2016. február 24., szerda

Prófécia, 2016. február 24.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyen világosság a sötétséged és kétségbeesésed helyén!  A Szellemem fénye világítsa meg és szüntesse meg a szégyent és a bánkódást!  Nem az az Én akaratom, hogy szomorúan és remény nélkül élj.  Elkészítettem egy kimenekülési útvonalat, mondja az Úr.  Nézz föl és kelj föl!  Emelkedj ki a félelemből és a kudarcból!  Higgy Bennem és bízz Bennem, hogy Én kimentelek a kétségbeesett állapotodból.  Ézsaiás 42:16 A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom.