2011. december 30., péntek

2011 12 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--11/12/30:

Szeretném, ha tudnád, hogy egy apró útvonal-korrekció történik, ahogy belépsz az új esztendőbe. Lehet, hogy összezavarodottnak érzed magad, vagy úgy érzed, hogy elvesztetted a szellemi kiegyensúlyozottságodat. Ez azért van, mert történt egy váltás a szellemi világban, amely bizonyos kiigazításokat követel meg. Neked mindössze annyit kell tenned, hogy találj meg Engem újra, mondja az Úr. Gyere be a jelenlétembe, és keresd az arcomat; ekkor fogod felismerni, hogy csupán közvetlenebbül kellett odafigyelned Rám, hogy ismét stabil lehess. Ez a váltás azt is megköveteli majd, hogy mindent hagyj magad mögött, ami a lelkiismeret-furdalásnak és a sajnálkozásnak a forrása volt.

2 Mózes 15:13 Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre.

2011. december 29., csütörtök

2011 12 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--11/12/29:

Szeretteim, különbséget teszek azok között, amelyeken nektek van felelősségetek és hatalmatok, és azok között, amelyeken nincs. Ennek mindkét oldalán lehetnek tapasztalataitok -- amikor olyan dolgokért vállaltok felelősséget, amelyekért nem nektek kell, vagy ha másoktól várjátok el, hogy felelősséget vállaljanak azért, amiért nektek kell. Most korrigálom ezeket, hogy a különbség választóvonalát meg lehessen húzni, a kérdéses dolgok pedig egyértelműek legyenek számotokra és mások számára. Legyél érzékeny, és engedd, hogy példákon keresztül megmutassam neked a különbséget, mondja az Úr.

Efézus 6:5 Rabszolgák, engedelmeskedjetek a ti test szerinti uraitoknak, félelemmel és reszketéssel, őszinte szívvel, mint Krisztusnak; nem a szemnek szolgálva, mint akik emberek tetszését keresik, hanem Krisztus rabszolgáiként, Isten akaratát szívből cselekedve, jóakarattal szolgálatot végezve, mint az Úrnak, és nem embereknek.

2011. december 28., szerda

2011 12 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--11/12/28:

Az átértékelés ideje van. Vannak dolgok, amiket a legjobb lesz elhagyni, és vannak más dolgok, amiket helyre kell állítani. Ezen kívül más dolgok is vannak, amelyek több törődést és odafigyelést igényelnek, mint amennyit eddig kaptak. A körülményeid fogják diktálni, hogy mi az, amire rá kell nézned, és mi az, ami a figyelmedet igényli. Ez a folyamat eltarthat egy ideig, ezért ne siesd el a megítéléseidet és a döntéseidet. A Szellemem által legyél indítva, és akkor egészséges döntéseket fogsz hozni, mondja az Úr.


Példabeszédek 21:5 A szorgalmas ember tervei biztosan bőségre vezetnek, de a hamarkodóké biztosan szegénységre vezetnek.

2011. december 27., kedd

2011 12 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns

Azok a döntések, amiket az életednek ebben az útkereszteződésében hozol meg, hosszútávú következményekkel fognak járni. Most van az ideje, hogy figyelmesen gondold át a lehetőségeidet, és csak azután hozz döntéseket, miután Engem kerestél a bölcsességért. Ha csábításra alapozva teszel útvonal kiigazításokat, az csak ösztövérré fogja tenni a lelkedet. Maradj a Szellemem sodrásában, mondja az Úr, és engedd, hogy Én vezéreljelek ebben az időszakban. Aztán amikor már tudod, hogy mi a helyes, amit tenned kell, légy határozott, ingadozás nélkül.


Jakab 1:5-8 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

2011. december 26., hétfő

2011 12 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Egyfolytában azokat a szavakat hallottam a szellememben, hogy finom hangolás. Majd hallottam, hogy azt mondja az Úr, hogy most annak van az ideje, hogy kiigazításokat tegyél annak érdekében, hogy optimális teljesítményt érhess el a Szellem birodalmában. Ő ki fogja élesíteni az imádkozási és hadviselési módszereinket, mint ahogy a pengét élezik a kővel. Ő a fő szegletkő, az Ő szava a Szellem kardja, és Ő fog felkészíteni bennünket a nagyobb hatékonyságra, és ki fog küldeni bennünket, hogy eredményesen valósítsuk meg az akaratát a földön.


Ésaiás 49:2 És olyanná tette a számat, mint az éles kard; az Ő kezének árnyékában rejtett el engem, és fényezett nyílvesszővé tett engem; az Ő tegezében rejtett el engem.

2011. december 25., vasárnap

Rick Joyner: Újszövetségi prófétálás

Ahogy ígértem, újra lefordítok Rick Joyner cikkeket, amelyek alapvetően egy hosszú cikksorozat részei a MorningStar honlapján. Ezekben a cikkekben rendszeresen visszautal korábbiakra is, valamint a folytatólagosság miatt egyszerre csak egy-két gondolatról szokott írni, időnként néhány részes mini sorozatokban, amelyek összekapcsolódnak egymással. Viszont mivel önmagukban is nagyon hasznosak, ezért fogadjátok szeretettel ezt az alábbi részt, ami ez év (2011) májusában jelent meg. Szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek, aki a prófétaság, prófétikus szolgálatok iránt nyitott, illetve aki egyszerűen csak tájékozottabb szeretne lenni ezen a manapság egyre jellegzetesebb, sok kérdést is felvető területen. De nem fér hozzá kétség, hogy nem csak kérdéseket és problémákat vet fel a prófétálás gyakorlata, hanem gyülekezetről gyülekezetre számos keresztény élvezi azokat az áldásokat, amiket az Úr ad ezen a biblikus szolgálaton keresztül.

Rick Joyner

A prófétai ajándékok, 2. rész
Újszövetségi prófétálás
2011, 20. hét

Fordítás: Országh György


Múlt héten arról beszéltünk, hogy a Szellem ajándékaira vonatkozó általános alapelvek közül van néhány, amely mindenkire vonatkozik, viszont mindig is párosulnak azzal az egyediséggel, ahogyan Isten az egyes emberekkel foglalkozik. A Szentírásban minden apostol és próféta más és más, és minden ember egyedi. Ezért nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy a másoktól megtanulható alapelvek egyensúlyban legyenek azzal az egyediséggel, ahogyan az Úr velünk foglalkozik, ezt pedig a Vele való személyes kapcsolat által tudjuk elérni.

Ezzel eljutottunk egy másik alapvető igazsághoz a prófétálás területén: minden ember, minden gyülekezet és minden helyzet, akik és amik felé szolgálunk, egyedi. Aki kap egy kijelentést, és azt megpróbálja mindenkire és minden helyzetben alkalmazni, az a legjobb esetben is rengeteg zűrzavart fog okozni ezzel. Maga az Úr is, amikor a Jelenések könyvében található Hét Gyülekezethez szólt, mindegyikhez különböző üzenetet intézett. Ezek a gyülekezetek ugyanazon a földrajzi területen helyezkedtek el, sőt ugyanabban az időben, mégis különböztek egymástól, és különböző kijelentésre volt szükségük.

Nem azt mondom ezzel, hogy ne lennének néha olyan kijelentések, amelyekre az egész egyháznak szüksége van. Ilyen volt Agabusz üzenete is az Apostolok Cselekedeteiben, ami arról szólt, hogy éhínség jön az egész földre. Nyilvánvaló, hogy erre az üzenetre az egész egyháznak szüksége volt.

Hogyan különböztethetjük meg egymástól az egész egyháznak szóló üzeneteket azoktól, amelyek csak egy gyülekezetnek, vagy akár csupán egyetlen embernek szólnak? Érettséggel. A tapasztalatot semmi sem tudja pótolni. Nagyon szeretném, ha olyan ajándékom lenne, hogy ráteszem a kezemet az emberekre, és azonnal érettségre jutnának, de ilyet nem kaptunk az Úrtól, úgyhogy mindannyiunknak végig kell mennie ezen a folyamaton.

A következő hetekben számos példát fogunk megnézni, amelyek arról szólnak, hogyan kaptak kijelentést egyes emberek, és arról is, hogy hogyan értették félre, vagy használták helytelenül ezeket. Azt remélem, hogy így másoknak már nem kell ugyanezeket a hibákat elkövetni. A Biblia nyíltan beszél ezekről, ezért nekünk is így kell tennünk, ha azt szeretnénk, hogy nagyobb felhatalmazást és nagyobb kijelentéseket kapjunk. Egyre intenzívebb időket élünk, ezért az érett, megbízható prófétai hangok is egyre fontosabbak lesznek.

Ahogy a 13. héten is szó volt róla, a fiatal prófétai szolgálók könnyen összezavarodhatnak, különösen amikor a megkülönböztetés (felismerés) ajándéka ébredezik bennük, ha nem értik meg, hogy amit éreznek, az nem a saját problémájuk, hanem annak a felismerése (megkülönböztetése), amit éppen akkor érzékelnek.

Jegyezzük meg az alábbi három szempontot a kijelentések megfelelő kezeléséhez: 1.) a kapott kijelentés világossá tétele 2.) a helyes értelmezése, és 3.) az alkalmazása. Megtanultam, hogy az Úr szinte soha senkit nem akar zavarba hozni - egyszerűen nem ez az Ő stílusa. Ezt, ahogy korábban említettük, nagyon jól láthatjuk abban, ahogyan az Úr a kútnál beszélgetett az asszonnyal. Nagyon szelíden és tapintatosan viselkedett vele, néhány kérdés segítségével vezette a beszélgetést, és ez tette lehetővé az Úr számára, hogy feltárja a nő előtt, hogy ismeri őt és a helyzetét. Mindezt olyan kedvesen és tapintatosan tette, hogy ennek hatására a nő egy egész várost rávett arra, hogy jöjjenek el találkozni Azzal, aki épp most leplezte le a bűnét!

Ha azt a felismerést kapjuk, hogy valakinek ilyesmi problémája van, érdemes kihívni valahová egy kávéra, és szelíden abba az irányba terelni a beszélgetést, hogy te hogyan kaptál segítséget egy ilyen problémában, mindezt úgy, hogy még csak meg sem említed, hogy tudsz annak az embernek a problémájáról. Soha nem lehet az a célunk, hogy a prófétikus éleslátásunkat fitogtassuk, inkább segítsük Isten népét, és a Galata 6:1 szerint a lehető legszelídebben tegyük ezt.

Sok embernek a prófétai szolgálatra vonatkozó elképzelése az, hogy ez egy szigorú dolog, de ez általában azért van így, mert az Ó Szövetség prófétáiról mintázzák ezt a szolgálatot. Ők sokszor azért viselkedtek szigorúan, mert a Törvény szövetsége alatt szolgáltak, ami valóban szigorú volt. Az Új Szövetség a kegyelem és az igazság, ezért az újszövetségi próféták ennek az Új Szövetségnek a kegyelmes természetét tükrözik.

2011. december 23., péntek

frissítés

Frissítettem a bemutatkozásomban írtakat...

Szállnod kell!

2011 12 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Egy olyan időszakba lépsz be most, amikor új nézőpontból láthatod a dolgokat, és talán még egy új motívumot is felismersz, amint a részletek elkezdenek összeállni egy teljes képpé. Hiba lenne nagyobb jelentőséget vagy hatalmat tulajdonítani az életed ideiglenes részleteinek, mint amennyit valójában érdemelnek. Ami hosszútávon igazán számít, az a szellemi kapcsolatod Velem, mondja az Úr, és nem az olyan természetes dolgok, amelyek elvonják a figyelmedet attól, ami igazán fontos. Ápold a pozitív szemléletet magadban, miközben folyamatosan haladsz tovább a szellemi valóságban.
Róma 8:28 És mi tudjuk, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik szeretik Istent, akik az Ő terve szerint el vannak hívva.

2011. december 22., csütörtök

2011 12 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Az ellenség bosszúvággyal felkelt, hogy lerombolja a hitedet, és a kétségbeesés mélységeibe taszítson. Ne adj az ördögnek semmi helyet a szívedben. Ki fogja használni azt, hogy magadra koncentrálsz, és kárhoztatásba taszít. Nem vagy az ő terveinek az áldozata; arra lettél alkotva és felhatalmazva, hogy győzedelmes légy a gonosz minden ellened irányuló munkái felett. Kelj fel a szentséges hitedben, és állj meg szilárdan ezekkel a támadásokkal szemben, azáltal, hogy megtartod a pozíciódat az Én Szellememben, mondja az Úr. Ne félj!


Kolossé 2:13-15 Titeket pedig, akik halottak voltatok a vétkeitekben és a testetek körülmetéletlenségében, élővé tett Vele együtt, megbocsátva minden vétketeket, eltörölve az ellenünk szóló követelmények kézírását, amely ellenünkre volt. Ő ezt félretolta az útból, a kereszthez szegezve azt. Miután lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmakat, nyilvános látványossággá tette őket, ahogy diadalmat vett rajtuk abban.

2011. december 21., szerda

2011 12 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Figyeld, hogy mikor lesz alkalmad arra, hogy az igazságot szóld, ami szabadságot hoz. Lehetőségek adódnak majd arra is, hogy önmagadnak szóld az igazságot az erőtlenség és a kísértés pillanataiban, valamint másoknak is, akik bizonyos mértékben átadták magukat a testi természetnek. Ne légy együtt érző a test állapotával és cselekedeteivel, és ne válj a gonosz támadásainak az áldozatává. Kelj fel abban a szabadságban, ami a Szellemben való pozíciód karbantartásából fakad, mondja az Úr.


Galata 5:1 Álljatok meg erősen abban a szabadságban, amellyel Krisztus szabaddá tett minket, és ne keveredjetek bele újra a rabszolgaság igájába.

2011. december 20., kedd

Aktuális infók és köszönetek

Ahogy az utóbbi hónapokban tapasztalhattátok, eléggé elmaradtam a napi próféciák fordításával és a blog más témáiban a tartalom frissítésével, újak feltételével. Ennek egyszerűen annyi volt az oka, hogy nem volt egy ideig internetem. Ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy így vagy úgy, támogattak abban, hogy a blogon végzett szolgálat minél hamarabb helyreálljon, illetve hogy ebben az átmeneti nehezebb időben is valamennyire biztosítva lehessen. Ettől a héttől kezdve ismét gördülékenyen tud menni mindaz, amit a blogon végzek. Hadd soroljam fel röviden, mi mindenért vagyok hálás:
  • Volt, aki rendszeresen lehetővé tette, hogy nála használjam az internetet - köszönöm!
  • Volt, aki anyagilag támogatta, hogy minél hamarabb újra lehessen internetem - köszönöm!
  • Volt, aki felajánlotta a technikai illetve anyagi segítségét, de én akkor még nem tudtam kihasználni a lehetőséget - neki is köszönöm!
  • És nem utolsó sorban, voltak akik imádkoztak ennek a szolgálatnak az újra indulásáért - köszönöm!
  • Mindenek felett Istené a hála, nem csak azért hogy eljött az ideje hogy újra legyen netem és gördülékenyen folytathassam ezt a munkát, hanem azért is, mert a szünet időszakában is megláttam az Ő kezét, tervét, volt értelme és haszna ennek is, többek között az, hogy így gyakorlati módon megtapasztalható volt a testvéri szeretet és összefogás. Ez mind-mind az Ő áldása - áldások vagyunk egymás számára - Uram, köszönöm!
Célom, hogy a napi próféciák mellett a korábban elkezdett sorozatokból újra lefordítsak és feltegyek egy-egy cikket a blogra (pl. Rick Joyner, Chuck Missler) illetve más keresztény szolgálóktól, szolgálatoktól is. Természetesen ezekről is értesülni fogtok a hírlevelekben, ahogy eddig is. (Az utóbbi hetekben is egyre többen iratkoznak fel a napi értesítő emailre, úgy látom ez beválik, ha gondoljátok, kérlek ajánljátok másoknak is ezt a lehetőséget, akiket érdekelhetnek a blogom témái.) Az, hogy ezeket rendszeresen, folyamatosan végezhessem, egyrészt továbbra is szükségem van az imatámogatásra - kérlek, ha hasznosnak találod, amit csinálok illetve amiket olvasni szoktál a blogon, említs meg engem is és a szolgálatomat az Úr előtt időnként. Előre is köszi! Másrészt szükségem van a visszajelzéseitekre, észrevételekre, javaslatokra, meglátásokra - néhányan küldtetek is, akár levélben (Kapcsolat menüpont) akár a bejegyzésekhez írt hozzászólásként. Ezeket is köszönöm utólag is, és kérlek, hogy továbbra is tegyétek, nekem nagyon sokat jelent, akár megerősítő, bátorító gondolatok, akár olyan észrevételek, amivel felhívjátok a figyelmemet valamire, amire szükségem lehet.

További áldott blogolvasást és sok-sok épülést kívánok nektek!

Gyuri

2011 12 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Szeretteim, nem szabad, hogy bármi más mozgasson benneteket, mint az Én Szellemem. Legyetek tudatában, hogy vannak körülöttetek olyan erők, amelyek arra várnak, hogy elvigyenek benneteket az igazságtól, az igazságosságtól és az Én Igémnek való engedelmességtől. Kínzóak lesznek a kísértések, de nektek meg kell vizsgálnotok a szellemeket és fel kell ismernetek azokat. Vegyétek figyelembe azoknak a változtatásoknak és döntéseknek a végső kimenetelét, amelyeknek a gondolatát dédelgetitek. Csakis az Én Szellemem mozdulásának engedjetek, mondja az Úr.

1 János 4:1a Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e.

2011. december 19., hétfő

A könyv már megrendelhető!

Ahogy már korábban említettem, a Frank Viola könyvének a magyar fordítása elkészült, és megrendelhető az Imádság Háza honlapján. Ismertetőt itt olvashatsz a könyvről: http://imadsaghaza.com/wp-content/uploads/2011/05/a-gyulekezet-ujragondolasa-uj-konyv.pdf

2011 12 19

A TROMBITA, Bill Burns:
Igazán, igazán mondom nektek, hogy ez a nap a visszaszerzés napja, úgyhogy keljetek fel megújult reménységgel. Nyerjetek hozzáférést az Én jóságomhoz. Mert bizonyosan helyreállítom azt, amit elloptak tőletek. A helyreállítás folyamata az Én szolgálatom részeként jött el hozzátok. Azért jöttem, hogy szabaddá tegyem a népemet, és továbbra is ez a folyamat lesz érvényben, mert időről időre helyreállítom őket, amikor szükséges. Vegyétek át ma a helyreállítás erejét, és hadd szállja meg most az élő Isten Szelleme a szellemi tereteket; hadd borítson el; hadd öleljen át. Hadd vonjon közel Jézus szívéhez az Isten Szelleme. Legyen tiétek újra ez a pillanat, az első szeretetetek ereje; az Ő jelenlétének az ereje és a pozíciótok Isten királyságában. Nyerjétek vissza a győzelmi pozíciótokat, mondja az Úr, mert bizonnyal, az a tiétek.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Azoknak, akik úgy érzik, hogy az energia náluk ritkaság számba megy: az ellenség minden tőle telhetőt megtett, hogy kimerítsen. De Én azt mondom nektek, hogy nem fogjátok megtalálni az erősségeteket a természetes világban, mert abból fakad, ha szellemi öröme van az embernek. Jöjjetek a jelenlétembe, és vegyétek át az Én örömömet, amely örökkévaló, és nem függ az ifjúságotoktól vagy a természetes vitalitásotoktól. Gyertek, mondja az Úr. Nehémiás 8:10 Ekkor azt mondta nekik: "Menjetek utatokra, egyétek a kövéret, igyátok az édeset, és küldjetek részt azoknak, akiknek nem lett készítve semmi; mert ez a nap szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek."

2011. december 7., szerda

"A gyülekezet újragondolása"

Szeretettel tájékoztatok mindenkit, hogy "A gyülekezet újragondolása" című könyv karácsony előtt fog megjelenni, és az Imádság Háza honlapján lehet majd megrendelni. (imadsaghaza.com)

2011 12 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Legyél rajta, hogy a számodra kedves dolgok ne világiak legyenek és ne is ideig-óráig tartó természetűek. Időnként szükség van arra, hogy visszanyerd a megfelelő szemléletet és újrarendezd a prioritásaidat. Most is ennek van itt az ideje. Bármilyen magot vetsz, azt le is fogod aratni, és most annak van az ideje, hogy a szívedet beinvesztáld az Én királyságomba, annak érdekében, hogy bőséges szellemi aratásod legyen, mondja az Úr.


Zsoltár 62:10 Ne bízzatok az elnyomásban, és ne reménykedjetek haszontalanul a rablásban; ha a vagyon növekszik, ne arra figyeljen a szívetek.

2011 12 06

A TROMBITA, Bill Burns:
Emelkedjetek fel, Én népem, és így vegyétek át azt, amit cselekszem közöttetek! Emelkedjetek fel, és vegyétek át a Szentséges Szellem erejét. Emelkedjetek mennyei helyre, és ne legyetek tovább földhöz kötöttek! Mert Én ajtót nyitottam a mennyekben. Egy ösvényt készítettem számotokra, hogy azon jöjjetek. És bizony mondom, ha ezen az ösvényen jártok, akkor bejárást kaptok az Én királyságom dicsőségébe. Lehetőségetek lesz arra, hogy a látás völgyében járjatok, és az a látás, amit Én mutatok nektek, örökre megváltoztat titeket. Emelkedjetek fel, hogy elhiggyétek, hogy győztesek lesztek minden helyzetben és minden körülmény között. Keljetek fel, és vegyétek át ennek a korszaknak az erejét, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:
Emelkedjetek fel, és vegyétek át azt az erősséget, ami Bennem található, mondja az Úr. Én valóban alátok terjesztettem a karjaimat; Én vagyok a ti menedéketek és a biztonsági helyetek. Jöjjetek Hozzám hittel, és kapjátok meg mindazt, amire szükségetek van. Én a ti oldalatokon vagyok és nem ellenetek, és Én fogok bölcsességet és útmutatást adni nektek minden körülmények között. Legyetek erősek és bátorságosak! 5 Mózes 33:27 Az örökkévaló Isten a te menedéked, alattad vannak örökkévaló karjai; Kiűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: "Pusztítsd!"

2011. december 1., csütörtök

2011 12 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns (2011 12 01)

Az elmúlt időben azt élted meg, hogy régi dolgok véget értek. És habár nem látod előre, mi fog következni, bízhatsz Bennem, mert Én továbbra is bezárom azokat az ajtókat, amelyeknek zárva kell lenniük, és megnyitom azokat az ajtókat, amelyeknek meg kell nyílniuk. Ne félj, mert Én veled vagyok, hogy az isteni rendeltetésedbe és sorsodba vezesselek, és Én fogom megtölteni az űrt a szívedben és minden üresség érzését, amely a most történő változások miatt keletkeztek, mondja az Úr. Helyezd Belém a bizalmadat.

Jelenések 3:8 Ismerem a tetteidet. Lásd, egy nyitott ajtót helyeztem eléd, és senki sem tudja bezárni , mert kevés erőd van, de megtartottad az Én igémet, és nem tagadtad meg a Nevemet.

2011. november 30., szerda

2011 11 29 és 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns (2011 11 29)

Szeretteim, gondoskodjatok róla, hogy semmi sérelmet és keserűséget ne dédelgessetek a szívetekben, hogy ne legyenek megosztottságok közöttetek. A megosztás hátráltatja azt, hogy Velem járjatok, és az a hatása, hogy leragadjatok a hústestetekben, ahelyett, hogy a Szellemben járnátok. Szabaddá kell lennetek, de addig nem fogjátok elérni ezt a felszabadulást, amíg valóságosan meg nem bocsátotok másoknak és el nem engeditek őket. Ne engedd, hogy még egy nap elteljen úgy, hogy meghagyod ezt az ítéletet, mondja az Úr.


1 Korinthus 3:3 mert még mindig testiek vagytok. Mert ha még irigység, versengés és megosztottság van közöttetek, akkor nem vagytok-e testiek, és nem úgy viselkedtek-e, mint akik csupán emberek?


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns (2011 11 30)


Legyél szabad minden köteléktől, és tartsd tisztán a szívedet Előttem, mondja az Úr. Ezután képes leszel a szellemi felismerésre. Azonban minden, ami sötétséget kelt a lelkedben, le fog taszítani a testbe, és el fogja ködösíteni a szellemi észleléseidet. Légy résen, mert a mostani időben hevesen törnek rád a csábítások, hogy a testet válaszd a Szellem helyett. Tisztulj meg és tartsd is meg a tisztaságot.

Zsoltár 51:10 Teremts bennem tiszta szívet, ó Istenem, és újítsd meg bennem az erős szellemet.

2011. november 18., péntek

2011 11 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns - 2011 november 18

Állj ellene annak a kísértésnek, hogy az úgynevezett vakondtúrásból hegyet csinálj, vagy hogy nagy ügyet csinálj abból, amire sem időt sem figyelmet nem érdemes fordítani. Egyedi lehetőségeid lesznek arra, hogy elgondolkodj a pozíciódon a szellemi valóság fényében, és hogy megláthasd milyen értékes az, ha nem reagálod túl érzelmileg azokat a dolgokat, amelyek megpróbáltatást jelentenek számodra. Amikor nem tudod biztosan, hogy merre fordulj, kérdezz meg Engem, és Én megmutatom az utat, mondja az Úr. Állj meg szilárdan a remény és a hit talaján, és ne engedj egy kicsit se a pozíciódból.

1 Péter 1:20-21 Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén tiérettetek, Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta Őt a halálból és dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek és reménységetek Istenben legyen.

2011 11 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns - 2011 november 16

Azok a megpróbáltatások, amelyeket Rós Hasana óta kellett elszenvedned (2011 szeptember 28-30.) azt a célt szolgálták, hogy szembesülj az életednek azokkal a területeivel, amelyekre oda kell figyelned. Ezek a helyzetek lehetőséget adtak arra, hogy vagy felülkerekedj és megszerezd a győzelmet, vagy a körülmények áldozatává legyél. Akik áttörést éltek át, azok, akik magasabb szintű hitet gyakoroltak mind az imában, mind a hadviselésben. A diadalmaskodóknak, akik megvalósítottátok a győzelmet, csak annyi a dolgotok, hogy összetakarítsatok a felfordulás után. Ez annyit jelent, hogy alkalmazzátok Krisztus tisztító vérét, és legyetek szabaddá minden testi és szellemi szennyeződéstől. Akik áldozattá váltak, lesz egy másik lehetőségetek a későbbiekben, hogy felülkerekedjetek, de ne féljetek. Én mindig veletek vagyok, mondja az Úr.

Máté 28:20b "és íme, Én veletek vagyok mindig, egészen a korszak végéig." Ámen.

2011. november 13., vasárnap

ÚJ KÖNYV!

Sziasztok!

Jelenleg készül egy könyv magyar fordítása, az Imádság Háza honlapján ide kattintva bele is tudtok olvasni!

Nagyon komolyan ajánlom mindenkinek, bármilyen hátterű keresztény.

A Szerző Frank Viola, a címe: A gyülekezet újragondolása

Hamarosan megjelenik!!!

2011. november 1., kedd

2011 11 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/1/11:
Legyetek figyelmesek, prófétáim. Csendesítsétek le a testeteket, hallgassatok és lássatok a Szellem által. Mert a trombita harsanni készül, a mennyei kihirdetésre való felkészülés során. Készítsétek fel magatok a hallásra, és Én szólni fogok a népemhez általatok. Ez egy tiszta és létfontosságú üzenet lesz, amit csak a tiszta szívűek észlelnek, és csak a nyitott szívűek fognak megkapni. Várakozzatok türelmesen, mert hamarosan megszólal, mondja az Úr.

Ámós 3:7 Bizony, az Úr Isten nem cselekszik semmit, csak ha kijelenti az Ő titkát a szolgáinak, a prófétáknak.

2011. augusztus 12., péntek

2011 08 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/12

Amennyire csak lehet, megpróbáljátok kordában tartani a dolgaitokat, mégis úgy érzitek, hogy nincs összehangolódás. Ez azért van, mert szellemben zavart érzékeltek. A láthatatlan világban lármás pozíció-követelés zajlik, mivel a sötétség erői úgy helyezkednek el, hogy kihasználhassák a lehetőségeket a politikai küzdőtér fölötti uralomra a földön. Ez idő tájt a szellemi légkörben káosz és zavar van, de ti békességet találtok a jelenlétemben, mert bíztok az Én vezetésemben és védelmemben, azt mondja az Úr. Legyetek nyugodtan és húzódjatok közelebb Hozzám.

Zsoltárok 46:10 Legyetek csendben és ismerjétek el, hogy Én vagyok az Isten; felmagasztalnak Engem a népek között, felmagasztalnak a földön!

2011. augusztus 11., csütörtök

2011 08 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/11

Ébredjetek fel a szellemi szunnyadásból és törekedjetek arra, hogy az Én kijelentésem és bölcsességem világosságában járjatok. Járjatok abban a megértő ismeretben, amit Én adok nektek. Azokhoz szólok, akik megalkuvóak lettek és a figyelmük elterelődött, valamint azokhoz, akik nem járnak az élen a királyságom célját illetően. Kezdjétek bepótolni az elmulasztott időt az által, hogy újra elkötelezitek magatokat, hogy arra irányítjátok a figyelmeteket, ami valóban számít, azt mondja az Úr.

Efézus 5:14-18 Ezért azt mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus világosságot ad neked." Értsétek meg tehát, hogy körültekintéssel járjatok, ne úgy, mint a bolondok, hanem mint a bölcsek, megvásárolva az időt, mert a napok gonoszok. Ezért ne legyetek balgatagok, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amiben kicsapongás van; hanem töltekezzetek be a Szellemmel."

2011 08 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/10

Ezek azok a napok, amikor nagy jelentőséggel bír a dolgaitok fontossági sorrendje, hogy sikert érjetek el bármilyen törekvésetekben. Mielőtt azonban a megfelelő prioritásokat felállítjátok, az értékrendeteket az Isten királyságának céljával és az igazság beszédével összhangban kell megalapoznotok. Ha az értékrendetek a világ mércéje szerint való, nem fogtok örökkévaló gyümölcsöt teremni. Szeretteim, a ti javatokra szolgál, ha az örökkévalóság hiteles mértéke alapján határozzátok meg az értékrendeteket és nem a földön való ideiglenes létetek szerint. Most van az ideje a helyesbítésnek, azt mondja az Úr.

Máté 6:24 "Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket és szereti a másikat, vagy más szóval hűséges az egyikhez és megveti a másikat. Nem szolgálhatjátok Istent és a pénzt."

2011. augusztus 9., kedd

2011 08 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/9

Szánjatok időt Rám a szoros programtervetekben. A szellemi kapcsolat fenntartására és az abban való megmaradásra való képességetek békességet és jó gyümölcsöt fognak teremni a nyomasztó körülmények között is. Emlékezzetek arra, hogy nem kell minden hatalmas vállalkozást egyszerre teljesítenetek; de nagyon is képesek vagytok arra, hogy egy időben egy dolgot tegyetek, lépésről lépésre, és sikert érve el. Utasítsátok vissza és ne engedjétek a stressznek és a nyomásnak, hogy elrabolja a békességeteket és az örömötöket, azt mondja az Úr.

Ésaiás 26:12 URAM, Te alapozod meg számunkra a békességet, mert minden munkánkat megcselekedted értünk.

2011. augusztus 8., hétfő

2011 08 08

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/8/8

Kelj fel Én népem. Járj azon az ösvényen, amely eléd lett helyezve. Ezekben az időkben valóban kinyilvánítom nektek az ösvényt, amely az életre, a bőségre, az egészségre, az ellátásra és a szabadságra vezet. Mert Én vagyok a Seregek Ura, és a világosságomat árasztom mindarra, ami a számotokra készül. Képessé teszlek benneteket arra, hogy úgy járjatok, hogy megtapasztalhassátok az élő Isten királyságának jóságát. Ti vagytok az Én választott nemzedékem; szent papok, igazi imádók, a vezérfény, amelyet ennek a világnak látnia kell. Ezért keljetek fel és rázzátok le magatokról a világ porát. Rázzátok le mindazt, ami kudarcot és csüggedést hozott. Keljetek fel Isten gyermekeiként és mondjátok: "Ezen az új ösvényen fogok járni. Ezen az ösvényen fogok járni a Te dicsőséged jóságában. Jézus nevében, így legyen."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/8

Arra szólítalak benneteket, hogy szegezzétek szemeiteket magasabb szellemi területre. Nem számít, hogy milyen körülmények között vagytok, most van itt az ideje, hogy a Irántam való odaszánásotok magasabb szintre jusson. A földi körülmények, az emberek és nemzetek zűrzavara az elkötelezettségnek egy magasabb szintjét teszi szükségessé, hogy a nyomorúság győzelmet hozzon. A Nekem való teljes alárendeltség létfontosságú ebben a pillanatban, azt mondja az Úr. Emelkedjetek új magasságokba.

Ésaiás 60:1 Kelj fel, ragyogj; Mert a te világosságod eljött! És az ÚR dicsősége feltámadt rajtad.

2011. augusztus 5., péntek

2011 08 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/5

Küzdjetek azért, hogy beléphessetek a jelenlétembe. Szánjatok rá időt és tegyétek meg az erőfeszítést a kapcsolatteremtésre. Én itt vagyok, de nektek jönnötök kell, hogy szellemben és igazságban imádjatok. Az élet dolgai és a stressz vámot vettek tőletek, tehát gyertek, frissüljetek és újuljatok meg. Várom, hogy mély, benső kapcsolatban legyünk. Gyertek Hozzám és legyen együtt egy édes közösségünk, azt mondja az Úr.

ApCsel 3:19 "Bánjátok meg bűneiteket és térjetek meg, hogy bűneitek ki legyenek törölve, hogy a felüdülés ideje eljöjjön az Úr jelenlétéből."

2011. augusztus 4., csütörtök

2011 08 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/4

Szeretteim, ti Énvelem vagytok egy igában, hogy megtegyétek mindazt, ami szükséges Krisztus szellemi királyságának építéséhez. Ez azt jelenti, hogy veletek együtt munkálkodom, hogy véghez vigyétek azt, ami elétek lett helyezve. Nem vagytok egyedül; Én veletek vagyok. Hasonlóképpen, Én sem munkálkodom a ti részvételetek nélkül. Ez egy közös törekvés, amikor ti megteszitek a saját részeteket és Én is az enyémet. Nem várom tőletek, hogy az Én dolgomat végezzétek, tehát ti se várjátok Tőlem, hogy azt tegyem, aminek megcselekvése a ti hatalmatokban áll. Szánjátok oda magatokat, hogy használjátok a tekintélyeteket és felvállaljátok a felelősséget, ugyanakkor fogadjátok el a segítségemet, vezetésemet és bölcsességemet, azt mondja az Úr.

Máté 11:30 "Mert az Én igám kényelmes és az Én terhem könnyű."

2011. augusztus 3., szerda

2011 08 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/3

Az előttetek álló napokban lehetőségetek lesz arra, hogy rövid- és hosszútávú problémákat oldjatok meg. Ha odaszánjátok a szíveteket, hogy megismerjétek a megoldást, Én megadom nektek az áttöréshez szükséges bölcsességet. Engem kell keresnetek és hinnetek kell abban, hogy megsegítelek benneteket. Amint tudjátok, a kettős elméjűség, a kételkedés sehova nem vezet. Az kételkedés nélküli, céltudatos gondolkodás és hit megadja nektek a szükséges válaszokat, az általatok vágyott előrelépést és a régóta óhajtott áttörést, azt mondja az Úr.

Jakab 1:5-8 Ha valamelyikőtök híjával van a bölcsességnek, kérje Istent, Aki mindenkinek nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik neki. De hittel kérje, kételkedés nélkül, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amit a szél ide-oda hajt. Mert az az ember ne vélje úgy, hogy bármit is kap az Úrtól; hiszen kettős értelmű, minden útjában ingatag ember ő.

2011. augusztus 2., kedd

2011 08 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/2

Vigyázzatok, nehogy megkísértsen benneteket az elégedetlenség, mert ez negatív hozzáálláshoz vezet és elcsábít a számotokra elkészített áldásaimtól. Legyetek erősek és válasszátok a hálát mindenért, amit adtam nektek és mindenért, amit adtam, hogy megcselekedjétek. A hálaadás olyan szellemi légkört teremt, amely vonzza a jóságot. Igyekezzetek fenntartani a pozitív látásmódot, azt mondja az Úr, mert ez nagy hasznot hoz számotokra.

1 Timótheus 6:6 Az Istenfélelem megelégedettséggel nagy nyereség.

2011 08 01

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/8/1

Támadjatok fel ma a vallásosság, a vallásos elképzelések és azon szabályok halott hamvaiból, amelyek kudarc után kudarcot hoznak az életetekben. Támadjatok fel egy új reménységre, egy új helyre, ahol megértésetek és ismeretetek van arról, hogy Én ki vagyok. Én vagyok Isten, aki mellettetek van és veletek. Felruházlak benneteket hatalommal és győzelemre vezetlek titeket. Mellettetek vagyok, drága gyermekeim, és nektek meg kell értenetek, hogy az ellenség nem győzhet. Értsétek meg, hogy az ő fegyverei eredménytelenek ellenetek. Ezért, azt mondom, aktiváljátok a hiteteket, és merjétek elhinni, hogy minden lehetséges azoknak, akik hisznek. Merjétek elhinni, hogy mellettetek vagyok. Merjétek elhinni, hogy veletek vagyok. Merjétek elhinni, hogy felhatalmazlak benneteket, hogy győzelmes életet tudjatok élni, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/1

Értitek? Van megkülönböztető ismeretetek? Annak a nyomásnak, amely az életetek eseményein keresztül jött, az a célja, hogy változást hozzon, amely felkészít benneteket az utazásotok következő szakaszára. Szellemben magas helyre jutottatok, ez nagyobb bölcsességet és a hústest cselekedeteitől való nagyobb szabadságot kíván. Van egy hatalmas munka, amely elvégzésre vár, de a harc ez ellen a vezetés ellen vagy ennek a figyelmen kívül hagyása egy bizonyos stagnálást okoz. Rendeljétek alá magatokat a Tőlem jövő nyomásnak, azt mondja az Úr.

Róma 6:16 Nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgaként az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűné, amely halálra visz, vagy az engedelmességé, amely a megigazulásra vezet?

2011. július 29., péntek

2011 07 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/29

Értsétek meg a feszültségetek lényegét, legyen hitetek és bizalmatok Bennem, azt mondja az Úr. A stressz akkor jön, amikor híjával vagytok a megértésnek és szükségetek van bölcsességre. Kérjétek azt, amire szükségetek van, és Én megadom. Utasítsátok vissza a kudarctól való félelmet, mert Én átvezetlek benneteket még a legbonyolultabb labirintuson is, hogy elérjétek a célotokat. Rám kell számítanotok vezetésért és útmutatásért. Ne essetek vissza oda, hogy önmagatokban vagy a saját jó ötleteitekben bíztok. Inkább Engem keressetek.

János 15:16 "Nem ti választottatok Engem, hanem Én választottalak és rendeltelek titeket, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt, és hogy a gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az Én nevemben, azt Ő megadja nektek."

2011. július 28., csütörtök

2011 07 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/28

A kritizálás az ellenség munkája, hogy kételkedj saját magad felől. Amikor van valami, amit valóban szükséges tudnod, az iránymutatásként jön, anélkül, hogy leszólná az érzelmeidet és a szellemedet. Amikor bírálnak, meg kell bocsátanod és el kell engedned a sértést. Ha te kritizálsz másokat, meg kell térned belőle és bocsánatot kell kérned. Legyetek békességben amennyire lehetséges, és bánjatok egymással tisztelettel és kedvesen, azt mondja az Úr.

Galata 5:22-23 A Szellem gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény.

2011. július 27., szerda

2011 07 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/27

Szeretteim, még egyszer nyomatékosítom a szátokon kijövő szavak fontosságát, mivel azok a szívetekből származnak. A kritika, pletyka és ítélkezés keserű szívből fakad, és tudjátok, hogy a szív teljes bőségéből szól a száj. Amikor úgy találjátok, hogy a szívetek büszkeségéből beszéltek, ellene kell állnotok az ördögnek. Szánjátok oda magatokat, hogy csak tiszta szívből szóljatok, azt mondja az Úr.

Efézus 4:29 Semmilyen romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak az, ami alkalmas a szükséges tanításra és építésre, hogy a hallgatók számára kegyelmet adjon át.

2011. július 26., kedd

2011 07 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/26

Folyamatosan megnyitom előttetek a sötétség kincseit, főleg azokat a dolgokat, amelyek számos területen akadályozták a sikereteket. Kérjetek Tőlem bölcsességet és legyetek érzékenyek arra, amit mutatok nektek. Ha láttok, hallotok és engedelmeskedtek, képesek lesztek győzelmet aratni azokon a területeken, ahol újból és újból kudarcot vallottatok eddig. Engedjétek meg Nekem, hogy átvezesselek benneteket azon a folyamaton, amely győzelemre visz, azt mondja az Úr.

5 Mózes 4:30 "Amikor nyomorúságban leszel, és mindezek a dolgok eljönnek rád az utolsó időkben, amikor odafordulsz az ÚRHOZ, a te Istenedhez és engedelmeskedsz az Ő szavának."

2011. július 25., hétfő

2011. 07. 25.

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/7/25

Keljen fel Isten, és az Ő ellenségei szóródjanak szét. Jöjjön Izrael Szentje az Ő népének táborába. És ahogy jön, hozza el nektek az Ő szeretetének, békességének és örömének megértését. Mindezekben, Én népem, a te hited megelevenedik és olyan magasra jut, ahol még soha nem járt. Az Én dicsőséges egyházam a hite megelevenedése által felemelkedik a földön. A dicsőség eme helyéről árad majd Krisztus igazsága, hatalma, dicsősége, gyógyítása és gondviselése. Én népem, minden, amire szükséged van, ajándékba lesz átadva neked. Mert Enyém a vagyon, az arany és az ezüst. Odaadom mindegyikőtöknek azt, amire szüksége van és amire vágyik. Én vagyok a Szent Isten és vigyázok rátok. Elfelejtettétek, hogy Én vagyok a Pásztor, aki csendes vizekhez és zöldellő legelőkhöz vezetlek titeket? Elfelejtettétek, hogy Én járok előttetek és simává teszem az utat? Elfelejtettétek, hogy elkészítettem a rendeltetésetek útjait és annak a rendeltetésnek a megvalósulását is, ahogy az élet ösvényén jártok? Ne feledkezzetek el a jótéteményeimről, azt mondja az Úr. És ne feledjétek el, hogy én vezetlek és irányítalak benneteket. Ne felejtsétek el ezeket a dolgokat, mert ti bizonyosan uralmat vesztek. Írjatok emlékkönyvet, amely bemutatja az Én jóságomat, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/25

Utasítsátok vissza és ne engedjétek, hogy a kimerültség visszatartson titeket a hatékony szellemi hadviseléstől. Az ellenség szeretne benneteket kifárasztani, illetve elérni, hogy leüljetek és pihenőt tartsatok a csata kellős közepén. Felruházlak benneteket hatalommal és megadom a győzelem megszerzéséhez szükséges erőt minden körülményben, de bíznotok kell Bennem, hogy ezt meg is teszem, amint folyamatosan előrenyomultok, azt mondja az Úr.

Jeremiás 12:5 "Ha gyalogokkal futottál, és azok elfárasztottak, akkor hogyan tudsz versenyezni a lovakkal? És ha a békés földön, amelyben bíztál, kimerítettek, akkor hogyan boldogulnál a Jordán árhullámában?"

2011. június 25., szombat

a hét próféciái

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/21

Sokan közületek, Én népem, fordulóponthoz közeledtek, ahol határozott el lesz hagyva az, ami eddig normálisnak volt elfogadva. Amikor változással szembesülsz, Én meg fogom adni a kegyelmet és a vezetést, hogy előremenj erősséggel és az Én Szellemem erejével, ha bízol Bennem. Ekkor muszáj lesz, hogy hajlandó legyél elengedni azt, ami rendezett volt, hogy megragadhasd azt, ami ezután kell, hogy a rend legyen.

Jeremiás 29:11 Mert Én ismerem a gondolatokat, amiket felőletek gondolok, mondja az ÚR, a békesség gondolatai és nem gonoszak, hogy jövőt és reményt adjak nektek.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/21

Szánj időt arra, hogy megnézd és felismerd a szellemi atmoszférádat. Ezután hadakoznod kell a sötétség ellen, aktív ellenállással, és világosságot kell hoznod a környezetedbe az igazság megszilárdításával. Íly módon fogod előmozdítani a győzelmet az ellenség munkálkodásai felett. Hallgattasd el a testedet és gyakorold a hitedet, hogy véghezvidd ezt a feladatot, tudva, hogy hatalmat adtam neked a sötétség minden ereje fölött. Ne félj, mondja az Úr. Győzelemre hívtalak el.

Lukács 10:19 Íme, hatalmat adok nektek kígyókon és skorpiókon taposni, és az ellenség minden hatalma fölött, és semmiképp sem fog semmi sem ártani nektek.

(Folyt. köv.)

2011 06 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/24:

Az első naptól fogva, amikor a megismerésemre adtad a szívedet, veled vagyok. Már megmondtam neked, hogy soha nem foglak elhagyni és nem fogok eltávozni tőled; ez az igazság. Emlékeztetőnek mondom, hogy nem vagy egyedül, és Én vezérelni és oltalmazni foglak téged, miközben továbbra is keresni fogod az arcomat és bízol Bennem. Ne félj, mert Én veled vagyok, mondja az Úr, és Én bölcsességet fogok adni neked a bizonytalanság idején. Indulj el az Én Szellemem erejében!

Zsoltár 23:1-6 Az ÚR az én pásztorom; nem fogok szűkölködni. Ő lenyugtat engem zöld legelőkön; a csendes vizek mellett vezet engem. Ő helyreállítja a lelkemet; az igazságosság ösvényén vezet engem az Ő neve miatt. Bizony, még ha a halál árnyékának a völgyén megyek is át, nem félek semmi gonosztól; mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Te asztalt terítesz előttem ellenségeim jelenlétében; a fejemet olajjal kened meg; a poharam túlcsordul. Bizony, jóság és irgalom fog követni engem az életem minden napján; én pedig az ÚR házában fogok lakni örökké.

2011. június 21., kedd

2011.június 20

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/6/20:


Hallom az Ő hangját, amely így szól: Jöjjetek! Gyertek már. Ne habozzatok tovább. Meddig tétováztok még? Mert most vannak a napjai annak, hogy igazán belépjetek a legszentebb helyre. Ezek azok a napok, amikor az Én szerelmesem előjön. Ezért, amikor az Én igémet olvassátok, amely azt mondja, hogy az ajtó megnyílt, a Dávid kulcsa pedig át lett adva, akkor értsétek meg, hogy fel lettetek készítve és ellátásban részesültetek az út során, miközben Velem jártatok. Ez a felkészítés most éri el azt a teljességet, amelyet még nem értetek és valószínűleg nem is láttok még. De kijöttetek a körülményeitek tüzéből, előjöttetek, úgy mint a három héber ifjú – a pusztító tűzből úgy jöttek ki, hogy még a füst szaga sem érződött rajtuk. Pontosan ezekben a napokban, veletek is így lesz. Ezek a dolgok a ti figyelmeztetésetekre írattak meg. Azért mondom el újra és újra, hogy megerősítsenek titeket. Amint az Én igémet olvasod, az a szó erővé válik benned. És miközben az Én Szellememben tartózkodsz, a Szellem erőt ad át neked, és előhozza azta te életedben, amiből valóságosan Isten folyója lesz, amely teljességgel átáramlik rajtad. Ez a folyó életet és erősséget hoz neked. Megnyilvánulóvá teszi a királyság dicsőségét. Arra hívlak meg benneteket, hogy lakozzatok a dicsőségnek azon a helyén Velem, mondja az Úr.

SMALL STRAWS IN A SOFT WIND by Marsha Burns -- 6/20/11:

Előtted mentem, hogy utat készítsek neked ahhoz, hogy betöltsd a rendeltetésedet. Az Én védelmem alatt vagy, és gondoskodtam az ellátásodról. Az elleség viszont megteszi amit csak tud, hogy aláássa a biztonságérzetedet, és meghiúsítsa a számodra készített terveimet és céljaimat. Ne higgy a hazugságainak, és utasítsd vissza annak a lehetőségét, hogy megengedd a félelemnek aláásni a hitedet, mondja az Úr. Én soha nem hagylak el és nem távozok el tőled. Efézus 3:20-21 Neki pedig, aki sokkal többet képes megtenni bőségesen, többet mindennél, amit kérünk vagy gondolunk, a bennünk munkálkodó erő szerint, Neki legyen dicsőség a gyülekezetben Krisztus Jézus által, minden nemzedékben, örökkön örökké. Ámen.

2011. június 18., szombat

infó

Kedves Olvasók!
Ahogy észrevehettétek, mostanában nem mindig van lehetőségem napi szinten közzé tenni a próféciák magyar fordítását. Elnézéseteket kérem, kérlek imádkozzatok hogy helyreállhasson ez a helyzet. Köszönöm!
Gyuri

2011 06 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/17:

Ahogy hallottátok, a türelem az az erény és az a képesség, amely által kitartasz és nem szállsz ki. De ti szeretteim olyannak gondoltátok a türelmetlenséget, mint ami a nyugtalanságot és hevességet jelent, miközben valójában a varázslás szelleméből származik, amely kontrollálni próbál. Ha képes leszel olyannak látni a türelmetlenséget, ami a te felelősséged területén kívül és a te határaidon túl esik, akkor könnyen le fogod tudni győzni. Ezután már egyszerűen csak annyi a dolgod, hogy megmaradj azoknak a dolgoknak a sodrásában, amelyek fölött legitim felhatalmazásod van, és törődj a saját dolgoddal. Én pedig veled vagyok, hogy segítsek neked ebben a folyamatban, mondja az Úr.
2 Timóteus 4:2 Hirdesd az igét! Állj készen a megfelelő időben és a nem megfelelő időben is. Győzz meg, dorgálj, ints, teljes hosszútűréssel és tanítással.

2011. június 10., péntek

2011 06 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/10

Ne ragadjatok bele abba a gondolkodásmódba, hogy csak egyetlen ajándékotok van, vagy egy különleges célotok van, amelytől nem fogtok eltérni. Ennek az elgondolásnak az eredményeként a vallásosság dobozába helyezitek magatokat. Amikor be vagytok töltve az Én Szent Szellememmel, akkor Ő teljességgel bennetek van az Ő ajándékaival és gyümölcsével, és a ti dolgotok csupán az, hogy rendeljétek alá magatokat az Ő mozdulásának. A sokoldalúság rendjén való. Álljatok a rendelkezésemre, hogy sokféle módon használjalak titeket, és legyetek készek alkalmazkodni a különféle helyzetekhez és körülményekhez az Én Szellemem vezetése szerint. A változatosság a győzelem kulcsa, azt mondja az Úr.

Apcsel 2:38 Aztán Péter azt mondta nekik: "Térjetek meg és mindegyikőtök merítkezzen be Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát."

2011. június 9., csütörtök

2011 06 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/9

Fel vagytok hatalmazva arra, hogy foglyul ejtsetek most minden gondolatot, amely csüggedést és vereséget hoz magával. Szeretnélek benneteket átvinni a lelketekben lévő sötétségből a hit és a győzelem világosságába. Határozottan utasítsátok vissza, és ne engedjétek az ellenségnek, hogy erősséget építsen ellenetek, azt mondja az Úr. Keljetek fel igazságban és reménységben, és engedjétek meg a Szellemben való életnek, hogy túláradóan töltsön be titeket. Felszabadítottam bennetek az Én erőmet, hogy legyőzze a gonosz minden munkáját. Legyetek erősek!

Ésaiás 54:17 "Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ítélkezéssel és vádlással támad ellened, kárhoztatni fogsz. Ez az ÚR szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely Tőlem származik" - azt mondja az ÚR.

2011. június 8., szerda

2011 06 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/8

Szeretteim, újítsátok meg magatokat a hitben és a bizodalomban, mert a csalódottság és a csüggedés a bizonyosságotokat aláásva elrabolja a győzelmeteket. Az értelmetekkel tudjátok, hogy bízhattok Bennem, de a körülményekre adott érzelmi reakcióitok kettősséget, kételkedést okoztak, és ez megakadályozza a sikereteket. Most van itt az ideje, hogy a hit új szintjére emelkedjetek, amely nem áll a lelketek uralma alatt , hanem határok nélküli a Szellemben. Az Én ígéreteim igazak és értetek vannak, ha hisztek, azt mondja az Úr.

János 14:14 Ha valamit kértek az Én nevemben, Én megcselekszem azt.

2011. június 7., kedd

2011 06 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/7

Ha megengeditek, akkor eltávolítom a nyomást, ami stresszt okoz az életetekben. Azt szeretném, hogy Velem együtt mozduljatok, ahogy a sas minden erőfeszítés nélkül szárnyal a levegőben és azt teszi, amire meg lett teremtve. Azt szeretném, hogy alárendeljétek magatokat az Én Szellemem mozdulásának örömmel és könnyedséggel cselekedve azt, amire megalkottalak benneteket. Ha megadjátok magatokat a nyugtalanságnak és az aggodalmaskodás terhe alatt éltek, elveszítitek az örömötöket és a békességeteket. Megkönnyebbülést hozok nektek, ha teljesen Belém vetitek a bizalmatokat, azt mondja az Úr. Engedjétek, hogy felemeljelek titeket.

Zsoltárok 86:4 Vidámítsd meg a Te szolgádnak lelkét, mert Tehozzád emelem, Uram, a lelkemet.

2011. június 6., hétfő

2011 06 06

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/6/6

Hallom a Mester trombitájának hangját, amint hívja az Övéit, hogy jöjjenek feljebb. Ez az út, azt mondja az Úr; gyertek fel a ti Istenetekhez. Ez az út -- keressétek Őt, Aki képes az Ő Igéjének tekintélyével felruházni benneteket. Ez a győzelem útja. Ez a bővölködés útja. Ez az Isten Királysága megismerésének és megértésének útja. Ez az igazsághoz, a pezsgő élethez és a ti Istenetek dicsőségéhez vezető út. Ez a hit útja. Növekedjen a ti hitetek, hogy azokká válhassatok, amire elhívást kaptatok. Hívlak benneteket a hitbe; az életbe; az örömbe; a békességbe; a betegségből az egészségbe; a szegénységből a bőségbe. Mert Én, az Úr Isten azokat a dolgokat, amelyek nincsenek, előszólítom, mint meglévőket.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/6

Emelkedjetek fel a Szellemben lévő magas helyekre, és lássátok meg, amit mutatok nektek. Figyeljetek a hangomra és halljátok meg, ismerjétek fel és értsétek meg, amit beszélek. Csak azt ismételjétek, amit nektek adok, hogy azt megosszátok. Ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el semmit a kijelentésből, amit kaptok, mert a pontosság és a tisztaság alapfeltétel a követeim számára, azt mondja az Úr.

Példabeszédek 30:6 Ne tegyél az Ő beszédeihez, hogy meg ne dorgáljon téged, és hazugnak ne találtassál.

2011. június 3., péntek

2011 06 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/3

A határozatlanság nem más, mint kettős elméjűség, azaz kételkedés, amely sehova nem vezet. Most van annak az ideje, hogy megalapozzátok magatokat a semlegesség talaján, hogy az érzelmeitek ne söpörjenek el benneteket. Ellenkező esetben a tisztánlátásotok működésképtelenné válik. A szíveteket szánjátok oda az Én akaratom megértésére a helyzetetekben és fejezzétek be a választási lehetőségeitek mérlegelését. Megvan a számotokra a helyes út, amelyen járnotok kell. Legyetek határozottak és válasszátok azt, amiről a szellemi emberetek tudja, hogy helyes. Irányítom a lépéseiteket, ahogy előremozdultok, azt mondja az Úr.

Jakab 1:5-8 Ha valamelyikőtök híjával van a bölcsességnek, kérje Istent, Aki mindenkinek szabadon és szemrehányás nélkül ad, és megadatik neki. De kérje hittel, nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél ide-odahajt és dobál. Mert az ilyen ember ne feltételezze, hogy bármit is kap az Úrtól; hiszen ő kettős elméjű, kételkedő, minden útjában ingatag ember.

2011. június 2., csütörtök

2011 06 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/2

Ti, a Nekem alárendelt nép, olyanná váltatok, mint a jól megolajozott gép, ahogy az Én Királyságom dolgát végzitek. Nem érzékelitek a Szellem egységét, mert csak a saját, egyénenkénti részeteket teszitek. De ha felemelkednétek és Krisztus Testét egy magasabb perspektívából látnátok, megértenétek, hogy a ti részetek létfontosságú az Én akaratom szellemi működéséhez. Az ellenség azt szeretné, hogy csökkentsétek ehhez a funkcióhoz való hozzájárulásotokat, de ő hazug és hazudik, azt mondja az Úr. Ne higgyétek el azt a hazugságot, miszerint nem vagytok fontosak.

Efézus 4:16 Akiből az egész test, összekapcsolva és összekötve minden kapocs által, az által a hatékony munkálkodás által, amelyben minden tag kiveszi a maga részét, és amely a test növekedését hozza létre, a szeretetben való fölépülésre.

2011 06 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/1

Keljetek fel a földi és hústesti életmódotokból, és a szívetek szárnyaljon Velem a Szellemben. Határozottan utasítsátok vissza, hogy a földi ügyeitek horgonnyá váljanak a számotokra. Halljátok az Én Szellemem kiáltó szavát, hogy gyertek fel ide, ahol az élet egy örökké létező valóság? Minél több időt töltötök a jelenlétemben, annál többet tapasztaltok meg az életből, amely Tőlem származik, azt mondja az Úr. Adtam nektek életet a földön, de ez csak egy átfutó árnyék ahhoz viszonyítva, amit elkészítettem a számotokra, azt mondja az Úr. Gyertek fel ide!

János 5:39-40 Kutatjátok az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy abban van az örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Rólam. De mégsem vagytok hajlandóak Hozzám jönni, hogy életetek legyen.

2011 05 31

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/31

Láttam egy látomásban tizenkét csillagot egy körben. Számomra ez az isteni kormányzást jelképezte, és emlékeztetett a Gilgálban letett tizenkét kőre, amely a megújított szövetség szimbóluma volt. Aztán egy üstököshöz hasonló dolgot láttam, ahogy a csillagok körén át sebesen közeledett a föld felé. Hallottam, amint az Úr azt mondta, hogy egy erőteljes, természetfölötti és életeket megváltoztató kenet lett kibocsátva a mennyről való friss kinyilatkoztatások befogadására. Azok, akiknek a szíve tiszta és fenntartják magukban a gyermeki hitet és csodálatot, megkapják ezt a kenetet.

Máté 5:8 Áldottak (boldogok) a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.

2011 05 30

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/30

Azt mondom nektek, szeretteim, hogy az Én szemeim átkutatják a földet az Én szívem szerint való emberekért. Azokat keresem, akik az Én jelenlétemet és az Én Igém szellemi módon való megértését keresik. Keresem a látókat - azokat, akik a Szellem birodalmában látnak. Kibocsátom a felkenteket; az Én szentjeimet, akik az Én hadseregem lesznek, amely felkel és erővel megy előre. Soha többé nem lesz olyan nemzedék, mint ők, mert ők lesznek az utolsó generáció, egy dicsőséges nemzedék, olyan, amely a parancsait a Seregek Urától kapja. Azért küldöm ki őket, hogy az Én céljaimat beteljesítsék. Azért azt mondom, ismerjétek fel, hogy ez itt valóban az idők vége, és ez bevezetése az eljövendő dolgoknak, amelyek pusztulást hoznak a földre. Ezért helyezzétek magatokat hitbe a mai napon és szánjátok oda magatokat az Én céljaimra, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/30

Az ellenség folyamatosan keresi a fegyverzeteteken lévő réseket, illetve azokat a helyeket, ahol nem vagytok teljes védelem alatt, hogy ezáltal támadjon titeket. A gyengeség ezen helyei azért léteznek, mert a lelketek kívánságai elsőbbséget kaptak az igazság és jogosság előtt. Nagyszerű lehetőségeitek lesznek, hogy felülemelkedjetek a hústest cselekedetein és legyőzzétek a sötétség munkáit. Adtam nektek hatalmat és képességet a győzelem megszerzésére, azt mondja az Úr.

Efézus 5:11 És ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább fedjétek fel azokat.

2011. május 27., péntek

2011 05 27


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/27

Ti a gyermekei vagytok az Én Királyságomnak, ahol a világosság és a szeretet uralkodik, és ahol nincs helye a sötétségnek. Emelkedjetek fel abba a pozícióba, ahol a Sátánnak nincs bennetek semmije és nektek sincs hozzá semmi közötök. Számoljatok le a kritizálással, az ítélkezéssel, a gyűlölködéssel, a pletykával, a rágalmazással és a hátmögötti beszédekkel, mert ezek a hozzáállások és viselkedések szabad bejárást biztosítanak az ördögnek a lelketekbe. Ismét mondom nektek, semmiképpen ne tegyétek lehetővé a számára, hogy az ő gonosz szándékaihoz eszközként használjon benneteket. Alapozódjon meg az Én Királyságom bennetek, azt mondja az Úr.

Lukács 6:41-42 "És te miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogy mondhatod a testvérednek: 'Testvérem, hadd távolítsam el a szemedben lévő szálkát', amikor te magad nem látod a gerendát, amely a te saját szemedben van? Képmutató! Először a te saját szemedből távolítsd el a gerendát, és aztán majd tisztán fogsz látni ahhoz, hogy kivedd a szálkát, amely a testvéred szemében van."

2011. május 26., csütörtök

2011 05 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/26

A büszkeség nem hitelt érdemlő és nem igazságban képviseli az Én Királyságomat. Készüljetek fel a helyreigazítás elfogadására, amely alázatosságon keresztül helyez benneteket az erő pozíciójába. Az Én képviselőimnek és nagyköveteimnek megbízhatónak és hitelesnek kell lenniük, mielőtt bárkit is bevezetnek az örökkévalóság országába. A szolgálatra való elhívás elhangzott, és Én a szív alázatosságának zászlaja alatt sorakoztatom fel a csapataimat. Azok, akik hallják a hívásomat, ez alá a zászló alá gyűlnek, azt mondja a Seregek Ura.

Példabeszédek 22:4 Az alázatosság és az ÚR félelme által jön a gazdagság, a tisztesség és az élet.

2011. május 25., szerda

2011 05 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns --11/ 5/25

A szemeim átkutatják az egész földet, hogy lássam, ki szól majd az Én nevemben. Keresem a szív tisztaságát és az Én hangom erőteljes pontossággal történő meghallását. Azokat keresem, akik felülemelkednek az önjelölt próféták világias beszédein, amelyek részben vas, részben agyag -- részben Szellem és részben hústest. Mert azok a szavak nem hordozzák az Én kenetem erejét, nem adnak igazi útmutatást népemnek és nem is változtatják meg az életüket. Az Én hangom csendes, szelíd hangként hallható a titkos helyeken, de ugyanakkor zengve visszhangzik és teremt. Meghalljátok-e, amikor szólok?- azt mondja az Úr.

Ésaiás 6:8 Ismét hallottam az Úr hangját, ahogy mondta: "Kit küldjek el, és ki megy el nekünk?" Én pedig így szóltam: "Itt vagyok! Küldj el engem."

2011. május 24., kedd

2011 05 24

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/24

Bátorodjatok fel és tanuljatok meg a jelen pillanatban élni, mert ahogy megtanuljátok ennek művészetét és azt, hogy az Én orcámat keressétek, az a pillanat számotokra kincs lesz inkább, mint ítélet. Áldás lesz nektek, nem átok. Azokat keresem, akik az Enyémek, és nekik először az Én Királyságomat kell keresniük. Ha nem tanultok meg az adott pillanatban élni, akkor azok a csodák, amelyekről gondoskodom, az az útmutatás, amelyben részesíteni szeretnélek titeket és annak a pillanatnak az áldása eltűnik előletek, és a lehetőség tovaszáll. Tehát legyetek szellemileg éberek olyan mértékben, hogy a jelen valóságban éljetek. Ebben az időszakban ragadjátok meg és használjátok ki a lehetőségeket, ahogy azok megjelennek, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/24

Szeretteim, alapozzátok meg a jogosságot a saját szívetekben és tegyétek azt, ami igaz, mert Én a jóságban gyönyörködöm és kegyelmes vagyok azokhoz, akik irgalmasságot gyakorolnak. Nagyra értékelem a becsületességet és megáldom azokat, akik másokat többre tartanak, mint magukat. Tartsátok meg az őszinteség és tisztesség magas színvonalát tekintet nélkül a világban burjánzó romlottságra, azt mondja az Úr. Jóval győzzétek le a gonoszt.

Ámós 5:24 Folyjon az igazság, mint a víz, és az igazságosság, mint hatalmas áradat.

2011 05 23

A TROMBITA, by Bill Burns -- 11/5/23

Hallom, amint az Úr azt mondja: Keljetek fel arról a helyről, ahol ültetek. Keljetek fel és gyertek arra a helyre, amit elkészítettem számotokra. Gyertek és vitassuk meg a dolgokat együtt. Gyertek és tegyetek Velem egy utazást, amely kihívást jelent, ugyanakkor megelégedést hoz. Ez az utazás egy olyan szellemi megtapasztalás lesz, amelyen eddig még soha nem mentetek keresztül. Tehát gyertek, a mai nap erejében. Gyertek ebben a kenetben. Gyertek az Én kezem jelenlétével a vállatokon. Vezetlek benneteket, utat mutatok és elviszlek titeket a ti rendeltetésetek betöltésének helyére, azt mondja a Magasságos Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 1/5/23

Egy modern Gósen földjét készítettem el a szellemvilágban, ahol az Én népem növekszik és gyarapszik függetlenül a világban lévő gazdasági bizonytalanságtól és veszélyes körülményektől. Gyertek hit által a védelemnek és kenetnek erre a helyére. Gyertek az Én fedezékem és pártfogásom alá, azt mondja az Úr. Gondotokat viselem.

1 Péter 2:9-10 De ti választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet, az Ő tulajdon különleges népe, hogy hirdessétek az Ő dicséretét, Azét, Aki kihívott benneteket a sötétségből az Ő csodálatos világosságába, akik valaha nem voltatok nép, de most Isten népe vagytok, akik valaha nem nyertetek kegyelmet, de most kegyelmet találtatok.

2011. május 20., péntek

2011 05 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/20

Egyedül az Én céljaimra hívtalak el és választottalak el benneteket. Ne engedjétek, hogy az ellenség rábeszéljen titeket és belevezessen a világiasságba és önelégültségbe. A nagy hitehagyás idején éltek, amikor az aposztázia (hitehagyás, hűtlenség) megsokasodik, és minden, ami istentelen és szentségtelen, az nemcsak elfogadhatóként, hanem kívánatosként jelenik meg. Utasítsátok vissza az igazsággal szembeni kompromisszumot. Az Én Igém a mérték; mindent ez alapján mérjetek, azt mondja az Úr.

Titusz 2:11-14 Mert az Isten üdvösséget hozó kegyelme megjelent minden embernek, arra tanítván minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget és a világi kívánságokat, és ebben a jelenlegi világkorszakban józanul, igazán és istenfélő módon éljünk; keresve a mi hatalmas Istenünk és Megváltó Jézus Krisztusunk áldott reménységét és dicsőséges megjelenését; Azét, Aki Önmagát adta értünk, hogy megváltson bennünket minden törvénytelen cselekedetből és megtisztítsa a Maga számára az Ő tulajdon különleges népét, mindenféle jó cselekedetre igyekezőt.

2011. május 19., csütörtök

2011 05 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/19:

Hadd áradjon a királyságom kinyilatkoztatása mint egy folyó, hogy világosan megérthessétek, mi a rendeltetésetek abban. Nyíltan megmondom nektek, hogy semmi sincs elvesztegetve abból, amit a Szellemem nyilvánít ki bennetek és általatok. Ha vannak szemeitek a látásra és füleitek a hallásra, akkor tudni fogjátok, hogy amint teljesen alávetitek magatokat Nekem, Én megerősítem bennetek a világosságot és az életet. Tartsátok fenn a szellemi összpontosításotokat, és maradjon erős a hitetek, mondja az Úr.
Zsoltárok 121:1-8 Felemelem a szemeimet a hegyekre - Honnan jön a segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy a lábad meginogjon; Ő, aki téged őriz, nem szunnyad el. Íme, aki Izraelt őrzi, nem szunnyad el és nem alszik el. Az Úr a te őrződ; az Úr a te árnyékod a jobb kezed felől. A nap meg nem szúr nappal, sem a hold éjjel. Az Úr megőriz téged minden gonosztól; Ő megőrzi a lelkedet. Az Úr megőrzi a te kimeneteledet és a te bejöveteledet mostantól fogva, mindörökre.

2011. május 18., szerda

2011 05 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/18:

Én vagyok a világ világossága, mondja az Úr. Ez a világosság már most világít a szívedben, hogy felfedje a sötétség helyeit, ahol az ellenség erődítményt tud építeni ellened és mindaz ellen, ami szent. Azt akarom, hogy engedd, hogy az igazság világossága megvilágítsa és eloszlassa a sötétséget, sőt még az ott leselkedő árnyakat is. Ez a szellemi felismerésnek és a hitnek a munkája. A szellemi felismerés akkor jön, amikor tisztán és pontosan látsz. Nem annak van az ideje, hogy megpróbálj találgatósat játszani a szellemvilágban. Nem lesz többé tettetés, amint elválasztom az igazat a hamistól.
Héberek 5:14 De a szilárd eledel azoké, akik érett korúak, vagyis akik használat által edzetté tették az érzékeiket arra, hogy felismerjék a jót is és a gonoszt is.

2011. május 17., kedd

2011 05 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/17:

Látom a szívedet, és a vágyadat arra, hogy igaz ember legyél, és becsülöm az elővigyázatosságodat minden szentségtelen dologgal szemben. De nem szabad, hogy az önvizsgálat megszállottja legyél, mert ez a test cselekedete, és kárhoztatást okoz. Én azt akarom, hogy Bennem bízz, hogy Én foglak meggyőzni téged és vezetni az igazság ösvényén. Csak engedj annak, ahogyan a Szellemem jár a szíveden, Én pedig majd helyreigazítalak és nagyon világosan megmutatom, ha bármikor kilépsz a Szellemem áramlatából, mondja az Úr.
Zsoltárok 23:3 Ő helyreállítja a lelkem; az igazság ösvényén vezet engem az Ő nevéért.

2011. május 16., hétfő

2011 05 16

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/16:
Újra keljetek fel, Én népem. Mert vajon nincs megírva, hogy egy másik edényt készítek belőletek--egy erősebb edényt? Én magam adom a kezem érintését a válladra, és nagyobb hatalmat ruházok rád, mint amilyennel valaha jártál. Magasabb szintre hozlak a hitben, mint eddig valaha. Ti vagytok ennek az időszaknak a hősei; az imádó harcosok, akik előjönnek legyőzni az ellenséget. Jöjjetek elő, és hirdessétek ki a győzelmet, még mielőtt látnátok a csata végkimenetelét. Mert Én azt mondom, hogy amikor előzetesen kihirdetitek a győzelmet, akkor az a hit megnyilvánulása. Ez a hit felszabadítja az Én hatalmamat, az Én jóságomat és az Én erőmet. Ez nagyobb magaslatokra fog áthelyezni benneteket. Hát keljetek fel és vegyétek át azt, amit Én cselekszem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/16:
Harcoltál, hogy szellemi előmeneteled legyen, és hogy legyőzd az ellenséget. Most pedig ápold a győzelmedet. Őrizd meg a földedet. Számíts a visszavágásra, de tudd azt is, hogy nincs hatalma arra, hogy kimozdítsa a helyéből azt, amit Én adtam neked. Legyél erős és bátor. Állj őrt, és ne engedd hogy rászedjenek az ördög hazugságai, mondja az Úr. Lukács 19:13b Foglalatoskodjatok míg megjövök.

(az angol fordítás másik jelentése: "tartsátok elfoglalva, /megszállás alatt/, míg megjövök".)

2011. május 13., péntek

2011 05 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/13

Én azokban gyönyörködöm, akiknek a szíve többre éhezik, és nektek jelentem ki a Királyságom titkait. A kereséseteknek nagy jutalma lesz, mert közelebb húzódom azokhoz, akik közel jönnek Hozzám, azt mondja az Úr. Azokhoz beszélek, akiknek van fülük a hallásra és nyitott a szívük, hogy elfogadjanak mindent, amim van. Tehát, azt mondom, keressetek Engem; gyertek Hozzám. Teljes szívetekkel keressetek, és meg fogtok találni. Nagy örömömre szolgál, hogy nektek adjam a Királyságomat.
Lukács 12:32 Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszik a ti Atyátoknak, hogy nektek adja a Királyságot.

2011. május 12., csütörtök

2011 05 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/12

Nem megmondtam, hogy nektek adom a sötétség kincseit és a titkos helyek elrejtett gazdagságát? Álljatok meg és elmélkedjetek ezen. Megláthatjátok, hogy a kijelentésnek olyan világosságát hoztam az életetek különböző területeire, amire nem is számítottatok. Örvendezzetek, hogy növekedtek a megértésben, mert ez a megértés hatékonyabbá tesz titeket az Én Királyságomban, azt mondja az Úr. Adtam nektek egy ízelítőt és egy pillantást az Én dicsőségemből, és ez azt váltja ki bennetek, hogy még jobban fogtok vágyni rá.

Ésaiás 45:3 Neked adom a sötétség kincseit és a titkos helyek elrejtett gazdagságát, hogy megtudd, hogy ÉN, az ÚR, Aki neveden hívlak, ÉN vagyok Izrael Istene.

2011. május 11., szerda

2011 05 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/11:

Fordíts időt arra, hogy csendben légy, hogy érzékeny lehessél az Én bölcsességemre és az Én vezetésemre. Ha engedsz a kísértésnek, hogy az érzelmi kavarodást tápláld magadban, akkor onnantól fogva nem fogod meghallani a hangomat; és helyette megnyílnak az ajtók az ellenségtől jövő zűrzavar előtt, hogy beáradjon mint egy özönvíz. Utasítsd vissza annak a lehetőségét, hogy az ördög bármilyen kis területet is kaphasson tőled, csendesítsd le a lelkedet, és bízz Bennem, hogy Én vezérlem a lépéseidet, mondja az Úr. Én vagyok a te segítséged a szükség idején; támaszkodj Rám!

Zsoltárok 9:10-11 Az Úr lesz az elnyomott emberek menedékvára, egy menedékvár a szükség idején. És akik ismerik a Te nevedet, Beléd vetik a bizodalmukat; mert Te Uram, nem hagytad el azokat, akik keresnek Téged.

2011. május 10., kedd

2011 05 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/10

Azokhoz beszélek, akik úgy érzik, hogy megszakadt a kapcsolatuk akár Velem, azt mondja az Úr, akár azokkal, akik a múltban a bátorítás forrásai voltak. Nem előre megfontolt szándékból határoztátok el, hogy elhúzódtok, hanem a figyelmetek iránya változott meg és az életetek más fordulatot vett. Most van itt az ideje, hogy átértékeljétek az életetek irányvonalát és meghatározzátok azokat a kapcsolatokat, amelyek fontosak a számotokra. Aztán pedig hozzatok döntést, hogy elengedtek egyes embereket, másokkal pedig újból összekapcsolódtok. Emlékezzetek arra, hogy a helyreállítás időszakában vagytok, és vannak dolgok, amelyeknek most kell helyreigazodniuk és megépülniük.

ldabeszédek 25:25 Mint a hideg víz a fáradt léleknek, olyan a messze földről való jó hír.

2011. május 9., hétfő

2011 05 09

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/9:
Azt mondom nektek, Én népem, van-e fületek a hallásra? Ha pedig hallottatok, akkor ismeritek azt az időszakot, amelyben éltek, és tudni fogjátok a felemeltetés idejét, amely elközelgett. Az egész földre kiküldöm a hívó szómat, és ide-oda járva keresgélek, és előhozok egy olyan népet, akik látni és ismerni fogják a királyságom valóságát. Ők sokaknak meg fogják mutatni az életre vezető ösvényt, és azt a nyomvonalat, amely Sionra vezet. Ők maguk fogják végigvezetni az úton az elveszetteket, és azokat, akik tehetetlenül vergődnek a vegyített tanítások tragédiájában. Mert tisztaság és igazság fog kiáradni. Vajon nincs-e megírva, hogy az irgalmasság és az igazság csókolgatják egymást? Igen, amikor eljön az igazság, akkor az Én irgalmam bőséges lesz a földön. És ezért adom nektek most ezt a lehetőséget, hogy sas-látásotok legyen, és vegyétek ki a részeteket egy olyan kommunikációban a Szellemben, amely magasabb szintű mint amilyen valaha volt. Hát bátorodjatok fel, és keljetek fel, töltsétek be az örök rendeltetéseteket. Legyetek őrállók a mostani időszak falain, hogy láthassátok, hallhassátok és megismerhessétek az Én hamarosan megtörténő eljövetelemet, mondja a Mindenható Úr Isten. Keljetek fel!


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/9: 

Ébredjetek fel, szeretteim, és újuljatok meg. Emelkedjetek fel egy olyan helyre ahol élet és energia van, szellemileg és természetes szinten is. Úgy fog eljönni hozzátok, mint az eső, amely felfrissíti és meglágyítja a szívetek talaját, hogy megmutatkozhasson az, ahogy Én adom az életet és a növekedést. Valóban itt az ideje, hogy felszántsátok a parlagon hagyott földet a szívetekben, azokat a helyeket, amelyek megkeményedtek és gyümölcstelenekké váltak a nehéz megpróbáltatások miatt. Engedjétek, hogy elvegyem a múlt sötétségét, és elárasszalak benneteket az Én szeretetem és a reménységem világosságával, mondja az Úr. Hóseás 10:12 Vessetek magatoknak igazságot; arassatok irgalmasságban; szántsátok fel a parlagon hagyott földet, mert ideje keresni az Urat, míg eljön és igazság esőjét ad rátok.

Ajánló - egy cikk a Messiási tanítások weboldaláról

Szeretettel ajánlok a figyelmetekbe egy cikket, amit az Izrael-Immánuel - Messiási tanítások weboldalon találtam. Nagyon érdekes és hasznos dolgokat lehet olvasni benne az Úrvacsorával kapcsolatban, érdemes áttanulmányozni ezt a témát.
A cikk itt található: http://www.izrael-immanuel.net/?p=127
Gyuri

2011. május 8., vasárnap

Rick Joyner: Látni és hallani, 1. rész - A MÁSODIK ESÉLY

Már régóta tartoztam Nektek - Krisztus testének, minden érdeklődőnek - Rick Joyner cikksorozatának a legelső részével. Most itt olvashatjátok az ez év januári első cikket. Remélhetőleg hamarosan követni fogják ezt a sorozat további elmaradt részei is. (Minden imatámogatást köszönettel veszek!!!) Az eddig lefordított többi rész ide kattintva olvasható. Rick Joyner szolgálatából továbbiakat, például konkrét prófétai üzeneteket is, itt találsz.- Gyuri

- - -

Rick Joyner:
Látni és hallani, 1. rész
2011, 1. hét

Mivel ez az első "Heti Üzenet" 2011-ben, és mivel azt tanulmányozzuk, hogyan lehet megismerni Isten hangját és a gyülekezetnek adott prófétai ajándékait, ezért azzal szeretném kezdeni, hogy az egyik olyan legjobban elterjedt üzenetet adom tovább, amit Isten emberei az utóbbi időben kaptak. Talán minden másnál többször kérdezik mostanában tőlem, hogy mit jelent a 11-11. Akár az óra számlapján látva, akár más módokon, ezt már sokan kapták az elmúlt években. Az Újév napja 11/1/1 volt, vagy másképp írva 11-11. Ez általában egy második esélyről szól, ami az Ésaiás 11:11-ben olvasható üzenet, mivel itt ígéri Isten Izraelnek, hogy másodszor is visszahozza és helyreállítja őket a földjükön.

Amikor ezt az üzenetet megkapta Ésaiás, akkor Izrael még első alkalommal sem volt a földjéről szétszóratva  és összegyűjtve. Amikor Jézust az idők végének a jeleiről kérdezték, többek között azt mondta, hogy a fügefát kell megfigyelnünk, ami Izraelt szimbolizálja. Izrael az egyik olyan határozott, feltűnő prófétai üzenet, amit a próféták figyelnek és figyelembe vesznek. Izrael az emberiség barométere. Folytonosan konfliktusban áll, belülről és kívülről egyaránt. Annyira régóta tart ez az állapot, és annyira vágynak már a békére, hogy még arra is hajlandóak, hogy hatalmas területeket adjanak fel piciny országukból, abban a reményben, hogy így elérik azt, hogy béke legyen. De ahelyett hogy ez békéhez vezetett volna, az általuk átadott területek lettek az ellenük irányuló támadások kiinduló bázisává. Az ő békéjük soha nem emberektől fog származni, csak Istentől. A jó hír az, hogy valóban el fog jönni a béke Istentől, ami az Ésaiás 11 legalapvetőbb mondanivalója.

A béke soha nem azáltal jön el, hogy kiadjuk a kezünkből azt, amit Isten ránk bízott, hanem sokkal inkább azáltal, hogy mindent, amit Tőle kaptunk, többre értékelünk az emberekkel való békességnél is, és azáltal, hogy az Ő céljait az életnél is értékesebbnek tartjuk. Itt az ideje, hogy Izrael vissza legyen oltva a Fába - ami maga Isten. Ez egy olyan kezdet, ami a földjükre való újra összegyűjtésüket jelenti, de ennél még fontosabb az, hogy az Úrhoz legyenek újra összegyűjtve.

Izrael annak a jele, hogy Isten hűséges az Igéjéhez. A Jeremiás 31-ben az Úr kijelenti, hogy a napnak, a holdnak és a tenger zúgásának a rendje hamarabb szűnik meg, minthogy az Izraelnek tett ígérete meghiúsulna. Sokan úgy hiszik, hogy ezek ma már beteljesedtek az Egyházban, a "szellemi Izraelben". Ez sok ilyen ígéretre nézve igaz, de ez nem mond ellent annak, hogy az ígéretei a "természetes Izraelnek" is szólnak. Az Úr számos helyen világosan kijelenti az Ő Igéjében, hogy ezek az ígéretek Ábrahám fizikai magvának szólnak. Pál apostol is ezt bizonygatta az újszövetségi teológiáról szóló legfontosabb levelében, a Római levelében, ahogy ezt a kilenctől tizenegyig terjedő fejezetekben olvashatjuk. Ahogy ez a szakasz is figyelmeztet rá, nagy hibát követünk el, ha "kevélykedünk a természet szerinti ágak ellen" (lásd Róma 11:18).

Az összegyűjtött Izrael nemzetének a legnagyobb üzenete az, hogy Isten hűséges az Igéjéhez. Ő akkor is hűséges marad, ha mi hűtlenkedünk, és az Ő hűségében még egy esélyt ad nekünk. Az egész Ésaiás 11. fejezete arról szól, hogy a földön helyre lesz állítva a paradicsomi állapot, amilyennek eredetileg teremtve volt, ami egy második esély lesz az egész föld számára; Izrael "másodszori" összegyűjtése pedig annak a jele, hogy ez az idő közel van. Isten királysága, amiért Isten emberei azóta imádkoznak, amióta Jézus a földön járt, közel van.

Ez egy olyan év, amikor visszaszerezzük azt, ami elveszett, amikor sok ígéret megvalósul, és amikor a visszaesők visszatérnek. Ez imádkozással kezdődik, közbenjárással, és gyakran böjtöléssel is. Amikor Dániel azt olvasta Jeremiás próféciájában, hogy Izrael első alkalommal hetven esztendeig lesz szétszóratva a földjéről, akkor nem kezdett el csak úgy örvendezni, hogy itt az idő visszatérni, hanem böjtölni és imádkozni kezdett Isten Igéjének a beteljesüléséért.

Miért szükséges a közbenjárás ahhoz, hogy Isten ígéretei beteljesüljenek? Ahogy a Zsoltár 115:16 mondja nekünk, "Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta". Az Úr átadta a föld feletti hatalmat az embereknek, és ezért Ő bizonyos dolgokat nem fog megtenni a földön addig, amíg mi nem kérjük, hogy megtegye. Ez az egyik oka annak, hogy Jézus Emberré lett, hogy Ő lehessen a Közvetítő, a földi tartózkodása alatt pedig sokszor az ember Fiának nevezte magát. Egyben Ő volt az Isten Fia is, de azért jött el, hogy Emberré legyen, aki visszaszerzi, amit az ember elveszített.

Éppen ezért, amikor tudjuk, hogy eljött az idő, hogy beteljesüljenek Isten ígéretei, akkor le kell kötnünk a menny figyelmét azzal, hogy imádkozunk és böjtölünk, olyan közbenjárókként, akik Jézussal egységben vannak, akiről tudjuk, hogy "örökké él, hogy közbenjárjon" (lásd Zsid 7:25). Ő pap örökké, a Melkisédek rendje szerint, és mi is ugyanabban a papi rendben vagyunk papok. Ezért az egyik elsődleges üzenete és munkálkodása az Ő népe között arra fog irányulni, hogy helyreállítsa azt a papságot, amire el lettünk hívva.