2012. augusztus 30., csütörtök

Érdekesség: Dávid Sátra a Fehér Ház területén

A Breaking Christian News cikkében felfigyeltem arra, hogy milyen céllal és elképzeléssel rendezik meg most ősszel az USA-ban a Dávid Sátrát - figyelmetekbe ajánlom- (Gyuri)

- - -
Fotó: davidstentdc.org

Dávid Sátra a Fehér Ház Ellipse-parkjában
2012 augusztus 30.

Történelmi jelentőségű 40 napos, szünet nélküli dicsőítés fog menni folyamatosan, a Választás Napjáig.

(Washington, DC) - A "DAVIDS TENT DC" azaz a "DÁVID SÁTRA DC" nevű rendezvényt szervezik meg 2012 szeptember 25-től az amerikai elnökválasztás napjáig, november 6-ig, a Fehér Ház elnöki parkjában, az Ellipse parkban. 40 napon át folyamatos, 24 órás dicsőítés lesz, örömteli ünnepléssel a Fehér Ház területén.

"Nagyon izgatottan várjuk ezt a Dávid Sátra alkalmat", mondta a Washington House of Prayer (Washingtoni Imádság Háza) igazgatója, Jason Hershey. "Mielőtt Amerika elindul megválasztani az ország vezetőit, mi először Jézusnak akarunk trónt állítani a dicséreteink által, folyamatosan, 40 napon át. Jézus a királyok Királya és az uraknak Ura."

Hershey hozátette: "Ahogy Dávid király is megalapozta ezt, a dicsőítés közvetlenül a kormányzati szék mellett lesz."

A DAVIDS TENT DC (DÁVID SÁTRA DC) egy országos szintű lehetőség a keresztények számára, hogy Washingtonban összegyülekezzenek Jézust imádni. "A DAVIDS TENT DC nem arról szól, hogy konkrétan a választásokért imádkozzunk, vagy a nemzet jövőéért", teszi hozzá Hershey, "Isten szívét a dicsőítésben lehet megtalálni, annak az ismeretében, hogy a győzelmünk Jézusban van és a Királyságban, amit Ő hirdetett. Isten azokat keresi, akik Szellemben és Igazságban imádják Őt, úgyhogy reméljük, hogy minket meg fog találni a Dávid Sátrában."

A DAVIDS TENT DC weboldala tele van friss infókkal, a legújabb közösségi oldalak használatával és videókkal. Hershey továbbá elmondta: "Lehetőség van arra, hogy a Dávid Sátra weboldalán regisztráljanak az emberek 2 órás dicsőítés blokkok vezetésére. Még Hawaiiból is fognak jönni keresztény zenészek, hogy dicsőítést vezessenek a Dávid Sátrában"

Forrás: ChristianNewsWire
~
Fordítás: Országh György

2012 augusztus 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 30.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Túl sok időt töltöttél azzal, hogy olyan dolgok miatt fontoskodtál és bosszankodtál, ami felett nincsen hatalmad. Fölöslegesen töltötted az idődet és az energiádat, eredmény nélkül. Csakis akkor oldódnak meg ezek a problémák, amikor igazán elengeded, és bízol Bennem. Gyere az Én nyugalmamba, és hadd adjak vigasztalást a lelkednek, és megoldást az aggályaidra, mondja az Úr.

Máté 11:28-30 Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és Én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az Én igámat, és tanuljátok meg Tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az Én igám boldogító, és az Én terhem könnyű.

2012. augusztus 29., szerda

2012 augusztus 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 29.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak van az ideje, amikor át tudod rendezni a prioritásaidat, és még szilárdabbá tudod tenni a pozíciódat, mint eddig valaha. Használj ki minden lehetőséget arra, hogy kiválogasd és elrendezd a dolgokat, és elengedj minden olyat, ami gyengíti a királyságomban való hatékonyságodat. Én alapoztalak meg és foglak megtartani, neked viszont együtt kell működnöd ezzel a munkával, hogy a legtöbb hasznot hozd ki belőle, mondja az Úr.

1 Péter 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga fog tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tenni.

2012. augusztus 28., kedd

2012 augusztus 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 28.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz amiatt a kísértés miatt, hogy átvedd az irányítást ott, ahol nem ez a feladatod, vagy nincs rá felhatalmazásod. Riasztó helyzetek fognak adódni, amelyek képesek örvénybe sodorni téged, de neked nem szabad úgy reagálnod erre, hogy előállsz a saját terveiddel, hogy megoldást találj, vagy hogy megváltoztasd a dolgokat a nagyobb kényelem kedvéért. El kell fogadnod a szívedben azt a tényt, hogy történni szoktak olyan dolgok, amelyek túlmutatnak a te képességeiden, hogy meg tudd oldani azokat. Ekkor tudsz megkérni Engem, hogy bölcsességet és útmutatást adjak neked, ami túlmutat a te véges értelmeden, mondja az Úr. Bízz Bennem!

Jakab 1:5 Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki.

2012. augusztus 27., hétfő

2012 augusztus 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 27.


A TROMBITA, BILL BURNS: 

Emeljétek fel a fejeiteket, gyermekeim, és járjatok Velem! Nem felejtettelek el titeket. Születésetek napjától vigyázok rátok. Végigkísértelek titeket az élet ösvényén. Áthoztalak titeket a körülményeken, ahogy a három héber ifjút is is áthoztam a tűzön, anélkül, hogy a füst szaga érződött volna rajtuk. Mindig is veletek voltam, szerettelek és mutattam az utat nektek. Veletek vagyok, és nem ellenetek. Feltárom előttetek az elrejtett titkokat. A jelenvaló igazságot hozom el az életetekbe, ami létrehozza a most következő időszak dinamikáját, amit úgy nevezünk, hogy a galamb időszaka -- a Szellemem kiterjesztése, a Szellem ajándékainak a megnyilvánulása. Ez a kilenc mód, amelyekkel kiterjesztem Magamat rajtatok keresztül, a Szellemem ajándékai, amelyek rátok szállnak, és átáramlanak rajtatok keresztül. Az ajándékok megváltoztatják az atmoszférát körülöttetek, megtagadják a hozzáférést az ördög számára, elhozzák a gyógyulás erejét az életetekbe, biztosítják a számotokra szükséges csodát, és elhozzák a hatalom hangját, ami életben tart, és a mai nap mannájává válik. Ezért azt mondom, jöjjetek és vacsorázzatok, szeretteim, gyertek és lakomázzatok a jelenvaló igazságból. Mert Én ezt az étket szolgálom fel nektek a mai napon, mondja a Szentséges. Gyertek és vegyetek, és tegyétek magatokévá hit által a mai napon.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Találd meg a hit helyét Bennem, és állj meg erősen. Semmi se beszéljen le arról, hogy átvedd mindazt, amit készítettem neked. Veszedelmes idők vannak most, amikor az ördög minden tőle telhetőt megtesz, hogy megpróbálja meghiúsítani a terveimet és céljaimat veled, és a körülötted élőkkel. de Én hűséges vagyok, hogy beteljesítsem az Én igémet, amikor belém veted a bizalmadat, mondja az Úr.
Jeremiás 1:12 És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

2012. augusztus 26., vasárnap

Látni az Urat

"Mert Dávid ezt mondja Őróla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert Ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam."
(ApCsel 2:25)

Dávid azt mondja, hogy maga előtt látta az Urat mindenkor. Miért? Azért, mert mindig ott volt mellette az Úr, Dávid jobb oldalán.

A vakon született meggyógyítása után Jézus és a meggyógyult vak párbeszéde:

"Meghallá Jézus, hogy kiveték őt; és találkozván vele, monda néki: Hiszel-é te az Isten Fiában? Felele az és monda: Ki az, Uram, hogy higgyek Őbenne? Monda pedig néki Jézus: Láttad is őt, és aki beszél veled, ő az. Ő pedig monda: Hiszek, Uram. És imádá Őt. És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, vakok legyenek."
(János 9:35-39)

Jézus a szellemi szemeinket nyitja meg, ami valódi látást eredményez, nem testi szinten, hanem a szellemi valóság szintjén: valóban látni lehet az Urat, az Isten Fiát!

"Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen; és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss."
(Jel 3:18)

Jó gondolkodást és imádkozást kívánok mindenkinek! ... És nyíljanak meg a szemeink, hogy lássunk, és ne maradjunk vakok. Az Úr meg akar mutatni nekünk mindent, nem elég az, hogy valamikor megláttuk az Isten Fiát, és hitre jutottunk benne: Ugyanúgy mint Jézusnak az Atya, nekünk is meg akar mutatni mindent. De ha nem látunk, nincs szellemi látóképességünk, hogy belelássunk a Szellembe, a mennybe, akkor nem tud mindent megmutatni. Nem csak egy-egy kiválasztottnak akarja megadni ezeket az Úr, noha vannak, akiknek ilyen szolgálatuk van, hanem mindenkinek. Mert Jézus ezért jött, hogy megnyissa a szemeinket. Ámen

2012. augusztus 25., szombat

Isten csodálatossága

Elaine Tavolacci

"Isten csodálatossága"

Ma reggel, miközben az autómmal mentem, és dicsőítő zenét hallgattam, hirtelen egy dicsőség-felhőbe kerültem. Arra gondoltam, ez az "Isten csodálatossága". Olyan intenzív volt a Szent Szellem jelenléte, hogy lehúzódtam a kocsival az út szélére, hogy leírjam ezt a fantasztikus üzenetet, amit az Úrtól kaptam.

Az Úr azt mondja: arra készülök, hogy megdöbbentő módokon látogassam meg a népemet. Most fogom kibocsátani a csodálatosságomat az életetekbe, és nyilvánvalóvá teszem Magamat közöttetek, olyan módokon, amilyeneket eddig még nem ismertetek. A dicsőségem szintje ámulatba fogja ejteni a hívőket is, ugyanúgy, mint a hitetleneket. Azokat, akik közületek ismernek Engem, egy magasabb szintre foglak hozni, akik pedig nem ismernek Engem, azok tömegesen fognak beözönleni a királyságomba. Rázzatok le magatokról minden szellemi közönyösséget, és készítsétek a szíveteket erre a szellemi ébredésre. Dobáljatok le minden olyan dolgot, ami visszatart, hogy semmi ne hátráltasson abban, hogy megkapjátok mindazt, ami el van készítve számotokra. Ne hagyjátok, hogy a régi bortömlők útját állják annak, hogy átvegyétek az új bort, ami most kerül kiosztásra. Készítsétek magatokat arra a csodálatosságra, amit most készülök kibocsátani. Figyeljétek a hangomat. Akik figyelnek, fel fogják ismerni a hangomat napközben is, és ugyanúgy éjjel is. Látomásokban és álmokban szólok azokhoz, akiknek van füle a hallásra, és szeme a látásra. Engedjétek, hogy közöttetek lakozzak, veletek járjak és beszélhessek veletek. Az a személyes kapcsolat Velem, amilyen Énokhnak is volt, elérhető. Hit által vezetve lenni úgy, ahogy Ábrahám is volt, lehetséges. Kijelentést kapni úgy, ahogy a régiek kaptak, elérhető. Ez egy új időszak, amikor nem fogtok többé kételkedni Bennem, mert a hatalmam nagyobb dimenzióját fogjátok meglátni. A természetfeletti események, jelek és csodák magasabb szintjét fogjátok megtapasztalni közöttetek. A prófétáim pontosan fogják szólni a szavaimat, és tekintéllyel, hogy változást hozzanak, szabaddá tegyenek, megszabadítsanak, és teremtő csodákat szabadítsanak fel.

Meglátogatlak titeket a rejtekhelyen. Meglátogatlak titeket, miközben imádtok Engem Szellemben és igazságban. Meglátogatlak titeket, miközben áttörtök az imában és másokért közbenjártok. Mindig meghallgatásra talált a szavatok a magasságban, és ezt hamarosan kétség nélkül tudni fogjátok. Bízzatok bennem, amikor az oroszlánveremben vagytok, hogy bezárom az oroszlánok száját. Azok számára, akik közületek folyamatosan küzdöttetek a nehézségek idején, ingadozás nélkül, és nem lankadtatok el a nyomorúság tüzében, az áttörésetek napja előttetek van. Sokatok, akik féltetek a haláltól, a betegségek, sőt halálos betegségek miatt, nem haltok meg, hanem éltek, és hirdetitek az Én tetteimet, amint új módon tapasztaljátok meg a dicsőségemet. Ne féljetek a természetfeletti világtól. Ne álljatok ellene a dicsőségemnek, és ne oltsátok meg a Szellememet. Soha ne érjétek be kevesebbel, mint amit Én kínálok. Amint beengedtek Engem a gyülekezeteitekbe, egy új és friss kiárasztásban fogtok részesülni. Amint átadjátok az életeteket, ámulni fogtok azon, amit bennetek és általatok teszek majd. Vessétek alá az életeteket teljes mértékben Nekem, álljatok ellene az ellenségnek, ne ingasson meg az, amit a természetes világban láttok, mert a csodálatosság napjai a küszöbön állnak, mondja az Úr.

Ézsiás 45:3
Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene.

Jeremiás 32:17
Ah, ah, Uram Isten! Ímé, Te teremtetted a mennyet és földet a Te nagy hatalmaddal és a Te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted!

Dániel 2:20-22
Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert Övé a bölcsesség és az erő. És Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a sötétségben; és világosság lakozik vele!

2012. augusztus 24., péntek

2012 augusztus 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 24.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Amit rád bíztam, hogy cselekedd, azt tiszta szívvel és kiváló szellemmel végezd! Bármire is szántad rá magad, hogy azt akarod cselekedni, azt azért tedd, hogy előmozdítsd és gazdagítsd a királyságomat a földön. Mindenkire vonatkozik, hogy építenie kell és nem rombolnia, hogy bátorításul legyen a testem tagjainak, mondja az Úr. Neked segítened kell, és nem akadályoznod, a Szellemem munkáját. Legyél erős és bátor, és végezd a munkát!

1 Korinthus 3:13 kinek-kinek munkája nyilvánvalóvá lesz; mert az a nap meg fogja mutatni; mert az tűzben jelenik meg; és kinek milyen a munkája, azt a tűz próbálja meg.

2012. augusztus 23., csütörtök

2012 augusztus 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 23.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Szeretteim, a hála egy erőteljes természetfeletti eszköz, ami áldást hoz az életetekbe. Amikor időt szánsz rá, hogy hálaadással ismerd el a jelenlétemet, az dicsőséget hoz a királyságomnak. Az a vágyam, hogy mindenben bőségben legyél, de ez a bőség nem a csalódottság és a keserűség által jön el; hanem dicséret által jön el. Amikor felmagasztalsz engem, akkor Én felemellek téged, mondja az Úr.

Filippi 4:6-9 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is éntőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

2012. augusztus 22., szerda

2012 augusztus 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 22.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokatokat közületek, Én népem, az a csábítás fog érni, hogy visszamenjetek az időben, és újra éljétek a múltat valamilyen szinten. De legyetek tudatában annak, hogy ha ezt teszitek, azzal megnyitjátok az ajtót arra, hogy az elutasítottság, a kudarc és a csalódás régi helyeit dédelgessétek. Ez nem tesz jót nektek, és hátráltatja a Szellemben járásotokat. Azt kell tennetek, hogy maradjatok jelen Velem, és azokban a dolgokban, amiket bennetek, körülöttetek és általatok végzek. Semmit nem tudtok tenni a múlttal, viszont a jelenben meg tudtok erősödni, és fel tudtok bátorodni, mondja az Úr.

Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

2012. augusztus 21., kedd

2012 augusztus 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 21.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egyfolytában azt a szót hallottam a szellememben, hogy "repedés", és hallottam, hogy ezt mondja az Úr: Zárjátok le a réseket, és javítsátok ki a repedéseket, hogy az ellenség ne tudjon helyrehozhatatlan károkat okozni a kapcsolataitokban, amelyek létfontosságúak a rátok szabott terveimhez. A kritika, az ítélkezés és a megbántások nem csak a lelketeknek és a szellemeteknek károsak, hanem az ördög előtt is megnyitják az ajtót, hogy bemehessen és nagy pusztítást végezzen, a ti megkeményedett szívetek következményeképpen. Válasszátok a békességet és a megbékélést a testvéreitekkel Isten királyságában.

Példabeszédek 18:19 A megbántott testvért nehezebb megnyerni, mint az erős várost, a vitatkozások pedig olyanok, mint a várkastély zárjai.

2012. augusztus 20., hétfő

2012 augusztus 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 20.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Én népem, fogjátok meg a Szellem kardját, amit nektek adtam, és használjátok az ellenség minden munkájával szemben! Jöjjetek arra a helyre, ahol a hitetek lángra lobban az Én igém által; ahol tudjátok, hogy az Én hatalmam munkálkodik bennetek és általatok. Az élő Isten Szelleme lakik bennetek, mert valóban az Én templomom vagytok, mondja az Úr. Jöjjetek ma erre a helyre hit által, és hagyjátok, hogy az Én hadi fegyvereim működjenek a ti érdeketekben. Jöjjetek és fiatalodjatok meg, újuljatok meg, és szabaduljatok meg attól a köteléktől, amit az ellenség tett rátok. A szabadság elérhető a számotokra, mert Én mondtam, és az Én szavaim nem térnek vissza üresen, és nem térnek vissza hiábavalóan. Legyetek szabadok, és ne hagyjátok, hogy a jövendölés szelleme varázslás alá vonja a szellemi életeteket.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha keresni fogod az arcomat, és kitűzöd célul magad elé, hogy engedelmeskedsz a vezetésemnek, akkor elviszlek a tisztánlátás új szintjére, ami meg fog erősíteni téged az Én Szellemem és békességem áramlatában. Azt akarom, hogy tudd, mi a különbség a lelked kívánságainak betöltése által kapott békesség, és a Velem való igazi kapcsolatból származó békesség között, mondja az Úr.
Filippi 4:6-7 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

2012. augusztus 17., péntek

2012 augusztus 16 és 17

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 16 és 17


2012 augusztus 16:

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Csendesedj le, és ne reagáld túl a csüggesztő híreket vagy azokat a dolgokat, amik betolakodnak az életedbe, és fenyegetést jelentenek a nyugalmadra. Ápold magadban a békességet, miközben folyamatosan reagálsz a bonyolult vagy a megpróbáltatást jelentő helyzetekre. Meg kell tartanod magadat a szellemi sodrásban, a hitben és a békességben. Utasítsd vissza a félelem minden kísértését. A csüggedés megöli a kenetedet és a Bennem való stabilitásod helyét, mondja az Úr.

