2016. október 13., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. október 13.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. október 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokan közületek, Én népem, elcsüggedtek, mivel a romlottság látszólag sikeresebb, mint az igazságosság. Én megmondom nektek az igazat, hogy valóban sűrű sötétség borítja a földet, de a világosság eloszlatja a sötétséget és az igazság erőteljesebb, mint a hazugságok. Ne legyetek hajlandóak megengedni, hogy a sötétség elkedvetlenítsen benneteket. Bátorodjatok fel azáltal az ismeret által, hogy az Én királyságom győztes lesz az ellenség minden munkája felett, mondja az Úr. Ézsaiás 60:2 Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad.