2014. január 18., szombat

Átültetve a kiterjedés és a növekedés érdekében

Elaine Tavolacci
A Word In Season / Időszerű Üzenet

2014. január 18.

Átültetve a kiterjedés és a növekedés érdekében

A Szent Szellem mutatott nekem egy jelképes üzenetet egy terebélyes növényről, ami kis méretű cserépbe volt elültetve. Ez a növény kinőtte azt a cserepet, amibe eredetileg ültették. Arra lett megteremtve, hogy szélesre és magas termetűre növekedjen, de a cserép mérete lekorlátozta a növényt, és hátráltatta a fejlődését. Ezután "korlátozott gyökérzetű" lett, ami azt jelenti, hogy túl nagyra nőttek a gyökerek a cseréphez képest, ami miatt összegubancolódtak, és így el vannak fojtva. Ez a növény már nem tud vizet tárolni magában, és a termőföldnek sincs hely. Ha ebben a cserépben marad, akkor egy bizonyos idő után elhal. Ahhor, hogy ez a növény felnövekedjen, és teljesen azzá legyen, ami benne rejlik, gyökerestül ki kell szedni, és át kell ültetni. Az Úr azt mutatja nekem, hogy közületek némelyek ugyanúgy el vannak fojtva, mint ez a növény. Jézus egy tágasabb helyre akar vinni benneteket, de ehhez meg kell szabadulnotok a korlátozott gyökérzet állapotától.

Az Úr azt mondja, engedd, hogy gyökerestül kiszedjelek a keretek és korlátok közül, amik között most vagy, és átültesselek oda, ahol szabadon fogsz tudni virágozni és fejlődni. Amikor átültetlek, fel fogod ismerni azt a szabadságot, amit számodra készítettem, és akkor elkezdesz érettségben járni. Nem fogsz többé vallásos hagyományokhoz kötődni, és nem leszel emberi tanítások rabszolgája. Nem csak annyi a tervem veled, hogy szabaddá tegyelek, és felszabadítsalak minden erődítmény fogsága alól, hanem az is, hogy egy magasabb helyre vigyelek tovább. Ne hagyd, hogy bármi is visszafogja azt a törekvésedet, hogy megvalósítsd, amire Én képesítettelek. Ne engedd, hogy bármi is hátráltassa a szellemi növekedésedet. Arra teremtettelek, hogy óriásfenyő legyél, és nem bonszaj, de te lekorlátozod magadat. Ne hagyd, hogy a szellemi stagnálás visszatartson attól, hogy tovább menj a nagyszerűbb élet felé. Engedd, hogy arra a helyre vigyelek, ahol fejlődni és boldogulni fogsz. Ha ezt engeded, akkor azonnal képes leszel felismerni az Én útjaimat.

Az Én királyságom jellemzője a terjeszkedés. Itt az ideje, hogy kitörj a régi cserépből, és átültesd az életedet a gyökérzet kiterjesztésére, hogy többé ne korlátozzanak a régi rendszer keretei. Ne hagyd, hogy a stagnálás következtében rothadásnak induljon a gyökered. Ez csak megöli a látásodat. Ne engedd, hogy az emberek a kicsiségre korlátozzanak le téged, mert itt az ideje, hogy ágakat hajts mindazokra a dolgokra, amire teremtettelek. Engedd, hogy kivigyelek arra a szabadságra, amit készítettem neked, hogy szabad legyél Velem járni Szellemben és igazságban. Ne hagyd, hogy bármi is hátráltasson, vagy lekössön. Most van az ideje, hogy feloldódjanak a kétely és a hitetlenség régi gondolkodásmódjának a kötelékei. A döntéseid során mindig igyekezz a bölcsességre, és kövesd a békességet, hogy többé ne hozz buta döntéseket. A körülményeid nem fognak többé korlátozni, és a manipuláció sem fog többé leuralni. Az Én szavam élet, és az megőriz téged a romlástól. Az Én szavam igazság, és megőriz téged a tagadástól. Az a tervem, hogy ne csak túlélj mindent, hanem hogy kibontakozz mindenben, amire elhívtalak, hogy kiterjeszd a Királyságomat, mondja az Úr.

Ézsaiás 54:2-3
Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékodnak kárpitjait terjesszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb kézre, mind bal kézre terjeszkedni fogsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat népesítenek be.

1 Krónika 4:10 
Jabéc Izráel Istenét hívta segítségül, benne bízott, és ezt kérte tőle: „Istenem, áldj meg engem! Adj nekem nagyobb területet, ahol élhetünk! Kezed legyen velem állandóan! Kérlek, védj meg minden bajtól és gonosztól, hogy ne érjen fájdalom!” Isten megadta neki, amit kért.

Galata 5:1 
A szabadságban tehát, mellyel Krisztus minket megszabadított, álljatok meg, és ne fogassátok magatokat ismét szolgaság igájába.