2013. január 31., csütörtök

2013. január 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 31.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha azt akarod, hogy a királyságom megszilárduljon az életedben, akkor a világosságban kell járnod -- az igazságnak, az igazságosságnak, a jogosságnak és a békességnek a világosságában. Ne engedd, hogy a világ királyságainak a sötétsége bármilyen módon beborítson. Állj meg határozottan a jelenlétem kenetében és dicsőségében, mondja az Úr. Hozd meg azt a döntést, hogy minden helyzetben és minden körülmények között az Én Szellemem világosságában fogsz járni.

Máté 5:14-16 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

2013. január 30., szerda

2013. január 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 30.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt akarom, hogy koncentrálj; szükségem van a figyelmedre, hogy az akaratom eszköze lehess. Csendesítsd le a lelkedet, hogy így azt a pozíciót vedd fel, amely által az Én céljaimat töltöd be, és nem a saját vágyaid betöltéséért küzdesz. Kelj fel a Szellem birodalmában, ahol az Én jelenlétemben élhetsz, mondja az Úr. Tedd meg ezt tudatosan. Nagy örömöt jelent számomra az, ahogy megszenteled és odaszánod magad Nekem.

Apostolok Cselekedetei 17:26-28 És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván előre rendelt idejüket és lakásuknak határait; Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák Őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikünktől sem: Mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az Ő nemzetsége is vagyunk.

2013. január 29., kedd

Isten feltétel nélküli szeretete a prófétai üzenetekben

Isten feltétel nélküli szeretete a prófétai üzenetekben

Országh György
2013. január 29.

A következő állomás
Amikor elkezdtünk Solymárra járni a sógoromékhoz, nagyon jó volt azt tapasztalni, hogy az újabb fajta piros vonaton mindig bemondják, hogy melyik állomás következik. Ez kellemes meglepetés volt a Miskolcról közlekedő gyorsvonat után, ahol mindig nézegetni kellett, hogy vajon elhagytuk-e már Hatvant, és így tovább. Amikor még nem voltunk ismerősek a környéken, nagyon jól jött, hogy nem kellett állandóan figyelni, hogy mikor kell felpattanni a családdal, hanem szépen nyugodtan, a kellő időben felkészülhettünk a leszállásra. A következő állomást egy-két perccel az érkezés előtt, mindig egy egyszerű mondatban közölték: "Rákosrendező következik." vagy "Óbuda következik." Amikor pedig már azt mondták be, hogy "Üröm következik", akkor a gyerekekkel kezdtük elpakoltatni a könyvet, játékot, ennivalót stb. Aztán amikor azt hallottuk, hogy "Solymár következik", akkor szépen felvettük a kabátokat, a táskákat, és nyugodtan odasétáltunk az ajtóhoz. Megállás után megnyomtuk a gombot, és kinyílt az ajtó, mi pedig mehettünk is a sógoromékhoz.

Miért érdekes ez? Azért, mert a hangosbemondó soha nem mondta azt, hogy "Ha mindenki jól viselkedik, akkor megérkezhetünk a következő megállóba"; vagy "Ha nem tereli el az utasok közül senki a vonatot, és nem ütik le a mozdonyvezetőt, akkor van rá esély, hogy két perc múlva megérkezzünk Solymárra". Biztos jót nevetnének az utasok egy ilyenen. Habár igaz lenne az állítás, a hangosbemondónak nem ez a funkciója.

Valahogy így vagyok a próféciák egy bizonyos kategóriájával. Sokszor egyszerűen azért hangoznak el, hogy jelezzék, mi következik. Isten népe pedig tudja a dolgát: a leszálláshoz fel kell készülni, vagy más szóval, az Istentől való célba érkezéshez meg kell tenni a szükséges előkészületeket, és az adott szellemi helyre való belépést hátráltató, nehezítő dolgokat el kell intézni, vagy le kell tenni, van amit gyorsan le kell zárni, és a szükséges védőruházatot fel kell venni. Ezért jók a próféciák: Isten időben szól, hogy mi következik, a népe pedig megteszi, amit tennie kell. Nem mindig szükséges egyenként elmondani, hogy "Ha szentek lesztek, és nem követtek el bűnöket, nem csináltok galibát, nem szálltok le idő előtt a vonatról, akkor talán megadatik nektek, hogy eljöjjön Isten ígérete." Nem mindig a szövetséget megszilárdító Ebál és Garizim hegye van, ahol az átkok és az áldások hangoznak el Isten ígéreteiként, feltételekhez kötve. A Bibliában inkább akkor olvasunk ilyen próféciákat, amiben túlsúlyban voltak a hozzájuk kötött feltételek, amikor a nép egyre jobban sodródott a bálványimádásba, az Istentől való elfordulásba. Olyankor állandóan azt kellett hallaniuk, hogy ha nem térnek meg, elvesznek; ha megtérnek, akkor megáldja őket.

Egy kiemelkedő jelentőségű példa
Van egy meghatározó esemény Izrael történelmében, ahol Mózes prófétai szolgálata rendkívül tanulságos. Az Úr már elintézte, hogy a fáraó elengedje a népet a tizedik csapás után, és el is mentek, hogy letáborozzanak a tenger közelében a pusztában. Ekkor a fáraó szíve megváltozott, és üldözőbe vette az izraelitákat. Az izraeliták pedig panaszkodni kezdtek Mózesnek félelmükben: "... Azért vezettél ide, hogy itt haljunk meg a sivatagban? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj békén minket, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat! Bizony, jobb lett volna, ha ott maradunk és szolgáljuk őket, mint hogy itt haljunk meg a sivatagban!" (ld. 2Móz 14:11-12 EFO) Szerintem vannak olyan próféták ma a kereszténységben, akik Mózes helyében azonnal ítéletet hirdettek volna ennek a lázadó, önfejű népnek, akiket nem is érdekelt az, hogy Isten csodákkal bizonyította az akaratát, és felhő- és tűzoszloppal tette nyilvánvaló folyamatos jelenlétét a nép között. Egy ilyen nép meg is érdemelné talán, hogy az egyiptomiak által elvesszen. De az Úr másképp gondolta...

Az Úr magasabb útjait és magasabb gondolatait ismerve, a következőket válaszolta Mózes a népnek:
De Mózes így bátorította őket: „Ne féljetek! Csak várjatok, és csillapodjatok le! Meg fogjátok látni, hogyan szabadít meg minket a mai napon az Örökkévaló! Jól nézzétek meg ezeket az egyiptomiakat, mert soha többé nem látjátok őket! Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton! Az Örökkévaló maga fog harcolni értetek!” (13-14. vers)
Talán feltűnt ez a mondat Mózes szavai között: "Semmit sem kell tennetek..." Az egész terv, amit Mózes által üzent meg és készített fel a nép életében Isten, most érkezett a fordulóponthoz. És a fordulóponton érdekes módon nem a legnagyobb fenyegetések hangzottak el, és nem az, hogy "ha meg nem tértek, elvesztek", vagy hogy milyen feltételeket kell most betölteniük... Semmit sem kellett tenniük. Ezt Isten személyesen intézte el. Mózes, a nagy próféta, aki személyesen ismerte Istent, csak bátorította őket. De az Úr (vagy ahogy a szöveghűbb fordításban írja az Egyszerű Fordítás: az Örökkévaló) még ezt is felülmúlta az Ő feltétlen szeretetében, és a következő szava így szólt Mózeshez:
Az Örökkévaló így felelt Mózesnek: „Eleget kiáltottál már hozzám segítségért! Parancsolj Izráel népének, hogy induljanak el! (v.15)

Amikor Isten sem kér többet
Van ilyen? Vajon valóban van olyan, hogy az Úr azt mondja, "Eleget imádkoztál már"; hogy most már kellő mennyiségű imát mondtatok egy bizonyos dologért? Ha hiszünk a Szentírásnak, akkor azt kell mondanunk, hogy igen, van! Igen, van olyan, hogy nem kell többet imádkozni, szellemben el lett végezve az imádkozások által, amit el kellett végezni, és most már el kell indulni az ígéret földje felé. Olvassuk el a következő igeverset is:
Te meg fogd a botodat, nyújtsd ki a tenger fölé, és válaszd ketté a vizet, hogy Izráel népe száraz lábbal kelhessen át a tenger közepén a túlsó partra! (v.16)
Nekem úgy tűnik, hogy Isten ezt az emberét arra használta, hogy megkönnyítse a népnek az ígéretek megtapasztalását, és nem arra, hogy hátráltassa. Nem arra használta, hogy fenyegesse, és állandóan feltételekhez kösse a terveinek a megvalósulását. Mózes ezután nem mondott olyanokat, hogy ha nem változtok meg, akkor nem nyújtom ki a botomat... Nem. Egyszerűen engedelmeskedett az Úrnak, engedelmesen továbbadta Isten feltétel nélküli ígéretét, és közvetítette Isten feltétel nélküli szeretetét: használta az Istentől kapott hatalmát, hogy a nép (a panaszkodó és lázadó nép!) száraz lábbal mehessen át a Vörös tengeren.

A múltkor említett bibliai példák mellett ez a történet is segíthet abban, hogy egyre tisztább legyen a kép, és megértsük Isten útjait és gondolatait. A Solymárra vivő piros vonaton akár úgy is utazhatnak a családok, hogy állandóan veszekednek a gyermekeikkel, hogy milyen rosszak vagytok, és nem érdemlitek meg, hogy leszálljunk veletek... De valójában nem ez a cél, és nem is ezáltal fognak megváltozni, ha rosszul is viselkednek. Aki a családba tartozik, annak ha eljött Solymár, akkor eljött Solymár, és leszállunk együtt. A prófétáknak pedig át kell gondolniuk, hogy Istent egy állandóan veszekedő, mindig mindent számonkérő szülőnek mutatják be, vagy megértették János apostollal együtt, hogy mit is jelent valóságban az, hogy az Isten szeretet. Lehet, hogy ezeknek a szolgálóknak is valamikor rossz Istenkép (vagy akár rossz apakép) alakult ki a szívében, gondolkodásában, és gyógyulásra, helyreállásra van szükségük. Azok lesznek hiteles hangok Isten népe között, akik az Atyát és a Fiút hitelesen mutatják be, és nem a saját korlátozott szűrőjükön keresztül.

