2016. február 3., szerda

Prófécia, 2016. február 3.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt mondom nektek, akiknek van fületek a hallásra, hogy adok egy esélyt arra, hogy felszabaduljatok a zaklató körülmények rabszolgasága alól. A szabadságotok meg fogja semmisíteni a makacs zavaró tényezőket, és lehetővé teszi, hogy odaszenteljétek magatokat az Én királyságomnak és annak, hogy még következetesebben szolgáljatok Engem, mondja az Úr. Galata 5:1 Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni!