2011. április 29., péntek

2011 04 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/29:

Ezeket a betűket láttam: "FMCs". Mit jelent ez, Uram? "Fel Magasabb Csúcsokra!" Itt az ideje, hogy elindulj tettre készen, kalandra készen, izgalommal és várakozással. Ha ott maradsz, ahol most vagy szellemileg, akkor lemaradsz a Szellemem egyik legnagyobb munkájáról, ami valaha volt. Figyeld az adódó lehetőségeket arra, hogy útnak indulj hitben, és tedd azt, amit rád bíztam. Legyél bátor, és ne hagyd, hogy a félelem visszatartson téged a legnagyobb CSÚCSOKTÓL és a legjobb dolgoktól, amiket Én készítettem, mondja az Úr.
Lukács 5:4 Amikor abbahagyta a beszédet, így szólt Simonhoz: "Evezzetek ki a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra."

2011. április 28., csütörtök

Elaine Tavolacci: Isteni letétek

Isteni letétek
Elaine Tavolacci

   
Egyik nap egy bankban várakoztam. Felnéztem, és egy feliratot láttam meg a falom, ami megragadta a figyelmemet. Ez állt rajta: A MA DÖNTÉSEI KIHATNAK A HOLNAP HOZADÉKAIRA. Amikor ezt elolvastam, megerősítés és kinyilatkoztatás is volt számomra. 
Az emberek azért helyezik el bankban a pénzüket, mert hiszik, hogy így biztonságos helyen tartják. Az emberek oda helyezik el a pénzt, ahol a legnagyobb kamatot fogják kapni. Amit a bensőnkben letétbe helyezünk, az vagy hasznot vagy kárt fog hozni a szellemi életünk számára. Meg fogja határozni a holnap hozadékait az életünkben.

Az Úr azt mondja, sokan vagytok, akik isteni letéteket helyeztetek el az évek során, azzal hogy folyamatosan az Én Igémen álltatok és imádkoztatok még akkor is, amikor nem láttátok az eredményeket. Hűségesek voltatok a nyomorúságok között és állhatatosak akkor is, amikor viharok tomboltak körülöttetek. Én az igazságosság Istene vagyok, és Én tiszteletben tartom az Én Igémet. Kibocsátom az ajándékokat, amiket ígértem nektek, és kibocsátalak azokba a szolgálatokba, amelyek nektek lettek rendelve. Azoknak, akik gondatlanok voltak a Velem való járásukban, azt mondom, hogy térjetek vissza arra a helyre, ahol egykor voltatok, és Én befogadlak benneteket és újra helyreállítalak.

Maradj éber és vegyél észre mindent, ami megpróbál leterelni az útvonalról, vagy meg akarja akadályozni hogy Velem járj. Én ajándékokat helyeztem letétbe benned, amelyeket nem láttál még kibontakozni. Sokan közületek készen álltok arra, hogy a nektek rendelt szolgálatokban és elhívásokban járjatok. Ne féljetek kilépni, mert Én veletek vagyok, és Én elhelyezlek és el is kísérlek benneteket. Ne rejtsétek el a talentumaitokat, hanem készüljetek fel arra, hogy belépjetek a számotokra készített tervembe, mondja az Úr

Máté 6: 19 - 21
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;  Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Galata 6:7 - 9
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a Szellemnek, a Szellemből arat örök életet. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.

Tovább erősödik a házi-gyülekezet mozgalom

Chuck Missler:
Tovább erősödik a házi-gyülekezet mozgalom

Az eredeti cikk a Koinonia House weboldalán olvasható angolul, 
és a szolgálatuk hírlevelének 2011. április 26-i számában jelent meg
Fordítás: Országh György

Mindenütt jó, de legjobb otthon - legalábbis a keresztények egy része számára. Az utóbbi években hatványozottan megnőtt az otthonokhoz kötődő gyülekezetek és kiscsoportos közösségek száma az Egyesült Államokban. A Barna Research kutatóintézet januári felmérése szerint 11 és fél millió amerikai férfi (ez eléri az öt százalékot) azt állítja, hogy "olyan házi gyülekezetbe vagy egyszerű gyülekezetbe jár, ami semmilyen módon nem áll kapcsolatban valamely helyi, hagyományos módon szerveződő gyülekezettel", és ezt legalább heti vagy havi rendszerességgel teszi. Ez a szám sokkal nagyobb a 2006-os 8,8 millió felnőttről szóló adatnál.


Természetesen tudjuk, hogy valójában a házi gyülekezetekkel kezdődött minden. A kereszténység egy tucat férfival indult, egy galileai tengerparton. Sőt később is, Pál utazásai és gyülekezetplántálásai során is, a házi közösségek bensőséges légköre biztosította a helyet az evangélium legkorábbi fórumának. A zsinagógákban és az Areopáguson tartott prédikációi csupán a hívogatás célját szolgálták. A mélyebb tanítás kis csoportokban, házaknál történt és domboldalakon. Noha sokak számára a vasárnapi istentiszteletek berendezkedése és formalitásai váltak elfogadottá, ez nem mindig volt így. Filemonnak, Nimfásnak, valamint Akvilának és Priscillának az otthonukban voltak a gyülekezeteik (Filemon 1:2, Kol 4:15, 1 Kor 16:19, Róm 16:5).

Mára sok keresztény lett elégedetlen a szervezett vallási élettel. Némelyikük annyira kiábrándult, hogy teljes mértékben lemondott a gyülekezetbe járásról. A Biblia viszont nagyon is világosan hangsúlyozza a többi hívővel való közös időtöltés fontosságát:

Ne hagyjuk abba azt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűljünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap! (Zsid 10:25 Egyszerű ford. 2006)

Most, hogy a mega-gyülekezetek korát éljük, amikor az egyháztagok gyakran több ezren, sőt akár több tízezren is vannak, könnyű észrevenni, miért érzi annyira elveszettnek magát oly sok keresztény. Az ilyen terjedelmű gyülekezetek ijesztőek és személytelenek tudnak lenni. (A hatékonyabb nagy szervezetek közül sok támogatja és életben tartja a kis csoportokat - melyeket gyakran "sejteknek" neveznek - amelyek hét közben jönnek össze az ilyen igények kielégítésére.) Sok olyan keresztény számára, akik bensőségesebb közösséggyakorlásra vágynak, úgy tűnik, hogy a házi gyülekezetek jelentik a választ.

A világ más részein a házi gyülekezet jelenti a biztonságosabb megoldást. Bashar al-Assad rezsimje azt üzente a keresztényeknek, hogy "kerüljenek bármilyen vallási céllal történő nyilvános összejövetelt". Ahogy Irán iszlám befolyása Szírián is áthatol, az aránylag nagy számban jelen levő keresztény közösségek (a népesség 12 százaléka) nagyobb óvatosságra kényszerülnek.

Kínában széles körben elterjedtek a házi gyülekezetek. Pekingben ötszáz keresztényt kényszerítettek arra, hogy otthon maradjanak húsvétkor, az államilag el nem ismert gyülekezetekkel szembeni szigorú kormányintézkedések részeként. További negyven embert szállítottak el és zártak börtönbe azzal a bűncselekménnyel vádolva őket, hogy olyan gyülekezetbe járnak, amely nem államilag elismert teológiát vall. Kínában a keresztények száma hivatalosan 15 millió, noha a valódi létszámuk inkább a 100 milliót közelíti meg, akik gyakran háznál tartanak istentiszteletet.


"Az elmúlt öt év során egyre fokozódott az üldözés mértéke, az üldözött gyülekezetek száma, a letartóztatott, elítélt, bántalmazott vagy megkínzott keresztények száma", mondja Mark Shan, a China Aid (a kínai  kereszténységet támogató szervezet) szóvivője. "Ezek gyakori jelenségek. Minden évben ez megy."


Egyiptomban, Szaúd-Arábiában, Iránban, Észak-Koreában és sok más helyen, ahol nem jó szemmel nézik a kereszténységet, a Krisztust szerető embereknek gyakran muszáj kisebb csoportokban, zárt körben összejönni, a megfigyelések miatt.

Haralan Popov a Tortured for His Faith (A hitéért megkínozva) című, 1975-ben íródott könyvében a kommunista Bulgáriában elsőként működő házi gyülekezeteiről ír. A gyülekezet tagjai születésnapi partikat tartottak rendszeresen, hogy össze tudjanak jönni. Közülük némelyeknek öt vagy hat "születésnapja" is volt egy évben. Az üldözések idején, a házi gyülekezetek és házi Bibliakörök bensőséges, baráti légkörű közösséggyakorlása megfelelő választ jelent azoknak, akik kétségbeesetten vágynak arra, hogy Isten valóságos legyen az életükben.

Még azoknak a hívőknek is hasznos tud lenni a házi közösséggyakorlás, akik aktív tagjai a saját helyi gyülekezetüknek. Ha nem jársz jelenleg egy ilyen, heti rendszerességgel összejövő kis Bibliatanulmányozó csoportba, akkor határozottan arra buzdítunk, hogy keress egyet, és tégy próbát. Lehet, hogy az egész életedet megváltoztató élmény fog érni. Ha nem találsz, akkor talán elgondolkodhatsz azon is, hogy indítasz egyet (arról, hogy hogyan tudsz ilyet indítani, az alábbi linkeken találsz további információt - angolul).

Sok olyan keresztény vezető van ma, akik szerint a házi közösségek jelentik a jövő gyülekezetét - ugyanis egy egyre bizonytalanabb, politikailag korrekt világban élünk.

Kapcsolódó témák:
- The Once and Future Church - DVD - Special Offer!
- The Once and Future Church - MP3 Download
- Easter In The East - Fox News
- The Joy of Teaching God's Word - Free Guide By Chuck Missler
- A Secret of Spiritual Growth - K-House Archives
- Christians Celebrate 'Simple' Easter - USA Today
- China's Easter Offensive Against the Churches - The Washington Times
- Why Beijing's Largest House Church Refuses to Stop Meeting Outdoors - Christianity Today

2011 04 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/28:

Amikor Isten Királyságába beléptél és a részévé lettél, kaptál egy szellemi területet, hogy gondozd és uralkodj felette. Felhatalmazást kaptál az ördög felett és erőt a kísértések legyőzésére és a tested felett való uralkodásra. Őrállónak lettél rendelve, hogy folyamatosan éberen figyelj, és tudatában legyél bármilyen behatolásnak a környezetedbe. Most újra ki kell épülnöd, meg kell szilárdulnod a felhatalmazásodban, a hit útján járva, és ki kell értékelned a szellemi atmoszférád állapotát, majd kezdj bele a munkába, hogy tiszta lakóhellyé tedd azt a jelenlétem számára, mondja az Úr.
Efézus 2:19-22 Most tehát, nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársak a szentekkel és Isten házanépének a tagjai vagytok, az apostolok és a próféták fundamentumára felépülve, amelyben maga Jézus Krisztus a szegletkő, akiben az egész épület egybekapcsolódva, szent templommá növekedik az Úrban, akiben ti is együtt épültök Isten számára lakóhellyé a Szellemben.

2011. április 27., szerda

2011 04 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/27:

Egy látomásban magamat láttam, ahogy egy híd közepén álltam, és egy furcsa érzés párosult ahhoz, hogy abban a helyzetben voltam. Olyan volt, mintha leváltam volna, vagy elszeparálódtam volna attól a megszokott, ismerős környezettől, amelyben mindig kényelmesen érzem magam, és ki is tudom alakítani magamnak a kényelmet. Így, mivel most úgy éreztem, hogy nem találom a helyemet, megkérdeztem az Urat, hogy miről szól ez. Ezt mondta: "Újra átmeneti szakaszban jársz szellemileg, arról a helyről, ahol stabilan, erősen fel voltál épülve, arra a helyre, ahol Én újra felépítelek és megerősítelek téged. Én most egy nagyobb, kézzelfogható hitnek a pozíciójába viszlek, ahol elérhetőbb leszel a Szellemem mozgása számára. Maradj éber készenlétben, és ne tegyél semmit a vezetésem nélkül."
Zsoltár 119:133 Igazgasd a lépéseimet a te igéd által, és ne engedd, hogy bűn uralkodjon felettem.

2011. április 26., kedd

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/26:

Szeretteim, menjetek át minden akadályon, ami visszatartana a haladástól. Utasítsátok vissza, hogy bármi is az útjába álljon az előremeneteleteknek a szellemi megértés és a királysági kinyilatkoztatás terén. Én magasabbra viszlek benneteket szellemileg, de először vágyakoznotok kell a nagyobb bölcsességre és belátásra, aztán vissza kell utasítanotok azt, hogy bármi is visszatartson. Menjetek tovább a felfedező úton, és tartsátok meg a tiszta szívet és az állhatatos szellemet, mondja az Úr.
Példabeszédek 25:2 Isten dicsőségére van elrejteni egy dolgot, de a királyok dicsősége kikutatni a dolgot.

2011. április 25., hétfő

2011 04 25

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/4/25: 
Ünnepeljétek a Keresztet! Ünnepeljétek a feltámadást! Ünnepeljétek az Én királyságomat, mert az mindegyikőtöknek adatott, hogy annak erejében és hatalmában éljetek. Én elvégeztem a munkámat a földön, és most a tiétek, hogy átvegyétek azt; a tiétek, hogy megkapjátok; a tiétek, hogy azáltal éljetek; a tiétek, hogy azáltal bővölködjetek; a tiétek, hogy azáltal meggyógyuljatok; a tiétek, hogy azáltal győzelmetek legyen az ellenség minden munkája felett. A vér ereje által és a feltámadás ereje által valóban választott nemzetség, királyi papság vagytok. Meg van írva, hogy nagyobb dolgokat fogtok elvégezni, mint amilyeneket én végeztem a földön, gyermekeim. De az csak akkor jön el, ha hajlandóak vagytok a feltámadás erejében élni. Hát jöjjetek hittel és hálaadással a szívetekben, és éljetek a szövetségem dicsőségében, mert az a győzelem szövetsége, mondja az Úr.


SMALL STRAWS IN A SOFT WIND by Marsha Burns -- 4/25/11: 

Álljatok meg előttem feddhetetlenül! Ha elfedezitek a bűneiteket, hogy elfogadottak legyetek a világban, azzal nem nyertek jóindulatot a Királyságban. Itt az ideje, hogy az igazságosság uralkodjon az életetekben, belül bennetek és kívül külsőleg is. Legyetek szentek, amint Én szent vagyok, mondja az Úr. Nem tudtok virágzó növekedésnek indulni ott, ahol a megtévesztés sötétsége van. 3 Mózes 32:22b-23 Legyetek feddhetetlenek az Úr előtt és Izrael előtt; és ez a föld a ti birtokotok lesz az Úr előtt. De ha nem, akkor jegyezzétek meg, hogy vétkeztetek az Úr ellen; és tudjátok meg biztosan, hogy a vétketek utolér benneteket.

2011. április 23., szombat

ÁLDOTT FELTÁMADÁSI ÜNNEPET!

Christos Anesti! - 
Alithos Anesti!
Krisztus feltámadt! - 
Valóban feltámadt!
Mindenkinek örömteli, az evangélium erejében bővölködő megemlékezést kívánok Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását ünnepelve!

Dicsőítsük Őt, az örökkévaló Bárányt, a Fiút, aki kezdetben az Atya kebelén volt, mint örökkévaló Ige, Isten tökéletes képmása, a Messiás!

A bűneinket magára véve helyettünk szenvedett és halt meg, hogy szentül tiszta vérével örökérvényű váltságot és bűnbocsánatot szerezzen Isten előtt mindazok számára, akik hisznek Őbenne, akik hisznek Jézus Krisztus nevében!

A harmadik napon feltámadott, és felemeltetett a mennybe, Isten jobbjára, és Ő lett a közbenjáró, közvetítő Isten és az emberek között. Úrrá és Üdvözítővé (Megtartóvá, Megmentővé) tette Őt az Atya Isten!

"Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol."
Róm. 10:9

"Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia."
ApCsel. 8:37

"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által."
Gal. 3:26

Jézus: "Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak."
János 6:47

2011. április 22., péntek

2011 04 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/22

Azt akarom, hogy a Szellem szemein keresztül nézzetek és szellemi fülekkel halljatok, hogy megismerjétek és megértsétek az időket és alkalmakat. A tudásnak egy olyan szintjéről beszélek, amely meghaladja a fizikális értelmeteket, érzékeiteket és a természetes körülményeiteket. A ti hasznotokra van, hogy a Szellemben járjatok és éljetek, mert ez az, ahol Én vagyok, azt mondja az Úr. Gyertek és legyetek közösségben Velem. El kell hagynotok a természetes életetek kényelmét, de bőségesen megéri az odaszánt időt.

Máté 13:43 "Aztán pedig az igazak (megigazultak) úgy fénylenek, mint a nap az ő Atyjuknak Királyságában. Akinek van füle a hallásra, hallja!"

2011. április 21., csütörtök

A 11 napos vándorút - Brady Mathis

Kedves Olvasók!
Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe Brady Mathis írását. Ő egy fiatalabb szolgáló, aki Bill Burns és Marsha Burns közösségében (Faith Tabernacle - http://ft111.com) az egyik ifjúsági pásztorként, és egyedi tanítói kenettel szolgál. A weboldalon, ahol Bill és Marsha napi próféciái is olvashatók sok más írásuk mellett, időnként Brady egy-egy prófétikus üzenete illetve tanítása is megtalálható.

~ ~ ~

A 11 napos vándorút
Írta: Brady Mathis

Egy jel a mostani időszakra a kivonulás történetéből


Mózes ötödik könyvében, Mózes összefoglalja a "pusztaság éveit". Elbeszélését ezzel a megdöbbentő és a jelenre vonatkozó prófétikus megállapítással kezdi:

5 Mózes 1:2 Tizenegy napi út Hórebtől Széir hegyén Kádes Barneáig.
(megközelítőlegesen felvázolva az alábbi képen)

The 11-day Journey

Azért döbbenetes, mert tudjuk, hogy Izrael népe ott volt Isten ígéreteinek - az örökségüknek a kapujában! Micsoda hatalmas pillanat, micsoda lehetőség, és mégsem fogták fel a pillanat jelentőségét és a döntésük jelentőségét.

5 Mózes 1:19-21 Azután elindulánk a Hórebtől, és bejártuk ama nagy és rettenetes pusztát, a melyet láttatok, az Emoreusok hegyének menve, a miképen parancsolta volt az Úr, a mi Istenünk nékünk; és eljutánk Kádes-Barneához. És mondám néktek: Eljutottatok az Emoreusok hegyéig, a melyet az Úr, a mi Istenünk ád nékünk. Ímé elődbe adta az Úr, a te Istened ezt a földet: menj fel, bírjad azt, a miképen megmondotta az Úr, a te atyáidnak Istene néked; ne félj, és meg ne rettenj!

Mózes kivezette a népet Egyiptomból, a Hóreb déli oldalára (ami a Sinai hegy), és ott átadta Isten törvényét és szövetségét a népnek. Erről a helyről kiindulva új életet kezdtek: felszabadítva az egyiptomi rabszolgaság alól, és természetfeletti módon felkészítve és motiválva arra, hogy belépjenek a sorsukba. És ekkor jött a félelem... Az, ami egy 11 napos vándorút lehetett volna, egy 40 éves küszködéssé változott.

5 Mózes 1:26 De ti nem akartatok felmenni; hanem pártot ütétek az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsa ellen.
5 Mózes 1:40 Ti pedig forduljatok vissza, és induljatok a pusztába, a Veres tenger felé.
5 Mózes 2:14 Az idő pedig, a melyet eljáránk Kádes-Barneától, míg általmenénk a Záred patakán, harmincznyolcz esztendő, a mely alatt kiveszett a hadra való férfiak egész nemzetsége a táborból, a mint megesküdt vala az Úr nékik.

Ez a kijelentés prófétikus jelentőséggel bír a mostani időre nézve is, a tizenegyes szám miatt - mivel idén 2011 van. Egy tizenegy napos gyalogútra attól a helytől, ahol a nép megkapta a szövetséget, ott volt Isten ígéreteinek a küszöbe. Ebben az összefüggésben a tizenegy napos vándorút jelképezi a lehető legjobb következményeket az életünkre nézve a mostani időben: követve a Szent Szellem vezetését az örökségünkbe.

Ez az előkép a lehetőségek gondolatát is jelképezi. Visszatekintve Izrael népére, látjuk, mi történhetett "volna", ahhoz képest, ami ténylegesen megtörtént; látjuk a lehetőséget. 2011-ben ugyanez a lehetőség áll előttünk, hogy belépjünk az elrendelt sorsunkba, és birtokba vegyük az örökségünket. A kezünkben vannak a következmények, mint ahogy nekik is a kezükben voltak. Mi is szembe kerülünk majd a félelemmel és félelmetes dolgokkal, ahogy ők is. Vagy úgy fogunk dönteni, hogy bizakodunk a lehetetlen körülmények között, vagy úgy döntünk, hogy félünk, és a döntésünk szerint fogunk továbbhaladva belépni az Istentől számunkra készített legjobb dolgokba, vagy fogunk visszafordulni és újra elindulni a pusztába.

Az Úr ezt mondja,
Ragadjátok meg ezt a napot! Ez az idő fontosabb, mint ahogy eddig tudtad, a lehetőségeitek pedig nagyobbak, mint képzeltétek. Bízzatok Bennem! Számítsatok megpróbáltatásokra, de számítsatok győzelemre. Csak a következő lépést tegyétek meg, ahogy vezetlek benneteket. A félelem az ellenségetek, és az lesz a ti vesztetek is akkor, ha hagyjátok hogy ott időzzön veletek. Azáltal, hogy féltek valamitől, pontosan azt teremtitek meg, amitől féltek. Bízzatok Bennem!


Faith Tabernacle

http://ft111.com
- - -

Fordítás: Országh György
-

2011 04 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/21

Nyúlj ki Felém, azt mondja az Úr. Nyúlj ki a Szellemben, mintha lábujjhegyen állnál azzal a tántoríthatatlan elhatározással, hogy kapcsolatot hozol létre. A vágyad és a bátor hited az, ami létrehozza a kapcsolatot. Arra lettél teremtve, hogy közösségben legyél Velem. Az Én szerettem vagy és Én vagyok a te Istened. Szánj időt arra és tégy erőfeszítést, hogy keresd az Én orcámat és halljad az Én hangomat. Ha teljes szívből keresel Engem, meg fogsz találni.

Zsidókhoz írt levél 4:16 Jöjjünk azért bátran a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet és irgalmat nyerjünk, a szükség idején való segítséget.

2011. április 20., szerda

2011 04 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/4/20:

Szeretteim, ne ragadjatok le a régi gondolkodásmódokban, vagy a régi cselekvésformákban. A külső változtatások a szellemi újjászületés és megújulás jelei. Nem kell szándékosan megváltoztatnod semmit; majd a változások jönnek hozzád. Új lehetőségek fognak dacolni a letargiával és a közönnyel. Legyél hajlandó arra, hogy elindulj előre egy új életérzéssel és szellemi energiával, mondja az Úr.
2 Korinthus 4:16 Ne csüggedjetek hát el! Habár a külső ember romlik, a belső ember megújuláson megy át napról napra.

2011. április 19., kedd

2011 04 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN,Marsha Burns -- 11/4/19

Egy látomásban láttam egy kovácsot, amint valamit formált az üllőn. A tárgyat többszöri alkalommal beletette a tűzbe, míg az teljesen átforrósodott és hajlíthatóvá vált. Ezután formázta meg kalapáccsal. Ahogy néztem, rádöbbentem, hogy a kovács az ÚR, a keze munkájának tárgya ott az üllőn pedig az én akaratom!

Zsoltárok 143:10 Taníts meg engem, hogy tegyem a Te akaratodat, mert Te vagy az én Istenem; és a Te Szellemed jó. Vezess engem az igazság (megigazultság) földjén.

2011. április 18., hétfő

Imádat Sátor: A felhőoszlop felemelkedett - Perecesen záróalkalom

Kattints ide hogy elolvasd a bejelentést és a ma délutáni záróalkalomról az infókat, és további tudnivalókat: Imádat Sátor: A felhőoszlop felemelkedett - Perecesen záróalkalom ma : "Minden kedves érdeklődőt szeretettel értesítek, hogy az Úr eddigi előre jelzései szerint a felhőoszlop felemelkedett, egy új időszak kezdődött ..."

2011 04 18

A TROMBITA, Bill Burns -- 2011/4/18: 
Ma azt hallottam, hogy Isten szónoki kérdéseket tesz fel nekünk. Hol vagytok? Vajon a mostani óra ünnepében éltek? Mert Ő így szól: itt az ideje gyermekeim, hogy felemelkedjetek a királysági pozíciótokba. Haladjatok tovább előre, lépjetek be az Én hatalmas folyóm áradatába és az Én dicsőséges tüzem erejébe. Égjen hát! Legyen belőle egy jelzőfény ezen a világon. Készítsen fel benneteket a megemésztő Isten tüze arra, ami most következik, mondja a Magasságos Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/4/18: 
Figyeld a jeleket a természetes környezetedben, amelyek megerősítik azt, hogy Én új szellemi területre hívlak téged. Amire először hajlamos lennél az az, hogy ott maradj, ahol a már ismerős dolgok kényelmében és biztonságában vagy. De Én azt mondom neked, hogy a felhő felemelkedett, és itt az ideje, hogy elindulj. Győzd le azt a kísértést, hogy makacsul leülj ott ahol vagy, ahelyett, hogy az előre haladás áramlatával mennél. Gyere velem, mondja az Úr. 2 Mózes 40:36 Amikor a felhő felemelkedett a sátorról, Izrael gyermekei elindultak, minden utazásuk alkalmával.

