2016. november 25., péntek

Lana Vawser próféciája Kim Clement halála után

Szerkesztői bevezető (Országh György): Habár Lana Vawser szolgálatának nem kell külön ajánlás, ki szeretném emelni, hogy teljesen összhangban vannak az itt leírtak azzal, ami bennem volt, miután olvastam Kim Clement halálhírét. Én is úgy éreztem, hogy az Úr most palástokat ad a prófétáinak, és az, amit ezzel kapnak a próféták, annak köszönhető, amit Kim a szolgálatával előkészített. De olvassuk az Úr üzenetét Lana közvetítésében:
- - - - -


MEGKÉRDEZTEM AZ URAT KIM CLEMENT ELTÁVOZÁSÁRÓL.... A KORMÁNYZATI PALÁST ÁTKERÜL ÉS FELERŐSÖDIK AZ Ő SZÍVÉNEK A PRÓFÉTÁI KÖZÜL SOKAKON 

Lana Vawser 
2016. november 25.

Nemrég volt egy látomásom, amelyben kormányzati hatalom palástjait láttam tűzben égni. Ez a tűz jó tűz volt, a jelentőségteljes felerősödésnek a tüze. Ahogy ezek a palástok égtek, azt is láttam, hogy királyi pálcák lettek odanyújtva, az Ézsaiás 22:22 forgott körbe, és staféták lettek átadva szellemben.

Kim Clement eltávozása miatt nagyon megszomorodott a szívem és bánkódni kezdtem. A világ elveszítette Jézus egyik barátját, egy csodálatos embert, egy erőteljes prófétai hangot. Nagy örökséget hagyott hátra és mások számára utat készített. Tegnap Lance Wallnau egyik adását néztem (Periscope) és ő annyira szépen fogalmazta meg az igazságot arról, hogy Kim megharcolta és előkészítette az utat a prófétai területen, hogy mi ezután nagyon egyszerűen és könnyedén tudjunk belépni az ajándékoknak ebbe a szférájába, erre a szintjére.

Az Úrral beszélgettem Kim eltávozásáról és arról, hogy milyen bánatos lett a szívem. A szívem nehezen tudott megbirkózni az ő eltávozásával, és próbáltam megérteni, hogy mi is történt. Vajon az ellenség lőtte ki őt túl korán, vagy a földi küldetése ért véget, ezekkel a gondolatokkal küzdött a szívem, de az Úr nem adott konkrét választ. Amit viszont megláttam szellemben, az egy olyan kép volt, hogy most már sokan Kim vállán állnak. Hogy éppen most egy váltás történik, és Kim szolgálata miatt, az átadott élete miatt, a szeretete és Jézus iránti buzgósága miatt, az ő világméretű hatása és áttörése miatt, az Úr egy utat készített őáltala a próféták számára, hogy még tovább tudjanak jutni, mint ahová ő valaha eljutott. Micsoda megtiszteltetés és kiváltság együttműködni az Úrral abban, hogy megbecsüljük ezt a csodálatos embert, életet, örökséget, és azt az árat, amit Kim Clement kifizetett azért, hogy Jézus megdicsőülését megláthassuk a földön, a hangját tisztán hallhassuk és hogy utat készíthessen másoknak, hogy még tovább jussanak, mint ő.

Ahogy az Úr előtt ezeken elmélkedtem, noha néhány kérdésemre nem kaptam választ, azt éreztem, hogy az Úr azt mondja nekem: "A kormányzati palást átkerül és felerősödik a prófétákon. Őrségváltás történik."

Isten tüze száll a kormányzati palástokra, hogy felerősödést hozzon. Az Úr királyi pálcát nyújt sok prófétára, hogy szabadságot, gyógyulást és áttörést hozzanak a nemzetekbe. Isten most felfokozza a hatalmat az Ő szívének prófétái közül sokakon. Ők nagyobb befolyási szférákba kerülnek át, nagyobb kapcsolatokba és jóindulatba, hogy életet vigyenek és felnyissák a nemzetek gyógyulását és rendeltetését.

Láttam tűben égni a KORMÁNYZÁS hegyét! Az Úr kormányzati hatalmat (fennhatóságot) szabadít fel a próféták felett, hogy asszisztáljanak a nemzetek megváltozásában, de azért is, hogy el legyenek helyezve a kormányzás hegyén, hogy nagy változást vigyenek véghez. Ahol régóta zárva voltak az ajtók sok szív-próféta előtt, és a várakozás pozíciójában voltak, és csak azt látták, hogy egyik ajtó a másik után zárult be előttük, az Úr most egyik ajtót a másik után nyitja meg, amelyek a kormányzatba vezetnek a városokban és a nemzetekben, jelentőségteljesen felfokozott módon.

Az Úr most ráébreszti sok szív-prófétáját arra, hogy milyen hatalmat kaptak a városokban és az országokban. Ráébrednek a királyi hatalmukra, ami Őbenne van. Ez a jelentőségteljes felerősödés a kormányzati hatalom terén először a prófétákra kerül át, mint előfutárokra, aztán pedig ki lesz bocsátva Krisztus testére szélesebb körben is.

A felerősödés tüzében, ami ezeken a kormányzati palástokon volt, MINDENFELÉ kulcsokat láttam.

Az az érzés vett körül, hogy ebben a felfokozódásban és váltásban, ami most történik, Isten nagyobb kijelentést és kulcsokat ad át az Ő terveiről a nemzetekben és a kormányzati hegyen a prófétáknak, az Ő terveivel kapcsolatban.

"Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ő szolgáinak, a prófétáknak."

Akik az Ő szívének a prófétai vagytok, most a látnoki dicsőítés új szférájába fogtok belépni. LÁTNI fogtok, amint a Királyok Királyát dicsőítitek, ámulattal, gyönyörködéssel, csodálattal és tisztasággal, ahogy Kim tette, és mindezt egy felfokozott módon. A látás és a kijelentés kettős mértékét fogjátok kapni.

Isten az Ő szívének prófétai közül sokakat emel fel egy új szintre a látás, a belátás, a felismerés (megítélés) és a bölcsesség terén, hogy nagyobb globális befolyásuk és hatásuk legyen. Ő kiképzett benneteket, alakított benneteket, és valami teljesen új dologra készített fel benneteket. Sokan átmeneti stádiumban vagytok, ahol Isten arra készül, hogy a kormányzati hatalom és befolyás új szintjére vigyen benneteket a kormányzati területen.

Jézussal való találkozások fognak történni, hogy nagyobb belátást és stratégiát adjon át nektek a kormányzati hatalom új szférájára nézve, amelyet sokatok számára felszabadít most. Hirtelen fognak hívni benneteket ebben az időszakban.

Isten éppen most megnöveli az EGYSÉGET ezek között a próféták között. Egymás mellett állnak, egymást becsülve, ünnepelve és támogatva, mint még soha ezelőtt. Robbanásszerű felfokozódás történik az együttműködés, a lendület és a megerősítés (konfirmáció, alátámasztás) terén az Ő szívének a prófétái között.

Az Úr konkrétan megmutatta nekem, hogy ez a kormányzati palást felfokozódása "az Ő szívének a prófétaira" száll rá. Akik ismeritek az Ő szívét, akik tudjátok, hogyan kell sáfárkodni az Ő szívével alázattal és tisztasággal, nektek jelentős mértékben meg fog növekedni a kapacitásotok és a befolyásotok, és ahogy ezen a kormányzati hatalomnak és befolyásnak ezen az új szintjén szolgáltok, az lesz a szolgálatotok GYÜMÖLCSE, hogy ISTEN SZÍVE, az Ő szeretete, jelleme és kedvessége fog kiáradni a városokban és a nemzetekben, jelentőségteljes mértékben. Az újságok címsorai fogják igazolni a szavaitokat. Jelek és csodák fognak követni. Krízishelyzetek fognak meghiúsulni, mert a füleiteket az Ő mellkasán tartjátok. Azáltal, amit tőle kaptok, ahogy előálltok és beléptek a hatalmatokba, a kígyók fejei le lesznek vágva, amelyeket városokba és nemzetekbe küldenek, hogy halált, fojtást és mérget vigyenek oda, hogy megakadályozzák, amit Isten cselekszik.

Most még inkább itt van az ideje, mint valaha, hogy ODAFIGYELJETEK ÉS IMÁDKOZZATOK! Ő felerősíti a belátásotokat és a felismerőképességeteket, és sok dolgot fog mutatni, hogy imádkozzatok és meglássátok a radikális változást. Lesz egy próba is sokaknál, hogy megőrzitek-e a szívetekben, amit átad nektek és imádkoztok-e, amikor könnyű lenne elengedni. Sokatokat bevisz az Ő szívének mélyebb kamráiba. Kiáltsunk a felismerőképességért és a bölcsességért, hogy tudjuk, mit kell elengedni és mit kell megtartani, amit a közbenjárás terén kaptunk feladatba.

Most történik a hirtelen váltás!!!

**********************************