2016. február 22., hétfő

Prófécia, 2016. február 22.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 22.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Most van a felemeltetés időszaka. Annak az ideje van, amikor feljöttök az Úr hegyére -- jöjjetek az Én igazságosságom trónja elé. Legyetek közösségben Velem és növekedjetek fel mindenben. A ti időtök van most, hogy felnövekedjetek és átvegyétek a kijelentést arról, hogy kik vagytok és hogy Én ki vagyok. Felvázolom a sorsotokat és nagy örömöt fogok okozni nektek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Akik úgy érzik közületek, hogy megszakadt a kapcsolatotok és elveszettek lettetek, arra intelek benneteket, hogy jöjjetek vissza arra a helyre Énbennem, ahol biztonságot találtok. A világon gondokkal és nehéz helyzetekkel fogtok szembesülni, amelyeket kezelnetek kell, de Bennem békesség és nyugalom van, mondja az Úr. Gyertek! János 16:33 Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békességtek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.