2011. április 15., péntek

2011 04 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/15

Húzódjatok közel Hozzám, azt mondja az Úr. Veszélyes időkben éltek, amikor az ellenség zsákmány után jár, keresve a lehetőségeket, hogy megtámadjon és megkínozzon benneteket. Azonban ha egy személyes, élő és bensőséges kapcsolatot tartotok fenn Velem és nem vétkeztek, az ellenség nem nyúlhat hozzátok. Az Én Szellemem által kell élnetek és járnotok. Legyetek szabadok!

1 János 5:18 Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentől születik, nem vétkezik; hanem az, aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt, nem nyúl hozzá.

2011. április 14., csütörtök

2011 04 14

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/14:

Folyamatosan ellenőrizd a gondolataidat, mert ez az ellenség játszótere. Az ördög azzal a kísértéssel fog bombázni, hogy hidd el az ő hazugságait, és ha elkezded dédelgetni vagy el is hinni a hazugságait, akkor nagyobb lehetőséget fog kapni arra, hogy hozzáférjen az elmédhez és az érzelmeidhez. Mindig legyen karbantartva az igazság benned, hogy szembeszállj ezekkel a rafinált támadásokkal, és utasítsd vissza azt, hogy az ördög bármilyen hozzáférést kapjon tőled. Az igazság fog szabaddá tenni a sötétségtől, mondja az Úr.
2 Korinthus 10:4-6 Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Istenben hatalmasak arra, hogy erődítményeket bontsunk le velük, lebontva érveléseket és minden magaslatot, amely felemeli magát Isten ismerete ellen, minden gondolatot foglyul ejtve a Krisztusnak való engedelmességre, és készen állva minden engedetlenség megbüntetésére, amikor a ti engedelmességetek beteljesedik.

2011. április 13., szerda

2011 04 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/13:

Legyél érzékeny a környezeted állapotára, és cselekedj megfelelő módon ahhoz, hogy a Szellemem sodrásában maradj, mondja az Úr. Legyél biztos benne, hogy a lelked ellensége meg fogja próbálni leuralni és áthatolni a szellemi atmoszférádat káosszal és zűrzavarral. Te viszont könnyen le tudod győzni a gonoszt jóval. Tartsd fenn a békességet.
Róma 12:21 Ne legyetek legyőzve a gonosz által, hanem győzzétek le a gonoszt jóval.

2011. április 12., kedd

2011 04 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/12

Szeretteim, tartsátok meg a Bennem való bizalmatokat. Magatoktól semmit nem tudtok tenni, de erősek és határozottak lehettek, ahogy vezetlek titeket a Szellemem által, azt mondja az Úr. Ha elvesztitek a bizalmatokat, ingatagokká, kételkedővé váltok, és képtelenek lesztek helyes döntéseket hozni, vagy éppen a már meghozott döntéseteket keresztülvinni. Emelkedjetek fel a fiúság pozíciójába és ismerjétek meg, hogy Krisztussal együtt társörökösök vagytok.

Róma 8:14-17 Mert mindazok, akiket az Isten Szelleme vezet, az Isten fiai. Nem kaptátok a szolgaság, a leigázottság szellemét újból a félelemre, hanem az örökbefogadás Szellemét kaptátok, Aki által azt kiáltjuk: "Abba, Atyánk." A Szellem maga tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is - Istennek örökösei és Krisztussal örököstársak, ha valóban Vele szenvedünk, hogy Vele együtt dicsőüljünk is meg.

2011. április 11., hétfő

Igen! Jó volt!

Imádat Sátor: Igen! Jó volt! <- kattints ide és olvasd el a beszámolót erről a nagyszerű április 11-i alkalomról!

Heidi Baker prófécia: Tűzszekerek

Ezek az audio és video anyagok mások megtapasztalásainak fordításai, legtöbbje azonnali szinkron forditás tehát nem mentes hibáktól vagy hiányosságoktól.
A képek nem az eredeti történetből valók (ami nem is lehetséges, szellemi átélésekről lévén szó), csupán illusztráció jellegű olyan fotók felhasználásával ami éppen kéznél volt.
Ezek nem Szentírás és nem tanítások, hanem olyan megtapasztalások amelyek az illetőkkel megtörténtek. (A YouTubera feltöltötte ezzel a kommentárral: ProfetikusHangok)
Természetesen a Szentírás ismeretében mindent megvizsgálunk, én személy szerint épp ezért ezt a prófétikus buzdító üzenetet szeretettel ajánlom a figyelmetekbe. Országh György