2013. január 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 29.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt szeretném, hogy eljussatok az igazság, az igazságosság és az átláthatóság helyére, rejtegetnivalók nélkül. Ehhez arra lesz szükség, hogy elforduljatok minden vétektől és bűntől -- mindentől, aminek szégyen és gyalázat a gyümölcse. A Szellememtől jövő bűntudat által fogom megmutatni, hogy mi az, amivel le kell számolnotok, mondja az Úr. Semmi sincs rejtve Előttem; minden nyilvánvaló. Sehová sem tudtok elmenni, ahol ne látnálak titeket.

Zsoltárok 139:7-12 Szellemed elől hová fussak? Jelenléted elől el nem rejtőzhetek! Ha a Mennybe szállnék fel, ott vagy, ha a holtak közé fekszem, ott is jelen vagy! Ha a hajnal szárnyaival szállanék, és a tenger túlsó szélére költöznék, ott is kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana engem! Ha azt mondom: „A sötétség elborít engem, az éjszaka biztosan eltakar előled!” Még a sötétség sem tud elrejteni szemed elől, neked még az éjszaka is világos, mint a nappal, a sötétség pedig világosság!

2013. január 28., hétfő

2013. január 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 28.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt a folyamatot végzem most, amelyben eltávolítom a fölösleges terheket rólad. Le fogom szedegetni azokat a dolgokat, amik túlzottan igénybe vették az idődet, vagy elszívták az energiádat és más forrásaidat. Ennek a folyamatnak az lesz az eredménye, hogy teljesebbé válik a figyelmed fókusza a királyságomban kapott céljaidra, mondja az Úr. Legyél hajlandó elengedni mindent, ami terméketlenné vált.

János 15:2 "Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen."

2013. január 26., szombat

Isten prófétaiskolája

Isten prófétaiskolája
Országh György
2013. január 26.

Nagyra értékelek minden prófétaiskolai kezdeményezést, és valószínűleg nagy szerepe lesz ezeknek a jövőben is, de legalábbis annak, hogy Isten tapasztaltabb emberei tanítsák az elhívásba beállni igyekvőket a prófétai szemléletre, és a hívők közötti leggyakoribb ajándéknak, a prófétálásnak a mibenlétére.

A legfontosabb azonban mégis az, amikor konkrétan Isten szavai tanítják a prófétákat az Ő alapelveire, akaratára. Azt gondolom, hogy a prófétaiskoláknak is ez lesz az egyik legnagyobb erősségük, ha Istennek a Szentírásban olvasható személyesen mondott tanítása alapján értik meg Isten akaratát és elveit a prófétálásra nézve.

Isten szuverén tervei
Ilyen történt Jeremiás esetében is, akit a már elindult szolgálata idején tanított az Úr:

Hogyha szólok egy nép ellen és egy ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam: Én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gondoltam.
És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem; de a gonoszt cselekszi előttem, és nem hallgat az én szómra: Akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam. (Jeremiás 18:7-10)

Isten elvitte Jeremiást egy oktatásra, ahol vizuális szemléltető eszköz használatával értette meg vele az Ő alapelveit: a fazekas házában látottak alapján (lásd Jer. 18:1-6). Ezután mondta el neki az akkori aktuális küldetést és üzenetét. Talán azt gondolhatnánk, hogy enélkül is lediktálhatta volna Isten a prófétának, hogy mit mondjon, de valójában nem így működik a próféta és Isten kapcsolata. Lehetünk Isten elhívott és szolgálatba állított prófétái, mégis folyamatosan ara van szükségünk, hogy tanuljunk, megismerjük Őt és megértsük az Ő útjait, gondolatait, amik mindig is magasabbak lesznek a mi gondolatainknál és útjainknál.

A Jeremiásnak leadott prófétai tanítás egy érdekes tanulságot tartalmaz. Isten az itt adott ígéreteket nem kötötte feltételekhez, hanem a nép aktuális állapotához. A kigyomlálás a gonoszt cselekvő népnek szóló üzenet, amelyik, ha ennek hallatán megtér a gonoszságból, megmenekül a fenyegető ígéret beteljesülésétől. Egyértelmű, hogy ha nem változik az állapotuk, akkor beteljesül a prófécia. Ha pedig a pozitív ígéretek elhangzása után a nép a gonoszságot cselekszi és nem hallgat Isten szavára, ezek az áldások nem valósulnak meg. Ha mégis feltételt keresünk, azt láthatjuk itt, hogy a feltétel az, hogy maradjanak engedelmesek Isten szavának.

Gyakran beszélünk arról, hogy Istennek mindig feltételekhez kötöttek az ígéretei. Van egy ilyen valóságos alapelv, ami megfigyelhető a Szentírásban is, de nem olyan szabályról van szó, ami Isten kezét is megkötné, hogy mindig ki kellene találnia egy feltételt, ha valami jónak a bekövetkeztét ígéri. Sokszor csak annyi a feltétel, hogy az elkezdett jó úton maradjunk meg. Ilyen volt a Filadelfiai gyülekezet esete, akik hűségesen kitartottak az Úr mellett. A nyitott ajtót és a megtérőket nem úgy adta nekik az Úr, hogy azt mondta volna, hogy "ha" ezt vagy azt teszitek. Ez egy elvégzett dolog volt Istennél. Viszont a végén leírt egy figyelmeztetést: "Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat." (Lásd: Jelenések 3:7-13) Fennállt annak a veszélye, hogy ezt a győzelmet elveszi tőlük valaki.

Ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk a győzelmet!
Hasonló történt Izrael népével is, amikor a pusztán átmenve először érkeztek az ígéret földjéhez: a 12 kém megnézte a földet, és jelentették, amit láttak. Azt mondták hogy jó a föld, illetve ketten azt is mondták, hogy le tudják győzni az ellenséget. Ez azért is egyértelmű volt, mert az Úr ígéret szerint már nekik adta ezt a földet. Ez az ígéret nem azért hangzott el, mert Izrael annyira jó lett volna, hanem a szövetség miatt, ami egészen Ábrahámnak az Istennel való személyes kapcsolatáig és a neki adott ígéretekig vezethető vissza.  Olyan erős volt ez a szövetség, hogy amikor később egy Bálám nevű próféta szellemben tekintett Izraelre, csak azt tudta mondani, hogy az Úr "nem vett észre Jákóbban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izráelben." (4 Mózes 23:21) Mégis mindezek ellenére, voltak olyanok, akik ellehetetlenítették az ígéret földjének az elfoglalását: a tíz kém, akik Józsuéval és Kálebbel ellentétben csak a hitetlenségüket tudták átadni a népnek. (lásd 4 Mózes 13-14) Abban a pillanatban alkalmatlanná vált a nép az ígéret birtokba vételére.

Gondoljunk bele: Isten mindent elkészített. Ott volt a tejjel és mézzel folyó föld, az Úr a láthatatlan világban elmozdította a gonosz fejedelemségeket, ezért mondhatta a két hűséges kém, hogy "eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van". Erre mások, akiknek szintén szellemi szemekkel kellett volna látniuk a helyzetet, csak az ellenség nagyságát látták, magukat pedig sáskának látták a saját szemükben, és elfordították a nép szívét. Ez a tíz kém a jelentés átadása után meg is halt az Úr előtt csapás által. De a nép már el volt keseredve, és nem vihette be őket az Úr - hitetlenség miatt, ahogy a Zsidókhoz írt levél is tanúskodik róla. (Zsid 3:19)

Izrael akkori generációja hitetlenség miatt nem tartotta meg, ami letétbe volt helyezve náluk: Isten ígéretét. Csak negyven évvel később, a gyermekeik által valósulhatott meg a rég nekik adott föld elfoglalása.

Milyen a próféták szeme?
Milyen szemmel látjuk Isten népét? Vajon állandóan a bűneiken keresztül akarja láttatni az Úr a népét a prófétákkal? Mire nyílik meg a szellemi látásunk? Bálám idején nem látott bennük hamisságot az Úr. Pedig a pusztai vándorlás idején több komoly probléma is felmerült. De az áldozatok vére már akkor is elfedezte a bűneiket, ha egy-egy időre is. Ma viszont Jézus vére fedez be minket. Ma, ha az Ő szavát halljuk, ha prófétai üzeneteken keresztül elkezdi megerősíteni az Úr, hogy az ígéretek megvalósulása következik, akkor ne a hitetlenséget és a bizonytalanságot gerjesszük a keresztény testvéreinkben, hanem a hitet!

Ekkor lép érvénybe az, amit Jeremiásnál tanított az Úr: "És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem; de a gonoszt cselekszi előttem, és nem hallgat az én szómra: Akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam." Ennyi a dolgunk: maradjunk meg az Istennek való engedelmességben, hogy ne hiúsuljanak meg ezek az ígéretek a mi életünkben.

Mindazáltal bizonyos ígéretek a mennyei időzítés miatt akkor is megtörténnek, ha az üzenetet halló ember nem hisz. Ez is Isten csodálatos bölcsessége és hatalma. Erre kiemelkedő példa Keresztelő János születésének a bejelentése, a Lukács evangéliuma első fejezetében olvasottak szerint. Gábriel azt mondta Zakariásnak, hogy meghallgatta Isten a könyörgésüket és gyermekük születik. De Zakariás hitetlenkedett, ezért megnémult. Viszont ez nem hátráltatta a születést, mert Istennek valójában nem csak ennyi volt a célja, hogy megáldja a meddő házaspárt, hanem hogy elküldje a Messiás útkészítőjét a mennyei terv időzítése szerint.

Lássuk tisztán az időket, lássuk tisztán Isten alapelveit, lássuk tisztán, Isten szemével a nép állapotát, és legyünk hiteles hangok Isten akaratában, az Ő szent és szeretett népét szolgálva.

2013. január 25., péntek

Mennyei találkozások a Dicsőség Királyával

Mennyei találkozások a Dicsőség Királyával

Elaine Tavolacci

Olyan időben élünk, amikor Isten erősnek akarja mutatni magát, és ki akarja nyilvánítani a dicsőségét. Hiszem, hogy olyan személyes találkozásokat fogunk átélni Jézussal, amelyek során letagadhatatlanul be fogja bizonyítani az Ő hatalmát a mi érdekünkben. A Bibliában van egy történet Illésről, amelyben baál prófétáival konfrontálódott a Kármel hegyén, és tüzet hívott le a mennyből. Amikor eléjük állt, ezt mondta: "Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt." Jézus ugyanezt kérdezi tőlünk ma, mert arra készül, hogy még egyszer hatalmasan munkálkodjon.

Azt mondja az Úr, Én vagyok a Dicsőség Királya, és ki fogom jelenteni magam ebben az időszakban a ti oldalatokon. Új találkozásokba foglak bebocsátani benneteket az előttetek álló napokban. Ne más források által keressetek Engem! Ne furcsa hangok által keressetek Engem! Ahogy meglátjátok a tenyérnyi felhőt, tudjátok meg, hogy a szabadításom közeledik. Ahogy meglátjátok a sötét felhőket, tudjátok meg, hogy az eső máris esni fog. A legsötétebb felhők hozzák magukkal a legnagyobb esőt. Ahogy megmondtam az Én Igémben: kiöntöm a Szellememet minden testre, a fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, a véneitek álmokat látnak, az ifjaitok pedig látomásokat látnak. Nagy dolgokat készülök tenni az életetekben és a szolgálataitokban, amikor még egyszer kiárasztom a dicsőségemet úgy, mint még soha. Ahogy közeledni fogtok Hozzám, nagyobb magasságokba fogtok emelkedni, mint amit valaha elképzeltetek! Kinyilatkoztatást fogok rátok árasztani, ahogy leveszitek Rólam a korlátaitokat. Találkozni fogunk, ahogy kiléptek a komfortzónátokból.

Engedjétek, hogy még egyszer megelevenítsen benneteket a dicsőségem, és felszabadítson minden szellemi letargiából. Átviszlek titeket a középszerű életből a bővölködő életbe. Engedjétek, hogy megnyissam a szemeiteket, hogy csodálatos dolgokat lássatok. Ne csüggesszenek el benneteket a baál prófétái, és ne félemlítsenek meg titeket az isteneik. Én vagyok El Saddáj, és erősnek fogom mutatni magam a ti érdeketekben. Ne hátráljatok meg, amikor konfrontációt éltek át, hanem használjátok azt a hatalmat, amit nektek adtam. Sokatoknak ez még szokatlan, de értsétek meg a szövetségemet, és fogadjátok el, ami jogosan a tiétek. Ne érjétek be kevesebbel, mint amit Én készítettem nektek! Ahogy azt látjátok, hogy a világ egyre sötétebb, az Én dicsőségem annál ragyogóbb lesz az életetekben. Engedjétek, hogy az Igém mélyre hatoljon a szívetekben, mint a csontjaitokba rekesztett tűz. Kérjetek esőt az eső idején, és én bőségesen kiöntöm, és erősnek mutatom magamat a ti érdeketekben. Nem arra lettetek elhívva, hogy egy helyben álljon az életetek, hanem az előttetek álló napok nagyobb dolgaira lettetek teremtve, mondja az Úr.

1 Királyok 18:21
És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt.

1 Királyok 18:38-39
Erre tűz esett le az Úrtól és megemésztette az égő áldozatot és a fát és a köveket és a port; a vizet is felnyalta, mely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész nép, arcra estek; és azt mondták: Az Úr az Isten, az Úr az Isten!

Apostolok Cselekedetei 2:17
És lesz az utolsó napokban, azt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre; és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és véneitek álmokat álmodnak.

2013 január 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 25.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Közeledj, és maradj a közelemben, mondja az Úr. Újítsd meg a Nekem való elkötelezettségedet a szívedben, és teljesítsd be az odaszántságodat azzal, hogy tisztán tartod a szándékaidat. Nagyon figyelj, folyamatosan, és győzd le a kísértéseket, amelyek úgy vannak megtervezve, hogy letereljenek az útról. Valóban, veszedelmes idők vannak, de Én választottalak téged éppen erre az időre, hogy igazságban és igazságosságban élj. Te az Enyém vagy, az Én nevemről vagy nevezve.

1 Péter 2:9-10  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket; Akik hajdan nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; akik egykor kegyelem nélkül voltatok, most pedig kegyelmet nyertetek.

2013. január 24., csütörtök

2013. január 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 24.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azokhoz szólok, akik úgy érzik, hogy a sárban kellett haladniuk eddig. Menjen le rólatok minden testi és szellemi tisztátalanság, mert a szellemi tisztaság idejébe való belépésre kaptok most felkészítést. Ha engedni fogjátok, Én elküldöm a Szellemem tisztító áradatát. Kitisztultok, meg lesztek mosva, és készen fogtok állni a felemelkedésre, ami igazságosságban történik, hogy nagyobb kinyilatkoztatást kaphassatok a királyságomról, mondja az Úr. Bízzatok Bennem, és engedjetek!

Zsoltárok 51:7  Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek.

2013. január 23., szerda

A mi Királyunk hatalma

A mi Királyunk hatalma - A Nagy Küldetés, 4. rész


2013., 4. hét

Rick Joyner

Word for the Week / Heti Üzenet


Múlt héten a "Nagy Küldetés" első mondatát kezdtük megvizsgálni: "Mennyben és földön minden fennhatóságot nekem adtak." (Lásd Máté 28:18 Csia ford.). Ez valószínűleg sokkal több, mint amit valaha felfoghatunk ebben az életben. Mégis ez az a fundamentum, amire a megbízatás többi része épül, ezért amellett, hogy meg akarjuk érteni, arra is kell törekednünk, hogy ez legyen az életünk vezérelve. Amint elkezdjük mindezt felfogni, akkor kezdjük megérteni, amit Pál állított a Róma levél 8:38-39-ben:

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem elkövetkezők, sem hatalmak

sem magasságban, sem mélységben lakók, sem semmi más teremtés sem képes elszakítani minket Isten szeretetétől, melyhez Urunkban, a Krisztus Jézusban jutottunk. (Csia)

A világegyetem méreteihez képest az egész föld bolygó alig ér fel egy porszemmel, ami a világegyetemben ide-oda szálldogál. Mindazáltal ez a kis bolygó végtelen értéket és rendetetést kapott, mert Isten a földre jött, hogy megváltsa az embert és a földet. Már ez önmagában elég lenne ahhoz, hogy végtelen értéket kapjon a föld. Az árucikkek értékét annak alapján állapítjuk meg, hogy mennyit hajlandó fizetni érte valaki, az Atya pedig elegendőnek tartotta a föld értékét ahhoz, hogy a lehető legnagyobb árat fizesse érte - a saját Fiát. Ezt az teljes teremtett világ csodálni fogja az egész örökkévalóságban, és ez még nem minden!

Azt ígérte az Úr, hogy a lakóhelyét a földön fogja elkészíteni, az emberek között. Ez már túl csodálatosnak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, pedig igaz. Megkaptuk az ígérethez tartozó foglalót is, azáltal, hogy a Szent Szellem eljött, hogy azokban éljen, akik Benne bíznak, Aki elvégezte értük az engesztelést a kereszten. Nehéz nem csodálni mindezt, ahogy Dávid is tette a Zsoltárok 8:3-4-ben:

Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél:

Micsoda az ember hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá? (KSZE)

Ha most belegondolunk az egek terjedelmébe, tudva, hogy a fizikai univerzum becsült mérete majdnem tizenkét milliárd fényév átmérőjű, ami szinte felfoghatatlan terjedelem, és Ő mégis annyira szeret bennünket, hogy eljön, hogy közöttünk lakjon - ez olyasmi, amit valószínűleg az egész örökkévalóságban csodálni fogunk, és mégis, tényleg annyira szeret minket, hogy még a lakóhelyét is a földön készíti el az emberek között.

Még egy gondolat, ami nagyobbá teszi az irántunk való szeretetének a magasságát, hosszúságát, szélességét és mélységét: bármennyire is nagy a fizikai univerzum, az csak egy "árnyéka" a mennyei világnak. Ez azt jelenti, hogy az univerzumban csupán annyi tartalom van, a szellemi világhoz képest, amennyi a mi árnyékunkban van hozzánk képest! A menny királysága dicsőségesebb és nagyobb, mint amit felfoghatunk. Ennek ellenére Isten a földön fog lakni az emberek között.

Sokkal nagyobb Istent szolgálunk, mint amit a mi kis elménk egyáltalán felfoghat. Neki még az sem jelent nehézséget, hogy minden egyes ember fején megszámolja a hajszálakat. Azt is tudjuk, hogy még a gondolatainkat is ismeri. A szavának a hatalmával tartja fenn az univerzumot, és mégis személyesen törődik mindenkivel. Minden egyes embert szeret, és közeli személyes kapcsolatban szeretne lenni mindegyikünkkel. Tényleg túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen, viszont döbbenetes, mennyire kevesen próbálják arra adni a fejüket, hogy egyáltalán elkezdjék keresni ezt a kapcsolatot Istennel.

Amikor elkezdjük felfogni Isten nagyságát, akkor már meg tudjuk érteni, miért csodálkozott Jézus az emberi hitetlenségen. Amikor Mózes kettéválasztotta a Vörös tengert, az angyalok unatkoztak! Ők már azt is látták korábban, amikor Isten az egeket kiterítette mint a függönyt, úgyhogy nem nagyon hatották meg őket az ilyen kis mutatványok a mi kis bolygónkon. Most gondolj bele, hogy "mennyben és földön minden fennhatóságot" megkapott Jézus. Szerinted tud gondoskodni a mi kis dolgainkról?

Aztán azt ígéri, hogy ha abbahagyjuk az aggódást a saját dolgaink miatt, és elkötelezzük magunkat arra, hogy az Ő királyságát keressük először, akkor mindennel törődni fog, ami az életünk része. Tudja, mennyire magatehetetlenek vagyunk, amikor annyira megemészt minket a saját életünk, hogy fel sem tudunk nézni, hogy meglássuk az Ő királyságát. Amikor pedig meglátjuk az Ő királyságát, hatalmát és mindent, ami abba tartozik, nagyon butának fogjuk érezni magunkat amiatt, hogy hagytuk, hogy saját magunkkal és az apró kis világunkkal legyünk lefoglalva, ahogy sokan ebben a helyzetben vannak most is.

Ez az az igazság, amivel a "Nagy Küldetés" kezdődik - minden hatalmat a mi Királyunk kapott. Ez döbbenetes, és ez már csak egyre döbbenetesebb lesz. Mindennél nagyobb megtiszteltetés, hogy ezt a megbízatást kaptuk, hogy az Ő tanítványai legyünk, és hogy másoknak is segítsünk az Ő tanítványaivá válni. Határozzuk el, hogy azzal megbecsüléssel kezeljük ezt, amit megérdemel, és hogy odaszánjuk magunkat arra, hogy mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy meglássuk a beteljesülését.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The Authority of Our King - The Great Commission, Part 4

2013. január 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 23.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj meg és észlelj! Vedd észre, hogy egy új szellemi áramlatba léptél be. Most hagyod hátra az utóbbi tíz hét káoszát és nehézségét, és most már nagyobb lesz a szabadságod és a tisztánlátásod. Hatékonyabban fogod tudni kezelni bármelyik traumát, amit abban az átmeneti időszakban kellett elszenvedned. Felszabadítalak, hogy belekerülj a megkönnyebbülés kenetébe, ha kész vagy átvenni hit által, mondja az Úr.

János 14:27  Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; nem úgy adom én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljen.

2013. január 22., kedd

2013. január 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 22.


A TROMBITA, BILL BURNS: 
Jöjjetek most, gyermekeim, és álljatok Elém. Álljatok ide, mint ennek a korszaknak a papjai, mert Én tettelek meg titeket ennek a napnak a papjaivá. Szilárduljatok meg, mint Hozzám tartozók, mint akik az Én uralmam alatt vagytok, és mint akik az Én rendem alatt vagytok. Amikor ezt megteszitek, akkor szólni fogok hozzátok, vezetni és vezérelni foglak titeket. Megbízatást fogok adni nektek, hogy vállaljatok felelősséget azokért a dolgokért, amiket nektek adok. És nem csak odaadom ezeket a dolgokat, hogy foglalkozzatok azokkal, hanem fel is kenlek titeket, hogy biztosítsalak felőle, hogy győzelmetek lesz mindazok fölött, amiért imádkozni hívlak, amit megcselekedni küldelek, és aminek a demonstrálására küldelek. Igen, biztos, hogy Isten Királysága demonstrálva lesz ebben az időszakban, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szeretteim, egyedül Hozzám hozzátok a terheiteket, a jelenlétem rejtekhelyén. És ott, azon a helyen, ahol együtt vagyunk közösségben, megválaszolom az imáitokat, és elviszlek titeket a szellemi erősség és bátorság helyére. Szabadítsátok fel a hiteteket, és tudjátok meg, hogy meghallgattalak titeket, mondja az Úr. Máskülönben a lelketek keserűsége megfertőzi a körülöttetek levőket. Zsidókhoz írt levél 12:14-15 Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.

2013. január 21., hétfő

2013. január 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 21.


A TROMBITA, BILL BURNS: 
Mondd meg az embereknek, hogy bogozzák ki magukat a bonyodalmaikból az élethelyzeteikben. Egyszerre egy bonyodalmat bogozz ki, tudva azt, hogy amint végzel a folyamattal, minden rendbe jön. Ne hagyj bonyodalmas zűrzavarokat az életedben. Mert ha mégis hagysz, akkor azokba beleakadsz és fogságba kerülsz.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
A próbatétel és a helyreigazítások időszakán viszlek keresztül téged. Korrekciókat kell végezned az életutadon, és ezek a korrekciók azonnal elkezdenek gyümölcsöt teremni, amint elengeded azokat a dolgokat, amik csak elterelték a figyelmedet a haladásodtól, és akadályozták azt. Most már világosabban fogsz látni, és nagyobb értelemmel, mondja az Úr, ahogy a Szellemben jársz. Példabeszédek 10:17 Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást.

2013. január 20., vasárnap

Ne féljetek! Isten hűséges!

2013 A BETELJESÜLÉS ÉVE LESZ.

János apostol egyszer leírt egy prófécia sorozatot. Ezt ma a "Jelenések könyve" címmel ismerjük, a Szentírás újszövetségi könyvei közül az egyetlen teljes mértékben prófétai könyv. Hét különböző gyülekezetnek írta, akik a mai Kisázsia területén voltak. Ezek közül az egyik a Fiadelfiában levő gyülekezet volt. A nekik megüzent prófécia így szólt:

Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:
Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged.
Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.
Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.
A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
(Jelenések 3:7-13)

Ez a prófécia azt ígéri, hogy nyitott ajtót ad nekik az Úr, hogy a sátán zsinagógájából előttük megalázkodókat ad az Úr, akik felismerik, hogy szerette a levél címzettjeit az Úr, és hogy megtartja őket a nyomorúság idején. Nem szab feltételeket. Azért nem, mert azt üzeni nekik az Úr, hogy már betöltötték a feltételeket, megtartották a beszédét, és nem tagadták meg a nevét, sőt a béketűrésre intő beszédét is megtartották már ezelőtt.

Nemrég leírtam nektek azt a prófétai látást, ami arról szól, hogy 2013 a beteljesedés éve lesz; és hogy az ígéretek megvalósulását, beindulását most nem feltételekhez köti az Úr, mert sok buzgó odaszánt hívő töltötte már be a feltételeket. Vannak viszont olyanok, akik nem látják ezt, és hiteltelennek tartják az ígéretek beteljesüléséről szóló üzenetet, és másokat is arra biztatnak, hogy ne figyeljenek az ilyen próféciákra. Ne hagyjátok magatokat elcsüggeszteni! Isten hűséges! Mindennek rendelt ideje van! Isten ígéretei sokszor vannak időhöz kötve - például a megígért Messiás akkor jött el, amikor eljött "az idő teljessége" és kibocsátotta Isten az Ő Fiát, ahogy Pál tanítja. Jézus amikor prédikálni kezdett, és jelek és csodák kísérték a szolgálatát, sok beteg meggyógyult, gyászolók vigasztalódtak meg, vakon született ember kapta vissza elveszett reménységét, és meggyógyult, stb, stb, mindezt nem azért tette az Úr mert a megtérésükkel váltották volna ki ezeket az eseményeket, hanem mert az Ésaiás és mások által megprófétált eseményeknek eljött az ideje. Így hirdette az Úr: "Betelt az idő, elközelített Isten országa".

Ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni, eltántorítani! Vegyétek a szívetekre azt a figyelmeztetést is, amit megosztottam veletek ugyanebben a prófétai látásban: akik nem nyitottak a szeretetben való egységre és az emberek iránti megmentő szeretetre, azok nem fogják látni, megtapasztalni ezeket a beteljesüléseket, csak másoknál látják majd, és rosszabb esetben még kritizálni is fogják azt. Ne féljetek: semmit sem tehetnek az Úr kinyújtott karja ellen, és az ígéretek beteljesülése ellen.

Ne hagyjátok, hogy olyanná tegyék a szíveiteket, mint amikor Izrael első alkalommal érkezett el az ígéret földjének a határához. A kémek látták a jó földet, de a többségük inkább csak elbátortalanította a népet és a hitetlenséget terjesztette közöttük. Józsué és Káleb viszont tudta, hogy mi lett volna a helyes: bátorították a népet, azzal, hogy Isten velük van, az ellenségnek pedig már eltávozott az erőssége! MINDEN KÉSZEN ÁLLT AZ ÍGÉRET BIRTOKBA VÉTELÉRE!

TESTVÉREK! Ha most hagyjuk magunkat megzavarni, akkor szem elől téveszthetjük Isten igazi természetét: amiket ő megígért, azt mind betartja. De ha nem hiszünk, akkor nem fogjuk tudni a tálcán kínált beteljesülő ígéreteket átvenni.

Természetesen ezután is lesz dolgunk - lustálkodva nem fogunk tudni mit kezdeni mindezzel. Ahogy írtam is: a halaknak olyan nagy sokasága lesz, hogy át kell szólni egyik hajóból a másikba, mint Péternek is ezt kellett tennie (Lukács 5:4-7) Akik már most is készen állnak a szeretetben való egységre, azoknak nincs új feltétel. Ebben kell megmaradni. Akik pedig nem állnak készen erre, azoknak minél hamarabb meg kell változniuk, hogy a beteljesülő ígéreteket ők is megtapasztalhassák. De az ígéretek beteljesülnek - velük vagy nélkülük, így is, úgy is. Nekik valóban van feltétel: térjenek meg, és kövessék a szeretetet.

A filadelfiai gyülekezet egyetlen figyelmeztetést kapott: "tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat."

Most ne tántorodjunk meg az ígéret földjének a szélén! Nekünk adta az Úr azt a földet! Előre Isten királyságáért!

AKI HISZ, ANNAK MINDEN LEHETSÉGES.

A mi hűséges Urunk, Jézus Krisztus nevében:

Országh György

2013. január 19., szombat

Mélyen meggyökerezve Őbenne

Mélyen meggyökerezve Őbenne

Elaine Tavolacci

A pálmafa gyökerei mélyebben vannak, mint amilyen a föld feletti magassága, mivel mélyre nyúlva keresi a vizet. A pálmafa a viharban teljesen le tud hajolni a földig. Mivel a gyökerei mélyre nyúlnak a talajban, a fa újra felegyenesedik, megerősödve. A legvadabb viharokat is kiállja. Ehhez hasonlóan, Jézus azt akarja, hogy szellemileg erősek legyünk, mélyen meggyökerezve és megalapozódva Őbenne és az Ő igéjében.

Azt mondja az Úr, hogy azokat keresem, akik erősek, állhatatosak és mozdíthatatlanok. Azokat keresem, akik meg vannak alapozódva az igémben. Ők azok, akik mélyen meggyökereztek Bennem, mert időt töltöttek Velem, ezért felismerik a hangomat és a vezetésemet. Meg vannak győződve arról, amit mutatok nekik, mert tudják, hogy az Én beszédem soha nem tér vissza üresen. Ők azok, akik ellenállóak a nyomorúság szélviharaival szemben, épp úgy mint a pálmafa. Ők szívósak és erősek, ezért rugalmasan visszapattannak, bármi is jön ellenük. Szinte bármilyen talajban képesek növekedni, ahol el vannak ültetve. Még a monszun szeleket és a hurrikánokat is túlélik, amiatt a képességük miatt, hogy a nyomás alatt is kitartóak tudnak lenni.

