2016. augusztus 4., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. augusztus 4.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. augusztus 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használj ki minden adódó lehetőséget, hogy korrigálj és javíts azokon a szituációkon, amik nehezek és rosszak voltak. A korrigálások meg fogják nyitni az utat, hogy akadálytalanul haladhass előre, mondja az Úr. Viszont olyan dolgokkal kell majd foglalkoznod, amiket könnyebb lenne figyelmen kívül hagyni. Indulj el az igazság és igazságosság ösvényén. Példabeszédek 4:18 Az iga­zak ös­vé­nye pe­dig olyan, mint a haj­nal  vi­lá­gos­sá­ga, mely mi­nél to­vább ha­lad, an­nál vi­lá­go­sabb lesz, a tel­jes dé­lig.