Ésaiás 26:20 Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!

- - -

2012 augusztus 17:


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj meg határozottan, és utasítsd vissza azt, hogy mások negatív hozzáállása kontrolláljon téged! Az ellenség a keserűséget fogja használni arra, hogy megfertőzzön téged, és mindazt, amit az megérint. Őrködnöd kell, és nem szabad hagynod, hogy a nézeteltérés és a szembeszegülés hátráltassa a céljaimat benned és körülötted. Súlyos helyzetbe kerülnek, akik nem hajlandóak abbahagyni azt, hogy megfertőzzék a légkört és megoltsák a Szellememet, mondja az Úr.

Zsidókhoz írt levél 12:15 Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.

2012. augusztus 15., szerda

2012 augusztus 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, ne tegyetek semmit a vezetésemtől függetlenül. Arra fog kísérteni az ellenség, hogy az aktuális helyzetekkel kapcsolatban úgy hozzatok döntéseket, ahogy testileg hatalmatokban áll, és nem a Szellemem által, mondja az Úr. Én azt mondom nektek, hogy semmit se tegyetek, ha nem indítalak, és amíg nem indítalak arra. Viszont le kell győznötök a Jézabel szellemet, és meg kell tiltani, hogy közöttetek munkálkodjon. Az ő célja az, hogy lerombolja azt a munkát, amit Én kezdtem el bennetek és általatok. Ne engedjétek! Megadtam nektek minden hatalmat és felhatalmazást, amire szükségetek van, hogy meghiúsítsátok ezt a támadást. 

Filippi 1:6 Mert meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig

2012. augusztus 14., kedd

A saját szellemünk

A napi próféciákkal szolgáló házaspár, Bill és Marsha Burns honlapján (ft111.com) található egy rövid tanítás vázlata, ami nagyon hasznos tudnivalókat tartalmaz. Ezek a tanítások is hasznosak a szellemi látásunk csiszolásához, karbantartásához. Hiszem, hogy ha nyitott szívvel, szellemmel olvassuk, és Isten Igéjén elmélkedünk, akkor a Szent Szellem ki fogja tudni bontani számunkra a mondanivalóját. Jó épülést!
-Gyuri-

- - - - -

Fordítás: Zita

A SAJÁT SZELLEMÜNK

Megkötözve tarthatunk másokat a velük kapcsolatos elvárásaink által.
Ez lehet a helyzet akkor, amikor azt akarjuk, hogy valaki megváltozzon, vagy valamilyenné váljon, vagy megtegyen valamit a saját akaratán kívül. Ha meg akarnának változni, akkor már abba az irányba kezdtek volna mozdulni! Ez olyan helyzetben is előfordulhat, amikor valaki megkér minket, hogy imádkozzunk egy bizonyos dologgal kapcsolatban.
A legnehezebb szituáció az, amikor valakit azzal kötözünk meg, hogy aggodalmaskodunk miatta vagy éppen féltjük a biztonságát, a jólétét.

Ez a vetés és aratás törvényéhez is kapcsolódik: 
Galata 6:7  Nehogy tévelyegjetek. Isten nem hagyja magát megcsúfolni, mert amit vet az ember, azt aratja is majd. Nem hibáztathatjuk mindenért az ördögöt!

Példabeszédek 4:23  Minden féltve őrzött dolognál jobban óvjad szívedet, mert onnan indul ki az élet. (Szív – a lélek székhelye: értelem, ismeret, gondolkodás, megértés, vágyak, érzelmek)
Példabeszédek 28:26  Aki a saját szívében bízik, az dőre, de aki bölcsességben jár, megmenekül. 

A saját emberi szellemünk hatása másokon: Átok —  megvetést vagy szégyent hoz.
Prédikátor 7:21-22  Mindenféle beszédre, amit beszélnek, ne is add a szíved; hogy meg ne halld, amint szolgád átkoz téged. Mert több ízben is tudja szíved; hogy te is átkoztál másokat.    

3 Mózes 19:14  Süketet ne átkozz, vaknak gáncsot ne ves; hanem félj a te Istenedtől, Én vagyok az Úr.

Jób 31:30  De nem engedtem, hogy szájam vétkezzék azzal, hogy átkot kérjek az ő lelkére.

Zsoltárok 62:3-4 Meddig rohantok egy emberre, ölitek mind, mint egy dűlő fal, meglökött kerítés? Csak azon tanácskoznak, hogy őt méltóságából lelökjék; kedvük telik a hazugságban, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szelá.

Prédikátor 10:20 Még gondolatodban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot! Mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is elárulja a beszédet! 

1 Sámuel 13:14 De most már királyságod nem fog megállani; keresett az Úr magának egy szíve szerint való ember és azt rendelte az Úr fejedelmül népe fölé, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked.

Az emberi szellemünk nincs a testünk korlátai közé szorítva:
2 Királyok 5:26  Ő (Elizeus) pedig mondta neki: Nem ment-e el az én szívem veled, mikor az a férfi leszállott szekeréből elődbe?
Ezt kapta válaszul Géházi, aki Naámántól vagyont kért, miután az meggyógyult a leprából.

János 1:48-50  Nátánáel megérdezte tőle: „Honnan ismersz engem?” Jézus így válaszolt neki: „Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál.” Nátánáel így szólt hozzá: „Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!” Jézus így válaszolt neki: „Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni.”

1 Korinthus 5:3-5  Én ugyan, távol lévén testemmel, de jelen lévén szellememmel, már meghoztam az ítéletet, mintha ott volnék: miután a ti szellemetek és az én szellemem az Úrnak, Jézusnak nevében találkozott egymással; azt, aki ezt így elkövette, Urunknak, Jézusnak hatalmával a hús(test) veszedelmére átadjuk a Sátánnak, hogy a szellem megmentessék az Úrnak napján.

Ha rögeszmésen zaklatunk másokat vagy beavatkozunk az életükbe (emberi szellemünk által), az majdnem teljesen bizonyosan elnyomást fog eredményezni.

Bírák 2:18  És mikor bírákat támasztott nekik az Úr, akkor velük volt az Úr a bírákkal és megszabadította őket ellenségeik kezéből a bíró egész életére; mert megindult az Úr szorongatóik és elnyomóik miatti panaszaikon.
(Elnyomott:  erőszakkal kényszerített, összetört, összezúzott, megkínzott, szorongatott, elnyomott, zsarolt.)

Ésaiás 1:17  Tanuljatok jót tenni, és törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!

Ésaiás 3:5 És nyomorgatja a nép egymást, és ki-ki a felebarátját; arcátlankodik a gyerkőc az öreggel, és a hitvány a tiszteletre méltóval.  

Meg kell vizsgálnunk és meg kell különböztetnünk, hogy mi az, ami testi, ami emberi szellemtől való, ami gonosz szellem általi, vagy ami a Szent Szellemtől van.
Azokat, akiket fogva tartunk az elvárásainkkal vagy az arra irányuló vágyainkkal, hogy megváltozzanak, szabadon kell bocsátanunk.  Az ugyanis a varázslással, a boszorkánysággal rokon. A házasságban, a gyerekek, a szülők kapcsolatában, a barátságok esetén, mindazok esetében, akik vezetői pozícióban vannak. 
Ez nagyon könnyen megtörténhet akkor, amikor mások elmondják nekünk a problémáikat, és mi akarjuk megoldani azokat. Isten képes rá; mi viszont nem.  Úgy kell mások terhét hordoznunk, hogy közbenjárunk értük az Úr előtt és szabadon bocsátjuk őket.

Galata 6:2-3  Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.

2012 augusztus 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 14.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A dolgok nem úgy vannak, ahogy látszanak. Állj meg, és ismerd fel a lelkületeket és az indítékokat, amelyek a szavak és a tettek mögött állnak. Ne vesd a bizalmadat emberbe, hanem csak Bennem bízz, mert Én megbízható vagyok, és soha nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Legyél bizonyos benne, hogy semmi sincs elrejtve az Én szemem elől, és Én mindent, ami a sötétségben rejtőzik, világosságra fogok hozni. Állj Előttem a feddhetetlenség helyére, mondja az Úr, mert Én vagyok a te biztonságos helyed, a te szent lakóhelyed.

Zsoltárok 139:23-24 Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És vezérelj engem az örökkévalóság útján!

2012. augusztus 13., hétfő

Megszakadt, de helyreállt az internet, köszönöm a támogatást!

Kedves Olvasók!
A mai napon azért került fel később a prófécia, mert ahol most a napokban vagyok, ott elment az internet szolgáltatás egy időre, pont most... De hála az Úrnak helyreállt. Az emailek éppen ezért ma kivételesen ötkor fognak kimenni, ha minden rendben megy. Köszönöm az imatámogatást, és köszönöm mindenkinek az adományokat is, amiket az utóbbi napokban is küldtetek! Az Úr áldjon meg benneteket!
Gyuri
(u.i.: Ez a bejegyzés a 777. közzétett bejegyzés a blogon ... :)

