2016. február 19., péntek

Prófécia, 2016. február 19.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Jusson eszedbe, hogy egy új korszakba kezdtél bele. Teljesen körbementél, és lehetőségeid fognak adódni az újrakezdésre. Neked viszont minden lehetőséget ki kell használnod, hogy most már több igaz döntést hozz. Egyértelműen koncentrálj arra, hogy azt csináld, ami erkölcsileg is és szellemileg is a legjobb eredményt hozza, mondja az Úr. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy az önző ambíció vezéreljen. Filippi 2:3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál