2016. szeptember 27., kedd

"KELJ FEL ÉS ÚJRA VÉDD A FALAIDAT!!! ..."

"KELJ FEL ÉS ÚJRA VÉDD A FALAIDAT!!! AHOGY SZABADULÁST HARSOGOK FÖLÖTTED, EGYIK ÁLDÁS A MÁSIK UTÁN FOG RÁD ZÁPOROZNI"

Lana Vawser

"Nyújtsd le kezed, és ments ki a bajból! Húzz ki ellenségeim tengeréből, szabadíts meg az idegenek seregétől, Istenem, új éneket éneklek neked! Tízhúrú hárfával dicsérlek téged! A királyok kezedből kapják a győzelmet, te szabadítod meg szolgádat, Dávidot is a gonoszok kardjától!" (Zsoltárok 144:7,9,10 EFO)

"Fiaink erősek legyenek, mint az ifjan nagyra nőtt facsemeték, leányaink, mint a palota gyönyörű faragott oszlopai! Raktáraink legyenek színültig gabonával, juhaink szaporodjanak a legelőkön ezerszám! Harcosaink fegyvere legyen erős, ellenség ne törhessen városainkba, senki ne vonuljon hadba, és kiáltás ne legyen utcáinkon! Bizony, áldott az a nép, amelynek ilyen jól megy a sora! Milyen boldog az a nemzet, amelynek Istene az Örökkévaló!" (Zsoltárok 144:12-15 EFO)

Ezt hallottam a szellememben, újra és újra: "Kelj fel és újra védd a falaidat, ahogy szabadulást harsogok fölötted, egyik áldás a másik után fog rád záporozni."

Ahogy az Úr előtt tűnődtem ezen a kijelentésen, azt láttam, hogy sokan "rejtőzködnek" a falaik mögött. Eljutottak arra a pontra, amikor már nem őrzik és védik a falaikat imával és deklarációkkal, hanem csak azon vannak, hogy "elfussanak és fedezéket találjanak". Törmelékeket láttam repülni mindenfelé a falakból, amelyeket az ellenség ostromolt és rést ütött rajta. Sokan a kezükkel takarták be a fejüket, hogy a mindenfelé repkedő kövektől védjék magukat, és üvöltötték, hogy "JÉZUS!!! Szabadíts meg!"

Majd hallottam, ahogy az Úr a népét szólítja, MINDENKIT NÉV SZERINT. A nevükön szólította őket és visszahívta őket a falra, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az embereknek "fel kellett állniuk" az ostrom közepette, hogy visszamenjenek a falaikra. Egy olyan félelem ragadta meg őket, hogy "ha felállok és kijövök a búvóhelyről, akkor engem lemészárolnak." De számukra a legbiztonságosabb hely nem a kezük alá rejtőzve volt megtalálható, és nem is az ellenségtől való minél messzebb futásban, hanem pontosan abban, hogy kiállnak, ahogy Dávid is kiállt Góliát elé. A legbiztonságosabb hely ott volt, ahová az Úr hívta őket, hogy álljanak ki, és még ha nem is volt semmi értelme annak, hogy az Úr azt kéri tőlük, hogy álljanak fel, miközben folyamatosan lőnek rájuk, és kemény ostrom alatt voltak, MÉGIS ez volt a szabadulás helye.

Nagy küzdelem folyt ezeknek az embereknek a szívében és lelkében, mivel a félelem szorította őket. De azok, akik úgy döntöttek, hogy felállnak és bíznak az Úrban és az Ő stratégiájában, Isten NAGY SZABADÍTÁSÁT élték át. Ahogy FELÁLLTAK, miközben mindenfelé törmelékek és hatalmas kövek repkedtek, egy rettenetes ostrom folyt, FELHARSOGOTT AZ Ő HANGJA!!!! Ahogy felharsogott az Ő oroszlánüvöltése, megláttam egy ÓRIÁSI Dicsőség-buborékot, ami körülvette ezeket az embereket. A kövek minden irányból jöttek, és LEPATTANTAK az őket körülvevő Dicsőségének a BUBORÉKJÁRÓL. Miközben a hangja harsogott, ezt hallottam az Ő OROSZLÁNÜVÖLTÉSÉBEN: "GYERTEK ELŐRE ÉS VISSZA A FALAKRA".

Ahogy elkezdtek újra elindulni a fal irányába, minden egyes lépéssel erősödtek és gyógyultak, helyreálltak és szabadultak. Mire odaértek a falakhoz, addigra már újra annyira erősek voltak a szívükben és a lelkükben, egy mélységes felfrissüléssel, hogy elkezdték VÉDENI a falaikat, mert közben annyira ráébredtek arra a hatalmukra, ami Jézusban az övék, mint még soha azelőtt.

Ahogy Ő harsogott, ők pedig újra a falakat védték a Szentírásnak és az életükre vonatkozó prófétai kijelentéseknek az ígéreteivel és az imádkozással, elkezdett ESNI! ÁLDÁSESŐ hullott!!!! Egy fantasztikus ÁLDÁS TÚLÁRADÁS és NÖVEKEDÉS jött az életük minden területére. ELŐMENETEL jött az életük MINDEN TERÜLETÉRE. A családok, az otthonok, az anyagiak, az egészség, a tisztánlátás, SEMMI sem maradt érintetlenül, ahová ne jutott volna be a feltámadásban rejlő élet és az Istentől jövő előmenetel.

Ahol mély elkeseredettség és gyász volt, ott az Úr BOLDOGSÁGOT árasztott ki!!!!! ÖRÖMÖT!!!!! ÖRÖM a falakon!!!! Többé már nem a falaik előtt álldogálva vagy rejtőzködve ZOKOGTAK az ellenség FOSZTOGATÁSAI miatt, amivel a falaikat rombolta, hanem NEVETTEK és ÖRVENDEZTEK az ÁLDÁS, HELYREÁLLÍTÁS, NÖVEKEDÉS és ELŐMENETEL és a falaik BIZTONSÁGA miatt.

Mindannyian együtt álltak és elkezdték énekelni: "A mi ellenségeink nem fognak behatolni a földünkre, és nem lesz rés a falainkon" (Zsoltárok 144:14 - az angol Passion Translation alapján)

Az ellenség hét irányba kezdett menekülni!!!!! Visszavonult!

"Vereséggel sújtja az ÚR ellenségeidet, ha rád támadnak: egy úton vonulnak föl ellened, de hét úton menekülnek előled." ~ 5 Mózes 28:7 (hét úton menekülnek előled; teljesen megsemmisülve egyik az egyik irányba, a másik másik irányba menekül, sőt bármilyen irányba, amerre csak menekülni tudnak. A kifejezés TELJES GYŐZELMET jelent és egy KOMPLETT MEGSEMMISÍTŐ VERESÉGET, valamint az ellenség szétszóródását. ~ Gill's Bibliakommentár)

Ahogy Ő HARSOGOTT, ezt hallottam: "SOHA TÖBBÉ! SOHA TÖBBÉ! SOHA TÖBBÉ!" Ez az ostrom LE LETT ÁLLÍTVA, az ellenség LE LETT GYŐZVE, most pedig ÉLVEZZÉTEK az ARATÁS TÚLÁRADÓ GYÜMÖLCSÉT!!!! A halál, a késleltetés és Isten ígéreteinek az elvetélése többé nem leszenk a ti földeteken, miközben ti folyamatosan FELEMELKEDTEK és MEGVÉDITEK a falaitokat, VELE együtt kiállva, miközben Ő HARSOGJA ezt a szabadulást fölöttetek! Ahol folyamatosan jött a halál szelleme és a rókák, és pusztítottak, ott a ti földetek betelik ÉLETTEL és BŐVELKEDŐ ÉLETTEL (János 10:10)

Ez egy kulcsfontosságú pillanat! NEM SZÁMÍT, mit látnak a szemeitek, folytassátok az előrehaladást az Ő hangjának és vezetésének való ENGEDELMESSÉGBEN!

- - - - -
Fordítás: Országh György