2016. szeptember 3., szombat

Prófétai Áhítat, 2016. szeptember 3.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. szeptember 3.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Sokan el vannak csüggedve az Én népem között, mert nem jutottak el az értelemnek és erőnek arra a helyére, amit reméltek. De azt mondja ma az Úr, hogy ne hagyjátok, hogy a csüggedés tovább hátráltasson benneteket, hanem keljetek fel megújult hittel! Mert valóban, most új időszak van és egy új nap van. Az Én irgalmam és jóságom pedig megújul és frissen fog rátok szállni. Engedjétek, hogy a Szellemem elmossa a kiábrándultságot, a csalódottságot és az elkedvetlenedést. Hóseás 6:1-3 Jöjjetek, térjünk vissza az Örökkévalóhoz, mert ő sebesített meg minket, de be is köti sebeinket! Ő vert meg, de meg is gyógyít minket! Két nap múlva megelevenít, a harmadik napon feltámaszt, hogy színe előtt éljünk azontúl. Ismerjük hát meg, törekedjünk igazán megismerni az Örökkévalót! Mert eljövetele biztos, mint ahogy hajnal virrad az éj után, mint ahogy megjönnek a felhők, s megöntözi földünket a korai és késői eső!