2015. július 31., péntek

Ma dicsőítés!

Ma (pénteken) délután 18.00 órától várlak titeket a Dávid Sátora dicsőítésen!


Gyuri

Köszönet

Nagyon köszönöm a munkatársam, Zita segítségét a próféciák fordításában az elmúlt bő egy hét során!
Kérlek őt is támogassátok imáitokkal, tudom, hogy sokaknak nagyon hasznos volt ez a szolgálat!

Gyuri
A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 31.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Az igazság diadalmaskodik a gonoszság fölött. Tedd meg, amit szükséges, hogy minden csatát megnyerj, és ezáltal meg fogod nyerni a háborút. Hatalmat adtam neked, hogy legyőzd az ellenség erőit, tekintet nélkül arra, hogyan nyilvánulnak meg, de a győzelemhez gyakorolnod kell törvényes jogodat. Ítéld meg a szellemi környezetedet, hogy tudd, mikor és mi ellen harcolj, mondja az Úr.  
Lukács 10:19 Lám, hatalmat adtam néktek (megadtam nektek a felhatalmazást), hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és minden ellenséges erőn úrrá legyetek, és semmi sem fog néktek ártani.

2015. július 30., csütörtök

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Állj őrt az életedbe és körülményeidbe történő jogtalan behatolások ellen, és maradj védett. Jelenleg az intrikáktól és a csalásoktól kell óvakodnod. Ha az igazság és jogosság szilárd talaján állsz, mind a jót, mind a rosszat képes leszel megkülönböztetni, mondja az Úr. Meg fogom mutatni, amikor gonosz szándékok vannak jelen. Létfontosságú a velem való összekapcsolódásod.
Zsidó levél 5:14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2015. július 29., szerda

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Ne csüggedj el, amikor úgy tűnik, hogy a dolgok nem jól alakulnak a számodra. Semmiképpen ne beszélj negatívan a körülményeidről és ne kedvetlenedj el, hanem várj nyugodtan a vezetésemre. Megmutatom neked azokat a módokat és lehetőségeket, amelyekkel végrehajthatod a győzelemhez szükséges iránymódosításokat, mondja az Úr. A hit, a remény és a szeretet legyen az erősséged. 
Zsoltárok 27:13 Már ellankadtam volna, ha nem hinném, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén!

2015. július 28., kedd

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Csendesítsd le a lelkedet, és kérj tőlem bölcsességet és útmutatást, mielőtt olyat teszel, amit majd megbánsz. Használd ki ezt az időt, hogy odahúzódj hozzám, és maradj közel, hogy tarthasd az irányt. Semmiképpen ne engedd meg, hogy az érzelmeid átvegyék a vezetést, mondja az Úr. Máskülönben távol találhatod magad attól, ami helyes és célirányos.
Zsoltárok 46:11 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy Én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. 

2015. július 27., hétfő

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 27. 

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Egy olyan időszakba mégy át, amely végül nagyon eltérő lesz ahhoz viszonyítva, ahol eddig voltál. Tartsd lazán a múltat és várakozással haladj előre. A napirend az egyszerűség, ahogy megalapozod magad egy nagyobb szellemi szabadságban, mondja az Úr. Engedd, hogy vezesselek!
Zsoltárok 31:4 Mert kősziklám és védőváram vagy Te; vezess hát engem a Te nevedért és vezérelj engemet.

2015. július 24., péntek

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Határozd el, hogy rugalmas leszel. Képességet és hajlandóságot kíván a részedről, hogy elfogadd a változásokat - mind a kicsiket, mind a nagyokat - annak érdekében, hogy előrehaladhass. Ha ennek során bármikor vonakodsz és visszautasítod, hogy ezeket a változásokat az élettapasztalatod részévé tedd, szellemileg elakadsz. Olyan helyzetekbe, pozíciókba viszlek, amelyek maximális hasznot eredményeznek a számodra és a körülötted lévők számára, mondja az Úr.
Jakab 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny [engedelmes], irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.

2015. július 23., csütörtök

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Gyere szelíden a jelenlétembe, mondja az Úr. Éld át az igazságosság és tisztaság édes üdeségét. Ez a menedékhelyed a világ zaklatásai és a test minden hitványsága elől. Jöjj és pihenj meg. Gyógyulj meg és állj helyre. Engedj el minden romlottságot és tisztátalanságot, ami elkerülhetetlennek látszik, kivéve, ha felemelkedsz a Szellemben, hogy közösségben légy velem!
Zsoltárok 71:2 A Te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem.

2015. július 22., szerda

KREATÍV FOGLYOK!!!

KREATÍV FOGLYOK!!!

2015. JÚLIUS 22. / LANA VAWSER

Az Úr az utóbbi időkben nagyon komolyan beszélt nekem újra meg újra arról, hogy a "kreativitást" sok ember életéből ellopta az ellenség. A szégyen, a sebek, a megtörtség, a körülmények által a "kreativitás" nagy részét lopták el Isten népétől, egyéni szinten, és Krisztus testétől testületi szinten is.

Úgy éreztem, hogy az Úr azt mondja: "Az ellenség megpróbálta hátráltatni a kreativitást, és megpróbálta ellopni, összetörni, összezúzni, eltorzítani, mert tudja, mennyire erőteljes dolog. Az ellenség nem tud alkotni, csak másolni tud, és miközben a népem előrehalad a tőlem kapott ajándékok használatával, amiket a kreativitás felszabadítására adtam, továbblépnek a nagyobb felébredések állapotába, és még tovább lépnek, hogy azok legyenek, akinek teremtettem őket... a bolygó legerőteljesebb népnek."

Sokakat láttam Isten népe közül, akiknek láncok voltak a csuklóin, de továbbra is előre haladtak, és még mindig az Úrral jártak, tehát a "haladásuk" nem volt meggátolva, de a kezeik meg voltak kötve. Azon tűnődtem, hogy miért a kezük van megkötve, és akkor hirtelen azt érzékeltem, hogy a kezeik jelképezi azt, "aminek a megcselekvésére el vannak hívva". A kezek jelképezik azt, amit az Úr a "kezükbe adott" adottságként, és amire el vannak hívva, hogy "rátegyék a kezeiket". Az az érzés jött a szívembe, hogy az utóbbi néhány hónap során ezek a "láncok" szorosabbak lettek Isten népe közül sokakon, ami egy támadás a kreativitásuk és az adottságuk ellen, ugyanis most lépnek be a KREATÍV SZABADSÁG helyére. Átlépnek onnan, ahol KREATÍV FOGLYOK voltak, oda, hogy a KREATÍV SZABADSÁG NÉPE legyen belőlük.

Láttam egy vízesést Isten népére kiárasztva, miközben dicsőítettek, és  a Szellem élő vizei SZÉTTÖRTÉK a bilincseket. SZÉTTÖRTÉK a láncokat, amik fogva tartották a kreatív embereket. Ahogy ezt a vízesést néztem, láttam Isten Apukánk biztató szavait, hogy rájuk áradnak ajándékok formájában, becsomagolt ajándékokként, de az ajándékokon a szalagok kardok voltak. Az Ő igazságának a szavai olyanok voltak, mint az éles kardok, amelyek átvágták a hazugságokat a szívekben, azokat a hazugságokat, amelyek lánchoz kötve fogva tartották az emberek szívét attól, hogy kifejezzék, kik ők valójában. Hogy a képességeik teljességében éljenek, és kifejezzék, hogy kik ők. A láncok le lettek vágva, az Ő csodálatos szavai pedig ajándékokként töltötték meg a szíveiket, amelyek AKTIVÁLTÁK AZ AJÁNDÉKOKAT az életükben. Azok az ajándékok, amelyek már eddig is megvoltak, de szunnyadtak bennük, életre keltek. Ahogy ezek az igazság-ajándékok, amelyek az  szívéből jöttek, kirobbantak a szívükben szeretettel, fáklyákat láttam meg ezeknek az ajándékoknak a közepén, és hirtelen fellobbantak a fáklyák. Akkor ezt hallottam Papától: "Álljatok készen a kalandra! A menny fáklyája olyan ajándékokra is rávilágít most, amikről nem is tudtátok, hogy ott vannak." Egy dicsőséges kaland és feltárulás ment végbe Isten embereinek a szívében, ahogy egyre több ajándékot ismertek fel magukban, amelyek eddig EL VOLTAK REJTVE különböző okok miatt, és most feltárultak.

Majd egy olyan olyan helyen találtam magam, ahol Krisztus egész testét láthattam, és egy olyat láttam fölöttük, ami úgy nézett ki, mint egy HATALMAS terhes has. Ez a has aranyból volt és Dicsőséggel fénylett, az Ő Dicsőségével.

"A kreativitás megszülése van folyamatban jelenleg Krisztus egész testében, hogy a népem együttesen, testületként átlépjen oda, hogy a kreativitás vezetői legyenek belőlük. Új ötletek, új látások, az Én kreatív szívem új kifejezésformái." Hirtelen megtörtént a szülés, és ZÁPORKÉNT HULLOTT a kreativitás, ami a kreativitás leggyönyörűbb folyójával borította be Krisztus testét. Nem csak egyénileg kapták vissza Isten emberei, amit elloptak tőlük, és még annál is TÖBBET, hanem együttesen, Krisztus testeként is meghívást kaptak a kreativitás FOKOZÓDÁSÁNAK a FOLYÓJÁBA.

"A világ HIRTELEN oda fog fordulni, és az Én népemet fogja nézni egyénileg és együttesen is, akikben SOHA nem látott kreatív kifejezésforma úttörő képviselőit fogják meglátni. Ez a kreativitás új hulláma, amit a világ eddig még nem tapasztalt. A szívem kreativitása fog ragyogni ebben az időszakban, úgy, mint még soha, miközben az Én népem felébred, és belép a fokozódás áradó folyójába, azáltal, hogy ledobja magáról a félelmet, és használja a tőlem kapott ajándékokat."

Itt az ideje, hogy előlépjetek a saját kreativitásotokba, úgy, mint még soha. Kérjétek az Urat, hogy aktiválja az ajándékaitokat, amelyek szunnyadnak bennetek. Kérjétek, hogy szabadítsa fel a bennetek levő kreativitást, ÁLTALATOK! Eljött a ti időtök, hogy ragyogjatok! Eljött a ti időtök, hogy repüljetek!

Az ajándékotok szabad utat fog szerezni nektek!!!!!!!! Hamarosan sokatok elé új lehetőségek fognak kerülni. Lépjetek be abba az új világba, amelyben ti vagytok a KREATÍV SZABADSÁG népe. nem lesztek többé KREATÍV FOGLYOK. Ti a mi csodálatos mennyei Apukánk nagy tervében szerepeltek!!!! Ne hagyjátok többé, hogy az összehasonlítás, az irigység, vagy a versengés megölje a kreativitásotokat. A világnak látnia kell TITEKET, azt az EREDETI, GYÖNYÖRŰ, EGYEDI dizájnt, ami TI magatok vagytok, és azt, ahogy az Ő szíve kifejeződik ÁLTALATOK és az AJÁNDÉKAITOK ÁLTAL.

Lépjetek elő, lépjetek be, lépjetek ki!!!

*************************************************************************

Prófécia, 2015. július 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Törj előre, hogy teljesítsd azokat a kritériumokat, amiket eléd helyeztem. Győzd le az akadályokat és a felmerülő nehézségeket, és bízz Bennem, hogy megadom a szükséges erőt és bölcsességet. Erősítsd meg magadban a tiszta szívet, és tartsd a szemed az igazán fontos dolgokon, hogy se a világ, se a gyakorlati dolgok ne foglalják el annak a helyét, amire szellemben összpontosítasz, mondja az Úr. Továbbra is nézz fölfelé!
Zsoltárok 20:7 Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.

2015. július 21., kedd

Prófécia, 2015. július 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Elkezdheted ünnepelni az áttörést az életednek azon területein, ahol már egy ideje elakadtál. Úgy fog megtörténni, mint egy duzzasztógát átszakadása -- először lassan, végül egy hatalmas robajjal fog áttörni. Ez egy megkönnyebbülést fog magával hozni, és az isteni rend és szabadság időszakát hozza el, mondja az Úr. Sodródj a Szellemem áramlatával!  Zsoltárok 98:1 Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja.

2015. július 20., hétfő

Egy hét szünet a fordításban (azóta megoldódott a segítség!)

Kedves Olvasók!

A bejegyzés írása óta megoldódott a segítség, minden prófécia fordítása szerepelni fog itt a blogon! Attól a biztatás érvényes - mindig keressük az Urat, és figyeljünk rá, bízzunk Benne, és járjunk Vele!

A hét közepétől körülbelül egy hétig nem lesz lehetőségem lefordítani a napi üzeneteket. Ezalatt az idő alatt is figyeljünk az Úrra, maradjunk meg az Istennel való bensőséges kapcsolatban a Szent Szellem által, és járjunk hitben, megemlékezve az Úr nekünk adott kijelentéseiről, és minden nap engedve a személyes vezetésének. Ő jót készített minden napra! Ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra!

(A mai prófécia itt lent olvasható)

Prófécia, 2015. július 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 20.

A TROMBITA, BILL BURNS

Hallom az Urat, ahogy ezt mondja: "Teljes mértékben, habozás nélkül lépj be a Szellemben való szabadságnak ebbe a pozíciójába. Mert most, a korszak végén még szükségesebb lesz, hogy megtanulj a Szellemem szabadságában élni; hogy megtanulj egységben élni Velem. És hogy megtanuld még pontosabban meghallani a hangomat, mint amennyire eddig hallottad, hogy vezethesselek, vezérelhesselek és megvédhesselek. Ezekben a napokban, amik előtted állnak, legyél eggyé Velem, és maradj meg a szabadság pozíciójában, ahol az öröm szabadon áramlik az életedben."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Azt akarom, hogy nézz szembe magaddal őszintén, és nagyon jól figyeld meg azokat a dolgokat, amik miatt meg vagy kötözve. Az az Én vágyam, hogy mindentől szabad legyél, ami visszatart a tökéletes szabadságtól. Minden nap egy lehetőség, hogy az életet és a szabadságot válaszd, a sötétség és elnyomás helyett. Válaszd az életet, mondja az Úr. 5 Mózes 30:19 Tanúm az ég és a föld, hogy én elétek tártam a választást élet és halál, áldás és átok között! Válasszátok hát az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, meg utódaitok is!

2015. július 18., szombat

ÁTTÖRÉS!!!

ÁTTÖRÉS!!!

2015. JÚLIUS 18. / LANA VAWSER

Azoknak a területeknek, ahol az ellenség támad benneteket, és az ő hazugságainak az ELLENKEZŐJE az igazság! Azok a területek, amelyeken támad és amiről hazudik nektek, egy jelzést és egy meghívót jelentenek számotokra, az áttörés új szintjére. Az ellenség PONTOSAN azokat a területeket támadja, amik a soron következő legnagyobb áttörésetek területei. Álljatok szilárdan, és hirdessétek ki az Ő Igéjének az igazságát, ami ellentétes azzal, amit az ellenség beszél, mert ezek azok a platformok számotokra, amelyekről beléptek egy eddig soha nem látott áttörésbe.

************************************************************************

2015. július 17., péntek

A szellemi atmoszféra megváltoztatásának 3 módja

A szellemi atmoszféra megváltoztatásának 3 módja

Doug Addison
2015. július 16.

A prófétai ajándékkal bíró emberek néha könnyen beleesnek abba a hibába, hogy egyfolytában a jövőre koncentrálnak, és elfelejtenek örülni a jelennek.

Fontos, hogy ne felejtsük el a lehető legtöbbet kihozni abból, amink most van.

Ha nem vagy elégedett az életeddel, szeretném, ha tudnád, hogy Istennel hatalmad van változtatni ezen.

Valójában nagyon is gyorsan meg tudod változtatni a körülötted levő szellemi atmoszférát a "K-H-J" gyakorlásával.

  • Kegyelem: Vágd le a köteleket az emberekről, ahelyett, hogy még szorítasz rajtuk.
    Legyél alázatos, és szánd meg az embereket. A megbocsátás rendkívül erőteljes dolog. Vedd fel a kapcsolatot az emberekkel, és tisztítsd meg a levegőt még a legapróbb sérelmektől is.
  • Hála: Legyél hálás mindenért, ami történik, akár jó, akár rossz. Legyen nagyobb a dicséret-áradat, mint a panaszáradat.
  • Jótékonyság: Adj, adj, adj! Nem csak pénzt, hanem időt, energiát és kedvességet is. Azt is kipróbálhatod, hogy pénzt hagysz valahol, ahol az emberek rátalálnak és meglepődnek. Adj sok borravalót! Mondj igent a másoknak való segítségnyújtásra. 
Ezek a dolgok nem csak a lelkületedet fogják megváltoztatni, hanem ha kitartóan teszed, akkor végül a vetés-aratás törvényszerűsége is utol fog érni, és az életed tele lesz olyan emberekkel, akik ugyanezeket teszik veled.

- - -
Egy gyors megjegyzés Doug munkatársi csapatától: Doug ezt a posztot eredetileg 2009-ben írta. Mi, az InLight Connection csapata az archívumból poroltuk le és frissítettük fel, hogy áldást és bátorítást kapjatok belőle. Ha esetleg még nem hallottátok, Doug jelenleg Németországban van, gyógyulási szabadságon. Azért imádkozunk, hogy ez a poszt épülésetekre legyen, és képessé tegyen benneteket a környezetetek szellemi atmoszférájának a megváltoztatására.

Emellett arra kérünk, hogy imádkozzatok Doug gyógyulásáért, illetve hogy imádkozva gondoljátok át a lehetőségét, hogy áldást küldjetek Doug-nak a gyógyulási időszaka alatt. Ha szeretnétek így tenni, itt találtok további információkat arról, hogy hogyan tudtok partnerként részt venni Doug gyógyulásában.

Prófécia, 2015. július 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj meg, és mérlegeld azt, amire megkértelek, mondja az Úr. Bátorítson az, hogy már sokat megvalósítottál abból, amit rád bíztam. De még többet kell megtenni. Folytasd az áttörést, és ne add fel! Halld meg az Én halk és szelíd hangomat, ami bátorít téged, és legyél a tudatában, hogy Én erősítelek. Ez nem a képességed feletti és az erőforrásaid feletti dolog, mert Én vagyok a te jelenvaló segítséged ezekben az időkben. Zsoltárok 143:10 Taníts meg engem a Te akaratodat teljesítenem, mert Te vagy Istenem! A Te jó Szellemed vezéreljen engem az egyenes földön.

2015. július 16., csütörtök

A SZUNNYADÁS SZELLEME AZ EDDIGI LEGNAGYOBB ÉBREDÉS IDŐSZAKÁBAN!

Lana Vawser
A SZUNNYADÁS SZELLEME AZ EDDIGI LEGNAGYOBB ÉBREDÉS IDŐSZAKÁBAN!

2015 JÚLIUS 16. / LANA VAWSER

A szunnyadás szellemét láttam rászállni Isten népe közül sokakra. Egy mély és nehéz fáradtságot, ami sokakra ráment a hadakozás alatt, az áttörés alatt, a terjeszkedés alatt, a benyomulás alatt. Ez a "szunnyadó szellem" azért jött sokakra, hogy egy nagy kimerültséget, a reménytelenség érzését, egy szokatlan és megmagyarázhatatlan ürességérzést hozzon rájuk, hogy eltakarja a látást, és ellopja az erősséget és az életerőt.

Azt láttam, hogy ez a szellem sokakat különösen az Úrral való személyes időtöltésükben támad meg. Egy hirtelen jövő kimerültséggel, egy hirtelen belefáradással a benyomulás terén, egy hirtelen fáradtsággal abban, hogy hitben megálljanak és higgyenek. Egy hirtelen jövő érzés elárasztja őket kétségbeesettséggel és reménytelenséggel, hogy Isten népét rávegye a visszavonulásra, vagy arra, hogy abbahagyják a "proaktív" benyomulást és előrehaladást. Ennek a szellemnek a hatásai látszólag a "semmiből" jöttek elő, és megpróbál sokakat arra csábítani Isten népe közül, hogy önelégültségbe kerüljenek. Ez a "szunnyadó szellem" azt a gondolatot hozta magával, hogy "Túl nehéz ez az egész!"

Intenzív szellemi harc folyik éppen most, és ez a szellem megkísérli "bezárni" Isten népét. Volt egy látomásom, amelyben Isten népét láttam áthaladni egy hatalmas "kulcslyukon", majd egy folyosón végighaladni, és a folyosó mindkét oldalán ÓRIÁSI gyertyatartók voltak. Ezek a szavak robbantak a szellememben: "ÉBREDÉST a népemnek a MÉLYEBB bensőséges kapcsolatra és tróntermi átélésekre", amelyeknek a hatására gyülekezetek, és Krisztus egész teste fog felébredni, hogy "fény legyen a sötétségben", úgy, mint még soha. A remény és fény oszlopai lesznek, miközben a sötétség látszólag fokozódik.

Nem csak arra ébreszti rá a népét, hogy kik ők, és hogy milyen hatalmuk van, hanem az ajándékaikat is egy teljesen új szinten ébreszti fel. Felébreszti az álmokat, felébreszti a szabadságot hozó kijelentésszerű igazságokat, felébreszti a meghalt vágyakat. Felébreszti a szenvedélyeket, amelyek hátráltatva voltak, vagy elrejtve. Felébreszti a népét, hogy mélyebb kinyilatkoztatásuk legyen a Benne való "bőséges életről".

Isten emberei egy olyan időbe mennek át most, ahol ráébrednek a végtelen lehetőségekre Őbenne, amelyek azáltal nyílnak meg és nyilvánulnak meg, hogy ők elérhetővé teszik magukat ezekre.

Harcoljatok ez ellen a szellem ellen, ellentétes szellemben! Nyomuljatok be a dicsőítésbe, és hirdessétek ki a Tőle jövő ébredést, ami most megy végbe az életetek fölött. Ez az ébredés olyan mély szinten megy végbe, hogy a hegyek és az akadályok, amik eddig előttetek voltak, pillanatok alatt tűnnek el, ahogy Ő rátok lehel, hogy meglássátok, hogy kinek teremtett Ő benneteket, és minek a megcselekvésére teremtett benneteket.

Ahogy Isten népe felébred, Isten erőteljes népe kel fel, akik visszaveszik, amit az ellenség ellopott. Rettenetes mértékű kárt fogtok okozni hamarosan a sötétség királyságában, és visszaveszitek, ami a tiétek volt, annak az ébredésnek a következtében, ami a szívetekben történik, ahogy ráébredtek, kik vagytok Őbenne, és ráébredtek a hatalmatokra.

Láttam ennek a szellemnek egy konkrét támadását a LÁTNOKOK ellen. Ahogy a LÁTNOKOK a növekedés új szintjeire emelkednek ebben az ébredésben, hogy MEGLÁSSÁK az Isten szívén található terveket, és működésbe hozzák azokat.

Azokat a szavakat hallottam, hogy "Itt az idő TELJESEN FELÉBREDNI!!!" Az ellenség mindent megtesz, amit csak tud, hogy a szunnyadás állapotában tartson titeket, mert ha felkeltek és felébredtek, attól reszketni kezd a lába. Annak a szélén álltok, hogy új területet foglaljatok, új helyek és a befolyásotok alá eső területek várnak rátok. A sátorszögeitek a lehetőségek széles, nyílt területeire vannak kiterjesztve.

Figyeljetek oda, hogy milyen vágyakat, álmokat, ígéreteket és szenvedélyeket ébreszt fel bennetek Ő, mert Ő rálehel most ezekre, és kiönti a kegyelmét ezekre, amellyel hirtelen növekedést fakaszt fel bennük és rajtuk, hogy az áttörés ajtói megnyíljanak, amelyek felszabadítják a megnyilvánulásukat.

RÁZZÁTOK LE a szunnyadást! Itt az idő TELJESEN FELÉBREDNI!

**************************************************************
http://lanavawser.com/2015/07/16/spirit-of-slumber-in-a-season-of-the-greatest-awakening-we-have-experienced/

Prófécia, 2015. június 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A Velem való kapcsolat egy nagyon gyengéd dolog. Érzékeny, és vigyázni kell rá. Könnyű elveszíteni a szerelmes viszonyunk kellemességét, ha hagyod, hogy a Nekem való elkötelezettséged vallásos cselekedetekké váljon. Gondold át, hogy hol állsz most szellemileg, és újítsd meg magadban a mélységes szeretet beállítottságát, mondja az Úr. Ne engedd, hogy elsodorjon a sok elfoglaltság. 2 Thesszalonika 3:5 Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való állhatatosságra.

2015. július 15., szerda

Prófécia, 2015. július 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom és tudom, miket szenvedtél el mások által, de Én azt akarom, hogy hagyj fel minden megtorlás vagy megbüntetés gondolatával. Amikor a saját kezedbe veszed az ügyeket, ahelyett, hogy Belém vetnéd a bizalmadat, akkor nem tudok igazságot szolgáltatni. A megbocsátásoddal és a haragod elengedésével teszed lehetővé azt, hogy az Én ítéletem legyen végrehajtva, mondja az Úr. Róma 12:19 Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr.

2015. július 14., kedd

VONALAK ÉS KÜSZÖBÖK

VONALAK ÉS KÜSZÖBÖK

2015. JÚLIUS 14. / LANA VAWSERAzt láttam, hogy az Úr vonalakat húzott a homokba (az angol nyelvű országokban ez a szókép azt jelenti, hogy valaki vitathatatlan, határozott válaszvonalat állapít meg két állapot között), de ezek egyéni életek küszöbei, válaszvonalai voltak. A RENDELTETÉSÜKRE vonatkozó és AZ ÍGÉRETEK BETELJESÜLÉSÉRE vonatkozó határvonalak/küszöbök. Majd hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: "Itt az ideje ELŐLÉPNI, és ÁTLÉPNI a vonalat." Egyik válaszvonal a másik után lett meghúzva, ahol az Úr a népét hívta, hogy lépjenek elő, bátorságot és a hit lépését követelve meg tőlük. Ahogy Isten népe közül sokan "közelebb" kerültek a vonalhoz, a félelem és a megfélemlítés elkezdett ÜVÖLTENI, hogy "VISSZA!"

Ezeknek a vonalaknak a túlsó oldalán voltak a rendeltetéseik és ígéreteik következő lépései és megnyilvánulásai. A félelem, a kétség és a megfélemlítés azért üvölt, mert ezeknek a vonalaknak a túlsó oldalán nagy áldás, tágasabb határvonalak és területek, valamint a kedvező körülmények és növekedés nagyobb platformjai vannak. Bőség és NYUGALOM.

Az ellenség tulajdonképpen azért üvölt rá sokakra a félelem és megfélemlítés által éppen most, hogy visszariadjatok a vonaltól, és visszavonuljatok, ugyanis jelenleg már éppen abba haladtok át, és annak a küszöbén mentek át, AMIRE EDDIG VÁRTATOK!!! Lehet, hogy nem úgy néz ki, mint amilyennek gondoltátok, és nagyobb hitlépésre és bátorságra is szükség lehet, mint gondoltátok, de az Úr KIÁRASZTJA A BÁTORSÁGOT!!!!! Nyomuljatok be!!!! Most önti ki a BÁTORSÁGOT, hogy a népe TOVÁBB lépjen, mint ameddig idáig lépett. MÉLYEBBRE, mint ahol valaha jártak.

MINDEN  most készül megváltozni a radikális engedelmességetek által, és a mélyebb kinyilatkoztatás helyére vezet benneteket, annak a megnyilvánulásába, hogy "Az én mérőkötelem KELLEMES HELYRE ESETT" (Zsoltárok 16:6).

Egy HARSONA SZÓ hívása hangzik fel az Úrtól, hogy LÉPJÜNK ELŐ a RENDELTETÉSÜNK VONALÁHOZ. Ne hagyjátok, hogy a félelem és a megfélemlítés rávegyen, hogy összekuporodjunk és elrejtőzzünk, mert ELJÖTT A TI IDŐTÖK, HOGY VILÁGÍTSATOK! Ahogy Isten népe nekidől és mélyebb vizekre indul, a VÍZEN FOG JÁRNI, úgy, mint még SOHA ezelőtt.  Az Úrban való radikális bizalmatok és engedelmességetek, miközben elmerültök az Ő bátorságában, valóságosan eljuttat benneteket arra a helyre, ahol DICSŐSÉGES NYUGALOM van, és KÖNNYEDSÉG a KENETBEN.

Most egy kulcsfontosságú pillanat van sokak számára, hogy eldöntsék: REJTŐZKÖDNI fognak, vagy REPÜLNI!

Valójában az a KEMÉNYEBB MUNKA, ha az ember harcol és megadja magát a félelemnek és a megfélemlítésnek, és ezáltal TÁVOL marad a vonaltól. Ugyanis a KÖNNYEDSÉG kenete vár rátok az engedelmességetek túlsó oldalán. Ahol korábban keményen kellett munkálkodnotok és harcolnotok az áttörésekért, most a küszöbön áthaladva abba a KÖNNYEDSÉGBE léptek át, ahol ÁLLANDÓAN áttörés van, és ezt az ellenség is TUDJA, és ezért harcol ANNYIRA keményen, hogy visszatartson az előrelépéstől.

"LÉPJETEK ELŐ és LÉPJETEK ÁT", és meg fogjátok LÁTNI a szemeitekkel, meg fogjátok HALLANI a füleitekkel, és meg fogjátok ÍZLELNI a szátokkal Isten JÓSÁGÁT, ahogy beléptek a VALÓRA VÁLT ÁLMOKBA. Az álmotok VÁR RÁTOK, hogy LÉPJETEK ELŐ, LÉPJETEK ÁT és LÉPJETEK KI!

DÖNTSÉTEK EL, és HIRDESSÉTEK KI, hogy NEM FOGTOK KIESNI, és meg fogjátok látni, hogy olyan életetek lesz, amelyen SOKAN meg fogják LÁTNI az Ő gondoskodását, jóságát és szeretetét, és NEM fogják tudni abbahagyni, hogy erről beszéljenek!!! Most egy csodába léptek BE, és egy még nagyobb KÉT LÁBON JÁRÓ CSODA lesz belőletek, aki az Ő DICSŐSÉGES SZERETETÉRŐL tesz bizonyságot!

**************************************************************

Prófécia, 2015. június 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Találd meg a békességed helyét, még a zűrzavar közepette is! Legyél nyugodt és összeszedett, attól függetlenül, hogy mi folyik körülötted. Emelkedj a földön levő sötétség fölé, és élj úgy, mint a Menny Királyságának az állampolgára, mondja az Úr. Ne engedd, hogy zaklatottá tegyen az, amit hallasz. Te az Enyém vagy, és Én megvédem a sajátjaimat. János 14:27 "Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; nem úgy adom én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen."

2015. július 13., hétfő

ISTENI KVANTUMUGRÁS!!!

ISTENI KVANTUMUGRÁS!!!

2015. JÚLIUS 13. / LANAVAWSER

Ma reggel egyfolytában azt a szót hallottam, hogy "KVANTUMUGRÁS". Megnéztem egy szótárban, ami ezt a meghatározást írta hozzá:

"Bármely hirtelen jövő, jelentős változás, előrelépés vagy növekedés."


Hirtelen megláttam Isten népét, akik eddig szilárdan álltak, akik előre nyomulnak, akik nem adták fel, és ők hirtelen áthaladtak valamin, ami egy ÓRIÁSI PORTÁLNAK látszott (kapu, átjáró), és ennek a portálnak az volt a neve, hogy KVANTUMUGRÁS. Ahogy áthaladtak, hirtelen MINDEN elkezdett fordulatot venni és átváltozni. Az átváltozás és FORDULAT kijelölt időpontja elérkezett. Átmentünk a ROSTÁLÁSBÓL a FORDULATBA! Abból az időszakból, amelyben úgy éreztük, hogy minden, amit teszünk, csupán állandó súlyemelés, a fordulat időszakába, amelyben KÖNNYEDSÉG van, és SEMMI SEM hiányzik! Ahogy előrenyomulunk, a hátunk mögött hagyjuk a harcos gyötrelem helyét, és átkerülünk az áttörés dicsőséges, megnyilvánult könnyedségébe.

Ekkor éreztem, hogy Ő szól:

"A KVANTUMUGRÁS ennek az időszaknak a fő jellemzője, és ez az a küszöb, amelyen most történik az áthaladás. Az ISTENI KVANTUMUGRÁS a mostani időszak fölött a ZÁSZLÓ. HIRTELEN megváltoztatom a dolgokat, és ez JELENTŐSÉGTELJES lenyomatot hagy az Én népem szívén és életén az Én szívem szeretetéről és jóságáról. Ez a jelentőségteljes lenyomat tovább viszi őket mindazokba, amit nekik készítettem, egyik áttörés után a másikba, és nagyobb előrelépésekbe a világon. A mezők készen állnak az aratásra. Ahogy a népem áthalad ezen a KVANTUMUGRÁS küszöbön, azáltal előrejutnak egy RADIKÁLIS növekedésbe a rendeltetésük, az ellátásuk, a kedvező körülményeik és a platformok terén, hogy VILÁGÍTSANAK. A folytonos harc eljuttatta a népemet erre a pontra, ahol meg fogják látni az Én Dicsőségem vulkánkitörését és az áttörést az életükBEN és az életük ÁLTAL. Arra készülök, hogy úgy fogom láthatóvá tenni a népemet, mint még soha, és mivel előre nyomultak, felszámították a költségeket és átadták magukat, egy új növekedési platform került eléjük. Itt az idő világítani! Eljött az ARATÁS ideje!!"

**************************************************************

Prófécia, 2015. július 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 13.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Végezd a munkát! Gyakorlatban valósítsd meg az igémet! Áron is váltsd meg az időket, amelyekben élsz! Vedd igénybe Krisztus vérét, hogy elfedezze a bűneidet! Járj tisztességben! Járj a Szellemmel; Ő szabaddá fog tenni, és az igazságot fogja megtanítani. El fog vezetni abba a tökéletességbe, amit számodra terveztem, mondja az Úr. Mert az Én akaratom az, hogy jólétben élj és egészséges legyél. Az Én akaratom az, hogy erős legyél az Én Szellememben, és abban a hatalomban, amit Én biztosítok számodra. Gyere, és vedd át azt, amit a te érdekedben megtettem. Gyere, és legyél a résztvevője ezeknek az időknek, ezeknek a veszedelmes időknek, Velem együtt, de mindezt az Én Szellemem erejében tedd, mert ez az Én erőm, ami arra való, hogy átadjam. Ez az Én erőm, ami arra való, hogy kiöntsem. Ez az enyém, és arra való, hogy neked adjam a mai napon, és Én örömmel teszem meg ezt. Fogadd el!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vannak bizonyos elvárások, amelyeknek meg kell felelned a mostani időben, mielőtt szabad tudsz lenni arra, hogy megtedd a most következő lépést. Helyezkedj el stabilan abban a pozícióban, hogy hajlandó leszel megtenni mindent, amit kértem tőled, és folyamatosan meg fogod valósítani, amit eléd helyeztem, mondja az Úr. Legyél erős, és végezd a munkát! 2 Krónika 15:7 "Ti azonban legyetek erősek, és kezetek ne lankadjon, mert munkátoknak meglesz a jutalma!"

2015. július 11., szombat

Visszaszerzés!!! A veszteség megszűnik


Kim Clement közismert prófétai szolgáló. Az interneten rendszeresen látható élőben és felvételről is a szolgálata (www.kim.tv), amelyekben többek között különböző országokra vonatkozó éleslátású üzeneteket ad át a Szent Szellem által. Emellett a hívők számára ad át buzdító üzeneteket. Ezekből az egyik ilyen üzenet a legutóbbi (néhány nappal ezelőtti) hírlevelében olvasható, ami attól függetlenül, hogy nem ma írta, nagyon buzdító látásról szól:
- - - - - - - - - -

Miközben a holnapi "Barlang" közvetítéssel kapcsolatban imádkoztam, amiről Isten Szelleme azt mondta, hogy "KIFEJEZETTEN SZOKATLAN" lesz, egy kis időre megálltam, hogy odafigyeljek az Ő szívére, és arra, hogy mit tervez Ő az összejövetelre. "SZEREZZÉTEK VISSZA" - ez jött fel bennem nagy bátorsággal.

Azt szeretném, ha ma megállnátok két percre, és átgondolnátok, mit vett el az ellenség tőletek, a családotoktól, a vállalkozásotoktól, stb., és felkészülnétek a helyreállításra. A Szellem SAULHOZ vezetett engem az Ószövetségben, és azt mutatta meg, hogy hogyan adta vissza neki Isten, amit elveszített, a Sámuel prófétával való érdekes beszélgetés által. Saul elveszítette az apja tulajdonát - szamarakat, amelyeknek nagy értéke volt. Különböző városokon utazott át Izraelben, hogy MEGTALÁLJA, amit elvesztett. Egyszer csak "odakeveredtek" arra a környékre, ahol a próféta lakott, és úgy döntöttek, hogy megkérdezik őt, azért, hogy hamar választ kapjanak. Saulnak eszébe jutott, hogy nincs nála semmi, amit ajándékként/adományként adhatnának (abban az időben szokás volt adományt vinni a prófétának), a szolgája viszont megmondta neki, hogy nem kell aggódnia, és elővett egy kis adománynak valót. Sámuel egy magas helyre vitte Sault, és megprófétálta a RENDELTETÉSÉT. Amikor ez történt, és ahogy Saul megtudta, hogy van valami nagyobb dolog, amit meg kell ragadnia (ami az övé lehet ahelyett, amiről azt gondolta, hogy elveszítette), akkor Isten visszajuttatta neki az elveszített tulajdonukat.
- - - - - - - - - -

Kim Clement szolgálatának a weboldala: www.kim.tv

A RENDELTETÉSETEKHEZ KÖTŐDŐ SZÖVETSÉGEK!!!

A RENDELTETÉSETEKHEZ KÖTŐDŐ SZÖVETSÉGEK!!!

2015 . JÚLIUS 11. / LANA VAWSER

A rendeltetésetekhez kötődő szövetségek akadályai letörnek a kihirdetett rendeleteitek által.

"Én népem, készüljetek fel arra, hogy meg kell csípnetek magatokat, mert amibe most léptek be, annyira dicsőséges lesz, hogy olyan érzés lesz, mintha csak fantázia lenne; minden, amiről eddig álmodtunk, ennyire valóságossá válik."

***********************

2015. július 10., péntek

KÉTSZERESEN IGAZ, ÉS ELJÖN HOZZÁTOK!!!

KÉTSZERESEN IGAZ, ÉS ELJÖN HOZZÁTOK!!!

2015. JÚLIUS 10. / LANA VAWSER

Ma reggel volt egy látomásom, amelyben Isten népe közül sokakat láttam, akik ketrecekben voltak, de a ketrecek "rácsai" olyan rájuk kimondott "szavakból és mondatokból" voltak, amik nincsenek összhangban Isten Atyai szívével és az Ő igéjével. Isten népe közül sokan lettek lekorlátozva negatív szavak/ mondatok által, és kimondott átkok által, amiket vagy igazként fogadtak el, vagy a hatásaikat érzik.

Akkor megláttam Jézust, ahogy odament ezekhez a rácsokhoz, a kezében egy kulcsot tartott, és így szólt:

"A rátok kimondott dolgok ELLENTÉTE KÉTSZERESEN IGAZ, és ELJÖN HOZZÁTOK."

Írjátok le mindazokat a szavakat, amiket az életetekre mondtak ebben az időszakban, amelyek nincsenek összhangban Isten szívével veletek kapcsolatban, amik hazugságok, kimondott átkok, stb., és kérjétek el Apa Istentől az Ő igazságát. Amit Ő mond nektek, az Ő ígérete, KÉTSZERESEN IGAZ, és ELJÖN HOZZÁTOK!!!! Kétszer annyi jön el hozzátok azon a területen, ahol korlátok közé lettetek zárva. Az Ő igazságának és irántatok való szívének a kinyilatkoztatása SZABADDÁ FOG TENNI TITEKET!!!!

Ahogy Isten népe felkelt, és elkezdte kihirdetni az IGAZSÁGOT, azoknak az ELLENKEZŐJÉT, amiket negatív módon kimondtak rájuk, Isten ígéretei SZÉTZÚZTÁK a KETRECEKET, ők pedig az áttörés, a szabadság és az ÖRÖM új szintjeire léptek be.

Ezek a hozzátok közeledő KÉTSZERES IGAZSÁGOKRÓL szóló ÓRIÁSI kinyilatkoztatások az erre az időszakra kapott nyílvesszők a ti tegzeitekben, amelyek ÓRIÁSI áttörést hoznak el.

KÉTSZERES MÉRTÉK JÖN HOZZÁTOK!

************************************

Prófécia, 2015. július 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az a szót hallottam, hogy széthúzó. És ezt mondja az Úr: "A sötétség erői elkezdtek szétszórni benneteket, Én népem, hogy eltávolodjatok egymástól, és különböző irányokba menjetek. Az ellenségnek az a célja, hogy elvonja a figyelmeteket az elsődleges célkitűzésetektől és fókuszotoktól. Létfontosságú, hogy összeköttetésben maradjatok Velem ebben az időben, és ápoljátok a tudatos egységet egymás között. Legyetek egyek Velem." Efézus 4:3 és abban serénykedjetek, hogy békességben egybekötve a Szellem egységét megőrizzétek.

2015. július 9., csütörtök

Prófécia, 2015. július 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Új dolgot cselekszem a népemben és a népem körül, mondja az Úr. Ez az új dolog sok szinten fog változást igényelni. De Én felkészítelek titeket, azzal, hogy vezérellek és bölcsességet adok nektek ahhoz, hogy el tudjátok fogadni az új szellemi magaslatok eléréséhez szükséges változásokat és együtt tudjatok működni azokkal. Ne féljetek az ismeretlentől! Semmi sincs elrejtve az Én szemeim elől, és minden, amit tudnotok kell, ki lesz jelentve nektek. 1 Korinthus 4:5 Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete.

2015. július 8., szerda

Prófécia, 2015. július 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vannak problémák, amiket meg kell oldani, és nem tudod, hogyan tudnád elintézni, hogy megoldódjanak. De Én azt mondom neked, hogy ha elengeded a sértődést, és megbízol Bennem, hogy Én gondoskodok erről, akkor meg is teszem. Az igazság útján foglak vezetni, és békességet hozok nem csak a szívedbe, hanem a helyzetedbe is, mondja az Úr. Neked csak annyit kell tenned, hogy engedd ki a kezedből, és vesd Belém a hitedet. Márk 11:22 Jézus erre így szólt hozzájuk: "Legyen hitetek Istenben!"

2015. július 7., kedd

NETANJAHU SEGÍTSÉGET ÍGÉR GÖRÖGORSZÁGNAK AZ ADÓSSÁGVÁLSÁG MÉLYÜLÉSE KÖZBEN

Aki figyelemmel kíséri a görög válságot prófétai szemmel, vagy akár egyszerű érdeklődőként, látja a dolgok jelentőségét, és tudhat róla, hogy minden nap történik egy vagy több ezzel kapcsolatos kiemelkedő jelentőségű esemény, nyilatkozat, tárgyalás, szakértői elemzés, stb, amelyek a görög helyzet egy-egy lehetséges kimenetelére utalnak. Egy új meglepő lehetőség olvasható az alábbi cikk információi közt, amelyet a poszt megjelenéséig egyelőre nem olvastam egyik vezető magyar hírportálon sem. - OGy

NETANJAHU SEGÍTSÉGET ÍGÉR GÖRÖGORSZÁGNAK AZ ADÓSSÁGVÁLSÁG MÉLYÜLÉSE KÖZBEN

Görögország és Izrael az utóbbi években szorosabbra fűzte a kapcsolatait, mivel mindkét ország arra törekszik, hogy ellenálljon Törökország felemelkedésének a régióban.

Izrael miniszterelnöke (jobbra) hétfőn találkozott
Nikosz Kociasz görög külügyminiszterrel
Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu hétfőn Jeruzsálemben találkozott a görög külügyminiszterrel, Nikosz Kociasszal, és segítséget ígért Görögországnak az adósságválságának mélyülése közben. (Kép forrása: JNS.org)

A görög szavazók többsége egy vasárnapi referendum során elutasította az Európai Központi Bank (EKB) által megszabott, a görögök gazdasági kisegítéséhez kötődő szigorú feltételeket - ami új lendületet adott a görög miniszterelnöknek, Alexis Ciprasznak az EKB-val folytatott tárgyalásaihoz, de felfokozta azokat a félelmeket is, melyek szerint a görög bankok összeomlanak, ami ahhoz vezethet, hogy Görögország zavaros körülmények között elhagyja az Európai Uniót.

Netanjahu elismerően szólt Kociaszról, aki az otthoni válság mélyülése ellenére sem szakította meg izraeli látogatását.

"Ön Görögország válságos pillanatában látogatott ide, és én nagyra értékelem azt, hogy nem mondta le a látogatást az ön országában történő meglehetősen drámai események ellenére sem", mondta Netanjahu.

Netanjahu méltatta Görögországot, mint a nyugati demokrácia két fundamentumának egyikét (Jeruzsálemmel együtt), és azt mondta Kociasznak, hogy Izrael "elkötelezett arra, hogy bármilyen módon segítsen, amivel biztosítani tudjuk az önök sikerét."

Az izraeli miniszterelnök azzal folytatta, hogy arról az öt tonna robbanószer készítéséhez szükséges anyagról beszélt, amit egy ciprusi lakásban találtak nemrég, és azt mondta, hogy Görögország és Izrael szövetségesek az iszlám terrorizmus elleni harcban.

"Együtt kell működnünk a stabilitás, a biztonság, a béke és a jólét megvalósítása érdekében. Ezek azok a témák, amelyeknek az önökkel való megtárgyalását, sok más dologgal együtt, nagyon várom", mondta Netanjahu.

Görögország és Izrael az utóbbi években szorosabbra fűzte a kapcsolatait, mivel mindkét ország arra törekszik, hogy ellenálljon Törökország felemelkedésének a régióban.

Szerdán Kociasz Ramallahban fog találkozni Mahmud Abbasz-szal, a Palesztin Hatóság elnökével.

Forrás: BCN és JNS News

MEGLEPETÉS!!!! EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA MEGVÁLTOZHATNAK A DOLGOK!!!

MEGLEPETÉS!!!! EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA MEGVÁLTOZHATNAK A DOLGOK!!!

2015. JÚLIUS 7. / LANA VAWSER

A mostani időszak intenzíven telt eddig, a szívek finomhangolása, a szívek rendbehozása, a szívek fordulata és a szívek gyógyulása miatt. Az Úr mélyre nyúlt az Ő népének a szívében, miközben ők benyomulnak, mélyen a szívük réseibe nyúlt, ahol hazugságokat tárt fel és a hitetlenség terülteit. Mélyre nyúlt a szívekbe, hogy a felszínre hozza a dolgokat, amelyek nincsenek összhangban az Ő igazságával, hogy meggyógyulhassanak. Az Úr megengedte, hogy nyomás alá kerüljön a népe, de nem olyan mértékben, ami már káros lenne nekik, csak annyira, hogy elég legyen ezeknek a problémáknak a felszínre hozásához.

Ezután látomásban Isten sok emberét láttam, ahogy aludni mennek, és másnap reggel arra kelnek, hogy egy ÓRIÁSI fordulat történt a szívükben, egy mély szívbeli helyreállás, amelynek a hatására továbbhaladtak Isten emberei, és bekerültek abba az állapotba, ahol hiszik és ismerik azt a hatalmat, ami mindig is az övék volt Krisztusban, és ahol gyakorolják is ezt a hatalmat azzal a mély meggyőződéssel, hogy ez mindent megváltoztat.

Azt éreztem, hogy az Úr azt mondja: "MEGLEPETÉS!!!!!" Hirtelenségek várnak ránk, a felgyorsulás már földet ért, és egy felgyorsított demonstrációval fognak a szívek és a körülmények EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA MEGVÁLTOZNI!!!!

Egy ÓRIÁSI áttörési KULCS VÁLIK LÁTHATÓVÁ MOST!

Az is éreztem, hogy azt mondja, hogy "A HATALOM az egyik KULCS!!!!!!! Ahogy az Én népem mélyebb kinyilatkoztatásra jut a hatalmáról, és arról, hogy KIK ŐK, a mélyen megvalósuló gyógyulás hatására a népem táncolni kezd majd a körülményeiken, és azokon a dolgokon, amik azt ordították eddig, hogy soha nem fognak összhangba kerülni az Ő Igéjével, és ezek HIRTELEN FORDULATOT VESZNEK." 

A mostani időszak sok mindenben dicsőséges volt, de ugyanakkor rendkívül nehéz is volt sok téren. De mindezek alatt végig egy mély gyógyulást végzett az Ő népében, és ahogy folytatjátok a Vele járást bizalommal és engedelmességgel, akkor a másik oldalon már úgy jöttök elő, hogy azok vagytok, AKIKNEK TEREMTVE LETTETEK. Isten népe valóban abba az irányba tart, hogy FIAK ÉS LEÁNYOK LEGYENEK.

"A GYŐZTESEK kelnek föl most!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

A meggyőződés és az elhatározás kel fel Isten népének a szívében, miközben ráébrednek, hogy kik ők, milyen hatalmuk van, a szívükben pedig ég az a mondat, hogy "ÉN ISTEN FIA/LÁNYA VAGYOK, EZ PEDIG (a körülmény, stb.) NINCS RENDBEN ÍGY!!!", és annak a hatalomnak a helyéről harcolnak, ami már az övék, miközben új és friss meggyőződés alakul ki bennük az Ő Igéjének a hatalmáról és EREJÉRŐL, és szólnak a körülményekhez, a dolgok pedig HIRTELEN FORDULATOT VESZNEK.

"MEGLEPETÉS!!! EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA MEGVÁLTOZHATNAK A DOLGOK!!!!"

********************************

Prófécia, 2015. július 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Folytasd tovább, verekedd át magad a nehéz körülményeken! Az áttörés akkor biztosított, ha nem leszel hajlandó feladni. Ez nagyban hasonlít a szülésre; a jutalom megéri a harcot! Egy új kezdetbe fogsz átpréselődni, amikor a régi dolgok a múltéi lesznek, és félre lesznek téve. Ézsaiás 42:9 Lássátok meg, vegyétek észre, a régi dolgoknak örökre vége! Most újakat hirdetek, s mielőtt kisarjadnak, tudatom veletek.

2015. július 6., hétfő

Prófécia, 2015. július 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 6.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Azt mondom, nézzetek fel, mert rövid az idő. Isten háza ezekben a napokban kerül tökéletesítésre, és Én egy magasabban elhelyezkedő magaslati helyre hívlak benneteket, ami magasabb és nagyobb kinyilatkoztatásra és nagyobb erőre fog eljuttatni benneteket, annak a megnyilvánulásaival, amit pontosan ezekben a napokban adok nektek. Legyetek felkészülve a felmenetelre! Legyetek felkészülve arra, hogy többek lesztek, mint amik ma vagytok. Legyetek felkészülve arra, hogy annak az erőnek a teljességében fogtok járni, amit felőletek beszéltem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ahhoz az érzéshez beszélek, amit azért éreztek, mert nem tudjátok, hogy hol tartotok, és mert nem tudjátok biztosan a következő lépéseteket. Ez azért van, mert olyan változások történnek, amelyek hatással vannak az életetekre és a stabilitás-érzetetekre. Semmi sem lesz többé ugyanolyan, mint eddig, nektek pedig mindent el kell engednetek, ami nem engedi, hogy szabadok legyetek továbblépni. De azt is meg kell értenetek, hogy a szellemi kiegyensúlyozottságotok csakis a Bennem élt életetekből származik, mondja az Úr. Maradjatok összeköttetésben. Ézsaiás 33:6 Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és tudomány teszi szabaddá és gazdaggá; az ÚR félelme lesz a kincse.

2015. július 5., vasárnap

VÁLTÁS TÖRTÉNIK AZ ARCVONAL VEZETŐINÉL ÉS ELŐFUTÁRAINÁL!!

VÁLTÁS TÖRTÉNIK AZ ARCVONAL VEZETŐINÉL ÉS ELŐFUTÁRAINÁL!!

2015. JÚLIUS 4. / LANA VAWSER

Sziasztok Barátaim!!! Ezen az üzeneten már egy ideje rajta ültem, és úgy éreztem, hogy ma kell közzétennem. Nagy ostrom alatt álltak az előfutárok és az arcvonal vezetői mostanában. Ez az üzenet az Úrral való átélésemből született. Előfutárok és arcvonalbeli vezetők, ne adjátok fel!!!!! "Csak néhány lépésre vagytok az áttöréstől". Nagyra becsüllek titeket, előfutárok és arcvonalbeli vezetők, azért, mert kitartotok és harcoltok!

Áldás, Lana Vawser

VÁLTÁS TÖRTÉNIK AZ ARCVONAL VEZETŐINÉL ÉS ELŐFUTÁRAINÁL

Jelenleg nagy ostrom és támadás ér sok arcvonalbeli vezetőt és előfutárt. Az ellenség keményen dolgozik azon, hogy "bezárja" őket, és megakadályozza, hogy előrehaladjanak és belépjenek abba, amit az Úr készül tenni bennük és általuk.

Votl egy látomásom, amelyben azt hallottam először, hogy ezt mondta az Úr: "ARCVONALBELI VEZETŐK ÉS ELŐFUTÁROK, DESZKÁZZÁTOK BE A NYÍLÁSZÁRÓKAT!"

Ekkor megláttam, ahogy sok arcvonalbeli vezető és előfutár együtt volt, és letérdepelve felemelték a pajzsaikat maguk elé, a hitpajzsuk mögött ülve, miközben ÖZÖNLÖTTEK a rájuk kilőtt nyílvesszők. Minden alkalommal, amikor már azt gondolták, hogy véget ért az "ostrom", felkeltek, a nyílvesszők pedig újra megindultak. Sok arcvonalbeli vezető és előfutár érezte úgy, hogy egy totális "ostrom" alatt állnak, több irányból is. Sok arcvonalbeli vezetőt és előfutárt láttam, akik már belefáradtak a harcba.

Ebben a látomásban az arcvonalbeli vezetőket és az előfutárokat szemből láttam, és láttam az ellenséget és a démonait is, akik egyik nyilat a másik után lőtték ki rájuk, arra törekedve, hogy megsebezzék őket. Ahogy ezek az arcvonalbeli vezetők és előfutárok időnként megfáradtak, letették a pajzsukat, mert el voltak csüggedve, és mert belefáradtak abba, hogy felemelve kellett tartaniuk, de emiatt eltalálták és megsebezték őket ezek a nyilak, amelyek ellenük mentek. Úgyhogy újra felemelték a hitpajzsaikat, de már nehezebb volt megtenniük, mint előzőleg, a kapott "sebek" miatt.

Akkor megláttam Jézust, ahogy odament sok arcvonalbeli vezetőhöz és előfutárhoz, és láttam, hogy egyesével rátette a kezét a hátukra, és imádkozott értük. Közbenjárt értük. Ahogy ezt néztem, azt láttam, hogy végigmozgatta a kezét az egész hátukon, különböző pontokon. Odamentem, hogy megnézzem, és más sebeket is láttam, amit ezek az arcvonalbeli vezetők és előfutárok a hátukba kaptak. Az ellenség viszont előttük volt, ezért összezavarodtam ezek miatt a sebek miatt a hátukon. Hirtelen egy "ismeret" szállt rám. Nem csak szemből kaptak találatot, amikor az ellenség erőteljes ostrom alá vette őket, hanem "hátulról" is ostrom alá vettek sokakat közülük. Olyan emberek "szúrták hátba" őket, akikben megbíztak, még hívők is, és ítéletek, átkok és irigy beszédek lettek kimondva rájuk.

Láttam, hogy Jézus begyógyítja ezeket a sebeket, és megerősödésért imádkozott értük a harcaik közepette. Ahogy imádkozott, az Ő igaz és szeretetteljes Szavai rendkívül mély gyógyulást hoztak. Mély megerősödés ment végbe ezekben az arcvonalon levőkben.


"Izráel Istene lesz a hátvéd mögöttetek." - Ézsaiás 52:12 (Egyszerű fordítás)


Akkor megszólalt az Úr: "Egy frissítő mennyei oázis (egy termékeny hely a sivatagban, ahol víz található) nyílik meg előttetek. Egy meghívó a mélyebb bensőséges kapcsolatra, a harc közepette. Sokan éreztétek úgy, hogy egy sivatagban, annyira intenzív volt a harc, hogy a megfáradtság hatására kiszáradva és kimerülve érzitek magatokat. Előttetek nyitok meg most egy termékeny helyet, egy olyan helyet, ahol élet van és mennyei frissítő vizek vannak Bennem."

A Vele való hihetetlen átélések helyei tárulnak fel az arcvonalbeli vezetők és előfutárok előtt.

Hirtelen víztócsákat láttam kialakulni ezek körül az arcvonalbeli vezetők és előfutárok körül a harc KÖZEPETTE. Az ellenük irányuló "nyilakkal" semmi sem változott, de a bensőséges kapcsolat új szintje nyílt meg előttük, ahogy állhatatosak maradnak a hitben. Az Ő szívével átélt megtapasztalások történtek a harc közepette, amilyet soha nem éltek át ezelőtt. Egy MÉLY felfrissülés jött el számukra. Megszaporodtak a látomások, a prófétai álmok és átélések, amelyeknek hatására elkezdtek FELÁLLNI ennek a harcnak a közepette, és bátran elindultak előre. Ahogy ők bátran elindultak előre, megláttam Jézust, ahogy velük megy, láttam Őt mögöttük, mellettük és előttük is, mindezt egyszerre. A hitpajzsukat a kezükben tartották, és egy határozottság volt a szívükben és a szemeikben, hogy legyőzve lássák az ellenséget és a démonait azzal a hatalommal, ami az övék.

Ahogy haladtak előre, az ellenség hátrálni kezdett, egyre hátrébb vonult vissza. Majd észrevettem, hogy ahogy bátran haladtak előre, és mély felfrissülések történtek ezek által az átélések által, Krisztus testének az egészének a közepén egy órát láttam meg. Olyan volt, mint egy szokásos óralap, számokkal és mutatókkal, de aztán az óra számlapján különböző körnegyedeket is megláttam, amelyek időszakokat jelképeztek, amelyekbe Krisztus teste folyamatosan átlépett. Azt láttam, hogy a kismutató csak másodpercekre volt az éjféltől, de még mindig a "harcos időszak" negyedben. Ahogy előre mentek, elkezdtek megvallásokat kihirdetni és mennyei kijelentéseket, amiket az Úr adott nekik az átéléseik során, az óra pedig hirtelen elkezdett rázkódni. Olyan volt, mintha földrengés lett volna az óra közepén, és HIRTELEN azt láttam, hogy az óramutató átállt ÉJFÉLRE, majd utána HIRTELEN megint továbbment az "ARATÁSI ÉBREDÉS TERMÉSIDŐ". Ekkor rám szállt az az "ismeret", hogy sok ilyen arcvonalbeli vezető és előfutár nagyon erős ostrom alatt állt, mivel az Úr rajtuk keresztül adja át azokat a kijelentéseket és királysági kulcsokat, amelyekkel Krisztus teste VÁLTÁSON MEGY KERESZTÜL, ÉS ÁTLÉP az "ARATÁSI ÉBREDÉS TERMÉSIDŐBE", de felgyorsított tempóban. Átviszik Isten népét egy NAGY ÉBREDÉS időszakába Krisztus testén belül, és ébredést szabadítanak rá a világra.

Amiért a pajzsuk mögött "harcoltak", nem csak a SAJÁT személyes áttörésüket szolgálta, hanem Krisztus testét is, hogy az egyház által valaha látott LEGNAGYOBB fordulatok egyikét élhessék át. Utat készítenek, feltörik a talajt Krisztus teste számára, hogy a valaha tapasztalt legnagyszerűbb aratás, ébredés és gyümölcsözés idejébe léphessenek át.

Hirtelen, ahogy ez az óra átlépte az éjfélt és átment az "ARATÁSI ÉBREDÉS TERMÉSIDŐBE", FIZIKAI erőtlenségeket láttam, megmagyarázhatatlan betegségeket, súlyos anyagi terheket és szavakkal kimondott átkokat HIRTELEN eltűnni ezekről az arcvonalbeli vezetőkről és előfutárokról. Sok mindent, amit ebben az időszakban éltek át, az ellenség küldött rájuk, hogy MEGAKADÁLYOZZA azt, hogy előre menjenek, és ÁTVIGYÉK Krisztus testét az új időszakába. Egy HIRTELEN JÖVŐ helyreállítás történt. Azt láttam, hogy Jézus odament ezekhez a vezetőkhöz és előfutárokhoz, akik szilárdan álltak, előre haladtak, és átadott nekik egy HATALMAS KIRÁLYSÁGI KULCSOT. Ahogy a kezükbe tette, azt mondták: "Köszönöm Uram, elfogadom és hiszem." Láttam, hogy a kulcs felirata ez volt: "KÉTSZERES KÁRPÓTLÁS". Ahogy a kihirdetett megvallásaik és hálaadásuk összetalálkozott az Ő gondoskodásával, HIRTELEN "KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK" zárai nyíltak meg körülöttük, amelyek rájuk árasztották a "KÉTSZERES KÁRPÓTLÁST" mindazokért a dolgokért, amik elvesztek és összetörtek az "ostrom" alatt.

Arcvonalbeli vezetők és előfutárok, sokan nagy ostrom alatt álltatok, az ellenség pedig azt ordította, hogy "ADJÁTOK FEL!" De NE ADJÁTOK FEL, mert nem csak a személyes áttörésetekért harcoltok, hanem azért is, hogy Krisztus teste ÁTLÉPHESSEN az általunk eddig látott legnagyszerűbb időszakba. Már csak néhány lépésre vagytok az áttöréstől! Az Úr veletek van. Gyógyulást hoz nektek. A legnagyobb átélések némelyike vár rátok a harc közepette. Frissítő mennyei oázist tár fel előttetek a harc KÖZEPETTE. NAGY bölcsességet és kijelentést fogtok kapni ezekben az átélésekben, és nagy megerősítést, amitől nem csak újra talpra álltok, hanem megkapjátok azokat a KULCSOKAT is, amelyek átviszik Krisztus testét ebbe az új időszakba. Az Úr veletek megy, mögöttetek és előttetek. Úgy tűnhet, hogy néhány dolog ELVESZETT és ÖSSZETÖRT ebben az időszakban, és úgy érezhetitek, hogy folyamatosan özönlöttek rátok a nyilak, ti viszont nagyobb erővel, bátorsággal, rettenthetetlenséggel és kijelentéssel haladtok előre. Nem csak a saját életetekben fogtok megtapasztalni rendkívüli áttörést, hanem VÉGIG Krisztus testében lesz egy testületi áttörés és átlépés.


Nagyra becsülöm, hogy harcoltok. Jézus nagyra becsüli, hogy harcoltok és erősen álltok. Büszke vagyok rátok, arcvonalbeli vezetők és előfutárok. Jézus büszke rátok, arcvonalbeli vezetők és előfutárok. Köszönöm, hogy erősen álltok! Jézus köszöni, hogy erősen álltok. A hitetek, az engedelmességetek és az áldozathozatalotok nem maradt észrevétlen. Nagy a ti jutalmatok.


Jézus előttetek áll, és üdvözöl benneteket a ti "ARATÁSI ÉBREDÉS TERMÉSIDŐTÖKBEN", ahová Krisztus teste is követ benneteket.
*****************************

2015. július 4., szombat

Prófécia, 2015. július 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor már nagyon zaklatott minden, akkor venned kell nagy levegőt, és el kell engedned a helyzet feszültségét. Emlékezz, hogy bölcsességet adok neked, amikor szükség van rá. Megadom neked az erőt is, hogy véghezvidd mindazt, ami előtted van. Tisztítsd ki az elmédet minden idegességtől, és maradj nyugodt, mondja az Úr.  Bízz Bennem!  Példabeszédek 17:27 Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt szellemű, az értelmes férfiú.

2015. július 2., csütörtök

Prófécia, 2015. július 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne add fel, amikor nehézzé válnak a dolgok. Törtess át; nyomulj át; kerülj át! Meg tudod csinálni, és te vagy az egyetlen, aki meg tudja csinálni! Tudd meg, hogy vezérelni foglak, és útmutatást adok neked, amikor úgy érzed, hogy eltévedtél, vagy hogy elveszítetted a lendületedet. Változások vannak folyamatban, de nem kell félni. Most egy magasabb szinten található helyre mész át szellemileg, és Én veled vagyok, mondja az Úr. Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2015. július 1., szerda

Prófécia, 2015. július 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. július 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy olyan idő van most, amikor meg tudsz tenni minden olyan lépést, ami ahhoz kell, hogy tudatosan és határozottan hátrahagyd a múltat. Ezt muszáj megtenned ahhoz, hogy beléphess a haladásod következő fázisába. Számolj le azokkal a dolgokkal, amik már nem hasznosak és amelyeknek nincs jelentőségük arra nézve, hogy ki vagy, és hová tartasz. A földi dolgokat nyitott kézzel tartsd, mondja az Úr. Kolossé 3:2 Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.