2012 augusztus 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 13.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Azt mondom nektek, hogy gyertek bátran; gyertek a jelenlétembe; gyertek elkülönülni a világtól; gyertek úgy, ahogy vagytok. Gyertek, és meg fogtok változni. Gyertek, és Én megmutatom azt, ami hátráltat benneteket. Gyertek, és átadom azt a bölcsességet, amit kértetek. Gyertek, és Én szabadságot és gyógyulást hozok nektek. Viszont fel kell kelnetek onnan, ahol vagytok, és Hozzám kell jönnötök hitben, tudva azt, hogy szeretlek titeket, törődök veletek, és Én egy olyan határozatot fogok hozni a helyzetetekre, ami hatással lesz a körülményeitekre, és előhoz benneteket győzelemben, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Még egyszer olyan úton vezetlek téged, amin eddig még nem jártál. Ez azért van, mert amikor már kiismered a szellemi tájképet, akkor hajlamos vagy átsiklani felette, ahelyett, hogy annak a kijelentésnek a mélységét böngésznéd, amit Én készítettem neked. Azt akarom, hogy a lényed mélyéből lásd és értsd meg azt, amit cselekszem az életedben, ami át fog változtatni téged, mondja az Úr. Ézsaiás 42:16 A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom.

2012. augusztus 10., péntek

2012 augusztus 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 10.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Meddig sántikáltok kétfelé? (1 Királyok 18:21) Ti az Isten Fiába vetett hittel léptetek be a királyságomba. És hit által nyertek megigazulást. Hit által álltok és hitben jártok. Mégis (és ezzel sokakhoz szólok) megkérdőjelezitek a létezésemet, és úgy döntöttetek, hogy leültök, mint egy makacs szamár, amíg Én, az Úr, be nem bizonyítom magamat a körülményeitek által. Fel kell kelnetek, és meg kell újítani magatokat a ti szentséges hitetekben, mondja az Úr, hogy képesek legyetek előre lépni.

Jakab 4:8 Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kételkedők.

2012. augusztus 9., csütörtök

2012 augusztus 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 9.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, még mindig a fenyítés időszakában vagytok. Figyeljetek oda, mert néha váratlan módon fog jönni. Helyzeteket és körülményeket is fogok használni arra, hogy feltárjam azokat a helyeket, ahol kiigazításra van szükség. Nektek csak annyit kell tennetek, hogy készségesen engedjetek, és nehogy védekezve reagáljatok, vagy elutasításnak vegyétek a fenyítést. Még mindig az Én gyámságom alatt álltok, és Én folyamatosan csiszollak benneteket, miközben növekedtek a Királyságomban, mondja az Úr. Örülni fogtok, hogy alávetettétek magatokat ennek a folyamatnak.

Héberekhez 12:6 mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.

2012. augusztus 8., szerda

2012 augusztus 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 8.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az ellenség akadályokat állított fel, hogy hátráltassa a haladásodat, és elérje, hogy figyelmen kívül hagyjanak, ne vegyenek észre, vagy elfeledkezzenek rólad. Ez talán úgy tűnik majd, mintha a türelmed lenne próbára téve, de ez az ellenség közvetlen támadása, hogy negatív érzelmi reakciókra csábítson. Attól fog megváltozni az egész, hogy tudatában vagy ennek a helyzetnek. Neked csak annyit kell tenned, hogy újra megerősíted a pozíciódat, mondja az Úr. Imádkozz útmutatásért és vezetésért, és Én válaszolok.

János 14:13 "És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban."

2012. augusztus 7., kedd

2012 augusztus 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 7.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudj róla, hogy lehetőségeid fognak adódni arra, hogy a Szellemem fényében meglásd magad, és legyőzd a természeted egyes oldalait, amelyek hátráltatták eddig a szellemi fejlődésedet és a szellemileg egészséges állapotodat. El is fogadhatod és el is utasíthatod ezt a korrekciót; a te döntésed. De ha elfogadod a helyreigazítást, az nagyobb szabadságot és tisztánlátást fog eredményezni. Jól tennéd, ha kihasználnál mindent, amit ebben az időszakban cselekszem benned, mondja az Úr.

Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts nekem, Istenem; és új, szilárd szellemet adj bensőmbe.

2012. augusztus 6., hétfő

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012.  augusztus 6.