2011 04 11

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/4/11: 
Ebben az időszakban az örökségetekre fényt derítek a szellemetekben. Mert az Isten királysága a tiétek. Az Isten királysága, ami hirdetve volt, a tiétek. A királyság ígéretei, amelyek az igémben meg lettek ígérve, a tiétek, hogy megkapjátok és hogy birtokoljátok azokat. Hát keljetek fel a mai napon a gyengeségetekből, a félelmetekből, a hitetek hiányából, és mondjátok, hogy amit Isten nekem adott, arról úgy döntök a mai napon, hogy a magamévá teszem azáltal, hogy hiszek az Ő igazságosságában, az Ő jóságában és az Ő igéjének az erejében.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/11: 
A világ tele van csábítással. De nektek, választottaim, őrizkednetek kell attól, hogy dédelgessétek a gonosz kísértéseit. Erőt és hatalmat adtam nektek arra, hogy az ördög mesterkedései fölé emelkedjetek és győzelmet arassatok azok fölött. Gyakoroljátok a hatalmatokat és legyetek erősek. Tudjátok meg, hogy Én megerősítelek benneteket a gyengeség idején, mondja az Úr. 1 Péter 1:13-16 Annakokáért övezzétek fel az elmétek derekait, legyetek józanok, és teljes mértékben vessétek a reménységeteket abba a kegyelembe, amit Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik; engedelmes gyermekekként, ne alkalmazkodjatok korábbi kívánságaitokhoz, mint ahogy a tudatlanságotok idején; hanem amint szent Ő, aki elhívott benneteket, ti is legyetek szentek az egész életviteletekkel, mert meg van írva: "Szentek legyetek, mert Én szent vagyok".

2011. április 10., vasárnap

Imádat Sátor: Emlékeztető!

Imádat Sátor: Emlékeztető!: "Ne feledjétek: most hétfőn vendégünk lesz, Dan Smith társaságában jön hozzánk Jeremy Pooler evangélista Amerikából. Mindenkit szeretettel várok..."

2011. április 8., péntek

2011 04 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/8

Látom azokat, akik visszautasítottnak és elvetettnek érzik magukat, de azt mondom nektek, hogy én nem utasítalak el titeket. Ti az Én szeretteim vagytok. Ti az Én szemem fénye vagytok. Örökkévaló szeretettel szeretlek titeket. Magamhoz vettelek benneteket az egész örökkévalóságra. Engedjétek, hogy megérintsem a szíveteket és meggyógyítsam mind a múlt, mind a jelen visszautasításának sebeit. Engedjétek el azokat és bocsássatok meg azoknak, akik rosszindulatúak voltak veletek szemben, és lépjetek be az Én irántatok megnyilvánuló elfogadásom teljességébe, azt mondja az Úr.

Jeremiás 31:3 Az ÚR már jó ideje, régen megjelent nekem és azt mondta: "Igen, örökkévaló szeretettel szeretlek téged; ezért kedvességgel, szeretettel vonlak magamhoz."

2011. április 7., csütörtök

2011 04 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/7

Folyamatosan hallottam a szellememben az "ügyetlen, esetlen" szót. Ennek egyik meghatározása a következő: "a könnyedség, a gördülékenység, a fesztelenség hiánya a mozdulatokban és kifejezésekben." Az ÚR azt mondta: Amikor esetlennek érzitek magatokat, az gyakran az önbizalom hiányának az eredménye, amikor bizonytalanok vagytok önmagatokban, az alkalmas mivoltotokban, vagy éppen abban, hogy milyen hozzájárulást tehettek. De Én igazán mondom nektek, hogy ti tökéletesen beleilletek az Én Királyságomba és az Én Testembe, amelynek létfontosságú tagjai vagytok. Ne engedjétek meg az ellenségnek, hogy azt éreztesse veletek, hogy ügyetlenek és esetlenek vagytok azokon a területeken, ahová tartoztok. Az ő célja mindezzel az, hogy kisiklasson benneteket a pályáról, elszigeteltté tegyen és kisemmizzen, elszakítson. Ha bíztok Bennem a mostani időkben, azt teszem, hogy biztonságban fogjátok magatokat érezni Bennem, és a könnyedség, fesztelenség kenetét adom nektek.

1 Korinthus 12:27 Mi a Krisztus Teste vagyunk és egyénenként a tagjai.

2011. április 6., szerda

2011 04 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/6:

Sokszor volt már alkalmad arra, hogy a nyomorúságok miatt a földre kerülj és lent is maradj. Hívlak téged, hogy szedd össze magad és kelj fel. Nem vagy segítség nélkül; Én veled vagyok, hogy újra felemeljelek, ha elhatározod hogy nem adod fel. Gyakorold a hitedet és keresd az Én segítségemet, mondja az Úr, mert Én biztos hogy meghallgatom a kiáltásaidat és a segítségedre jövök. Bízz Bennem, hogy újra felemellek.
Mikeás 7:8 Ne örülj fölöttem ellenségem; amikor elesek, akkor felkelek; amikor sötétben ülök, az ÚR lesz az én világosságom.

2011. április 5., kedd

A biológus szerint vannak bizonyítékok a teremtésre

A biológus szerint vannak bizonyítékok a teremtésre Bár nem vagyok hozzáértő a tudományos területen, én a Bibliát és Istent ismerem személyesen, de örülök hogy vannak tudományos eredmények is ezen a téren. Az is biztos szerintem hogy vannak dolgok Isten termetői munkájában és az egész univerzum működésében, amik mindig is meg fogják haladni a tudomány korlátozott képességeit. A legbiztosabb, ha valaki elkezdi személyesen megismerni a Forrást... Biztosíthatom: szeretettel fogad!

A japán akció kulisszatitkaiból

A japán akció kulisszatitkaiból (<<< kattints ide) A Baptista Szeretetszolgálat azonnal munkához látott, amint meghallotta a Japánban történt földrengés hírét. Erről szól Szenczy Sándor blogbejegyzése. Nagyra becsülöm ezeket az embereket, mindannyiunknak jó példát jelent a tettrekész, segítőkész hozzáállásuk.

A LÖKÉS

Még a sasoknak is szükségük van egy lökésre. Sosem tudhatod, mikor fogja örökre megváltoztatni valakinek az életét egyetlen bátorító szó vagy tett.

2011 04 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/5

Figyelmezzetek csendben, nyugodtan, panaszkodás nélkül, hogy meglássátok azt, amit teszek, hogy megalapozzalak az Én Királyságomban és megáldjalak olyan módokon, ahogy még csak nem is képzeltétek. Szárnyaljon fel a Bennem való hitetek sasmadárként, korlátozás és visszafogottság nélkül. Az Én Szellemem lehelete új életet és reménységet hoz a ti lelketeknek. Minden, amit tennetek kell, az, hogy teljesen az Én gondomra bízzátok magatokat, azt mondja az Úr.

1 Korinthus 2:9 Hanem ahogy meg van írva: "Szem nem látta, fül nem hallotta, sem az ember szíve el nem gondolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten készített azoknak, akik Őt szeretik."

2011. április 4., hétfő

2011 04 04

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/4/4: 
Egy látomásban azt láttam, hogy az Úr mentőköteleket dob a foglyoknak, azoknak, akik elakadtak valahol. És hallottam, hogy azt mondja, hogy látom hogy elakadtál -- hadd segítsek. Fogd meg amit adok neked. Fogd meg a mentőkötelet és kihúzlak. Átviszlek. Fogd meg azt, amit felkínálok neked. Ennek a kötélnek a neve: szabadság, kiszabadulás és dicsőség. Fogd meg. Tartsd erősen, mert húzni fogom.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/4: 
Láttam az antikrisztusnak és a jövendőmondás és félelem szellemének a munkálkodását ellened, megpróbáltak elvonni téged az akaratomtól és a céljaimtól, mondja az Úr. Hallottam a fenyegetéseket, amik megrémítenek és azt ígérik hogy legyőznek. Én veled voltam az elszigeteltséged sötétségében. Folyamatosan hoztam vigaszokat az elkeseredésed és bizonytalanságod idején. De most halld meg a hangomat. Itt az ideje, hogy felkelj és menj ki a sötétségnek arról a helyéről és tölts be a sorsodat. Ne félj, mert Én veled vagyok és veled megyek. Újra mondom, lépj ki a sötétségből és öleld át a fényt, mondja az Úr. Utasítd vissza azt, hogy az ellenség támadásainak áldozata legyél. Engedd el a kárhoztatást, a vádakat és a keserűséget. Hagyd magad mögött a múltat és köszöntsd az új napot.
Jeremiás 29:11-14 Mert Én tudom a gondolatokat, amiket felőletek gondolok, mondja az ÚR, a békesség gondolatai és nem gonoszak, hogy jövőt és reményt adjak nektek. Akkor majd segítségül hívok Engem és elmentek és imádkoztok Hozzám, és Én meghallgatlak titeket. És kerestek Engem és megtaláltok Engem, amikor teljes szívetekkel kutattok Engem. Megtaláltok Engem, mondja az ÚR, és Én visszahozlak titeket a fogságotokból; összegyűjtelek az összes nemzet közül és az összes helyről, ahová elűztelek benneteket, mondja az ÚR, és elhozlak titeket arra a helyre, ahonnan fogságba vitetlek titeket.

2011. április 1., péntek

2011 04 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/4/1

Halljátok a hívásomat, hogy lépjetek följebb egy nagyobb hitbe? Halljátok meg és értsétek az Én Szellemem szavát, azt mondja az Úr. Ti veszélyes időszakban éltek, és a hitetlenség mindenféle negatív beszédeivel, állításaival bombáznak titeket, amelyeknek megvan a képességük arra, hogy aláássák a hiteteket. De Én megmondom nektek az igazat, Nekem és Velem minden lehetséges, ha kéritek imáitokban és hiszitek. Nem annak van az ideje, hogy a hiteteket emberi bölcsességre és hústesti megértésre alapozzátok. Higgyetek az Én Igémben, gyakoroljátok a hitet, és megkapjátok.

Jakab 1:6-8 De kérje hittel, nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet ide-oda hajt a szél. Ne feltételezze tehát az ilyen ember, hogy bármit is kap az Úrtól; ő kételkedő, kettős elméjű ember, minden útjában ingatag, állhatatlan.