2016. február 14., vasárnap

A Hét Gyülekezet - A Jelenések Könyve (5. rész)

A Hét Gyülekezet - A Jelenések Könyve

2016., 6. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ezen a héten a Jelenések 1:4-5-tel fogunk foglalkozni:

János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét Szellemtől, amely az Ő királyiszéke előtt van,

És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme.

Ahogy korábban már szó volt róla, Ázsiában ennél a hétnél több gyülekezet is volt. Némelyek nagyobbak és látszólag fontosabbak voltak, úgy mint Galácia vagy Kolossé, akikhez Pál apostol a leveleit írta, Tróász, ahol Pál időzött egy darabig, és a többi. Mi tette ezt a hét gyülekezetet olyan fontossá, hogy kizárólag hozzájuk szólt az Úr a Jelenések könyvében? Miért szólt a teljes kijelentés kizárólag ezeknek a gyülekezeteknek?

Abból, amit ebben a próféciában olvashatunk, csak egy kevés teljesedett be ezeknek a gyülekezeteknek az idejében. Azonnal elkezdett kibontakozni, de közel kétezer éven keresztül elhúzódott és még napjainkban is folyamatban van a kibontakozása. Nyilvánvalóan ez az üzenet nemcsak ennek a hét konkrét gyülekezetnek szólt. A hetes egy prófétai szám, a beteljesülés vagy a teljesség száma. Ez azon alapszik, hogy a teremtés is 7 nap alatt ment végbe. A korai egyházatyák, az első apostolok tanítványai úgy tűnik, egyetértettek abban, hogy ez a hét gyülekezet az egész egyházat jelképezi, az egész egyházkorszakban.

Ahogy azt látni fogjuk, az a sorrend, amely szerint az Úr megszólította ezeket a gyülekezeteket, egy feltűnően pontos vázlata volt az egyháztörténelem kibontakozásának, amely hét különböző periódusra bontható le. A Jelenések hét gyülekezetének, úgy az erősségei, mint a problémái megegyeztek a hét periódus gyülekezetének erősségeivel és problémáival.  Bátorító, mennyire pontos volt ez a prófécia a mindenkori gyülekezethez és a gyülekezeti korszakhoz viszonyítva. Továbbá segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a jelenkorral. Ez a kijelentés alkalmazható más szinteken is.

Például, egy újonnan plántált gyülekezet, amíg eléri a teljes érettséget, nagy valószínűséggel át fog menni minden szakaszon, amelyekről a hét gyülekezettel kapcsolatban olvashatunk. Az erősségek növekedése felfedhet bizonyos gyengeségeket is. Hasonló ez ahhoz a folyamathoz, amin általában egyénileg is keresztülmegyünk a teljes érettségig. Miután keresztülmentünk rajtuk és éretté váltunk, az egyik legveszélyesebb és legmegtévesztőbb ránk leselkedő csapda, a ravaszul belopódzó megtévesztés: a langyosság és az önelégültség, ami a laodiceai gyülekezetre is jellemző lett. Szóval ez a séma érvényes lehet egyénekre, gyülekezetekre vagy mozgalmakra, ugyanúgy, ahogy érvényes volt a mindenkori gyülekezetre is.

Ahogy János a gyülekezetekhez intézte ezt a kijelentést, azzal kezdte, hogy megáldotta őket kegyelemmel és békességgel - ez a két alappillér, amelyre minden élet és gyülekezet épül.  Ez nemcsak Jánostól van, hanem magától az Úrtól is, aki "volt", aki "van" és "eljövendő". Ezt kulcsfontosságú tudni az Úrról. Sokan csak aszerint ismerik, hogy ki volt Ő a Szentírásban. Mások tudják róla, hogy ki lesz Ő, amikor visszatér, de az Ő örökkévaló neve a "Vagyok", nem a "voltam", vagy "leszek". Jó dolog ismerni Őt a Szentírásból és a történelemből. Jó látni, hogy ki lesz Ő, amikor vissza fog térni, de ahhoz, hogy igazán ismerhessük Őt, a jelenben kell megismernünk Őt. Alfától az Omegáig, Kezdettől a Végig, Ő a minden! Ő a Hű Tanú, az, Aki legyőzte a halált. Ő minden hatalmon lévő király fölött áll.

Isten hét szelleme, amelyről szó van, nem hét különböző szellemre utal, amely Istent képezi - a hét szellem egy kijelentés Istenről az Ő teljességében. A lényeg itt az, hogy Jézus az Istenről szóló teljes kijelentés. A teljes istenség Őbenne lakozik. Ez nem azt jelenti, hogy az Atya nem egy teljesen különálló Személy, hanem hogy Ő és a Fia olyan egységben vannak, hogy az Atya természetét teljes mértékben láthatjuk Jézusban megnyilvánulni. Jézus az Istenről szóló legfőbb kijelentés. Ez a kijelentés, amelyet János kapott, teljes egészében Jézusról szól. Minden Őbenne foglaltatik egybe. Éppen ezért, a legfőbb célunk az, hogy mindenben Őhozzá nőjünk fel. Övé a hatalom és a dicsőség mindörökké!

Ahogy a hét gyülekezetről szóló kijelentést szemléljük, arra kell törekednünk, hogy Őt lássuk meg benne. Ezután arra kell felhasználnunk ezt az ismeretet, hogy a saját gyülekezetünkben is meglássuk Őt, a mi időnkben. Ő ott van, az Ő gyülekezete között.

-------------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - The Seven Churches—The Book of Revelation