Arra hívlak, hogy legyél olyan rugalmas, mint a víz folyamai mellé ültetett pálmafa, ami a hurrikán ereje alatt meghajlik, de nem törik meg. Ahogy a fa gyökere lehorgonyozva tartja a föld feletti részét, plántáld úgy az életedet, hogy az igémhez igazodjon. Engedd, hogy az Én igém stabilitást hozzon az életedbe és minden helyzetbe. Ahogy a gyökerek is biztosítják a megfelelő tápanyagellátást, hogy fenntartsák a létfontosságú funkciókat, neked is Bennem kell maradnod a szellemi tápláltatásod érdekében. Ahogy a fa gyökerei szállítják a vizet, ereszd mélyre te is a gyökereidet Bennem, naponta kutatva az igémet. Ahogy ezt teszed, meg fogod tanulni, hogyan lehet fejlődni mindenféle környezetben. Mint ahogy a pálmafa gyökerei mélyebbre nyúlnak, mint a fa magassága, arra hívlak, hogy engedd, hogy mélyebbre nőjenek a gyökereid. Fordíts időt arra, hogy építsd ezt a személyes kapcsolatot Velem. Ez egy erős fundamentumot fog biztosítani, és nagyra fogsz nőni új magasságokba, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve, mondja az Úr.

Jeremiás 17:7-8
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.

Zsoltárok 92:12-13
Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak.

Efézus 6:10
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében.

2013. január 18., péntek

A legnagyobb kaland - A Nagy Küldetés, 3. rész

A legnagyobb kaland - A Nagy Küldetés, 3. rész

2013, 3. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

A Nagy Küldetés első mondata az a fundamentum, amire a megbízatás többi része épül:

"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön." (Lásd Máté 28:18)

Ez volt az Úr teljes mondanivalójának a magva, amikor a földön járt, és a királyságnak is ez az alapvető mondanivalója. Ott van királyság, ahol elismerik egy király hatalmát. Isten királysága ott van, ahol elismerik az Úr hatalmát.

Ahhoz, hogy megértsük az Úr céljait, és ezáltal a mi céljainkat is, alapvető fontosságú hogy megragadjuk annak a mélységét, amiket az Úr tanított és kihirdetett az Ő királyságáról. Ezért mondja nekünk az Efézus 3:16-19:

Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben; 

Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben; 

A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, 

És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 

Arra fogunk törekedni, hogy megértsük Isten szeretetének a szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét, azzal a végső céllal, hogy beteljünk Isten teljességével. Ez egy olyan gondolat, ami túlságosan magasztos ahhoz, hogy magunktól megérthessük, ezért kell, hogy az Úr "adja meg" nekünk, ahogy a 16. vers mondja. Arra is szükség van ehhez, hogy hatalmas erővel erősödjünk meg az Ő Szelleme által a belső emberünkben, hogy Krisztus lakozzon a szívünkben, és meggyökerezzünk és alapot vegyünk a szeretetben.

Talán így foglalhatjuk össze a tanítványságunk célját. Ez több mint bármely földi tanítványság, amelyek esetében elkötelezhetjük magunkat, hogy egy mestertől tanuljunk, és olyanná legyünk, mint az a mester, itt viszont azt olvassuk, hogy legyünk betelve a Mesterünkkel, hogy bennünk lakozzon! Ez egy olyan magasztos elhívás, hogy még az angyalok is csak csodálni tudják. Minél jobban fel tudjuk ezt fogni, annál nagyobb késztetést kell érezzünk arra, hogy ezt kutassuk és erre törekedjünk mindennel, ami bennünk van.

Nincs olyan mesebeli királyság, amit bárkinek a fantáziája szült, ami olyan csodálatos lenne, mint az igazi királyság. Nincs olyan király, aki valaha a földön uralkodott, vagy akit bármilyen regényben képzeltek el, aki olyan csodálatos és hatalmas lenne, mint a mi Királyunk. Ezért van az, hogy az igazi keresztény élet a legnagyobb kaland, amit ember valaha megélhet. Soha semmi nem lesz, ami izgalmasabb lenne Istennél, vagy ami olyan unalmas lenne, mint a vallás!

Természetesen létezik az "igaz vallás" (a magyar Károli Bibliában "igaz istentisztelet" - a fordító megjegyzése), amit a Szentírás hirdet, és ami a szereteten és a szeretetből fakadó jó cselekedeteken alapszik. Azok, akik erre az "igaz vallásra" adják magukat, azt tapasztalják, hogy ez az egyik legcsodálatosabb dolog, amit ebben az életben tehet az ember. Nincs olyan kábítószer, nincs olyan emberi tapasztalat, nincs olyan eufórikus állapot, ami olyan csodálatos lenne, mint a szeretet, és ez az igazi keresztény élet fundamentuma. Emellett benne van még a kaland, a csodálat, a félelemmel vegyes tisztelet, valamint a legnemesebb hadviselés, amit a királyságért kell folytatnunk.

Az igazi királysági élet nagyszerűbb minden mesénél, ami emberi elme valaha szőhetett. Ez az, amit keresünk, nem csak arra törekedve, hogy megértsük, hanem hogy benne is éljünk. A Nagy Küldetés erre a legnagyobb kalandra szóló elhívás és megbízatás, ami mindenkinek szól, aki meghallja a felhívást, hogy álljon közénk.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The Greatest Adventure - The Great Commission, Part 3

2013. január 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 18.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Még vannak olyan problémák az életedben, amik látszólag ellenállnak a célravezető megoldásnak, de Én megmondom neked az igazat, hogy azok a lépések, amiket a kényszerhelyzeted megoldása érdekében teszel, alapvető fontosságú megértést fognak adni a probléma forrásával kapcsolatban. Ez a megértés valós rálátást is fog nyújtani arra a területre, ahol korábban csak feltételezések alapján tevékenykedtél. Mindeközben ellene kell állnod annak a kísértésnek, hogy elcsüggedj, vagy hagyd magad legyőzni. Győztes leszel, mondja az Úr.

2 Korinthus 2:14 De hála az Istennek, aki mindig diadalmenetben hordoz minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát nyilvánvalóvá teszi általunk minden helyen.

2013. január 17., csütörtök

2013. január 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 17.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fordíts kellő időt arra, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozz, amiket félretettél, mert megijedtél. Az elvárások és a felelősségek nem fognak hirtelen eltűnni az életedből. Minél tovább késlekedsz, annál túlterheltebb leszel. Ha határozottan szembenézel a körülményeiddel és becsületesen leszámolsz a halogatással, mint menekülési mechanizmussal, akkor képes leszel felülkerekedni és megszerezni a győzelmet, mondja az Úr. És így képes leszel magadhoz ragadni a szabadságot.

Galata 5:1  Annakokáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.

Levél egy iráni börtönből

Újabb keresztény pásztor van iráni börtönben. A Fox News és más hírforrások beszámolója szerint Saeed Abedini 2012 szeptemberében lett letartóztatva, a Krisztusban való hitéért.

Saeed Abedini iráni származású amerikai állampolgár, aki Iránban nevelkedett, és bár gyermekkorában egy mecsetben képezték, 20 évesen keresztény hitre tért. Onnantól lelkesen hirdette a hitét, Teherán utcáin az evangéliumot hirdetve osztogatott Bibliát az embereknek.

Saeed Abedini és családja / Kép: ACLJ
Később megnősült, és az Egyesült Államokba költözött, viszont rendszeresen visszajárt Iránba a családját látogatni, valamint egy földalatti házi gyülekezeti mozgalom fejlődésén munkálkodott. Iránban vannak hivatalos keresztény egyházak és istentiszteletek, viszont azok számára, akik az iszlámról térnek át a kereszténységre, tilos részt venni ezeken. Ezért nekik csak a házi gyülekezetek jelentik a megoldást. Az áttérőket az iszlám saría törvény, illetve az arra is hivatkozó iráni bíróság szigorúbban bünteti, és lehetővé teszi a kivégzésüket is. A Saeed szolgálata által gondozott házi gyülekezet mozgalomban 100 gyülekezet van 30 iráni városban, körülbelül 2000 taggal.

Saeed Abedini korábban is volt már letartóztatva, 2009-ben, amikor azzal a feltétellel engedték szabadon, hogy aláír egy megállapodást, mely szerint szabadon utazhat Irán és az USA között, ha felhagy a házi gyülekezetekben végzett tevékenységével. Ő úgy gondolta, hogy ha betartja a rá eső részt, akkor az iráni állam is betartja a másik oldalt. Az utóbbi időkben Saeed humanitárius munkát végzett Iránban, és egy árvaház kialakításán dolgozott. A 32 éves pásztor, aki egyben két gyermekes családapa, jelenleg a hírhedt Evin börtönben van, ahol nem csak a kihallgatásokon verik meg, hanem a cellatársai is, akik Al-Kaida tagoknak vallják magukat. Emellett arról sem lehet biztosat tudni, hogy milyen sors vár rá, mert napról-napra mást mondanak neki, az ellene felhozott vádakat pedig egyelőre nem tették nyilvánossá.

A felesége, Naghmeh, egy interjúban nemrég elmondta, hogy a gyermekeiknek a legnehezebb ez az időszak (4 és 6 évesek), akik ahhoz vannak hozzászokva, hogy az édesapjuk esténként olvas nekik. Az ACLJ nemzetközi jogvédő szervezet, aki Youcef Nadarkhani ügyében is sokat fáradozott azon, hogy az USA kormányzata és a nemzetközi közvélemény által nyomást gyakoroljon Iránra a szabadságjogok betartása érdekében, most is jogi segítséget nyújt a családnak.

Nemrég egy levelet jutattott el Abedini a börtönből, a családja segítségével a feleségéhez, ami így eljutott Amerikában az Assemblies of God egyházhoz, akik szintén közölték a híreket a pásztorról. Mivel a család kifejezetten kérte, hogy a levelet hadd ismerjék meg az emberek, az Assemlies of God (AG) közzétette az interneten, és arra biztatja a hívőket világszerte, hogy hordozzák imádságban az Abedini családot, és mindazokat, akiket a hitükért üldöznek.

Az alábbiakban az AG által közzétett levél magyar fordítása olvasható:

2013. január 16., szerda

2013. január 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 16.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Van valami, amit tisztáznod kell a gondolkodásodban és a szívedben. Egyszerűen vannak bizonyos dolgok, amiket te nem tudsz elintézni, vagy megváltoztatni. Csak arról tudsz döntést hozni, ami a te dolgod, amivel neked kell foglalkoznod, és ebben nincsenek benne más emberek és az ő döntéseik. Azok a dolgok, amik a lelkedet gyötrik, azok közül sok minden van, amivel alig tudsz tenni valamit, vagy egyáltalán semmit nem tudsz tenni. Tegyél meg mind tőled telhetőt ahhoz, hogy jól dönts, a többit pedig bízd Rám, mondja az Úr.

Zsoltárok 118:8 Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

2013. január 15., kedd

2013. január 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 15.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kérlek, nagyon figyelj Rám, és őrizd a szívedben amit mondani fogok neked. Rendkívül fontos időszakban vagy, amikor olyan bölcsességet fogok átadni neked, ami megerősíti az ösvényedet és az útirányt számodra. Sokakhoz szólok, akik céltalannak és elveszettnek érzik magukat. El kell engednetek mindent, ami miatt bizonytalanok voltak a lépéseitek, és készüljetek fel arra, hogy új kilátásokkal indultok tovább. Hadd vezesselek ki titeket ebből a siralom völgyéből a nagy öröm helyére, mondja az Úr.

Zsoltárok 84:5-7 Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon.

2013. január 14., hétfő

2013. január 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 14.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Felhívást intézek hozzátok, hogy higgyetek jobban, mint eddig valaha. Felhívást intézek hozzátok, hogy függjetek Tőlem jobban, mint eddig valaha. Tegyetek próbára Engem, és lássátok meg, vajon nem leszek-e az Isten, aki gondoskodik arról, amire szükségetek van. Jöjjetek hát gyermekeim, és higgyetek! Jöjjetek hát, és járjatok Velem! Mert az előttetek álló út elkészült. Találjátok meg az utatokat, ami a lakhelyembe vezet, és lakozzatok benne, mert Én bizonyosan találkozni fogok veletek ott. Ez a hely a biztonság, a nagy öröm és a kijelentés helye -- az a hely, ahol bensőségesen lehet megismerni Engem. Szeretlek benneteket és törődök veletek. Hát gyertek! Gyertek hittel! Vessétek félre a hitetlenségeteket és kételkedéseteket, és teljes mértékben hozzátok be magatokat az örömnek erre a helyére! Élvezzétek az örökségeteket és a királyság áldásait, amelyek most eljönnek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Látomásban embereket láttam, akik egy keskeny, sziklás ösvényben haladtak felfelé, egyesével egymás mögött, és hallottam, hogy ezt mondta az Úr: Az út hosszú és keskeny. Oda kell figyelnetek minden egyes lépésre, és körültekintőnek kell lennetek, hogy ne hátráltassátok a saját szellemi haladásotokat, és mások haladását se, a gondatlanságból elkövetett engedetlenséggel, vagy azzal, hogy testben jártok. Nektek a Szellemben kell járnotok és élnetek. A biztonságotok ettől függ.
Máté 7:13-14 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

2013. január 13., vasárnap

A börtön megrendül

A börtön megrendül
Elaine Tavolacci

Rendkívüli történetek vannak a Bibliában, amelyek valóságosan megtörténtek a természetes világban. Az Apostolok Cselekedeteiben két különböző eset van leírva, amikor Isten megnyitotta a börtönajtókat, hogy kiszabadítsa az embereket. Egyik esetben egy angyal jött el és nyitotta meg a börtönajtókat, a másikban földrengés történt, a börtön megrendült, a láncok lehullottak Pálról és Szilászról, és kiszabadultak. Lehet, hogy nem vagy ténylegesen börtönben, viszont sokan vagytok szellemileg bebörtönözve. Vannak bizonyos dolgok, amik fogva tartanak, és nem tudjátok, hogyan lehetne kimenekülni ezekből.

Azt mondja az Úr, azért jöttem, hogy kiszabadítsalak a börtönödből. A félelem börtönéből, ami az elmédet gyötri, a függőségek börtönéből, amivel harcolsz, a titkos bűnökből, amik nyomasztanak. Engedd meg, hogy szabaddá tegyelek! Engedd meg, hogy letörjem azokat a láncokat, amik fogságban tartanak! Engedd meg, hogy levegyem azokat a béklyókat, amik megkötöttek téged! Nem kell többé együtt élned a titkos tevékenységeiddel járó szégyennel, amiket eddig titokban tartottál. Azért jöttem, hogy kiszabadítsalak azokból az erődítményekből, amelyek oly régóta zűrzavarba vezették az életed. Azért jöttem, hogy a foglyokat szabaddá tegyem.

Engedd meg, hogy felnyissam az elméd börtönajtóit, ahol a zavaros gondolataid vannak, amelyek megkötözöttségben tartanak. Megtisztítom és helyreállítom a gondolkodásodat. Nem kell többé együtt élned a bosszúvágy, a harag és a megbocsátatlanság gondolataival. Azzal, hogy másokat szabadon engedsz, te is szabadon leszel engedve. Ne rejtegess a szívedben keserűséget, különben az is bebörtönözve fog tartani téged. Amint félredobsz minden akadályt és a téged oly könnyen behálózó bűnt, Én kiszabadítalak az életedben levő minden erődítményből. Elszakítok minden láncot, ami a börtönben fogva tart, és a horgonyokat, amelyek megakadályozzák a haladásodat. Engedd meg, hogy megnyissam a börtönajtókat, és bevigyelek téged a bővölködő életbe, ami elérhető számodra, mondja az Úr.

Apostolok Cselekedetei 5:18-20
Elfogták az apostolokat, és hatósági őrizetbe vették őket. De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik: "Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét."

Apostolok Cselekedetei 16:23-26
Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.

2013. január 11., péntek

2013 január 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 11.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt szeretném, ha észrevennétek azokat a dolgokat, amik úgy jöhetnek elő, hogy kivisznek titeket a Szellemem sodrásából, azáltal, hogy olyan dolgokért vállaltok felelősséget, amikkel nem nektek kell foglalkoznotok. Állj meg és gondolkodj, mielőtt cselekszel. Nem minden jónak és kedvesnek tűnő cselekedet lesz hasznos neked és a körülötted levőknek. Kérj Tőlem bölcsességet és megerősítést arra, amire rászántad a szívedet és a kezeidet. Ki fogom jelenteni a tökéletes akaratomat minden helyzetben, ha őszintén keresed az Én szívemet, mondja az Úr.

Máté 7:21 Nem mindenki, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a menny királyságába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

2013. január 10., csütörtök

Youcefet ismét letartóztatták egy időre; az ügyvédje börtönben van

Youcef Nadarkhani iráni lelkipásztort ismét letartóztatták Iránban, karácsony napján. Arra hivatkoztak, hogy túl korán lett kiengedve, mivel az ügyvédje ragaszkodott ehhez. Youcefet január 7-én újra szabadon engedték.

Ebben a régióban számítani lehet a szabadon engedett rabok újbóli letartóztatására. Emellett az ügyvédje is (Mohammed Ali Dadkhah, aki egy kitűnő emberjogi ügyvéd) börtönben van azóta, 10 évet kapott. Az ellene szóló vád "az iszlám rezsim elleni tevékenység és propaganda", valamint tiltott könyvek tartása az otthonában. Az ügyvédi tevékenységtől és a jogtudomány tanításától is eltiltották tíz évre.

2013. január 10.
Magyar nyelvű összefoglaló: Országh György
A Youcef Nadarkhani kálváriájával kapcsolatos összes eddigi magyarra fordított cikket a Gyuri naplóján ide kattintva találhatod meg.

2013 január 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 10.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egyszerre csak egyet lépj, és mindig csak az aznapi teendőkre figyelj, hogy megvalósítsd, ami előtted van. Veled vagyok, hogy megerősítselek, hogy minden kihívást teljesíts, és minden nyomorúságon felülkerekedj, mondja az Úr. Annak az ideje van, amikor a reménységed hitté tud változni, a hited pedig valósággá. Végső soron a megerősítésedre lesz ez az idő, egy olyan határkő lesz, amire úgy fogsz visszaemlékezni, mint a szellemi fejlődésed sarkalatos pontjára. Legyél erős és határozott.

Zsoltárok 119:116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.

2013. január 9., szerda

Rick Joyner: Krisztus tanítványai

Krisztus tanítványai - A Nagy Küldetés, 2. rész2013, 2. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti ÜzenetAhogy a múlt héten már elkezdtünk beszélni róla, nekünk, keresztényeknek, az alapvető megbízatásunk a Máté 28:18-20-ban van rögzítve:

"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."


A kereszténység egyik tragikus kudarca az, hogy arra kötelezte el magát, hogy megtérőkké teszi az embereket, és nem tanítványokká. Ha majd Krisztus teste újra beleáll ebbe az alapvető megbízatásába, akkor felemelkedik és eljut arra az érettségre, amikor mindazzá lesz, amire elhívatott. Ez a nap most jött el.

Minden keresztény tanítványnak van elhívva, de valójában csak kis százalékuk tanítvány az Úr meghatározása alapján. Ha ilyesmiket olvasol, mint ez a Heti Üzenet, akkor valószínű, hogy legalábbis a jó irányba haladsz, mert nyilvánvalóan elszántad magad arra, hogy valami többet teszel azért, hogy megismerd az Urat és az Ő szándékait. Ez jó kezdet, de mi tüzetesen át akarjuk vizsgálni azt, hogy mi az Úr saját meghatározása a tanítványról, és ezt akarjuk az életünk elsődleges elkötelezettségévé tenni, ami alapvető fontosságú ahhoz, hogy az Ő tanítványa legyen valaki.

Akik bármilyen téren a legsikeresebbek közé tartoznak, azok az emberek, akik az alapokat csinálják a legjobban. Ahhoz, hogy Krisztus tanítványai legyünk, azt akarjuk, hogy a fundamentum rendben legyen. Ha a fundamentum nincs teljesen vízszintben és nem erős, akkor minél magasabbra építünk, annál nagyobb az összeomlás veszélye.

Ennek a tanítványságnak az a fundamentuma, hogy arra vagyunk elhívva, hogy Krisztus tanítványai legyünk, és nem más keresztényeké. A Nagy Küldetés betöltésére való elkötelezettségem, azáltal hogy tanítványokká teszek embereket, arról szól, hogy ezek az emberek az Ő tanítványai legyenek, nem az enyémek. Van helye a mentorálásnak, de a Vőlegény igazi barátja a Király számára kell hogy felkészítse a menyasszonyt, arra törekedve, hogy a menyasszony növekedjen az Őiránta való szeretetben, és Őhozzá kerüljön közelebb, nem pedig hozzánk.

Mire jó a legdicsőségesebb templom, ha Isten nincs benne? Ha Isten a templomban van, akkor nem  a templomra figyelnek, bármilyen dicsőséges is az. Ha ránk, az Úr templomára figyelnek, akkor tudnunk kell, hogy nincs bennünk az Ő dicsősége. A templom az Úrért van, és nem fordítva. Az a célunk, hogy az Úr méltó lakhelye legyünk, és úgy tegyük Őt nyilvánvalóvá, hogy az emberek még csak észre se vegyenek minket. Mindazáltal nem egy lépésben fogunk eljutni ide, és Ő ezt jól tudja, és ezért vagyunk tanítványok, olyan tanulók, akiknek tanulniuk kell, majd a tanultakat alkalmazni is.

Arra fogunk törekedni, hogy végig az maradjon a célunk, hogy amikor az emberek találkoznak velünk, úgy menjenek tovább, hogy közelebb állnak az Úrhoz, mint hozzánk. Ha pásztorok vagyunk, házicsoport vezetők, vagy bármilyen szolgálatban állunk, az kell legyen a célunk, hogy Jézusra mutassunk, és Vele kössük össze az embereket, és nem magunkkal. Amikor továbbadjuk Isten nagyszerű dolgait, amiket tanulunk, az arra van, hogy az embereket arra késztessük, hogy Őt szeressék és csodálják, és nem a Róla szóló ismereteinket.

Keresztelő János volt a legnagyobb az összes átmeneti szolgáló közül. Jézus azt mondta róla, hogy "az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb" nála (lásd Máté 11:11), és ő mutatja be azt az ösvényt, ami a legnagyobb teljesítmény, amit ezen a földön elérhetünk - hogy elkészítsük az Úr útját, hogy Őrá mutassunk, és készek legyünk alábbszállni, miközben Ő emelkedik azoknak az életében, akiknek megmutattuk Őt. Az a célkitűzésünk minden tanítvánnyal kapcsolatban, hogy felnövekedjenek arra az állapotra, ahol többé már nincs szükségük ránk, mert saját kapcsolatuk van Vele.

Az idei év nagyszerű év lesz. Azért imádkozom, hogy neked az eddigi legjobb éved legyen az idei - hogy ebben az évben sokkal közelebb kerülj az Úrhoz, mint eddig valaha. Ettől lesz ez az év a legsikeresebb az összes eddigi közül. Szálljunk egy szent versenybe, hogy ki lesz a legjobb tanuló az Ő osztályában, és úgy csináljuk ezt, hogy mindenkit megfertőzzünk vele, akivel csak kapcsolatba kerülünk, hogy bennük is ugyanez a vágy legyen.

~~~
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Disciples of Christ - The Great Commission, Part 2

2013. január 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 9.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most olyan idő van, amikor az ellenség minden tőle telhetőt meg fog tenni azért, hogy leterheljenek a körülményeid, a feladataid, vagy az anyagiak. Jól tennéd, ha ezt az időt csak pillanatnyinak tekintenéd. Nem fog örökké tartani, és Én győzelemben vezetlek át téged. Ne legyél hajlandó érzelmileg túlreagálni, és bízz Bennem, hogy megadom a szükséges forrásokat és bölcsességet, mondja az Úr.

Zsoltárok 61:2 E föld széléről kiáltok hozzád; mert szívem elepedt: Vezess engem innen a Kősziklára, mely magasabb mint én.

2013. január 8., kedd

A közösségi élmény

Kattints az alábbi linkre a cikk elolvasásához:

A közösségi élmény

2013. január 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. január 8.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Gyertek elő, Én népem, ebben az időben, és ennek az új évnek a frissességében! Keljetek fel bőséges várakozással. Keljetek fel azzal a hittel, ami kinyújtja a kezét, és előhívja azokat, amelyek nincsenek, úgy mint meglevőket. Mert elhatároztam, hogy váratlan módokon foglak meglátogatni titeket, és elhozom rátok ennek az időszaknak az áldásait. Ezek az áldások újak és frissek, olyanok, amiket még soha nem kaptatok. Új dolgot cselekszem ezen a földön. Erősen beállítalak titeket az akaratom középpontjába -- arra a helyre, ahonnan a királyság ereje áramlik. Ez elkap titeket, megragad, és bevonz benneteket az Én céljaimba, az isteni rend mostani időszakában, mondja a Mindenható Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szeretteim, utasítsátok vissza és ne hagyjátok, hogy a nehézségek nagyobb befolyással legyenek rátok, mint a győzelem tudata. Nem adhatjátok meg magatokat az önsajnálatnak, sem annak, hogy áldozatnak érezzétek magatokat. Keljetek fel abban az erősségben, amit Én megadtam ahhoz, hogy győzzetek. Fel fogjátok ismerni, hogy ez egy természetfeletti munka, és hogy Én vagyok a ti Istenetek, a ti Szabadítótok és a ti Gyógyítótok, mondja az Úr. Legyetek erősek, miközben rászánjátok magatokat az áttörésre! 
Zsoltárok 70:5 Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám, oh Isten; segítségem és Szabadítóm vagy Te Uram: ne késsél!

2013. január 7., hétfő

A HALADÁS ÚTJA, MARSHA BURNS

Faith Tabernacle
2013. január 7.

A HALADÁS ÚTJA, MARSHA BURNS:

Néhány prófétai meglátás arról, ami 2013-ban vár ránk:

Nagyobb kinyilatkoztatást és betekintést kapunk a Szellem munkájával kapcsolatosan.

Szellemi éhség fog kialakulni azokban, akik tudatosan táplálkoznak a szellemi valósággal, és őrzik a figyelmük fókuszát, úgy, hogy folyamatosan a Szellem dolgain gondolkodnak. Ez gyors fejlődést fog eredményezni.

Máté 5:6 Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

Tartsd edzésben a szellemi izmodat, a rendszeres gyakorlással és fegyelemmel. Az eredmény miatt megéri az erőfeszítéseket.

Akár észrevetted, akár nem, egy intenzív szellemi edzés időszakában vagy egy ideje. Noha nagy megpróbáltatásokon mentél át, most már erősebb vagy a hitben és az állhatatosságban, mint valaha.

Figyeld a kenet új szintjét, és az erősebb céltudatosságot, amelyek a bizakodó várakozás és az öröm hullámát indítják el.

A hatékonyság új helyére viszlek titeket, nem csak az élettapasztalatok terén, hanem a szellemi éberségben is. Haladj az áramlattal! Én megyek elöl, mondja az Úr.

A szellemi érettség akkor jön el, amikor a testedben levő reakciókat legyőzöd.

Élj szellemi valóságban, azáltal, hogy időt fordítasz a test és a Szellem közötti különbség megismerésére.

Jobban látható elkülönülés lesz azok között, akik a kiválasztottak, Krisztus hűséges követői, akik Szellemben járnak, és a vallásos, testi keresztények között. 

2 Korinthus 6:17 Azért jöjjetek ki közülük és váljatok el tőlük, szól az Úr. Tisztátalanhoz ne nyúljatok, és én magamhoz fogadlak titeket. 

Példabeszédek 3:25-26 Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő; Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.
 
Legyél éber a kísértések miatt, amelyek arra akarnak rávenni, hogy hazugságokat higgy el, amik félelemre vezetnek.
False (Hamis)
Evidence (Bizonyítékok)
Appearing (Látszólag)
Real (Valóságosak)
(Az angolban a kezdőbetűk - FEAR - jeletése: félelem; "a valóságosnak látszó hamis bizonyítékok" - a ford.)
 
Sok próféta, aki úgymond elvesztette a hangját, újra megtalálja, és jelentőségteljes prófétai útmutatást fognak előhozni Krisztus Teste számára.

A szellemi látás is jelentőségteljesebb lesz, prófétai álmok, látomások, bölcsesség és megértés/meglátás formájában, a dicsőség területeire való belépés által.

Efézus 1:17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében
 
Sokan kaptak olyan prófétai kijelentéseket korábban, amik nem váltak valóra. Ezek közül a kijelentések közül nagyon sok volt olyan, ami a testből, vagy a tesi felfogásból származott, és fantázia lett belőlük. Ezeket a hamis ígéreteket muszáj elengedni, hogy a szellemi valóságra irányuló fókuszt újra be lehessen állítani. Itt az idő felszabadulni a csalódás kötelékéből. Maradj a jelenben, és ne azt a beteljesedést várd, és ne arra számíts, ami csak a jövőben létezik.

Most van annak az ideje, amikor egyszerűsíteni kell az élet egyes területeit, amik túl bonyolultak lettek. Ezzel egy időben egy erőteljesebben érzékelhető biztonság és rend lesz megszilárdítva.

Példabeszédek 1:33 De aki engedelmesen hallgat rám, biztonságban fog élni, félelem nélküli nyugalomban, távol a veszedelemtől. 

Utat készítek nektek, hogy a stabilitás olyan szintjére gyertek, amihez hasonlót soha nem ismertetek még. Ennek a stabilitásnak a gyümölcse a tisztánlátás lesz, és az, hogy nagyobb könnyedséggel viszitek véghez mindazt, amiben felelősséget bíztam rátok, mondja az Úr.

Ne becsüld alá a felbukkanó megpróbáltatásokat. Tanulj engedelmességet a szenvedés által. Azonosítsd be, és fogalmazd meg újra a megpróbáltatás természetét, hogy felismerd és megértsd az engedelmesség ösvényét.

Zsidókhoz írt levél 5:8 Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet

Bocsáss meg másoknak, és engedd el őket! A megbocsátatlanság gátolni fogja az áldást és a bővölködést az Én királyságomban. 

Továbbra is bőven adódnak majd lehetőségek arra, hogy győzedelmeskedj a megbántások felett, és megbocsáss, amikor felemelkedik az elutasítás. Ez a szellemi pozíciódat fogja megerősíteni, és eltünteti a hátráltató munkákat.

Engedd, hogy kezeljem azokat a területeket, ahol bizonyítanod kell. Ez a büszkeségből fakad, ami a biztonságérzet hiányának és az elutasítottságnak az egyik kezelési módja. De te nem vagy kitéve bizonytalanságnak, és nem is vagy elutasított az Én királyságomban. Legyen a Bennem való bizalmad olyan szilárd, mint a fundamentumod szegletköve. Én vagyok a te erősséged a gyengeségben; a te segítséged a nehézségek idején, mondja az Úr.

Most már kiválóan tudsz előre haladni a Szellemben járva, ahelyett, hogy engednéd a negatív gondolkodást uralkodni.
 
Filippi 4:8 Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.
 
Engedd meg, hogy belépjek a szükséghelyzetedbe egy áldással. Hogy ez így legyen, le kell számolnod a hiánytól való félelemmel. Bízz Bennem, hogy megadom, hogy ne legyen hiányod semmiben, mondja az Úr. Te az áldás birodalmában lettél elhelyezve és megszilárdítva. Amit Én megáldok, az áldott, és egy ember sem tudja ezt aláásni, vagy eltéríteni téged a terveimtől és céljaimtól. Én választottalak téged, és minden akaratomat megcselekszem. Az Én beszédem nem tér vissza Hozzám üresen.

Ésaiás 55:11 Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.

2013 A REND ÉVE - BILL BURNS

Faith Tabernacle
2013 január 6.

2013 A REND ÉVE, BILL BURNS:
 
Ez az üzenet a "2012, a Felfedezés Éve" üzenetének a folytatása. A tavalyi év prófétai összegzésének az általános témája az Isteni Kormányzás volt. Az elmúlt évben Isten elkezdte megerősíteni ezt az isteni kormányzást (uralmat) az Ő népének a szívében. Az Ő népe azok az emberek, akiknek az a vágya, hogy az Ő királyságának a teljességében éljenek. 

Isten kormányzásának a megerősítése progresszív (folyamatos) módon fog végbemenni, és minden egyes előrelépés a szellemi világban való váltással (fordulattal) fog járni. Ebben az évben a fő váltásnak az eredménye az "Isteni Rend" lesz. Ez a Szent Szellemnek egy jelentős munkája lesz 2013-ban. Ha a rend nem szilárdul meg, akkor a kormányzás nem fog megfelelően működni. 
 
A Trombita: Az Én kormányzásom fundamentuma meg lett erősítve a népem szívében. Most az Én házam fel fog épülni, és az Én királyságom meg fog erősödni. Az isteni rend lesz a Szellemem jelenvaló munkája ebben az évben. Meg kell erősíteni a rendet a népem életében, mert rendetlenség fogja kormányozni a világot és annak rendszereit. Tegyetek meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megerősítsétek magatokat az Én rendemben. Ezt úgy tudjátok megtenni, hogy tartjátok Velem a kapcsolatot, és engeditek, hogy a Szellemem vezéreljen napról napra. Maradjatok kapcsolatban!
 
A Folyamatos Haladás (A Progresszió)

Az isteni kormányzás szellemi progressziója Isten Igéjében meg van alapozva, a mintája pedig Józsué könyvében található. Az Isten uralkodásával szembeni lázadás miatt a pusztában eltöltött 40 év után Izrael belépett Isten ígéretébe.

Józsué 1:1-3 És lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nún fiának, Mózes szolgájának, mondván: Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, a melyet én adok nékik, az Izráel fiainak. Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképen szólottam Mózesnek.
 
Az útjuk a Jordán folyón való átkeléssel kezdődött, ami a kenetet jelképezi (Józsué 3). Fel lettek kenve az útra. A mi mostani utunk is meg lett erősítve a kenettel, és azzal a 12 galambbal, ami meglátogatta a házunkat ezen a nyáron.
 
Tizenkét követ állítottak fel a Jordánban Isten rendjének a jeleként, és a folyó medréből is felhoztak tizenkét követ, amit Gilgálban állítottak fel (Józsué 4). A Gilgál jelentése: "gördülő kő". Ez a szövetségi ígéret helyét képviseli. A tizenkét kő Isten kormányzását jelképezi, ami a szívünkben fel lett állítva. (2 Mózes 28:15-20) Szintén Gilgál volt az a hely, ahol a múlt szégyene el lett véve.
 
Józsué 5:9 És monda az Úr Józsuénak: Ma fordítottam el (angolban: Ma gördítettem le) rólatok Égyiptom gyalázatát; ezért hívják e hely nevét Gilgálnak mind a mai napig.
 
2013 - A Győzelem Éve 

Isten rendje, amit a kenet, a szövetségi ígéret és a múlt dolgaitól való felszabadulás erősít meg, előkészít bennünket a minta szerinti győzelemre. Izrael hadviselésének az első csatája Jerikónál volt.
 
Józsué 6:1-4 Jérikhó pedig be- és elzárkózott vala az Izráel fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És monda az Úr Józsuénak: Lásd! kezedbe adtam Jérikhót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost mind ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost. Így cselekedjél hat napon át. És hét pap hordozzon hét kos-szarvból való kürtöt a láda előtt; a hetedik napon azonban hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel.
 
A tizenkettő az isteni kormányzás száma, a tizenhárom pedig az isteni rendé (az engedelmességé), ami győzelemre vezet. Izrael 6 napig mindig egyszer kerülte meg Jerikót, majd a 7. napon 7-szer. Hat meg hét az tizenhárom, a győzelem száma, ami az Isten uralmának és utasításainak való engedelmesség következménye.

Rendkívüli Kegyelem 
 
Pál apostol nem volt ott a felső szobában a tizenkettővel, viszont a damaszkuszi úton ő lett a 13. apostol. A damaszkuszi úton Pál bekerült az isteni kormányzásba és rendbe.
 
Azt a kenetet, amiben Pál járt, én úgy nevezem, hogy a győzelem kenete. Figyeljük meg Pál bizonyságtételét:

2 Timótheus 3:11 Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.
 
2 Timótheus 4:17 De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.
 
Erről a győzelmi kenetről, ami Isten népéhez jön ebben az évben, prófétai módon beszélt Marsha Burns:
  
Apró Jelek -- 2012 november 30: Egy rendkívüli kegyelem hullámát bocsátom ki, ami végigkísér az előtted álló hetekben. Mert Én valóban felruházlak hatalommal, hogy megtedd, ami szükséges ahhoz, hogy eleget tehess a kötelezettségeidnek. Most annak van az ideje, amikor ahhoz, hogy erőd és bölcsességed legyen, Rám kell bíznod magad. Ne felejtsd el, hogy Én vagyok a te segítséged a bajban, ezért nem szabad a saját értelmedre támaszkodnod. Ezért inkább kelj fel a Szellem természetfeletti birodalmában, hogy látást kapj és szellemi támogatást, mondja az Úr. 2 Korinthus 12:9 és azt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm gyengeségben jut teljességre. Legörömesebb tehát inkább gyengeségeimmel dicsekszem, hogy szálljon reám a Krisztus ereje.

A kegyelem hatalommal való felruházást jelent, és a kenet az, ami hatalommal ruház fel bennünket, hogy győzelemben éljünk.
 
Győzelem a Generációs Rendeletek Fölött

Egy ideje már tudjuk, hogy a generációs átkokat le kell törni Isten népéről, hogy szabadok lehessenek a generációkon keresztül átruházott örökségektől. Mégis van néhány generációs átok, ami olyan régóta jelen van, és annyira megerősödött, hogy megtörhetetlen rendeletekké váltak.

Az ilyen átkok esetében egy rendeletet kell írni, ami eltörli a generációs rendeletet. Ez a bölcsesség az Eszter könyvéből származik. A király írt egy visszavonhatatlan rendeletet (lásd Eszter 8). Ezért adott egy utasítást Eszternek és Márdokeusnak.

Eszter 8:
8 "Most rajtatok a sor: írjatok egy másik rendeletet a zsidók érdekében — amint jónak látjátok! A király nevében írjátok meg, és pecsételjétek le a gyűrűjével! Az a rendelet ugyanis, amelyet a király nevében írtak, és gyűrűjével pecsételtek le, nem vonható vissza."

11 A rendeletben az állt, hogy a király biztosítja a jogot birodalma minden városában a zsidóknak, hogy összegyűljenek és megvédjék magukat. Megengedi, hogy megöljék, elpusztítsák és megsemmisítsék mindazokat a fegyvereseket, feleségükkel és gyermekeikkel együtt — bármely népből, vagy tartományból is jöjjenek ellenük — akik megtámadják őket. Azt is megengedi, hogy ellenségeik minden vagyonát zsákmányul vegyék maguknak. 

A rendelet következménye az Eszter 9:1-ben jelenik meg: 

Eszter 9:1 Elérkezett a tizenkettedik (Adár) hónap 13. napja, amelyen a király rendeletét végre kellett hajtani. Ellenségeik azt tervezték, hogy ezen a napon majd legyőzik a zsidókat. Azonban a tervük a visszájára fordult: a zsidók győzték le azokat, akik gyűlölték őket.
 
13-án eljött a győzelem. Idén van annak az éve, hogy rendeleteket írjunk, amelyek győzelmet hoznak. Ha már megtörted a generációs átkokat, és még nem szabadultál meg, próbálj írni egy rendeletet, ami feljogosít arra, hogy szabad legyél az ellened felállított akadályoktól.
 
Számíts a Váratlan Dolgokra
 
Ezt a kijelentést mondta nekem az Úr: "Számíts rá, hogy váratlan dolgok fognak történni 2013-ban." Az én értelmezésem szerint ez a következőket jelenti:

Váratlan áldások fognak megjelenni.
Váratlan meglátogatások fognak történni angyali lények részéről.
Váratlan megnyilvánulásai lesznek a Szent Szellem ajándékainak.
Váratlan jelek és csodák fognak történni.
Váratlan lehetőségek fognak adódni.
 
Ez egy olyan év, amikor nem tudjuk úgymond "skatulyában" tartani Istent. Ehelyett inkább számítsunk a váratlan dolgokra 2013-ban!