2016. március 31., csütörtök

Prófécia, 2016. március 31.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 31.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használd ki a lehetőségeket, hogy kreatív legyél - a gondolkodásod terén, a problémamegoldásban és a művészeti kifejezésformákban. Van egy rendkívüli kegyelem ebben az időben, hogy olyan dolgokat tudj megtenni, amelyek túlmutatnak a megszokott rutinodon. Engedd, hogy a Szellemem felfokozza az érzékelésedet és a képességeidet, mondja az Úr. Egy új nap van, amikor kalandra indulhatsz Velem. Róma 8:14 Mert azok az Isten fiai, akiket Isten Szelleme irányít.

2016. március 30., szerda

Prófécia, 2016. március 30.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azoknak, akik úgy érzik, hogy az életük egy helyben áll vagy sehová sem tart: ti egy desztillációs időn mentetek keresztül. Ez egy különleges teszt volt, ami szükséges volt ahhoz, hogy megtaláljátok és megértsétek annak az esszenciáját, hogy kik is vagytok ti. Most már még nagyobb tisztasággal és hatékonysággal tudtok továbbmenni, emiatt az értékes folyamat miatt, mondja az Úr. Készüljetek fel a nagyobb dolgokra. Máté 5:8 Áldottak, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.

2016. március 29., kedd

Prófécia, 2016. március 28.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ismerem a nehézségeket, amikkel szembenézel és a dilemmákat, amiket átélsz, és azt akarom, hogy tisztában legyél azzal, hogy Én veled vagyok, hogy bölcsességet és útmutatást adjak neked, minden döntésednél. Neked viszont tudatosan keresned kell Engem mindenben. Hadd mutassam meg az utat, amelyen menned kell, mondja az Úr. Ne félj! Józsué 1:9 Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

2016. március 28., hétfő

Prófécia, 2016. március 28.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 28.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Minek a napja van ma, gyermekeim? Vajon nem a feltámadás napja és az Én erőm napja? Az élvonalba hívtalak benneteket ebben az órában, hogy kihirdessétek a Napot és kihirdessétek az Utat, és kibocsássátok az áldásokat. Azt mondom nektek, hogy a Jubileum áldásának a magvai el lettek hintve az Én igém szerint, Én pedig betöltöm, amit mondtam, és elhozom annak az aratását, ami el lett hintve. Tudjátok, hogy Én hűséges vagyok minden utamban. Ingyen kaptátok; ingyen adjátok és figyeljétek, ahogy eljön az aratás. Vegyétek át azt, ami nektek lett adva, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Úgy érzitek magatokat és úgy viselkedtek, mint akiknek tűz van a csontjaiba rekesztve. Engedjétek, hogy ez a tűz a királyság igazságában nyilvánuljon meg, és ne keressetek testi módszert ennek a nyugtalanságnak a levezetésére. A mostani időben meg tudjátok tanulni, hogy felismerjétek a különbséget a test és a szellem között és hogy igaz módon válasszatok, mondja az Úr. Jeremiás 20:9b De olyan lett szívemben, mint égő tűz, bezárva csontjaimba; és hiába erőlködtem, hogy magamban tartsam, nem győzöm.

2016. március 25., péntek

Prófécia, 2015. március 25.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle of Kremmling
2016. március 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy pantomimjátékot, és megkérdeztem az Urat, hogy ez mit jelent. Azt mondta: "Azt akarom, hogy bemutassátok az igazságot és a szellemi valóságot. Ehhez zárva kell tartani a szátokat, és a cselekedeteitekkel kell bemutatnotok, amit másoknak látniuk kell, hogy meg is értsék. Túl sok a száj, és nincsenek elegen azok, akik be is tudják mutatni. Hadd cselekedjem meg az igémet rajtatok keresztül." János 10:37-38 Ha nem az én Atyám cse­le­ke­de­te­it te­szem, ne higgye­tek ne­kem; de ha azo­kat te­szem, ak­kor ha ne­kem nem is hin­né­tek, higgye­tek a cse­le­kedeteknek, hogy fel­is­mer­jé­tek és tud­já­tok: az Atya én­ben­nem van, és én az Atyá­ban.

2016. március 24., csütörtök

Graham Cooke: Bármilyen probléma megoldásához először fölé kell emelkedni

Bármilyen probléma megoldásához először fölé kell emelkedni

Graham Cooke

A látás sohasem csak annyiról szól, hogy milyen irányba haladunk. Arról is szól, hogy a célhoz vezető utunkat milyen magasságban fogjuk megtenni. Minden, ami azzal kapcsolatos, hogy Krisztusban vagyunk, a magasba emelt állapottal van összefüggésben.

Jézusban mi egy olyan erőteljes, emelkedett észlelésnek vagyunk kitéve, amely által feltámadtunk a mennyei identitás átélésére és megtapasztalására, és ez uralja minden földi körülményünket.

Bármilyen probléma megoldásához először fölé kell emelkednünk.

Például, egy negatív dologgal sohasem foglalkozunk közvetlen módon. Ez, a Krisztusban elfoglalt helyünkhöz képest, mindig a létezés alacsonyabb szintjéről támad ránk. Ha ugyanazon a szinten reagálunk rá, akkor annak a gondolatnak, illetve az azt ellenző felfogásnak a pórázára kötjük magunkat. Ennek a mentális és érzelmi állapotunkra gyakorolt hatása pedig az Isten iránti hitünk, bizalmunk és örömünk ellen fog dolgozni.

Az ellenség azt akarja, hogy a negatív gondolattal foglalkozzunk. Ezzel szemben Jézus azt akarja, hogy azt a gondolatot ragadjuk meg ezalatt az átélés alatt, amit ő bocsát ki felénk, és örömmel gyakoroljuk a tőle jövő gondolatnak való engedelmességet (2 Korinthus 10:3-7).

A felemelkedett gondolatok szerinti élet mindig a beteljesedésre vezet.

Létfontosságú felülemelkedni a helyzetünk fölé, hogy ne húzzon le a földre az ezzel ellentétes nézőpont. Ha közvetlenül akarunk foglalkozni a negatív dolgokkal, akkor egy olyan harcba keveredünk bele, amire semmi szükségünk. Ha a gondolkodásunk vezetett bennünket egy "nemszeretem" helyre, akkor jusson eszünkbe, hogy mindig van egy jobb gondolat, ami fel tud emelni bennünket.

Ez a szemlélet mindig a gyarapodás helyére fog vinni. A Szellemben való magaslati helyzet összeköti a látásunkat a Mennyei helyekkel. Rákapcsol bennünket a fennhatóságra, a hatalomra és uralomra, ami egy olyan életmód, amelynek során Jézus fenséges mivoltában gyönyörködünk.

Próbáld ki ezt...

Írj le minden egyes negatív nézőpontot, ami megnehezíti az életedet és a kapcsolataidat. Mik az ezzel ellentétes gondolatok, amelyek magukkal tudnak ragadni, hogy egy isteni felgyorsulást élhess át? Gyakorold, hogy csak az új gondolattal foglalkozol, és azt fogod tapasztalni, hogy egy friss hit jön fel benned, ami erőt ad ahhoz, hogy felismerd az igazságot, csakis az igazságot és a színtiszta igazságot!!

- Graham Cooke

- - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György

Prófécia, 2016. március 24.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy fényt, ami körülbelül olyan vékony volt, mint egy ceruza; a lézersugárra hasonlított. Majd a fény elkezdett növekedni, és úgy látszott, hogy már az egész testemet körülveszi. Innen továbbterjedt és beborított mindent körülöttem, és ahogy tovább növekedett, az egész szobát bevilágította. Ezután az Urat hallottam, ahogy ezt mondta: "Világítson át a fényem rajtatok, míg elűz minden sötétséget a környezetetekből!" Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.

2016. március 23., szerda

Prófécia, 2016. március 23.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A vágyad, hogy különleges legyél és valamilyen módon kiemelkedj, nem jó helyen van. Az önző ambíció megakasztja a szellemi utazásodat, és arra az alapra épül, hogy nem érzed biztonságban magadat. Találd meg az értékességed tudatát a jelenlétem rejtekhelyén tartózkodva, mondja az Úr. A motivációd ahhoz, amit csinálsz, tiszta és igazságos kell, hogy legyen. Az alázat egy nagyon vonzó tulajdonság.
Zsoltárok 91:1 Aki a Felséges rejtekhelyén lakik, a Mindenható árnyékában nyugszik az, teljes biztonságban.

2016. március 22., kedd

Prófécia, 2016. március 22.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nem tudsz megmaradni a Szellemem áramlatában, miközben folyamatosan a saját tökéletességed, vagy éppen a tökéletlenséged körül forogsz. Az önmagadra koncentrálásod a testhez kötöz téged, és megakadályozza a szellemi előmeneteledet. Most egy olyan időpont van, amikor az ideigleneset lecserélheted örökkévalóra, ami szükséges lesz a jóllétedhez. Engedj el mindent, ami a világi aggodalmakhoz kötődik, mondja az Úr. Máté 16:26 "Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkét pedig elveszti? Vagy mit adhat az ember lelkéért cserébe?"

2016. március 21., hétfő

Prófécia, 2016. március 21.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 21.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Csak üldögéltem és hirtelen olyan volt, mintha Krisztus besétált volna a szobába. Nem láttam fizikálisan, de egyfajta emelkedettség volt, ami életet, jóllétet, erőt, világosságot hozott magával, és ahogy ez előjött a szobában, néhány óráig így is maradt. Majd azt kérdeztem, Uram, miről szól ez az egész? Ezt fogom elhozni a népemnek ebben az időszakban. Életet hozok nekik, több életet, mint amennyi valaha volt bennük; több erőt, mint amennyi valaha volt bennük; több világosságot, mint amennyi valaha volt bennük. Úgyhogy mondd el nekik, hogy álljanak készen erre és tudjanak erről. Amikor ez eljön, fel fogják ismerni, és jót fog tenni nekik. Ez az ő aktuális szava.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tartsd ellenőrzés alatt az érzelmeidet és ne legyél hajlandó megengedni a csüggedésnek, hogy lehúzzon a mélységbe. Semminek se hagyd, hogy ledöntsön és hogy lent tartson. Használj ki minden adódó lehetőséget, hogy felbátorítsd magadat azáltal, hogy hiszel az igémnek, mondja az Úr, és emelkedj fel az ideiglenes dolgok fölé, hogy megragadd azt, ami örökkévaló. 1 Sámuel 30:6 Az emberek annyira elkeseredtek a gyermekeik elvesztése miatt, hogy már arról beszéltek, hogy megkövezik Dávidot. Emiatt Dávid nagyon szorult helyzetbe került, mégis erőt és bátorságot merített Istenéből, az Örökkévalóból.

2016. március 19., szombat

Prófécia, 2016. március 19.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 19.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Keljetek fel most, Én népem, gyertek és járjatok Velem! Ne ragaszkodjatok többé a vallásos gyakorlatotokhoz, hanem azt mondom, hogy jöjjetek Hozzám. Gyertek most, megújult reménységgel. Mert a hit a reménylett dolgok valósága. Kezdjetek újra Velem járni! Ez azt jelenti, hogy már nem úgy fogtok járni, hogy megpróbáltok megtalálni Engem, nem azért jártok, hogy kikutassatok Engem. Hanem megfogtátok a kezemet és Velem járva haladtok a valóság és igazság tökéletes jelenlétébe -- a jelenvaló igazságba, ami vezérelni fog titeket; az igazságba, ami a legbensőbb részetekből kiált. Az igazság az, ami félre tudja tenni azokat a dolgokat, amelyek nem hitből voltak, és ez az, amiben ott van a hit. Ha megteszitek ezeket a dolgokat, a javatokra lesznek. És azt fogjátok látni, hogy kikerültetek a dilemmából, amelyben most vagytok, és Isten királysága még konkrétabban fog valósággá válni számotokra, még személyesebb módon és még inkább jelenvaló módon, mondja az Úr.

2016. március 18., péntek

Prófécia, 2016. március 18.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Többször is az a kísértés fog érni, hogy bánkódj a korábbi döntéseid és tetteid miatt, de Én azt mondom neked, hogy az egészet a hátad mögött kell hagynod. A múltat nem tudod megváltoztatni, viszont tudsz olyan döntéseket hozni, amelyek hatással lesznek a jövődre. Menj tovább azzal a hittel, hogy Nekem tervem és célom van az életeddel. Kerülj bele a Szellemem áramlatába, és engedd, hogy Én mutassam az utat, mondja az Úr. Ézsaiás 42:16 Vakokat vezetek olyan úton, melyet nem ismernek, és ismeretlen ösvényeken járatom őket; a sötétséget világossággá teszem előttük, és a göröngyös helyeket egyenessé. Ezeket a dolgokat teszem velük, és nem hagyom el őket.

2016. március 17., csütörtök

Prófécia, 2016. március 17.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Foglald el jogos pozíciódat a királyságomban azáltal, hogy elhiszed, hogy Hozzám tartozol. Ha valóban a Szellemtől születtél, akkor úgy is kell élned. Azt vallod, hogy hittel hiszel Bennem, és mégsem az igazságot képviseled az életeddel? Számolj le a képmutatással. Élj és járj a Szellemben, mondja az Úr. Példabeszédek 11:9 Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudás által megszabadulnak.

Prófécia, 2016. március 16.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, az a vágyam, hogy elfoglaljátok azt a szellemi teret, amely fölött hatalmat kaptatok. Legyetek jelen és legyetek aktívak ebben a térben. Semmi gonosznak ne engedjétek meg, hogy megsértse a határaitokat! Álljatok ellen az ellenségnek, ahol rátaláltok, és űzzétek el a pozíciójából, a munkáival együtt. Erősítsétek meg és őrizzétek meg a határaitokat, ameddig csak kell, mondja az Úr. Lukács 19:13b "foglalatoskodjatok, míg megjövök."

2016. március 15., kedd

Prófécia, 2016. március 15.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ezekben a napokban muszáj lesz erősnek lenned és koncentrálnod, hogy sikeresen túlélhesd. Amikor pedig nehézzé válnak a dolgok, akkor ellen kell állnod a kísértésnek, hogy megadd magad a stressznek. Legyél nyugodt, és támaszkodj Rám mindennel kapcsolatban, amire szükséged van. Én veled vagyok és a te oldaladon állok, mondja az Úr. Ne ess kétségbe.
2 Korinthus 4:8-9 Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk

Prófécia, 2016. március 14.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 14.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Meg tudjátok csinálni! Gyermekeimként arra vagytok elhívva, hogy learassátok azokat az előnyös dolgokat, amiket az igémben elétek tártam. Mert ezeket azok fogják megkapni, akik az Én királyságomban lakoznak, ami friss módon fog megnyilvánulni az életetekben. Ezért mostantól kezdve határozzátok el, hogy képesek vagytok azok lenni, amire elhívtalak titeket. Meg tudjátok tenni, amire azt mondtam, hogy meg tudjátok tenni. Magasabbra tudtok jönni a Szellem szférájában, hogy hatékonyabbak legyetek. Meg tudjátok látni, ahogy az erőm az életetekben munkálkodik, és ennek a hatására inspirált lesz az életetek. A hitbe vezető utazásotok izgalmas tud lenni. A királyság dicsősége lesz demonstrálva.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokatokhoz szólok, akik elfelejtettétek, hogy ti nem vagytok áldozatok! Abba kell hagynotok az önsajnálatban való hempergést. Keljetek fel, poroljátok le magatokat, és induljatok el erősen és bizakodva az Én bennetek levő képességemben, amivel győzni tudtok, mondja az Úr. Legyetek erősek! 2 Korinthus 2:14 De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.

2016. március 11., péntek

Prófécia, 2016. március 11.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor attól félsz, hogy nem úgy fognak alakulni a dolgok, ahogy remélted vagy elképzelted, akkor csak legyél csendben. A csend egy olyan tér, ahol el tudom hozni neked az igazságot, ami legyőzi a feltételezéseket. Tudd, hogy Hozzám tartozol, és Én meg fogom láttatni veled, mit kell megtenni minden egyes helyzetben. Hadd vezesselek ki a zűrzavarnak és a félelemnek ebből az útvesztőjéből, mondja az Úr. Zsoltárok 131:2 hanem megnyugtattam és elcsöndesítettem lelkemet; mint a kis gyermek anyja ölén, mint a kisgyermek, olyan most a lelkem.

2016. március 10., csütörtök

Az eljövendő Király - A Jelenések Könyve, 7. rész


Az eljövendő Király - A Jelenések Könyve (7. rész)

2016., 8. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Folytatjuk tanulmányunkat a Jelenések 1:​​7-tel:​

Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.

Ahogy Jézus a felhők közé emelkedett, ugyanúgy felhők között fog visszatérni. Semmi kétség ​​afelől,​ hogy ezeket a felhőket szó szerint kell érteni, de ahogy jóformán mindennek, amit szó szerint kell érteni a Szentírásban, ​ennek ​​is van szellemi jelentősége és üzenete.

Sok bibliai szimbólumnak különböző helyzetekben különböző jelentés​e van. Ez nem azért van, hogy összezavarja az Isten igazságának keresőit, hanem inkább azért, hogy megtanítson minket az Ő Szent Szellemétől függeni, mely által bevezet minket minden igazságba. Az ​alap​elvek és a ​minták segítségünkre lehetnek, de félrevezethetnek ha elkezdünk ezektől függeni a Szent Szellem helyett. 

Egy kulcs​ ahhoz​, hogy megértsük milyen módon fog visszatérni az Úr, az Apostolok Cselekedetei 1:9-11-ben található, amikor felemelkedett: 

Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: "Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe."

Ahogy a felhő befogadta őt, amikor felemelkedett, ugyanúgy a felhőkön fog visszatérni. Ismét mondom, ez szószerint értendő, de ugyanakkor egy kijelentés is azokra az időkre nézve, amikor vissza fog térni. Mivel a felhők a Szentírásban gyakran utalnak zűrzavarra, különösen a nemzetek közti zűrzavarra, számíthatunk rá, hogy hasonló időben fog megtörténni. Több, a Szentírásban található prófécia is ​alátámasztja ezt.​ Hogy néhányat említsünk: 

"Sűrű felhők leplezik Őt..." (Jób 22:14)

"A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket" (Zsoltárok 18:12)

"Felhő és sűrű homály veszi körül ..." (Zsoltárok 97:2)

"Mert közel van a nap, közel van az Úr napja! Borús nap lesz az, a népek ideje." (Ezékiel 30:3)

"Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt" (Dániel 7:13)

"mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin" (Máté 26:64)

Ahogy azt látni fogjuk, különbség van az "ég felhői" és a föld felhői között. Visszajövetelekor mindkettőből lesz, de később egy mélyebb módon fogjuk megérteni a menny felhőit, mivel ezek azok, amelyek közé elrejtőzött. 

Azt is meg kellene tanulnunk, hogy ​​​​a felhőkben​ ​keressük​ ​Őt​, avagy a zűrzavarban, a nemzetek zűrzavarában. A nemzetek közti káosz és zűrzavar mögött sokkal több van az evilági politikánál. Sok esetben ez ​​​​annak​ ​​a ​következménye,​ ​hogy a sötétség erői felbolydulnak attól, amit Isten tesz. Arra törekszenek, hogy elhomályosítsák vagy teljesen elfojtsák Isten munkáját, mint a Jelenések 12-ben, ahol az volt az ördög taktikája, hogy elárassza az egyházat. A lényeg az, hogy amikor a nemzetek között nagy felbolydulás támad, meg kell tanulnunk azt keresni, hogy mit tesz Isten.

Egy másik fontos tényező, hogy amikor Jézus felemelkedett, az Ő hűséges követői "​feszülten néztek" utána. Ugyanez lesz igaz akkor is, amikor visszatér: az Ő hűséges követői "feszülten néznek" majd Őrá. Az Ő népe ​​sok​ ​mindennel ​foglalatoskodott ezidáig, jó dolgokkal, amelyeket Ő bízott rá a népére, de a végén minden egyedül Jézusról fog szólni.

Közvetlenül a Mennybemenetele előtt Jézus követői a beszélgetéseik során az Ő Királyságának az eljövetelére összpontosítottak, és az Ő hűséges követői az Ő visszajövetele előtt is erre fognak fókuszálni. ​Ez az üzenet fogja bevezetni a korszak végét, ahogy ezt több helyen is látni fogjuk a Jelenések könyvében.

A két angyal megjegyzése a tanítványokhoz szintén fontos: "miért álltok itt az ég felé nézve?" Biztosítják a tanítványokat arról, hogy Jézus ugyanúgy fog vissza is térni, mint ahogy látták elmenni, de valójában burkoltan arra céloztak: "nincs jobb dolgotok?" De igen​, volt​. A munkájuk csak akkor kezdődött. A legfontosabb alapon kellett elkezdeniük - így tehát visszatértek Jeruzsálembe, ahol az imádkozásnak szentelték magukat. 

Így ment el és ugyanígy fog vissza is térni. Ennek a kornak a nagy munkája azzal kezdődött, hogy az Ő népe együtt lakozott egységben, mialatt odaszentelték magukat az imádkozásra és ugyanígy is fog végződni: az Ő népe egységben, imádkozva.​ Mi lenne, ha nekikezdenénk?

-------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - The Coming King—The Book of Revelation

Prófécia, 2016. március 10.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne legyél hajlandó megengedni, hogy az aggódás felülkerekedjen rajtad a jelenlegi helyzetedben. Inkább teljes mértékben vesd Belém a bizalmadat, hogy majd Én megteszem, amit magadtól nem tudsz megvalósítani. Vannak olyan dolgok, amik kívülesnek a hatáskörödön és isteni beavatkozást igényelnek. Hadd hozzak fényt a sötétségbe, hogy feltárjam mindazt, amit meg kell értened, mondja az Úr. Máté 6:27 "Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?"

2016. március 9., szerda

Prófécia, 2016. március 9.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Megadom a bölcsességet és a képességet ahhoz, hogy áttörj a jelenlegi korlátokon a felgyorsulás idejébe. Ezt csak igazságossággal és tiszta szívvel fogod tudni megcsinálni. Ha belehelyezkedsz a Szellemem áramlatába, akkor sokkal többet fogsz tudni megvalósítani, kevesebb erőfeszítéssel, mondja az Úr. Tedd meg a következő lépést felfelé. 2 Timótheus 2:22 Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.

2016. március 8., kedd

Prófécia, 2016. március 8.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor az előmeneteled lendülete látszólag alábbhagy, akkor nyugodj le. A hadonászással csak visszaesel. Nem kell aggódnod, hogy elveszítetted a talajt a lábad alól. Csak egy "Szela" pillanatról van szó, amikor szünetet kell tartanod és el kell gondolkodnod. Engedned kell, hogy az, amit megtanultál, beépüljön a személyiségedbe, mielőtt újra nekilendülsz, mondja az Úr. Zsoltárok 32:7 Örökkévaló, te vagy rejtekhelyem, körülveszel, és megvédesz engem, ezért örvendezek benned! Szela

2016. március 7., hétfő

Könyvszemle: Dicsőséginvázió

Végre egy David Herzog könyv magyarul! A Dicsőséginvázió megmozgat és új távlatokat tár elénk

Ahogy elkezdtem olvasni a könyvet, rögtön az első benyomásom ez volt: ez egy lendületes könyv! Emellett érezni lehet, hogy ez az, amire ma nagyon szükség van - hogy lendületbe jöjjünk mi is és Isten dicsőségének az inváziója betörjön az életünkbe! A Dicsőséginvázió nem valamiféle teológia könyv, ami a lendületes tartalom miatt éppen hogy nagy előnyére válik. Talán mivel újszerű a témakör a magyar keresztény irodalomban, az üzenet és a tartalom magyar nyelvű visszaadása is biztos, hogy egy folyamatos kiforrás folyamatán fog keresztülmenni, ami a szellemi valóság teljességét keresők legnagyobb örömére fog szolgálni. A Dicsőséginvázióban a terjengős teológiai fejtegetések helyett inkább egy lendületes szemlélettel kapunk pillanatképeket a természetfeletti bibliai eseményekről, az Istentől kapott lehetőségeinkről, emellett döbbenetes csodákról olvashatunk bizonyságokat, amelyek David szolgálata során következtek be.

David Herzog szinte „hiperűrsebességgel” vezet be bennünket azoknak az összefüggéseknek a felismerésébe, amelyeket a Biblia újra és újra elénk tár egy ismétlődő mintaként. Ez a bibliai minta Isten tervét mutatja be azzal kapcsolatban, hogy hogyan végez teremtő munkát a hang Isten Dicsőségében, és hogy hogyan tudjuk ugyanezt alkalmazni mi magunk is. Ezzel kapcsolatban a tudomány is egyre több dolgot állapít meg manapság. A legújabb tudományos felfedezések mindig új kérdéseket vethetnek fel az emberiség előtt, de Isten igéje mindenben válaszokat tartogat számunkra. Erről tanúskodik ez a könyv.

A könyv olvasásakor az volt az élményem, hogy egy-egy kóstolót kaptam ezekből a friss igei meglátásokból, amelyekből még többet szeretnék kapni. De nemcsak további igetanulmányozásra sarkallt, hanem felkeltette bennem azt a régóta bennem rejlő meggyőződést is, hogy Jézus követőiként is többre vagyunk teremtve, mint amit eddig megtapasztalhattunk. A teremtő csodák megtapasztalása, az idő és a tér akadályainak az eltűnése számunkra is mind elérhető a dicsőségzónában. Ebbe vezet be bennünket ez az erőteljes új könyv, a Dicsőséginvázió.

Országh György
a Prófétai Napló szerkesztője,
a Miskolci Apostoli Gyülekezet presbitere és dicsőítésvezetője

Hol lehet beszerezni a könyvet?

A „Dicsőséginvázió” című könyvet magyar nyelven a Bétel kiadó adja ki, amit a Veresegyházon, 2016. március 12-14. között a könyv szerzőjével, David Herzoggal megrendezett „Dicsőséginvázió” konferencián is meg lehet vásárolni, valamint megrendelhető a Nagykövetség.com oldalán.

További információ a könyvről és a konferenciáról: Nagykövetség.com

Prófécia, 2016. február 7.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 7.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Egy fordulóponton állsz, amely által lehetőséged van fordulni egyet és meg tudnak változni a dolgok az életedben. Fordulj! Fordulj egyet, hadd vezessen be téged az Én igém a szellemi valóságba. Engedd, hogy a kijelentés és a bölcsesség aktiválódjon az életedben, mert így a hited fejlődni fog, hogy megkapd mindazt, amiről azt kívánom, hogy a tiéd legyen ebben az időszakban, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A frusztráció az ellenséged. Nem fogod tudni megvalósítani azt, amit szeretnél, ha engeded, hogy az érzelmeid bármilyen helyzetben felülkerekedjenek. Csendesítsd le a lelkedet és hadd hozzam el neked a bölcsességet, ami ahhoz kell, hogy megtegyél minden szükséges dolgot. Figyeld az útmutatásaimat, mondja az Úr. Példabeszédek 17:27 A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű.

2016. március 4., péntek

Prófécia, 2016. március 4.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Bármekkora is a káosz és a tombolás ezen a világon, azt szeretném, ha tökéletes békességben járnál, azáltal, hogy jelen maradsz Velem. Egy új nap van, és te jó napot tudsz csinálni belőle, ha eldöntöd, hogy hitben jársz és megragadod az Én hatalmamat, amivel meg tudsz valósítani mindent, amit erre az időre eléd helyeztem, mondja az Úr. Koncentrálj továbbra is a szellemi valóságra, és ne adj helyet a sötétség munkáinak. Zsoltárok 91:5-6 Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól.

2016. március 3., csütörtök

Prófécia, 2016. március 3.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy kis átrendezésre van szükséged ahhoz, hogy a lehető legegészségesebb és legelőnyösebb életet élhesd. Megmutatom, mit tudsz tenni annak érdekében, hogy felszámold azokat a dolgokat, amik pazarolják az idődet, az erőforrásaidat és az energiádat. Neked viszont hajlandónak kell lenned arra, hogy megtedd a kellő erőfeszítéseket azokhoz a változtatásokhoz, amelyek hosszú távon a hasznodra lesznek, mondja az Úr. Nekem fontos, hogy jól legyél! 3 János 1:2 Kedvesem, minden tekintetben azt kívánom, hogy jól legyen dolgod és jó egészségben légy, amiképpen a te lelkednek jól van dolga.

2016. március 2., szerda

Prófécia, 2016. március 2.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Gondold át és értékeld ki az életedet. Vannak olyan dolgok, amik tönkrementek az életedben és a körülményeidben, és most korrigálnod kell majd a dolgokon. Azáltal, hogy megteszed mindazt, amit észreveszel, ki fog tisztulni az útvonal előtted, hogy tovább mehess. Amivel nem vagy hajlandó foglalkozni, abból a figyelmedet elterelő körülmény lesz, ami hátráltatni fogja a létfontosságú szellemi koncentrációdat az előtted álló napokban, mondja az Úr. Példabeszédek 4:18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

2016. március 1., kedd

Hatalom Krisztusban - A Jelenések Könyve (6. rész)

Hatalom Krisztusban - A Jelenések Könyve (6. rész)

2016., 7. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Tovább folytatjuk tanulmányunkat a Jelenések 1:5b-6-tal: 

Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által, És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: néki legyen dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.

Az egész kinyilatkoztatás során az Ige úgy utal Jézusra, mint "A Bárányra", utalva ezzel arra, hogy mindörökké ez lesz az elsődleges rangja. Ő a királyok Királya és minden kormányzás, hatalom és uralom fölött áll, de érthető módon a legmagasabb rangja az "Isten Báránya". A mi megváltásunkért bemutatott áldozata Isten valaha adott legnagyobb kijelentése. Ez lesz mindörökké a teremtés legnagyobb csodája.

Ahhoz kapcsolódóan, hogy Isten szeretete megváltott minket, "királyokká és papokká" is tett bennünket. Ez arról szól, hogy az Ő népe úgy polgári, mint szellemi hatalomra is el van hívva. Jézusban, a király tekintélye, Dávid trónja eggyé válik a papsággal, mivel Jézus a királyok Királya és a Főpap is egyben. Azok, akik az Ő Testének tagjai a földön, ugyanúgy el vannak hívva a mind a szellemi mind az adminisztratív hatalom gyakorlására.

Krisztusban nem választódik szét az egyház és az állam, viszont van különbség a jelenkori polgári hatalom és a királyság között. Bizonyos fordítások szerint Jézus azt mondta, hogy az Ő királysága "nem evilágból való", de szó szerint azt mondta: "nem ebből a korszakból való" - az Ő polgári hatalma nem olyan formában létezik, ahogy a mostani korszak hatalma működik. Krisztus hatalma nagyobb minden kormánynál, erőnél és uralomnál, amelyek ebben a korban és az eljövendő korszak(ok)ban vannak. Ha arra vagyunk elhívva, hogy ebben a korban hatalmunk legyen, akkor meg kell értenünk, mennyire különbözik attól, ami eljövendő és az Úr magasabb hatalmát kell alkalmaznunk, amennyire lehetőségünk van rá.

Ezt a témát érdemes lenne jobban megvizsgálni, mint amennyire itt lehetőségünk van, de arra vagyunk elhívva, hogy befolyással legyünk minden területen, mint só és fény. Ezt a Jézus nevében való hatalom gyakorlása által tesszük, de nem várjuk, hogy az Ő teljes hatalma, királysága eljöjjön, amíg maga a Király el nem jön. Addig is készítjük az utat Számára, "építve az utat a pusztában", ahogy az Ézsaiás 40-ben olvassuk. Ez az út az Úr magasabb rendű útja.

Az egyháztörténelemben számtalan példa van arra, hányszor élt vissza az egyház a szellemi és polgári hatalmával, de ezt előre jelezte a Jelenések Könyve. Látva azt, hogyan volt ez megjövendölve és milyen módon teljesült be, megérthetjük, hogyan ment be "a bűn embere" az Isten templomába, azt mondva magáról, hogy ő Isten, bitorolva Krisztus jogos helyét. Ezáltal megérthetjük, hogy az antikrisztus nemcsak ellene van Krisztusnak, de azon van, hogy átvegye a helyét, a legnagyobb hamisítványként. Láthatjuk, hogy ez a hatalom helytelen használatában gyökerezik.

Így "a bűn embere", amely "az ember bűnét" leleplező legnagyobb kijelentés, a bukott emberben teljességre jutott gonoszság esszenciája. Ez a kinyilatkoztatás azt tárja elénk, hogy mivé lennénk mindannyian Krisztus nélkül, emiatt ez Isten irántunk való mérhetetlenül mély kegyelméről szóló legnagyobb kijelentés is. Továbbá azt is felfedi, milyen kétségbeesetten nagy szükségünk van arra a kegyelemre, amely egyedül Krisztusban található meg.

Minden emberi probléma abból fakad, hogy az emberiség azt gondolja, hogy képes irányítani a világot Isten nélkül. A válasz az, hogy el kell ismernünk, hogy szükségünk van Istenre és vissza kell fordulnunk Hozzá. A bűn embere végső soron a javunkat fogja munkálni, mivel ezáltal válik láthatóvá a mindenkiben benne levő gonoszság, rámutatva ezzel, milyen kétségbeesetten szükségünk van Krisztusra és arra, hogy eljöjjön az Ő Királysága és hogy meglegyen az Ő akarata a földön, úgy, mint a Mennyben is.

Természetesen szeretnénk ezt a kijelentést a saját életünkben és gyülekezeteinkben is alkalmazni. Azzal, hogy ezt tesszük, mindannyian készítjük az utat a közelgő Király számára.

--------------------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Authority in Christ—The Book of Revelation
URL: https://www.morningstarministries.org/resources/word-week/2016/authority-christ-book-revelation

Prófécia, 2016. március 1.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. március 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Készülj fel a helyreigazításra. Olyan dolgokat tettél, amik nem helyesek; de még helyre lehet hozni. Annak az ideje van, amikor ki kell használni minden lehetőséget arra, hogy rendbe hozd azokat a dolgokat, amelyekre felhívom a figyelmedet, mondja az Úr. Végső soron ez fogja megadni neked a szabadságot arra, hogy tiszta lelkiismerettel menj tovább. Jelenések 3:19 "Én akiket szeretek, megdorgálom és megfenyítem; légy buzgó tehát, és térj meg."