2016. augusztus 15., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. augusztus 15.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. augusztus 15.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Álljatok fel! Keljetek fel! Legyetek eggyé Velem és valóban a tiétek lesz az a győzelem, ami az Én igémben meg van ígérve. Harcoljátok meg a hit nemes harcát. Hirdessétek ki a győzelmeteket, mielőtt még meglátnátok. Keljetek fel a lelketek ellenségével szemben. Végezzetek hadviselést, és győzedelmesek lesztek, és nagy dicsőségben fogtok előjönni ebben az időben ezen a magas helyen. Felemellek benneteket, hogy dicsőséges gyülekezet, dicsőséges nép legyen belőletek. Higgyétek, fogadjátok, alkalmazzátok!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél figyelmes és megmutatom mindazt, amit meg kell tenned. Ne becsüld alá azt a képességemet, hogy hirtelen meg tudom adni azt a bölcsességet és értelmet, ami szükséges ahhoz, hogy kezelni tudd az aktuális helyzetedet. Ismerlek. Ismerem a szívedet. Tudom, mi a legjobb neked és ki fogom jelenteni a terveimet neked. Figyelj, mondja az Úr. 1 Korinthus 4:5 Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet.