2016. február 9., kedd

Kelj fel és változz át - A Jelenések Könyve (4. rész)

Kelj fel és változz át - A Jelenések Könyve

2016., 5. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Mostanáig kihangsúlyoztuk a négy legfontosabb alapelvet, amelyek segítségével megérthetjük a Jelenések Könyvét:

1. Ez egy Jézus Krisztusról szóló kijelentés. A látomás minden részében a Róla szóló kijelentést kell keresnünk. 

2. Az Úr rabszolgái számára adatott, hogy megértsék. Kulcsfontosságú a megértés szempontjából a szolgai lét.

3. Azt adja tudtunkra, hogy ezek a dolgok "hamarosan be fognak következni". Rövid idővel azután, hogy János megkapta a kijelentést, el is kezdett beteljesedni, tehát ahhoz, hogy megérthessük a próféciát, szükséges ismernünk a történelmet.

4. Van egy megígért áldás azok számára, akik "olvassák" és "megcselekszik" azt, ami le van írva a Jelenések Könyvében. 

Nincs olyan prófécia, amely csak arra szolgálna, hogy tájékoztasson minket a közelgő eseményekről. Cselekvést követel meg a részünkről, arra hív minket, hogy keljünk fel, cselekedjünk és változzunk. Ezért van az, hogy akiknek megadatott, hogy megértsék, hajlandóak cselekedni az Ő akaratát. Ahogy haladunk ezzel a tanulmánnyal, elkezdünk majd cselekedni is.

Jánosnak azt mondta az Úr, hogy azok a dolgok, amelyeket látott, hamarosan be fognak következni és hogy az idő közel van. Ez közel kétezer évvel ezelőtt volt. Az idő múlásával fontossá vált megérteni, mi az, ami már megtörtént és mi az, ami még ezután fog történni. Ahogy az antikrisztus züllesztő befolyása növekszik, szükségszerű, hogy a "Jézus Krisztusról szóló kijelentés" (lásd Jelenések 1:1) megmutatkozzon Isten népében, hogy ellensúlyozza azt. Az Ézsaiás 60-ban és más helyeken is láthatjuk, hogy a legsötétebb időkben fog megmutatkozni az Isten legnagyobb dicsősége. Bibliai bizonyítékunk is van erre, ugyanis Izrael történelmének legsötétebb idején emelte fel Isten a legnagyobb prófétáit.

A 2 Korintus 3:18-ban egy nagyon fontos szellemi törvényszerűséget olvashatunk:  "Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől." Az által változunk meg, amit szemlélünk. Több példa is van arra, hogy miközben a gonoszt tanulmányozták, sokan maguk is gonoszakká váltak, inkább az antikrisztus természetét magukra öltve, mint Krisztusét. Ők állíthatják magukról, hogy keresztyének, mivel megtartják a keresztyénség alapvető tanait, de nem követik Krisztust és nem mutatkozik meg bennük a Szent Szellem. Éppen ezért, mi több időt fogunk azzal tölteni, hogy a "Jézus Krisztusról szóló kijelentést" kutassuk, és kevesebbet azzal, ami az antikrisztusról szól.

Ez nem jelenti azt, hogy nem szükséges megértenünk az antikrisztus szellemét, ahogy kiteljesedik a mi időnkben. Az Ige figyelmeztet minket arra, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül az ördög szándékait (2 Korintus 2:11), de annál, hogy megértsük, mit tesz az ördög, sokkal fontosabb megérteni azt, amit Isten tesz. Nem azáltal fogunk megszabadulni a gonosztól, hogy elfutunk előle, hanem hogy Krisztushoz futunk és Benne lakozunk.

Az egyik legtömörebb és legtisztább üzenet arról, hogy hogyan leljünk rá az életcélunkra Krisztusban és hogyan töltsük be a helyünket Krisztus testében, megtalálható a hét gyülekezethez intézett üzenetében. Ez az üzenet több volt, mint egy-egy üzenet hét különböző gyülekezetnek a világ egyik sarkában. Ez az üzenet minden gyülekezetnek szól, minden korszakban. Ez egy nekünk szóló üzenet.

Amint figyelemmel kísérjük, ahogy az antikrisztus természete kibontakozik a mi időnkben, feltétlenül szükséges eltökélni, hogy felnövekedünk Krisztusban és hogy Őt mutatjuk be mindenben, amit teszünk. Ígéretünk van rá, hogy ahol a bűn elszaporodik, ott a kegyelem még inkább megsokasodik (lásd Róma 5:20), ezért a sötétség miatt még több kegyelemre számíthatunk ahhoz, hogy az Úr Szellemében járhassunk.  Arra is ígéretünk van, hogy sosem fogunk erőnkön felül kísértetni (lásd 1 Korintus 10:13). Nem kell félnünk, hanem számítanunk kell rá, hogy még többet fogunk meglátni Isten dicsőségéből az Ő emberein keresztül.

Mi lehet jobb annál, hogy az Ő dicsőségének hordozói lehetünk? Sokkal inkább az Isten dicsőségét kell keresnünk, semhogy a nagy nyomorúságon töprengjünk és azon, hogy hogyan teljesedik ki a gonosz ezekben a napokban. Ahogyan az Úr mondta, amikor befejezte tanítását az utolsó időkről: amikor meglátjuk ezeket a dolgokat, nézzünk fel és örvendezzünk!

----------------------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Rise Up and Become- The Book of Revelation