2013. november 29., péntek

Látszólagos ellentmondás

Látszólagos ellentmondás van az ígéretek feltétel nélküli beteljesülése és az engedelmesség fontossága között. A beteljesülés évéről szóló üzenet Isten kegyelmének és igazságosságának a felismeréséből táplálkozik. A kereszténységben régóta emlegetett "feltételekhez kötött ígéretek" kérdése olyan gellert kapott a törvényes szemlélet által, amely gyakorlatilag a beteljesülések iránti hitet és reménységet oltották ki az emberekből, a növekvő bűntudat, önvád, zűrzavar hatására.

Isten kegyelmes: vagyis saját motivációból döntött réges-rég az ígéretei beteljesítése mellett. És Isten igazságos is: akik az Őáltala elrendelt feltételeket betöltötték (nem a kereszténységben egy jó ideje, emberek rendelésére elterjedt feltételeket!), azok tudhatják, hogy az ígéretek nem hiúsulnak meg.

Ami sokszor képtelenné teszi a hívőket az ígéretek birtokba vételére
Az ellentmondás tehát csak látszólagos - és csak azok számára, akik nem ismerik Isten útjait és természetét igazán. Nem ellenkezik egymással az Istennek való engedelmesség, az Ő útjain való járás és a feltétel nélküli szeretetéből fakadó beteljesülés. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk - és tudjuk, hogy az ellenség azért jött, hogy az ellenkezőjét tegye velünk: lopjon, öljön, pusztítson. Sajnos minden módszert bevet, még olyanokat is, amire nem is gondolnánk: keresztény színezetű elvárások elhordozhatatlan terhével teszi reményvesztetté, kételkedővé, hitetlenné - ezáltal teszi Isten gyermekeit az ígéretek bevárására képtelenné, az Istennel való együttmozdulásra való készségüket elveszítővé.

A beteljesülés éve több meglepetésszerű módon indult be: ahogy olvashattátok is, sokszor kicsiben, nem olyan látványos módon jönnek az első mozzanatok. Ez így volt a második templommal (ahol voltak, akik megvetették a kicsiny kezdetet) és így volt a Messiás eljövetelével is (aki nem dicsőséges királyként vonult be, hanem sokak által félreértett prófétaként szamárháton jött). Másrészt, a beteljesülés egyik legnagyobb "feltétele" (ha már ennyire ragaszkodunk ehhez a nem biblikus fogalomhoz) az, hogy megszabaduljunk a gyermeki hitünket blokkoló bűntudattól és teológiai zűrzavartól. Ebben rengeteg segítséget nyújt az Isten kegyelmének a megismerése. Akik ezt az üzenetet egészséges módon, érett szellemi emberként tanítják, ma rengeteg hasznot hoznak Isten népének. Vannak olyanok is, ahogy múltkor is említettem, akik nem feltétlenül tudnak sokat segíteni a Krisztusban fejlődni kívánó testvéreinknek hosszútávon.

Hosszútávban kell gondolkodni
Igen: hosszútávban kell gondolkodni. Abban kell gondolkodni, hogy a fundamentumok helyreállítása, megerősítése után az építkezést tovább kell folytatni. Ezt tanítja Isten Igéje az Újszövetségben, konkrétan a Zsidókhoz írt levél, ahol a tej után a kemény eledel szükségességéről beszél, az alapot jelentő tanítások után olyan dolgok megértését tűzi ki célul, amit a hallásra megrestültek nem fognak tudni kezelni.

A kegyelemben való hit, az igazság átható, szabadító megismerése után fel kell épülnünk a mi szentséges hitünkben, és igenis, meg kell harcolni minden csatát, ami az ígéret földjének az elfoglalásához szükséges - ahol nem test és vér ellen, hanem szellemi hatalmak és azokhoz kötődő szellemi lények ellen van nekünk tusakodásunk. Ahogy egy nagyszerű konferencián hangzott el a napokban, a szellemi fegyverzet felvétele (lásd Efézus 6) nem egy rituálé, amit reggelente meg kellene tenni - hiszen akkor mikor veszi le az ember? Talán este tudatosan lerakosgatjuk magunkról? Szó sincs róla. Ez valójában egy életformáról szól, amit nagyon érzékletesen fejtett ki Amanda Buys a Budapesten tartott alkalmakon.

Meg vagyok győződve, hogy tovább kell figyelnünk Isten Igéjére és Szellemére, hogy bevezethessen bennünket azokba a stratégiákba, amelyekkel el tudjuk foglalni az összes nekünk szánt ígéretet. Ezeken a területeken sajnos a mai napig sok helyütt gonosz erők tartózkodnak és meg akarják akadályozni, hogy birtokoljuk, ami már a miénk. De ha felépülünk, ahogy Jézus ígérte, akkor a pokol kapui sem vesznek rajtunk diadalmat.

Törekedjünk hát a teljes felépülésre, miközben ahol az alapokat kell még megerősíteni, ott elvégezzük ezt az elengedhetetlenül fontos munkát. Ezt elvégezve pedig menjünk tovább, tanuljunk, imádkozzunk, részesüljünk az Úrtól ajándékba adott szolgálatok áldásaiból.

Se jobbra, se balra...
Arra biztatok mindenkit, hogy kerüljük el a szélsőséges gondolkodást. Ne akarjuk tagadni valamelyik tanítás fontosságát, csupán azért, hogy az általunk kedvelt tanítást jobban kihangsúlyozhassuk. Azzal teszünk bizonyságot arról, hogy odafigyelünk az Úr szavára (a jó Pásztorunk hangjára), hogy nem csúszunk el a szélsőségekbe. Istennek sokféle bölcsessége van, és ezt az egyháza által mutatja be.

Ésaiás 30:21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Országh György