A TROMBITA, Bill Burns

Ma eljövök hozzád és Hajnalcsillagként jelentem ki Magam neked. Valójában annak a kinyilatkoztatásnak a fénylő ragyogásáról beszélek, amit ez idő tájt adok. Figyelj a mennydörgés hangjára és keresd a sötétség rejtett kincseit. Ügyelj arra, hogy mit mutatok neked az elkövetkezendőkről. Eljövök és azt kérdezem tőled, "Mi az, amit látsz? Mi az, amit megértettél? Mit tudsz arról, amit mutatok?" Gondolkodnod kell és el kell tűnődnöd a válaszaidon. Ugyanakkor a Velem való kapcsolatodban megerősödve jössz elő, azt mondja az Úr. A föld porából formáltattál, hogy közeledj Hozzám és járj Velem, hogy beszélhessek veled és te Énvelem. Hiszen erre a célra teremtettelek.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns

A kezemben van a jutalom, de a te döntésed, hogy elveszed-e a legjobbat, amim van a számodra, vagy megelégszel valami kevesebbel. A legjobb, amit tartogatok neked, az Én királyságomban való szellemi örökséged. A kevesebb pedig nem más, mint a fizikális és anyagi áldások vágya a földön. Azt mondom neked, ha először az Én országomat keresed, mindkettő a tied lesz.
Máté 6:33  hanem keressétek először az Isten királyi uralmát és igazság(osság)át és a többit mind ráadásul megkapjátok.  

2012. augusztus 4., szombat

Közeledik az ébredés szökőárhulláma

Közeledik az ébredés szökőárhulláma
Az élet ösvénye, 24. rész

2012. 31. hét
Rick Joyner 

     Ahogy már említettem a Látomás az aratásról című könyvemben, amelyet 25 évvel ezelőtt írtam, két ébredési hullámot láttam eljönni a földre. Az első Isten legnagyobb megmozdulása volt a történelem során abból a célból, hogy az Úrhoz gyűjtse az embereket. Az az ébredési hullám néhány évvel azután kezdődött, hogy a látomást kaptam. Több ember jött Krisztushoz ez idő alatt, mint amennyi azelőtt valaha az egész történelem során. Láttam egy viszonylagosan csendesebb szellemi időszakot is mielőtt a Szent Szellem még nagyobb hulláma végigsöpört a földön. Az a hullám most közeledik, és az lesz Isten legnagyobb megmozdulása a földön minden idők folyamán.

     Láttam az ébredésnek ezt a hullámát szökőárként közeledni. Amikor jön a szökőár a szárazföld felé, a víz először visszahúzódik. Sokan haltak meg az elmúlt nagy cunami idején, mert csodálták a víz visszahúzódását és elkezdtek kisétálni a tengerfenékre, aztán elkapta őket a hullám. Az én értelmezésem szerint úgy tűnik mindez, mintha a kereszténység látszólag meghátrálna a világ előtt mielőtt Istennek ez a legnagyobb megmozdulása berobbanna az életünkbe. Ne kövesd a víz visszahúzódását, hanem juss el a magas helyre!

2012. augusztus 3., péntek

2012 augusztus 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 3.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Nehogy megengedd, hogy rendetlenség legyen a lelkedben és a szellemedben. A legutóbbi tapasztalataid képesek voltak zűrzavart is okozni, de neked a valóigazság és a békesség szintjére kell emelkedned, tudva azt, hogy Én tovább vezetlek az Én céljaimban. Én valóban előtted mentem eddig is, hogy utat készítsek ott, ahol úgy tűnik, nincs semmilyen út. Semmi sem lehetetlen Velem, mondja az Úr. Bízz Bennem.

1 Korinthus 14:33 Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként az a szentek minden gyülekezetében van.

2012. augusztus 2., csütörtök

2012 augusztus 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 2.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Adtam neked magokat, hogy elvesd azokat, amelyek erőteljes aratást fognak eredményezni a maga idejében. Ne szűken vess, és ne tartsd vissza azt, amit hatalmadban van adni. Nem csak a pénzügyeidről beszélek, hanem az idődről, az energiádról és a jószívűségedről is. Nyisd meg a szíved és engedd, hogy felépítsem a nagylelkűség szellemét, hogy ebből a nagylelkűségből adódóan bőségesen arathass, mondja az Úr. Az Én akaratom és az Én vágyam az, hogy mindenben jó dolgod legyen.

Példabeszédek 3:27 Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.

2 Korinthus 9:6 Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.

2012. augusztus 1., szerda

2012 augusztus 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 1.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Használj ki minden adódó lehetőséget, hogy rendet rakj, azzal, hogy befejezed azokat a dolgokat, amiket néhány hónapja kezdtél el. Gondoskodj a befejezetlen ügyekről, és tedd meg a következő lépést, ami fel fog szabadítani a rettegett és ijesztő felelősségek alól. Az, amit elvárnak tőled, nem is olyan veszélyes, mint ahogy képzelted. Csak haladj tovább úgy, hogy egyszerre egy lépést teszel meg, amíg eléred a célodat, mondja az Úr. Ezt muszáj megtenned ahhoz, hogy megtaláld azt a szellemi szabadságot, ami a tehermentesség következményeként jön el.  Vár a szabadság!

1 Péter 1:6-7 Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle megpróbáltatások között, Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor.