyakon. Fogjátok azokat a dolgokat, amik gondot okoznak nektek, és helyezzétek az Én oltáromra, ahol Én foglalkozni tudok azokkal. Mindaddig, amíg ragaszkodtok azokhoz, és amíg idegeskedtek azok miatt, és amíg aggódtok azok miatt, addig nem az Enyéim, mondja a Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 7:
Az ellenség minden erejét latba veti ahhoz, hogy megbénítson a kudarctól való félelemmel és kárhoztatással. Utasítsd vissza és ne hagyd az ördögnek, hogy megfosszon attól a bizakodástól, hogy meg fogod valósítani mindazt, amit eléd helyeztem. Mindaddig, amíg egy vagy Velem, és a bizalmad Bennem van, addig győztesen mész át ezen a támadáson, mondja az Úr. 1 János 5:14 Ez pedig a bizalom, ami Őiránta van bennünk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, akkor Ő meghallgat minket.

2010 09 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 6:

"Behangollak minden szinten. Az Én akaratom az, hogy megfelelő helyzetbe hozzalak, hogy az Én céljaimat meg lehessen valósítani, és a királyságomat meg lehessen szilárdítani. Lehet, hogy nem gondolod azt, hogy sok közöd van a sorshoz. Pedig minden, amit gondolsz, mondasz, vagy teszel, létfontosságú a befolyási övezeted szellemi állapotára nézve. Legyél rajta szorgalmasan, hogy bemutasd a királyságot."

"Át lettél pozícionálva, amikor el kellett engedned sok olyan dolgot, amik egykor mindent jelentettek neked. Ez azzal a céllal történt, hogy megerősítsen téged a nagyobb szellemi valóságban, megújult erővel és vitalitással. Abba az időbe léptél be, amikor újra kapcsolatba kerülsz szellemi gyökereiddel, ami egyben megújító kijelentéssel is párosul."

"Az előtted álló napok tele lesznek az Én dicsőségemmel az élet gyakorlati és mindennapos dolgaiban, ahogy fenntartod a figyelmességet és meglátod az Én váratlan módokon megnyilvánuló jelenlétemet. Járj a Szellemben, és legyél elérhető."

"Azok az események, amik miatt elszédültél és egyfolytában kerested a stabilitást és kiegyensúlyozottságot, most már igazán a múltéi lesznek, ahogy elkezdesz rájönni, mennyire jelentéktelen volt ez az egész az örökkévalósághoz és a sorsodhoz képest. Az Én gyógyításom és helyreállításom ereje nyilvánvalóvá lesz, amint képes leszel elengedni azokat, akik fájdalmat okoztak neked. A megbocsátás elengedhetetlenül fontos a megváltáshoz."

"Létrehoztam egy oltárt a mennyei helyeken, a Szellem birodalmában, ahol mindent odahozhatsz, ami aggaszt, amivel nem tudsz mit kezdeni, és amire egyáltalán nincs semmi befolyásod. Hagyd azokat Nálam, és engedd el a félelmedet és aggodalmadat. Semmi sem lehetetlen Velem. Gyere a békességnek és a nyugalomnak erre a helyére, Bennem bízva mindenben."

"Úgy érzed el vagy vágva valamitől, de ez az elvágás csak azoktól a dolgoktól történt, amelyeket erre az időre félre kellett tenni. Olyan vagy, mint egy fa, amit megmetszettek és bekötöttek, hogy a szellemi gyökereid mélyebbre hatolhassanak, és megerősödhess. Hatoljanak mélyebbre a gyökereid az Igében, a kijelentésben, és a Velem való kapcsolatban. A szabadulás napja kellő időben meg fog jönni."

"Van amikor úgy érzed, hogy teljesen megszakadtak a kapcsolataid és egyedül vagy. Ez azért van, mert a lelked ellensége hazudott neked és megpróbált elszigetelni és elgyengíteni. De Nekem nem ez a tervem és elképzelésem veled. Most van az ideje, hogy szellemben újra kapcsolódj, először is Velem, majd azokkal, akik az Enyéim. Szánj időt rá, és tegyél erőfeszítéseket, hogy újra stabilizáld magadat az isteni kapcsolatokban és a királysági célkitűzésben."

"Engedd meg Nekem, hogy centiről centire, lépésről lépésre vigyelek előre, félelem és aggodalom nélkül. Én veled vagyok és ajtókat fogok megnyitni, amit egy ember sem tud bezárni, és hogy bezárjak ajtókat, amit egy ember sem tud kinyitni. Bízz Bennem a jövődre vonatkozóan. Én már bebizonyítottam neked, újra és újra, hogy egyedül Én vagyok a te biztonságod helye, mondja az Úr."

2010. szeptember 3., péntek

2010 09 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 3:

A korszakok csatája dúl, azért hogy átformáljon téged Krisztus képmására, miközben Sátán is megpróbál az ő képmásához hasonlóvá tenni téged. Én szabad akaratot adtam neked, a döntés képességét, mondja az Úr. Az ellenség felfokozta a nyomását a körülményeid, nehézségeid és üldöztetéseid által, hogy te úgy dönts, hogy az élet dolgaira gonosszal reagálsz, a jó helyett. Én viszont neked adtam az Igémet, hogy befolyásolja és vezérelje a döntéseidet. Légy bölcs!
Jelenések 22:12 "És íme, Én gyorsan eljövök, és az Én jutalmam Velem van, hogy mindenkinek megfizessek a saját cselekedetei szerint."

2010. szeptember 2., csütörtök

20100 09 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 2:

Káoszos helyzetekből bőven van, de rád nem kell hogy hatással legyen a környezeted, ha megmaradsz az Én jelenlétemben, és fenntartod a békességet és a rendet, mondja az Úr. Továbbra is fordítsd Rám a figyelmed, és engedd, hogy az igazság és az igazságosság győzedelmeskedjen. Olyan idő van most, amikor jobb csendben maradni, hogy észlelhesd és felismerhesd a szellemi atmoszférát, és kész legyél diadalmaskodni minden gonoszság felett. És miután megtettél minden tőled telhetőt, állj meg egy erős és megalkuvás nélküli pozícióban.
Efézus 6:13 Ezért vegyétek magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és miután mindent elvégeztek, megállhassatok.

2010. szeptember 1., szerda

2010 09 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 szeptember 1:

A kényszer jönni fog, hogy meggyőzzön, hogy olyan dolgot tegyél, amit nem is akarsz, és a Szellemem sem indított arra, hogy megtedd. Állj meg szilárdan, ingadozás nélkül, és ne add be a derekad semminek se, ami stresszt okoz, vagy a sürgetés érzete párosul hozzá. Ugyanis az ellenség azt akarja, hogy elterelődjön a figyelmed egy fontos eseménysorról, ami nagyobb szellemi erőt és hasznot fog hozni, ahogy továbbra is megmaradsz az Én bölcsességem és áldásaim áramlatában, mondja az Úr.
Galata 5:1 Álljatok meg azért erősen abban a szabadságban, amellyel Krisztus szabaddá tett minket, és ne keveredjetek bele újra a rabszolgaság igájába.